Download  Print this page
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668

Advertisement

GB Operator's manual 2-25
SE
Bruksanvisning 26-47
DK Brugsanvisning 48-70
NO Bruksanvisning 71-92
FI
Käyttöohje 93-115
DE Bedienungsanweisung 116-140
FR
Manuel d'utilisation 141-166
NL
Gebruiksaanwijzing 167-191
ES
Manual de instrucciones 192-216
PT
Instruções para o uso 217-240
IT
Istruzioni per l'uso 241-264
Käsitsemisõpetus 265-286
EE
Lieto‰anas pamÇc¥ba 287-309
LV
Naudojimosi instrukcijos 310-331
LT
Navodila za uporabo 332-354
SI
HU Használati utasítás 355-378
Instrukcja obs∏ugi 379-403
PL
CZ
Návod k pouÏití 404-426
SK Návod na obsluhu 427-449
HR Priruãnik 450-471
RS Priruãnik 472-494
BA Uputstvo o upotrebi 495-517
RO Instrucöiuni de utilizare 518-542
TR Kullanım kılavuzu 543-565
RU ÷óêîâîäñòâî ïî
ýêñïëóàòàöèè 566-590
UA îñ´áíèê êîðèñòóâà÷à
BG ÷úêîâîäñòâî çà
åêñïëîàòàöèß 615-639
GR √‰ËÁ›Â˜ ¯Ú‹Ûˆ˜ 640-664
A05328CBHV
591-614

Advertisement

   Related Manuals for Husqvarna 129R

   Summary of Contents for Husqvarna 129R

 • Page 1

  HU Használati utasítás 355-378 GB Operator’s manual 2-25 Instrukcja obs∏ugi 379-403 Bruksanvisning 26-47 DK Brugsanvisning 48-70 Návod k pouÏití 404-426 NO Bruksanvisning 71-92 SK Návod na obsluhu 427-449 HR Priruãnik 450-471 Käyttöohje 93-115 RS Priruãnik 472-494 DE Bedienungsanweisung 116-140 BA Uputstvo o upotrebi 495-517 Manuel d’utilisation 141-166 A05328CBHV Gebruiksaanwijzing 167-191...

 • Page 2

  WARNING: The engine exhaust from this product contains chemicals known to the State of California to cause cancer, birth defects or other reproductive harm. Note the following before starting: Please read the operator's manual carefully. WARNING: Under no circumstances may the design of the machine be modified without the permission of the manufacturer.

 • Page 3

  SYMBOL EXPLANATION Symbols Sound pressure level at 7,5 meters (25 feet) per Australian WARNING: Clearing saws, regulation. brushcutters and trimmers can be dangerous. Noise emission to the environment Careless or incorrect use according to the European can result in serious or Community's Directive.

 • Page 4: What Is What

  WHAT IS WHAT? What is what? 21. Drive disc 1. Blade 22. Trimmer head 2. Grease filler cap 23. Socket wrench 3. Bevel gear 24. Transport guard 4. Cutting attachment guard 25. Hex wrench 5. Shaft 26. Locking pin 6. Handlebar 27.

 • Page 5: General Safety Precautions, Personal Protective Equipment

  GENERAL SAFETY PRECAUTIONS Important WARNING: Never allow children to use or A clearing saw, brushcutter or trimmer can be • be in the vicinity of the machine. As the dangerous if used incorrectly or carelessly, machine is equipped with a spring-loaded and can cause serious or fatal injury to the stop switch and can be started by low operator or others.

 • Page 6

  GENERAL SAFETY PRECAUTIONS Throttle lock-out The throttle lock-out is designed to prevent accidental operation of the throttle control. When you press the lock-out (A) (i.e. when you grasp the handle) it releases the throttle control (B). When Boots you release the handle, the throttle control and the Wear anti-slip and stable boots.

 • Page 7

  GENERAL SAFETY PRECAUTIONS position then the carburetor idle setting must be WARNING: Overexposure to vibration checked. See instructions under the “MAINTENANCE” section. can lead to circulatory damage or nerve damage in people who have impaired circulation. Contact your doctor if you experience symptoms of overexposure to vibration.

 • Page 8: Cutting Equipment

  GENERAL SAFETY PRECAUTIONS For mufflers, it is very important that you follow the The nylon lining inside the locking nut must not be instructions on checking, maintaining, and so worn that you can turn it by hand. The lining servicing your machine. Never use a machine that should offer a resistance of at least 1.5 Nm (1,1 ft has a faulty muffler.

 • Page 9

  GENERAL SAFETY PRECAUTIONS Only use the recommended cutting • attachments. See the “TECHNICAL DATA” section. Smaller machines generally require small • trimmer heads and vice versa. This is because General rules when clearing using trimmer line the engine Only use cutting attachments with the guards we must throw out the trimmer line radially from recommend.

 • Page 10

  ASSEMBLY NOTE: Make sure unit is assembled correctly holes. Clamp must be fitted above the arrow on as shown in this manual. the shaft (see illustration). NOTE: Fit throttle wire in groove of lower Fitting the handlebar harness clamp before tightening screws. 1.

 • Page 11

  ASSEMBLY Fitting a blade guard, grass blade and grass cutter Correct balance Let the cutting attachment rest lightly on the ground. If you use a grass blade, it should balance about 10 centimeters (4 inches) above the ground to prevent contact with stones and the like. Adjust the position of the harness clamp to balance the unit correctly.

 • Page 12

  ASSEMBLY 4. Insert the locking pin (C) in the hole to lock the shaft. 5. Screw on the trimmer head (H) in the opposite direction to the direction of rotation. 6. To dismantle, follow the instructions in the reverse order.

 • Page 13: Fuel Handling, Fuel Safety

  • To ensure best performance and engine excess fuel. durability, Husqvarna XP oil is preferred as it is • Ensure the machine is cleaned and that a specially formulated for our air-cooled two complete service is carried out before long-term stroke-engines.

 • Page 14

  FUEL HANDLING • If the machine is not used for some time, the fuel tank should be emptied and cleaned. WARNING: The catalytic converter muffler gets very hot during and after use. This also applies during idling. Be aware of the fire hazard, especially when working near flammable substances and/or vapors.

 • Page 15

  STARTING AND STOPPING Check before starting Starting and stopping • Check the blade to ensure that no cracks have WARNING: The complete clutch, clutch formed at the bottom of the teeth or by the cover, and shaft must be fitted before the center hole.

 • Page 16

  STARTING AND STOPPING until engine attempts to start (or maximum 3 be removed from the spark plug when pulls). assembling, checking and/or performing maintenance. 4. If the engine starts or attempts to start, push the choke lever down to the run position. 5.

 • Page 17: Basic Safety Rules

  WORKING TECHNIQUES IMPORTANT! • Avoid stones. • Always slow the engine to idle speed after each This section describes the basic safety working operation. Long periods at full throttle precautions for working with trimmers. If you without any load on the engine can lead to encounter a situation where you are uncertain serious engine damage.

 • Page 18

  WORKING TECHNIQUES when coming into contact with trees and • If the blade is angled to the left when clearing wooden fences. grass, the grass will collect in a line, which makes it easier to collect, e.g. by raking. Cutting •...

