Electrolux EAL6142BOX Manuals

Manuals and User Guides for Electrolux EAL6142BOX. We have 4 Electrolux EAL6142BOX manuals available for free PDF download: User Manual

Electrolux EAL6142BOX User Manual

Electrolux EAL6142BOX User Manual (184 pages)

Brand: Electrolux | Category: Refrigerator | Size: 38.98 MB
Table of contents
Table Of Contents2................................................................................................................................................................
TË DhËna PËr SigurinË3................................................................................................................................................................
UdhËzimet PËr SigurinË4................................................................................................................................................................
PËrshkrim I Produktit6................................................................................................................................................................
Paneli I Kontrollit8................................................................................................................................................................
PËrpara PËrdorimit TË ParË10................................................................................................................................................................
PËrdorimi I PËrditshËm11................................................................................................................................................................
Opsionet13................................................................................................................................................................
UdhËzime Dhe KËshilla TË Nevojshme14................................................................................................................................................................
Kujdesi Dhe Pastrimi15................................................................................................................................................................
Si TË VeprojmË NËse17................................................................................................................................................................
Eal6xxxxox_sq-ro(1)_2.indd17................................................................................................................................................................
ÇËshtje QË Lidhen Me Ambientin19................................................................................................................................................................
ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ21................................................................................................................................................................
ОПИСАНИЕ НА УРЕДА24................................................................................................................................................................
Зона Multi Plus25................................................................................................................................................................
КОМАНДНО ТАБЛО26................................................................................................................................................................
ПРЕДИ ПЪРВАТА УПОТРЕБА28................................................................................................................................................................
ВСЕКИДНЕВНА УПОТРЕБА29................................................................................................................................................................
ОПЦИИ31................................................................................................................................................................
ПОЛЕЗНИ ПРЕПОРЪКИ И СЪВЕТИ32................................................................................................................................................................
ГРИЖИ И ПОЧИСТВАНЕ33................................................................................................................................................................
КАК ДА ПОСТЪПИТЕ, АКО35................................................................................................................................................................
ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА37................................................................................................................................................................
Informacije O Sigurnosti39................................................................................................................................................................
Sigurnosne Upute40................................................................................................................................................................
Opis Proizvoda42................................................................................................................................................................
UpravljaČka PloČa44................................................................................................................................................................
Prije Prve Uporabe46................................................................................................................................................................
Svakodnevna Uporaba47................................................................................................................................................................
Opcije49................................................................................................................................................................
Korisni Savjeti I Preporuke50................................................................................................................................................................
ČiŠĆenje I OdrŽavanje51................................................................................................................................................................
RjeŠavanje Problema53................................................................................................................................................................
Briga Za OkoliŠ55................................................................................................................................................................
BezpeČnostnÍ Informace57................................................................................................................................................................
BezpeČnostnÍ Pokyny58................................................................................................................................................................
Popis SpotŘebiČe60................................................................................................................................................................
OvlÁdacÍ Panel62................................................................................................................................................................
PŘed PrvnÍm PouŽitÍm64................................................................................................................................................................
DennÍ PouŽÍvÁnÍ65................................................................................................................................................................
Freezer Compartment65................................................................................................................................................................
Funkce67................................................................................................................................................................
UŽiteČnÉ Rady A Tipy68................................................................................................................................................................
ČiŠtĚnÍ A ÚdrŽba69................................................................................................................................................................
Co DĚlat, KdyŽ71................................................................................................................................................................
Návod K Použití72................................................................................................................................................................
PoznÁmky K OchranĚ ŽivotnÍho ProstŘed73................................................................................................................................................................
Om Sikkerhed75................................................................................................................................................................
Sikkerhedsanvisninger76................................................................................................................................................................
Produktbeskrivelse78................................................................................................................................................................
Betjeningspanel80................................................................................................................................................................
FØr Ibrugtagning82................................................................................................................................................................
Daglig Brug83................................................................................................................................................................
Tilvalg85................................................................................................................................................................
Nyttige Oplysninger Og RÅd86................................................................................................................................................................
Vedligeholdelse Og RengØring87................................................................................................................................................................
Hvis Noget GÅr Galt89................................................................................................................................................................
Brugsanvisning90................................................................................................................................................................
MiljØhensyn91................................................................................................................................................................
Veiligheidsinformatie93................................................................................................................................................................
Veiligheidsinstructies94................................................................................................................................................................
Elektrische Aansluiting94................................................................................................................................................................
Beschrijving Van Het Product96................................................................................................................................................................
Bedieningspaneel98................................................................................................................................................................
Voor Het Eerste Gebruik100................................................................................................................................................................
Dagelijks Gebruik101................................................................................................................................................................
Opties103................................................................................................................................................................
Nuttige Aanwijzingen En Tips104................................................................................................................................................................
Onderhoud En Reiniging105................................................................................................................................................................
Problemen Oplossen107................................................................................................................................................................
Gebruiksaanwijzing108................................................................................................................................................................
Milieubescherming109................................................................................................................................................................
Safety Information111................................................................................................................................................................
Safety Instructions112................................................................................................................................................................
Electrical Connection112................................................................................................................................................................
Product Description114................................................................................................................................................................
Control Panel116................................................................................................................................................................
Before First Use118................................................................................................................................................................
Daily Use119................................................................................................................................................................
Temperature Control119................................................................................................................................................................
Door Open Alarm120................................................................................................................................................................
Options121................................................................................................................................................................
Helpful Hints And Tips122................................................................................................................................................................
Care And Cleaning123................................................................................................................................................................
What To Do If125................................................................................................................................................................
User Manual126................................................................................................................................................................
Environmental Concerns127................................................................................................................................................................
Ohutusteave129................................................................................................................................................................
Ohutusjuhised130................................................................................................................................................................
Seadme Kirjeldus132................................................................................................................................................................
Juhtpaneel134................................................................................................................................................................
Enne Esimest Kasutamist136................................................................................................................................................................
IgapÄevane Kasutamine137................................................................................................................................................................
Valikud139................................................................................................................................................................
Vihjeid Ja NÄpunÄiteid140................................................................................................................................................................
Puhastus Ja Hooldus141................................................................................................................................................................
Mida Teha, Kui143................................................................................................................................................................
JÄÄtmekÄitlus145................................................................................................................................................................
Tietoja Turvallisuudesta147................................................................................................................................................................
Turvallisuusohjeet148................................................................................................................................................................
Laitteen Kuvaus150................................................................................................................................................................
KÄyttÖpaneeli152................................................................................................................................................................
KÄyttÖÖnotto154................................................................................................................................................................
PÄivittÄinen KÄyttÖ155................................................................................................................................................................
LisÄtoiminnot157................................................................................................................................................................
HyÖdyllisiÄ Neuvoja Ja VinkkejÄ158................................................................................................................................................................
Hoito Ja Puhdistus159................................................................................................................................................................
KÄyttÖhÄiriÖt161................................................................................................................................................................
Käyttöohje162................................................................................................................................................................
YmpÄristÖnsuojelu163................................................................................................................................................................
InformaŢii Privind SiguranŢa165................................................................................................................................................................
InstrucŢiuni Privind SiguranŢa166................................................................................................................................................................
Conexiunea Electric166................................................................................................................................................................
Descrierea Produsului168................................................................................................................................................................
Panoul De ComandĂ170................................................................................................................................................................
Înainte De Prima Utilizare172................................................................................................................................................................
Utilizarea ZilnicĂ173................................................................................................................................................................
OpŢiuni175................................................................................................................................................................
Sfaturi Şi RecomandĂri176................................................................................................................................................................
Îngrijirea Şi CurĂŢarea177................................................................................................................................................................
Ce Trebuie FĂcut DacĂ179................................................................................................................................................................
Protejarea Mediului ÎnconjurĂtor181................................................................................................................................................................