 • Page 19

  WORKING TECHNIQUES Keep unauthorized persons at a distance. Children, animals, onlookers and helpers should be kept outside the safety zone of 15 meters (50 feet). Stop the machine immediately if anyone approaches.

 • Page 20

  MAINTENANCE The life span of the machine can be reduced and idle speed should also be well below the speed at the risk of accidents can increase if machine which the cutting attachment starts to rotate. maintenance is not carried out correctly and if service and/or repairs are not carried out professionally.

 • Page 21: Air Filter, Bevel Gear, Spark Plug

  MAINTENANCE The muffler is designed to reduce the noise level If the machine is low on power, difficult to start or and to direct the exhaust gases away from the runs poorly at idle speed always check the spark operator. The exhaust gases are hot and can plug first before taking any further action.

 • Page 22: Sharpening Grass Cutters And Grass Blades, Maintenance Schedule

  MAINTENANCE Sharpening grass cutters and grass Maintenance schedule blades The following is a list of the maintenance that must be performed on the machine. Most of the items are described in the Maintenance section. The WARNING: Always stop the engine user must only carry out the maintenance and before doing any work on the cutting service work described in this Operator's Manual.

 • Page 23: Technical Data

  (standard deviation) of 1 dB(A). Note 3: Reported data for equivalent vibration level has a typical statistical dispersion (standard deviation) of 1 m/s Model 129R (M10 LH arbor shaft thread) - center hole in blades/cutters, Ø 25,4 mm Approved accessories Type Cutting attachment / guard, part.

 • Page 24: Declaration Of Conformity

  The following standards have been applied: EN ISO 12100:2010, EN ISO 11806-1:2011, ISO 14982:1998, CISPR 12:2007 TUV Rheinland N.A. has carried out a voluntary examination on behalf of Husqvarna AB, providing AM72140165 - Certificate of conformity to EC Council directive 2006/42/EC for machinery. This certificate is applicable to all manufacturing locations and Countries of Origin, as stated on the product.

 • Page 25

  YOUR WARRANTY RIGHTS AND OBLIGATIONS: The U.S. Environmental Protection Agency, California Air Resources Board, Environment Canada and Husqvarna Consumer Outdoor Products N.A., Inc. (HCOP) are pleased to explain the emissions control system warranty on your year 2014 and later off-road engine. In California, all small off-road engines must be designed, built, and equipped to meet the State’s stringent anti-...

 • Page 26

  VARNING: Avgaserna från maskinens motor innehåller kemikalier som i Kalifornien anses orsaka cancer och fosterskador eller andra fortplantningsskador. Innan start måste följande observeras: Läs igenom bruksanvisningen noggrant. VARNING: Under inga förhållanden får maskinens ursprungliga utformning ändras utan tillstånd från tillverkaren. Använd alltid originaltillbehör.

 • Page 27

  SYMBOLFÖRKLARING Symboler Ljudtrycksnivå vid 7,5 meter enligt VARNING: Röjsågar, föreskrifter i Australien. buskröjare och trimmers kan vara farliga. Slarvigt Emission av buller till omgivningen eller felaktigt användande enligt EU:s direktiv. Maskinens kan resultera i allvarliga emission anges i avsnittet skador eller dödsfall för Tekniska data och på...

 • Page 28

  VAD ÄR VAD 20. Stödkopp Vad är vad 21. Medbringare 1. Kniv 22. Trimmerhuvud 2. Påfyllning av smörjmedel 23. Hylsnyckel 3. Vinkelväxel 24. Transportskydd 4. Skärutrustningens skydd 25. Insexnyckel 5. Riggrör 26. Låspinne 6. Handtag 27. Kablage 7. Gasreglage 28. Startgasknapp 8.

 • Page 29: Personlig Skyddsutrustning

  ALLMÄNNA SÄKERHETSINSTRUKTIONER Viktigt VARNING: Tillåt aldrig barn att använda En röjsåg, buskröjare eller trimmer kan eller vara i närheten av maskinen. • felaktigt eller slarvigt använd vara ett farligt Eftersom maskinen är utrustad med redskap, som kan orsaka allvarliga skador återfjädrande stoppkontakt och kan eller dödsfall för användaren eller andra.

 • Page 30

  ALLMÄNNA SÄKERHETSINSTRUKTIONER Handskar Följ kontroll-, underhålls- och serviceinstruktioner i det här avsnittet. Om din maskin inte klarar alla Handskar ska användas när det behövs, t ex vid kontrollerna ska serviceverkstad uppsökas för montering av skärutrustning. reparation. Gasreglagespärr Gasreglagespärren är konstruerad att förhindra ofrivillig aktivering av gasreglaget.

 • Page 31

  ALLMÄNNA SÄKERHETSINSTRUKTIONER den förblir stillastående. Om skärutrustningen VARNING: Överexponering av vibrationer roterar med gasreglaget i tomgångsläge ska kan leda till blodkärls- eller nervskador förgasarens tomgångsjustering kontrolleras. Se hos personer som har anvisningar under avsnitt "UNDERHÅLL". blodcirkulationsstörningar. Uppsök läkare om ni upplever kroppsliga symptom som kan relateras till överexponering av vibrationer.

 • Page 32

  ALLMÄNNA SÄKERHETSINSTRUKTIONER För ljuddämpare är det mycket viktigt att Skärutrustningen instruktionerna för kontroll, underhåll och service Detta avsnitt behandlar hur du genom korrekt följs. Använd aldrig en maskin som har en defekt underhåll samt genom användning av korrekt typ ljuddämpare. av skärutrustning: Kontrollera regelbundet att ljuddämparen sitter fast Reducerar maskinens kastbenägenhet.

 • Page 33

  ALLMÄNNA SÄKERHETSINSTRUKTIONER Se till att den kniv som sitter på • trimmerskyddet är intakt. Den används för att skära av trimmertråden till rätt längd. För att få en längre livslängd på trimmertråden • kan den läggas i vatten ett par dygn. Linan blir då...

 • Page 34

  MONTERING OBS: Kontrollera att maskinen blir korrekt 2. Sätt i två skruvar i de två skruvhålen. monterad, enligt beskrivning i denna manual. 3. Fäst selfästet genom att dra åt skruvarna med insexnyckel. Montering av styre Injustering av selen 1. Avlägsna skruven på baksidan av gasreglaget. På...

 • Page 35

  MONTERING Montering avklingskydd, gräsklinga och gräskniv Rätt balans Låt skärutrustningen vila lätt mot marken. Om gräsklinga används skall denna balansera cirka 10 centimeter över marken för att undvika kontakt med stenar och dylikt. Flytta selfästet för att få rätt balans på maskinen. Montering av klinga och trimmerhuvud 1.

 • Page 36

  MONTERING 4. För in låspinnen (C) i hålet så att riggröret låses. 5. Skruva på trimmerhuvudet (H) mot rotationsriktningen. 6. Demontering sker i omvänd ordningsföljd.

 • Page 37

  • Vid längre tids förvaring av maskinen ska • För att få bästa funktion och motorlivslängd bränsletanken tömmas. Hör med närmaste rekommenderar vi Husqvarna XP-olja som är bensinstation var du kan göra dig av med speciellt framtagen för våra luftkylda bränsleöverskott.

 • Page 38

  BRÄNSLEHANTERING • Om maskinen inte används under en längre tid skall bränsletanken tömmas och rengöras. VARNING: Katalysatorljuddämparen blir mycket het såväl vid användning som efter stopp. Detta gäller även vid tomgångskörning. Var uppmärksam på brandrisken, speciellt vid hantering nära brandfarliga ämnen och/eller gaser. Påfyllning av bränsle VARNING: Följande försiktighetsåtgärder minskar brandrisken:...

 • Page 39

  START OCH STOPP Kontroll före start Start och stopp • Kontrollera klingan så att sprickor inte har VARNING: Den kompletta kopplingen, uppstått i tandbottnar eller vid centrumhålet. kopplingskåpan och riggröret måste vara Vanligaste orsaken till att sprickor bildas är att monterade innan maskinen startas, skarpa hörn i tandbottnarna har uppstått vid annars kan delar lossna och orsaka...

 • Page 40

  START OCH STOPP 4. Om motorn startar eller försöker starta, tryck VARNING: När motorn startas med ner chokereglaget till körläge. choken i stängt läge börjar 5. Fortsätt att dra med snabba ryck i linan tills skärutrustningen att rotera omedelbart. motorn startar. 6.

 • Page 41

  ARBETSTEKNIK VIKTIGT! • Släpp ner motorn på tomgångsvarvtal efter varje arbetsmoment. Längre tids fullvarv utan Detta avsnitt beskriver grundläggande att motorn belastas kan ge allvarlig säkerhetsregler för arbete med trimmer. När du motorskada. råkar ut för en situation som gör dig osäker angående fortsatt användning ska du rådfråga en expert.

 • Page 42

  ARBETSTEKNIK marken vid klippning. Undvik att trycka ned • Sträva efter att arbeta rytmiskt. Stå stadigt med trimmerhuvudet mot marken eftersom detta kan fötterna isär. Flytta framåt efter returrörelsen förstöra gräsmattan och skada redskapet. och ställ dig stadigt igen. • Låt stödkoppen ligga an lätt mot marken. Den är till för att skydda klingan från markansättning.

 • Page 43

  UNDERHÅLL Maskinens livslängd kan förkortas och risken för olyckor kan öka om underhåll av maskinen inte utförs på rätt sätt och om service och/eller reparationer inte utförs fackmannamässigt. Kontakta närmaste auktoriserade serviceverkstad om du behöver ytterligare information. Säkerhet vid underhåll Koppla loss tändstiftet innan du utför något Justering av startgasvarvtal underhåll, utom vid justering av förgasaren.

 • Page 44

  UNDERHÅLL kan orsaka brand om avgaserna riktas mot ett torrt Om maskinens effekt är låg, om den är svår att och brännbart material. starta eller om tomgången är ojämn: kontrollera alltid först tändstiftet innan ytterligare åtgärder Ljuddämparen är utrustad med ett gnistfångarnät. vidtas.

 • Page 45

  UNDERHÅLL Underhållsschema • Klingan och kniven filas med en enkelgradig flatfil. Nedan följer en lista över den skötsel som skall • Fila alla eggar lika mycket för att bevara utföras på maskinen. De flesta av punkterna finns balansen. beskrivna i avsnittet Underhåll. Användaren får endast utföra sådana underhålls- och VARNING: Kassera alltid en klinga som servicearbeten som beskrivs i denna...

 • Page 46: Tekniska Data

  Anm. 2: Rapporterade data för ekvivalent ljudtrycksnivå för maskinen har en typisk statistisk spridning (standardavvikelse) på 1 dB(A). Anm. 3: Rapporterade data för ekvivalent vibrationsnivå har en typisk statistisk spridning (standardavvikelse) på 1 m/s Modell 129R (M10 vänstergängad axel) – centrumhål i klingor/knivar Ø 25,4 mm Godkända tillbehör Skärutrustning/skydd, art.nr. Gräsklinga/gräskniv Grass 255-4 1 tum (Ø...

 • Page 47

  FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE Utfärdarens namn: Husqvarna AB, SE 561 82 Huskvarna, Sverige, tel: +46-36-146500. Husqvarna AB tar ensamt ansvar för objektet som är föremål för den här deklarationen: Trimmer och/eller buskröjare, plattform(ar) A05328CBHV som representerar modell 129R från 2014 års serienummer och framåt.

 • Page 48

  ADVARSEL: Motorens udstødning fra dette produkt indeholder kemiske stoffer, som delstaten Californien ved forårsager kræft, fosterskader eller andre reproduktive defekter. Inden start skal du være opmærksom på følgende: Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem. ADVARSEL: Maskinens oprindelige udformning må under ingen omstændigheder ændres uden producentens samtykke.

 • Page 49

  SYMBOLFORKLARING Symboler Pilmarkeringer, som viser grænser for håndtagets montering. ADVARSEL: Rydningssave, buskryddere og trimmere Lydtryksniveau ved 7,5 m i kan være farlige. henhold til australsk forordning. Skødesløs eller forkert brug kan resultere i alvorlige skader eller Støjemissioner til omgivelserne i dødsfald for brugeren eller henhold til EF-direktiv.

 • Page 50

  HVAD ER HVAD Hvad er hvad? 20. Stødkop 21. Medbringer 1. Klinge 22. Trimmerhoved 2. Påfyldningsdæksel til smøremiddel 23. Topnøgle 3. Vinkelgear 24. Transportbeskyttelse 4. Beskyttelse til skæreudstyr 25. Unbrakonøgle 5. Skaft 26. Låsepind 6. Styr 27. Sele 7. Gashåndtag 28.

 • Page 51

  GENERELLE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Vigtigt ADVARSEL: Tillad aldrig børn at anvende En rydningssav, buskrydder eller trimmer kan, • eller være i nærheden af maskinen. Da hvis den bruges forkert eller skødesløst, være maskinen er forsynet med en stopkontakt et farligt redskab, som kan forårsage alvorlige med returfunktion og kan startes med lav skader eller dødsfald for brugeren eller andre.

 • Page 52

  GENERELLE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Gasreguleringslåsen Gasreguleringslåsen er konstrueret med henblik på at forhindre ufrivillig aktivering af gasreguleringen. Når låsen (A) trykkes ned (= når man holder om håndtaget), frikobles Støvler gasreguleringen (B). Når grebet om håndtaget Brug skridsikre og stabile støvler. slippes, sættes både gasreguleringen og gasreguleringslåsen tilbage i deres respektive udgangsstilling.

 • Page 53

  GENERELLE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER forbliver i stilstand. Hvis skæreudstyret roterer ADVARSEL: Overeksponering af med gasreguleringen i tomgangsstilling, skal karburatorens tomgangsjustering kontrolleres. Se vibrationer kan medføre blodkar- eller nerveskader hos personer med anvisningerne i afsnittet "VEDLIGEHOLDELSE". blodcirkulationsproblemer. Kontakt en læge, hvis du oplever kropslige symptomer, som kan relateres til overeksponering af vibrationer.