Advertisement

Electrolux EAL6142BOX User Manual

Electrolux EAL6142BOX User Manual (176 pages)

side by side refrigerator  
Brand: Electrolux | Category: Refrigerator | Size: 14.94 MB
Table of contents
Veiligheid Van Kinderen En Kwetsbare Mensen98................................................................................................................................................................
Voor Het Eerste Gebruik107................................................................................................................................................................
Dagelijks Gebruik108................................................................................................................................................................
Nuttige Aanwijzingen En Tips112................................................................................................................................................................
Problemen Oplossen115................................................................................................................................................................
Table Of Contents117................................................................................................................................................................
Environment Concerns117................................................................................................................................................................
Safety Information119................................................................................................................................................................
Children And Vulnerable People Safety119................................................................................................................................................................
Electrical Connection119................................................................................................................................................................
Product Description121................................................................................................................................................................
Control Panel124................................................................................................................................................................
Before First Use126................................................................................................................................................................
Daily Use127................................................................................................................................................................
Temperature Control127................................................................................................................................................................
Door Open Alarm128................................................................................................................................................................
Options129................................................................................................................................................................
Automatic Ice Maker129................................................................................................................................................................
Helpful Hints And Tips131................................................................................................................................................................
Care And Cleaning132................................................................................................................................................................
What To Do If134................................................................................................................................................................
Ambient Temperature135................................................................................................................................................................
Laitteen Kuvaus158................................................................................................................................................................
Electrolux EAL6142BOX User Manual

Electrolux EAL6142BOX User Manual (176 pages)

Freestanding TwinTech FrostFree American style stainless steel fridge freezer, A+ energy rated.  
Brand: Electrolux | Category: Refrigerator | Size: 4.25 MB
Table of contents
Veiligheid Van Kinderen En Kwetsbare Mensen98................................................................................................................................................................
Onderhoud En Reiniging99................................................................................................................................................................
Dagelijks Gebruik108................................................................................................................................................................
Nuttige Aanwijzingen En Tips112................................................................................................................................................................
Problemen Oplossen115................................................................................................................................................................
Table Of Contents117................................................................................................................................................................
Environment Concerns117................................................................................................................................................................
Safety Information119................................................................................................................................................................
Internal Light120................................................................................................................................................................
Product Description121................................................................................................................................................................
Control Panel124................................................................................................................................................................
Before First Use126................................................................................................................................................................
Daily Use127................................................................................................................................................................
Temperature Control127................................................................................................................................................................
Door Open Alarm128................................................................................................................................................................
Options129................................................................................................................................................................
Automatic Ice Maker129................................................................................................................................................................
Helpful Hints And Tips131................................................................................................................................................................
Care And Cleaning132................................................................................................................................................................
What To Do If134................................................................................................................................................................
Ambient Temperature135................................................................................................................................................................

Advertisement

Electrolux EAL6142BOX User Manual

Electrolux EAL6142BOX User Manual (44 pages)

Brand: Electrolux | Category: Refrigerator | Size: 5.57 MB
Table of contents
Table Of Contents3................................................................................................................................................................
Environment Concerns3................................................................................................................................................................
Safety Information5................................................................................................................................................................
Product Description7................................................................................................................................................................
Control Panel10................................................................................................................................................................
Before First Use12................................................................................................................................................................
Daily Use13................................................................................................................................................................
Temperature Control13................................................................................................................................................................
Door Open Alarm14................................................................................................................................................................
Options15................................................................................................................................................................
Automatic Ice Maker15................................................................................................................................................................
Helpful Hints And Tips17................................................................................................................................................................
What To Do If20................................................................................................................................................................
Light Led26................................................................................................................................................................

Share and save

Advertisement