 • Page 54

  GENERELLE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER For lyddæmpere er det meget vigtigt, at Låsemøtrikkens nylonlås må ikke være så slidt, at instruktionerne for kontrol, vedligeholdelse og den kan drejes med fingrene. Låsen skal holde service overholdes. Brug aldrig en maskine med mindst 1,5 Nm (1,1 ft lb). Møtrikken skal udskiftes, en defekt lyddæmper.

 • Page 55

  GENERELLE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Grundregler skal slynge trimmertråden radialt fra trimmerhovedet og møde modstanden fra det Brug kun skæreudstyr sammen med den græs, som klippes. beskyttelse, som vi anbefaler. Se afsnittet Trimmertrådens længde er også vigtig. En "TEKNISKE DATA". • længere trimmertråd kræver større Hold klingens skæretænder i god stand og med motorstyrke end en kort med samme diameter korrekt skærpning.

 • Page 56

  MONTERING BEMÆRK: Kontroller først, at enheden er BEMÆRK: Sæt gaskablet på plads i rillen i den samlet korrekt, som vist i denne nederste klemring til selen, inden skruerne brugervejledning strammes Montering af håndtaget 2. Sæt de to skruer i hullerne 3.

 • Page 57

  MONTERING Montering af klingebeskyttelse, græsklinge og græsskær Korrekt balance Lad skæreudstyret hvile let mod jorden. Hvis der anvendes græsklinge, skal denne holdes ca. 10 cm over jorden for at undgå kontakt med sten og lignende. Flyt bæreselens beslag for at få den rette balance på...

 • Page 58

  MONTERING 5. Skru trimmerhovedet (H) på imod rotationsretningen. 6. Demontering sker i omvendt rækkefølge.

 • Page 59

  • Ved opbevaring og transport af brændstof skal der bruges en til formålet passende og godkendt Totaktsolie beholder. • Husqvarna XP-olie foretrækkes for at sikre • Ved længere tids opbevaring af maskinen skal optimal ydeevne og motorens holdbarhed, da brændstoftanken tømmes. Spørg på den den er specielt udviklet til vores luftafkølede...

 • Page 60

  BRÆNDSTOFHÅNDTERING ADVARSEL: Katalysatorlyddæmperen bliver meget varm både under og efter brug. Dette gælder også ved kørsel i tomgang. Vær opmærksom på brandfaren, specielt ved håndtering i nærheden af brandfarlige emner og/eller gasser. Brændstofpåfyldning ADVARSEL: Følgende sikkerhedsforskrifter mindsker risikoen for brand: •...

 • Page 61

  START OG STOP Kontrol før start Start og stop • Kontrollér, at klingen ikke har revner i ADVARSEL: En komplet kobling, et tandbunde eller i midterhullet. Den komplet koblingsdæksel og skaft skal almindeligste årsag til revnedannelse er, at der være monteret, inden maskinen startes, er opstået skarpe hjørner i tandbundene ved da delene ellers kan løsne sig og filning, eller at klingen er blevet brugt med...

 • Page 62

  START OG STOP med at trække i snoren, indtil motoren forsøger ADVARSEL: Når motoren startes med på at starte (eller maks. 3 træk). chokeren i lukket position, begynder 4. Hvis motoren starter eller forsøger på at starte, skæreudstyret straks at rotere. skal du skubbe chokerhåndtaget til kørestilling.

 • Page 63

  ARBEJDSTEKNIK VIGTIGT! • Undgå stensavning. • Lad motoren gå i tomgang efter hvert Dette afsnit behandler grundlæggende arbejdsmoment. Køres motoren i længere tid sikkerhedsregler for arbejde med trimmere. ved fulde omdrejninger, uden at motoren Når du kommer ud for en situation, som gør belastes, kan det give alvorlig motorskade.

 • Page 64

  ARBEJDSTEKNIK Klipning • Hvis klingen vippes lidt mod venstre under græsrydning, samles græsset i en stribe, som • Trimmeren er perfekt til at slå græs på steder, gør opsamlingsarbejdet lettere, f.eks. med en hvor det er svært at komme til med en rive.

 • Page 65

  ARBEJDSTEKNIK Hold uautoriserede personer på afstand. Børn, dyr, tilskuere og hjælpere skal holdes uden for sikkerhedszonen på 15 meter. Stands øjeblikkeligt maskinen, hvis nogen nærmer sig...

 • Page 66

  VEDLIGEHOLDELSE Maskinens levetid kan forkortes, og risikoen for skruen mod uret, indtil skæreudstyret standser. ulykker kan øges, hvis maskinen ikke Der er opnået et korrekt tomgangsomdrejningstal, vedligeholdes korrekt, og hvis service og/eller når motoren kører jævnt i begge lejer. Der bør reparation ikke udføres fagligt korrekt.

 • Page 67

  VEDLIGEHOLDELSE ADVARSEL: Motorens udstødningsgasser indeholder kulilte, hvilket kan forårsage kulilteforgiftning. Undlad at starte eller køre med maskinen indendørs, eller hvor der ellers er dårligt ventileret. Motorens udstødningsgasser er varme og (Starterhuset fjernet af hensyn til kan indeholde gnister, som kan forårsage overskueligheden) brand.

 • Page 68

  VEDLIGEHOLDELSE Et længe brugt luftfilter kan aldrig blive helt rent. Vedligeholdelsesskema Derfor skal filteret regelmæssigt udskiftes med et Nedenfor vises en oversigt over det nyt. Et beskadiget luftfilter skal altid udskiftes. vedligeholdelsesarbejde, der skal udføres på Vinkelgear maskinen. De fleste af punkterne er beskrevet i afsnittet Vedligeholdelse.

 • Page 69

  Anm. 2: Rapporterede data for ækvivalent lydtryksniveau for maskinen har en typisk statistisk spredning (standardafvigelse) på 1 dB(A). Bemærk 3: Rapporterede data for ækvivalent vibrationsniveau har en typisk statistisk spredning (standardafvigelse) på 1 m/s Model 129R (aksel med M10 venstregevind) - Midterhul i klinger/knive, Ø 25,4 mm Godkendt tilbehør Type Skæreudstyr/afskærmning, reservedelsnr.

 • Page 70

  Følgende standarder har fundet anvendelse: EN ISO 12100:2010, EN ISO 11806-1:2011, ISO 14982:1998, CISPR 12:2007 TUV Rheinland N.A. har udført en frivillig afprøvning på vegne af Husqvarna AB med opnåelse af overensstemmelsesattest AM72140165 iht. Rådets maskindirektiv 2006/42/EF. Attesten gælder for alle produktionssteder og oprindelseslande, som angivet på...

 • Page 71

  ADVARSEL: Eksosen fra motoren på dette produktet inneholder kjemikalier som ifølge staten California kan forårsake kreft, fosterskader eller andre forplantningsskader. Før start må man legge merke til følgende: Les nøye gjennom bruksanvisningen. ADVARSEL: Maskinens opprinnelige konstruksjon må ikke under noen omstendighet endres uten produsentens tillatelse.

 • Page 72

  SYMBOLFORKLARING Symboler Lydtrykksnivå ved 7,5 meter etter australske regler. ADVARSEL: Ryddesager, buskryddere og trimmere kan være farlige. Uforsiktig Støyutslipp til omgivelsene ifølge eller feilaktig bruk kan EU-direktivet. Maskinens utslipp resultere i alvorlige skader angis i kapitlet Tekniske data og eller dødsfall for brukeren på...

 • Page 73

  HVA ER HVA Hva er hva? 20. Støttekopp 21. Medbringer 1. Klinge 22. Trimmerhode 2. Påfyllingslokk for smøremiddel 23. Pipenøkkel 3. Vinkelgir 24. Transportbeskyttelse 4. Vern for skjæreutstyr 25. Sekskantnøkkel 5. Riggrør 26. Låsepinne 6. Styre 27. Sele 7. Gassregulator 28.

 • Page 74

  GENERELLE SIKKERHETSINSTRUKSJONER Viktig ADVARSEL: La aldri barn bruke eller En ryddesag, buskrydder eller trimmer som • oppholde seg i nærheten av maskinen. brukes uforsiktig eller feilaktig, kan være et Ettersom maskinen er utstyrt med farlig redskap som kan forårsake alvorlige tilbakefjærende stoppekontakt og kan skader eller dødsfall for brukeren eller andre.

 • Page 75

  GENERELLE SIKKERHETSINSTRUKSJONER Gassregulatorsperre Gassregulatorsperren er konstruert for å hindre at gassregulatoren aktiveres utilsiktet. Når sperren (A) trykkes ned i håndtaket (= når man holder rundt håndtaket), frikoples gassregulatoren (B). Støvler Når grepet rundt håndtaket slippes, tilbakestilles Bruk sklisikre og stabile støvler. både gassregulatoren og sperren til sin opprinnelige posisjon.

 • Page 76

  GENERELLE SIKKERHETSINSTRUKSJONER stående stille. Hvis skjæreutstyret roterer når ADVARSEL: Overeksponering for gassregulatoren står i tomgangsstilling, må forgasserens tomgangsjustering kontrolleres. Se vibrasjoner kan føre til blodkar- eller nerveskader hos personer som har instruksjonene i delen VEDLIKEHOLD. blodsirkulasjonsforstyrrelser. Oppsøk lege hvis du opplever fysiske symptomer som kan relateres til overeksponering for vibrasjoner.

 • Page 77

  GENERELLE SIKKERHETSINSTRUKSJONER For lyddempere er det svært viktig at minst 1,5 Nm. Mutteren må skiftes etter at den har instruksjonene for kontroll, vedlikehold og service vært skrudd på ca. 10 ganger. blir fulgt. Bruk aldri en maskin som har defekt Skjæreutstyr lyddemper.

 • Page 78

  GENERELLE SIKKERHETSINSTRUKSJONER For å få lengre levetid på trimmertråden kan • den legges i vann et par døgn. Tråden blir da seigere og holder lenger. Kontroller skjæreutstyret med henblikk på skader og sprekkdannelse. Skadet skjæreutstyr må alltid skiftes. Filing av gresskniv og gressklinge Se skjæreutstyrets emballasje for korrekt •...

 • Page 79

  MONTERING MERK: Forsikre deg om at apparatet monteres MERK: Plasser gassvaieren i sporet i den korrekt, som vist i denne anvisningen. nedre seleklemmen før skruene trekkes til. 2. Sett to skruer i skruehullene. Montering av styret 3. Fest seleklemmen ved å stramme til skruene 1.

 • Page 80

  MONTERING Montering av bladbeskyttelse, gressklinge og gresskniv Riktig balanse La skjæreutstyret hvile lett mot bakken. Hvis det brukes gressklinge, skal denne balansere ca. 10 cm over bakken for å unngå kontakt med steiner og liknende. Flytt selens festeklemme for å få...

 • Page 81

  MONTERING 4. Før låsepinnen (C) inn i hullet slik at akselen låses. 5. Skru på trimmerhodet (H) mot rotasjonsretningen. 6. Demontering skjer i omvendt rekkefølge.

 • Page 82

  • For å sikre best mulig ytelse og motorholdbarhet • Ved lengre tids oppbevaring av maskinen skal er Husqvarna XP-olje å foretrekke, siden den er brennstofftanken tømmes. Hør med nærmeste laget spesielt for våre luftkjølte totaktsmotorer. bensinstasjon om hvor du kan bli kvitt overflødig Bruk bare helsyntetisk totaktsolje av høy kvalitet...

 • Page 83

  BRENNSTOFFHÅNDTERING • Hvis maskinen ikke brukes over en lengre periode, skal brennstofftanken tømmes og rengjøres. ADVARSEL: Katalysatorlyddemperen blir meget varm både ved bruk og etter stans. Dette gjelder også ved tomgangskjøring. Vær oppmerksom på brannfaren, spesielt ved håndtering i nærheten av brannfarlige stoffer og/eller gasser.

 • Page 84

  START OG STOPP Kontroll før start Start og stopp • Kontroller at det ikke har oppstått sprekker i ADVARSEL: Start aldri maskinen hvis bunnen av tennene eller ved sentrumshullet i ikke komplett kopling, koplingsdeksel og klingen. Den vanligste årsaken til riggrør er montert, ellers kan deler løsne sprekkdannelse er at det har oppstått skarpe og forårsake personskader.

 • Page 85

  START OG STOPP 5. Fortsett å dra bestemt i startsnoren til motoren ADVARSEL: Når motoren startes med starter. 6. Når motoren starter, må du la motoren varmes choken i lukket stilling, begynner skjæreutstyret å rotere umiddelbart. opp i 30 sekunder før du gir full gass. Varm motor 1.

 • Page 86

  ARBEIDSTEKNIKK VIKTIG! ADVARSEL: Verken brukeren av Dette avsnittet behandler grunnleggende maskinen eller noen andre må forsøke å sikkerhetsregler for arbeid med trimmere. Når trekke vekk det ryddete materialet mens du kommer ut for en situasjon som gjør deg motoren eller skjæreutstyret roterer, da usikker på...

 • Page 87

  ARBEIDSTEKNIKK • La støttekoppen ligge lett an mot bakken. Den skal beskytte klingen mot å gå i bakken. • Reduser faren for at materiale setter seg fast rundt klingen ved å følge disse reglene: • Arbeid alltid med full gass. •...

 • Page 88

  VEDLIKEHOLD Maskinens levetid kan forkortes og risikoen for ulykker kan øke dersom vedlikehold av maskinen ikke utføres på riktig måte og dersom service og/eller reparasjoner ikke er fagmessig utført. Hvis du trenger ytterligere informasjon, vennligst kontakt nærmeste autoriserte servicesenter. Sikkerhet for apparat og vedlikehold Koble fra tennpluggen før du utfører vedlikehold, Justering av startgassturtall med unntak av forgasserjusteringer.

 • Page 89

  VEDLIKEHOLD er varme og kan inneholde gnister som kan Disse faktorene gir belegg på tennpluggenes forårsake brann hvis gassene rettes mot et tørt og elektroder og kan forårsake driftsforstyrrelser og brennbart materiale. startvansker. Lyddemperen på denne maskinen er utstyrt med Hvis maskinens effekt er for lav, maskinen er en gnistskjerm.

 • Page 90

  VEDLIKEHOLD • Se skjæreutstyrets emballasje for korrekt filing. Vedlikeholdsskjema • Klingen og kniven files med en enkelgradet Under følger en liste over det vedlikehold som skal flatfil. utføres på maskinen. De fleste av punktene er • Fil alle eggene like mye for å beholde beskrevet i avsnittet Vedlikehold.

 • Page 91

  Merknad 2: Rapporterte data for ekvivalent lydtrykksnivå for maskinen har en typisk statistisk spredning (standard avvik) på 1 dB(A). Merknad 3: Rapporterte data for ekvivalent vibrasjonsnivå har en typisk statistisk spredning (standard avvik) på 1 m/s Modell 129R (M10 LH spindelgjenger) – sentrumshull i blader/kniver Ø 25,4 mm Godkjent tilbehør Type Skjæreutstyr/skjerm, delenr.

 • Page 92

  Følgende standarder er blitt tillempet: EN ISO 12100:2010, EN ISO 11806-1:2011, ISO 14982:1998, CISPR 12:2007 TUV Rheinland N.A. har utført en frivillig typekontroll på vegne av Husqvarna AB og har utstedt AM72140165, som bekrefter at en utstyrstype er i overensstemmelse med EF-direktiv 2006/42/EF om maskiner.

 • Page 93

  VAROITUS Tämän laitteen moottorin pakokaasut sisältävät kemikaaleja, joiden Kalifornian osavaltion viranomaiset tietävät aiheuttavan syöpää ja sikiövaurioita tai muita hedelmällisyyteen vaikuttavia haittoja. Ennen käynnistystä on huomioitava seuraavaa: Lue käyttöohje huolellisesti. VAROITUS Koneen alkuperäistä rakennetta ei missään tapauksessa saa muuttaa ilman valmistajan lupaa. Käytä aina alkuperäisiä...

 • Page 94

  SYMBOLIEN SELITYKSET Tunnukset Nuolimerkit, jotka rajaavat kahvakiinnikkeen kiinnityspaikan. VAROITUS: Raivaussahat, ruohoraivurit ja trimmerit voivat olla vaarallisia. Äänenpainetaso 7,5 metrissä Huolimaton tai virheellinen Australian lainsäädännön käyttö saattaa aiheuttaa mukaisesti. käyttäjälle tai sivullisille vakavia vammoja tai Melupäästöt ympäristöön kuoleman. Euroopan yhteisön direktiivin Lue käyttöohje huolellisesti ja mukaisesti.

 • Page 95

  OSIEN NIMITYKSET Osien nimitykset 20. Tukikuppi 21. Vääntiö 1. Terä 22. Siimapää 2. Voiteluaineen täyttöaukko 23. Hylsyavain 3. Kulmavaihde 24. Kuljetussuojus 4. Terälaitteen suojus 25. Kuusiokoloavain 5. Runkoputki 26. Lukkotappi 6. Ohjain 27. Valjaat 7. Kaasuliipaisin 28. Käynnistyskaasupainike 8. Pysäytin 29.

 • Page 96

  YLEISET TURVAOHJEET Tärkeää VAROITUS Vääränlaisen terälaitteen tai Raivaussaha, ruohoraivuri tai trimmeri voi väärin teroitetun terän käyttäminen voi • virheellisesti tai huolimattomasti käytettynä lisätä onnettomuuksien vaaraa. olla vaarallinen työväline, joka saattaa aiheuttaa käyttäjälle tai sivullisille vakavia VAROITUS Älä anna koskaan lasten vammoja tai kuoleman.

 • Page 97

  YLEISET TURVAOHJEET VAROITUS Älä koskaan käytä konetta, jonka turvalaitteet ovat vialliset. Noudata tässä osiossa annettuja hallinta-, Käsineet kunnossapito- ja huolto-ohjeita. Jos koneessasi ilmenee tarkastettaessa puutteita, se on Käytä käsineitä aina tarvittaessa, esim. terälaitetta toimitettava huoltoliikkeeseen korjattavaksi. asennettaessa. Kaasuliipaisimen varmistin Kaasuliipaisimen varmistimen tarkoituksena on estää...

 • Page 98

  YLEISET TURVAOHJEET Käytä aina ko. terälaitteelle suositeltua teräsuojusta. Katso kohta TEKNISET TIEDOT. VAROITUS Terälaitetta ei saa missään olosuhteissa käyttää ilman, että hyväksytty suojus on asennettu. Katso kohta TEKNISET TIEDOT. Jos terään asennetaan väärä tai viallinen teräsuojus, se voi aiheuttaa vakavan tapaturman. Katso otsikon Käynnistys alla annetut ohjeet.

 • Page 99

  YLEISET TURVAOHJEET Ilmastoltaan lämpimissä ja kuivissa maissa on on vasenkätinen kierre.) Kiristä mutteri tulipalojen vaara suuri. Tämän vuoksi tiettyihin hylsyavaimella. äänenvaimentimiin on asennettu kipinänsammutusverkko. Tarkista, onko koneesi äänenvaimentimessa tällainen verkko. Lukitusmutterin nailonlukitus ei saa olla niin kulunut, että sitä voi ruuvata käsin. Lukituksen on kestettävä...

 • Page 100

  YLEISET TURVAOHJEET Yleisesti ottaen pieni kone vaatii pienet • siimapäät ja päinvastoin. Tämä johtuu siitä, että trimmerin siimalla raivattaessa on moottorin singottava siima säteittäisesti siimapäästä ja kestettävä myös raivattavan Perussäännöt ruohon aiheuttama vastus. Käytä terälaitteessa vain suosittelemaamme Myös trimmerin siiman pituudella on •...

 • Page 101

  ASENNUS HUOMAA: Varmista, että yksikkö kootaan HUOMAA: Työnnä kaasuttimen johto valjaiden oikein tämän ohjekirjan kuvien mukaisesti. alemmassa kiinnikkeessä olevaan uraan ennen ruuvien kiristämistä Ohjaimen kiinnitys 2. Työnnä kaksi ruuvia ruuvin reikiin 1. Irrota ruuvi kaasukahvan takaosasta. 3. Kiinnitä valjaiden kiinnike kiristämällä ruuvit 2.

 • Page 102

  ASENNUS Teränsuojuksen, ruohoterän ja ruohoveitsen asennus Oikea tasapaino Anna terälaitteen levätä kevyesti maata vasten. Jos käytetään ruohoterää, se on pidettävä muutamia kymmeniä senttimetrejä maanpinnan yläpuolella, ettei se osu kiviin tai muihin vastaaviin kohteisiin. Siirrä valjaiden kiinnikettä niin, että laite on tasapainossa. 1.

 • Page 103

  ASENNUS 4. Lukitse akseli työntämällä lukkotappi (C) reikään. 5. Kierrä siimapää (H) kiinni pyörimissuunnan vastaiseen suuntaan. 6. Irrotus tapahtuu päinvastaisessa järjestyksessä.

 • Page 104

  • Terälaitteen kuljetussuojuksen on aina oltava ilmajäähdytteisille kaksitahtimoottoreille asennettuna koneen kuljetuksen tai säilytyksen tarkoitettua Husqvarna XP -öljyä. Kun sekoitat aikana. polttoainetta, käytä vain laadukasta • Moottorin tahattoman käynnistyksen estämiseksi täyssynteettistä kaksitahtiöljyä. sytytystulpan suojus on irrotettava aina kun kone •...

 • Page 105

  POLTTOAINEEN KÄSITTELY • Sekoita polttoainetta enintään 1 kuukauden tarvetta vastaava määrä. • Jos konetta ei käytetä pitkään aikaan, on polttoainesäiliö tyhjennettävä ja puhdistettava. VAROITUS Katalysaattoriäänenvaimennin on erittäin kuuma sekä käytön aikana että käytön jälkeen. Tämä koskee myös joutokäyntiä. Muista tulipalon vaara erityisesti lähellä tulenarkoja aineita ja/tai kaasuja käsiteltäessä.

 • Page 106

  KÄYNNISTYS JA PYSÄYTYS Tarkastus ennen käynnistystä Käynnistys ja pysäytys • Tarkasta, ettei terän hampaiden pohjaan tai VAROITUS Koko kytkimen, kytkinkotelon keskiöreiän kohdalle ole tullut halkeamia. ja akselin on oltava asennettuna ennen Halkeamat johtuvat tavallisimmin siitä, että koneen käynnistystä, sillä kytkin saattaa hampaiden pohjaan on viilattaessa jäänyt muuten irrota ja aiheuttaa teräviä...

 • Page 107

  KÄYNNISTYS JA PYSÄYTYS konetta. Jatka narun vetämistä, kunnes vuoksi, tahattoman käynnistyksen estämiseksi, moottori alkaa käynnistyä (tai enintään kolme sytytystulpan suojus on aina irrotettava kertaa). sytytystulpasta asennuksen, tarkastuksen ja/tai huollon ajaksi. 4. Jos moottori käynnistyy tai yrittää käynnistyä, paina rikastinvipu käyntiasentoon. VAROITUS Kun moottori käynnistetään 5.

 • Page 108

  PERUSTEKNIIKKA TÄRKEÄÄ! • Käytä terää aina täydellä kaasulla, kun painat sen raivattavaan materiaaliin. Tässä osassa käsitellään trimmerin käyttöön • Käytä aina hyvin teroitettuja teriä. liittyviä yleisiä turvamääräyksiä. Kun joudut • Varo sahaamasta kiviin. tilanteeseen, jossa trimmin käytön jatkaminen • Päästä kaasu joutokäynnille aina työvaiheiden tuntuu epävarmalta, on sinun kysyttävä...

 • Page 109

  PERUSTEKNIIKKA työskenneltäessä kuin raivattaessa puiden ja • Jos terää kallistetaan raivattaessa hieman puuaitojen vierustalta. vasemmalle, ruoho jää aumaksi, josta se on helppo kerätä pois esim. haravoitaessa. Leikkaus • Pyri työskentelemään tasaisella rytmillä. Seiso • Trimmi on ihanteellinen työkalu ruohon tukevassa haara-asennossa. Siirry leikkuuseen paikoista, joihin on vaikea päästä...

 • Page 110

  PERUSTEKNIIKKA Pidä sivulliset turvallisen välimatkan päässä. Lasten, eläinten, sivullisten ja apulaisten on pysyteltävä 15 metrin turvallisuusetäisyydellä. Sammuta laite välittömästi, jos joku tulee lähemmäs.

 • Page 111

  KUNNOSSAPITO Koneen käyttöikä voi lyhentyä ja onnettomuusriski kasvaa, jos koneen kunnossapitoa ei suoriteta oikealla tavalla ja jos huoltoa ja/tai korjauksia ei tehdä ammattitaitoisesti. Saat lisätietoja lähimmältä valtuutetulta jälleenmyyjältä. Laitteen ja huoltotöiden turvallisuus Irrota sytytystulppa ennen huoltotöiden aloittamista (kaasuttimen säätöä lukuun ottamatta). Käynnistyskaasukierrosluvun säätö...

 • Page 112

  KUNNOSSAPITO aiheuttaa tulipalon, jos pakokaasut suunnataan Jos koneen teho on heikko, jos sitä on vaikea kohti kuivaa ja palavaa materiaalia. käynnistää tai jos joutokäynti on levotonta, tarkista aina sytytystulppa ennen muita toimenpiteitä. Äänenvaimentimissa on erityinen kipinänsammutusverkko. Verkko on tarkistettava ja Jos sytytystulppa on karstoittunut, puhdista se ja tarvittaessa puhdistettava huoltoliikkeessä.

 • Page 113

  KUNNOSSAPITO Huoltokaavio • Katso viilausohjeet terälaitteen pakkauksesta. • Terä ja veitsi viilataan yksihakkuisella Seuraavassa on esitetty luettelo koneelle lattaviilalla. suoritettavista huoltotoimista. Useimmat kohdista • Viilaa kaikkia särmiä yhtä paljon terän on kuvattu kappaleessa Huolto. Käyttäjän on tasapainon säilyttämiseksi. huolehdittava ainoastaan tässä käyttöohjekirjassa kuvatuista korjaus- ja huoltotoimista.

 • Page 114

  Huom. 2: Ilmoitetuilla tiedoilla vastaavasta koneen äänenpainetasosta tyypillinen tilastollinen hajonta (vakiopoikkeama) on 1 dB(A). Huomautus 3: Ilmoitetuilla tiedoilla vastaavasta tärinätasosta tyypillinen tilastollinen hajonta (vakiopoikkeama) on 1 m/s Malli 129R (M10 LH -akselivarsikierre) - terien/veitsien keskireikä, Ø 25,4 mm Hyväksytyt lisävarusteet Tyyppi Terälaite / suojus, osanro Ruohoterä/ruohoveitsi...

 • Page 115

  Seuraavia standardeja on sovellettu: EN ISO 12100:2010, EN ISO 11806-1:2011, ISO 14982:1998, CISPR 12:2007 TÜV Rheinland N.A. on suorittanut Husqvarna AB:lle vapaaehtoisen tyyppitarkastuksen ja tuottanut näin Euroopan parlamentin ja neuvoston konedirektiivin 2006/42/EY mukaisen vaatimustenmukaisuusvakuutuksen AM72140165. Vakuutus pätee kaikkiin valmistuspaikkoihin ja -maihin tuotteessa ilmoitettujen tietojen mukaisesti.

 • Page 116

  WARNUNG: Die Motorabgase dieses Produkts enthalten Chemikalien, die im US-Bundesstaat Kalifornien als Verursacher von Krebs, Geburtsfehlern oder anderen Fortpflanzungsschäden gelten. Vor dem Start ist Folgendes zu beachten: Bitte lesen Sie die Bedienungsanweisung sorgfältig durch. WARNUNG: Unter keinen Umständen darf die ursprüngliche Konstruktion des Gerätes ohne Genehmigung des Herstellers geändert werden.

 • Page 117

  ERLÄUTERUNG DER SYMBOLE Symbole Maschinen mit Grasklingen können heftig zur Seite geschleudert werden, wenn WARNUNG: die Klinge auf einen festen Freischneider, Gegenstand trifft. Die Klinge Motorsensen und kann Arme oder Beine Trimmer können durchtrennen. Halten Sie gefährlich sein. Durch Menschen und Tiere immer nachlässige oder mindestens 15 Meter vom falsche Handhabung...

 • Page 118

  AUFBAU DES GERÄTS Aufbau des Geräts 20. Stützkappe 21. Mitnehmer 1. Klinge 22. Trimmerkopf 2. Einfüllöffnung für Fett 23. Steckschlüssel 3. Winkelgetriebe 24. Transportschutz 4. Schutz für die Schneidausrüstung 25. Inbusschlüssel 5. Welle 26. Sperrstift 6. Gestänge 27. Kabelbaum 7. Gashebel 28.

 • Page 119

  ALLGEMEINE SICHERHEITSVORSCHRIFTEN Wichtig WARNUNG: Diese Maschine erzeugt beim Falsch oder nachlässig angewendete • Betrieb ein elektromagnetisches Feld. Freischneider, Motorsensen oder Trimmer Dieses Feld kann sich unter bestimmten sind gefährliche Geräte, die schwere Bedingungen auf die Funktionsweise Verletzungen oder tödliche Unfälle von aktiver oder passiver medizinischer Anwendern oder anderen Personen Implantate auswirken.

 • Page 120

  ALLGEMEINE SICHERHEITSVORSCHRIFTEN Die Lebensdauer der Maschine kann verkürzt werden und die Unfallgefahr kann steigen, wenn die Wartung der Maschine nicht ordnungsgemäß und Service und/oder Reparaturen nicht fachmännisch ausgeführt werden. Weitere ·Augenschutz Informationen erteilt Ihnen gerne die nächste Es ist immer ein zugelassener Augenschutz zu Servicewerkstatt.

 • Page 121

  ALLGEMEINE SICHERHEITSVORSCHRIFTEN Drücken Sie die Gashebelsperre und kontrollieren Schutz für die Schneidausrüstung Sie, ob sie in die Ausgangsstellung zurückkehrt, Dieser Schutz soll verhindern, dass lose wenn sie losgelassen wird. Gegenstände zum Anwender hochgeschleudert werden. Der Schutz verhindert auch, dass der Anwender mit der Schneidausrüstung in Berührung kommt.

 • Page 122

  ALLGEMEINE SICHERHEITSVORSCHRIFTEN WARNUNG: Der Schalldämpfer enthält Chemikalien, die karzinogen sein können. Falls der Schalldämpfer beschädigt wird, vermeiden Sie es, mit diesen Stoffen in Berührung zu kommen. WARNUNG: Die Motorabgase enthalten Kontrollieren, ob die Riemen des Tragegurtes Kohlenmonoxid, das eine richtig liegen. Wenn Tragegurt und Gerät Kohlenmonoxidvergiftung verursachen angepasst sind, kontrollieren, ob der kann.

 • Page 123

  ALLGEMEINE SICHERHEITSVORSCHRIFTEN Verlängert die Lebensdauer der • Schneidausrüstung. WICHTIG: Verwenden Sie die Schneidausrüstung immer • nur mit dem von uns empfohlenen Schutz! Siehe Abschnitt „Technische Daten“. Informationen zum korrekten Einlegen des • Die Schneidausrüstung auf Beschädigung und Trimmerfadens und zur Wahl des richtigen Risse kontrollieren.

 • Page 124

  ALLGEMEINE SICHERHEITSVORSCHRIFTEN Die Länge des Trimmerfadens ist ebenfalls • wichtig. Bei gleichem Fadendurchmesser erfordert ein längerer Trimmerfaden eine größere Motorleistung als ein kurzer. Darauf achten, dass das Messer am • Trimmerschutz intakt ist. Es dient dazu, den Trimmerfaden auf die richtige Länge zu schneiden.

 • Page 125

  MONTAGE HINWEIS: Vergewissern Sie sich, dass das Anbringen der Schultergurthalter Gerät laut Anweisungen des Handbuchs 1. Setzen Sie den oberen Gurthalter auf der montiert worden ist Oberseite der Welle und den unteren Halter auf der Unterseite der Welle an Richten Sie die Montage des Lenkers oberen und unteren Schraubenlöcher des 1.

 • Page 126

  MONTAGE WARNUNG: Unter keinen Umständen darf eine Schneidausrüstung ohne einen zugelassenen Schutz betrieben werden. Siehe Abschnitt „Technische Daten“. Wenn der Faden falsch gewickelt ist oder die falsche Schneidausrüstung benutzt wird, verstärken sich die Vibrationen. WICHTIG: Wenn eine Grasklinge verwendet werden soll, muss das Gerät mit dem richtigen Lenker, Klingenschutz und Tragegurt ausgerüstet sein.

 • Page 127

  MONTAGE Montage von Trimmerschutz und Trimmerkopf 1. Für die Arbeit mit dem Trimmerkopf den Trimmerschutz (A) montieren. Den Trimmerschutz/Kombischutz an der Halterung am Führungsrohr einhaken und mit einer Schraube (L) fixieren. 2. Mitnehmer (B) an der Abtriebswelle montieren. 3. Drehen Sie den Schaft, bis eine der Bohrungen des Mitnehmerrades sich mit dem entsprechenden Loch im Getriebegehäuse deckt...

 • Page 128: Umgang Mit Kraftstoff

  Maschine gründlich gesäubert und • Für die beste Leistung und eine lange komplett gewartet wurde. Lebensdauer des Motors wird Husqvarna XP Öl • Bei Transport oder Aufbewahrung des Gerätes bevorzugt, da es speziell für unsere muss der Transportschutz für die luftgekühlten Zweitaktmotoren entwickelt wurde.

 • Page 129

  UMGANG MIT KRAFTSTOFF • Mischen Sie Kraftstoff höchstens für einen Monat im Voraus. • Wenn das Gerät über einen längeren Zeitraum nicht verwendet wird, entleeren und reinigen Sie den Kraftstofftank. WARNUNG: Der Schalldämpfer des Katalysators ist sehr heiß, sowohl beim Betrieb als auch nach dem Abstellen.

 • Page 130

  STARTEN UND STOPPEN Kontrolle vor dem Start Starten und Stoppen • Kontrollieren Sie die Klinge auf Risse am WARNUNG: Die komplette Kupplung, der Zahnansatz und um das Mittelloch herum. Die Kupplungsdeckel und die Welle müssen häufigste Ursache für Rissbildungen am montiert sein, bevor das Gerät gestartet Zahnansatz stellen beim Feilen entstandene wird.

 • Page 131

  STARTEN UND STOPPEN HINWEIS! Betätigen Sie beim Starten des Motors nicht den Gashebel. HINWEIS! Das Startseil nicht ganz herausziehen und den Startgriff aus ganz herausgezogener Lage nicht loslassen. Schäden am Gerät könnten die Folge sein. Ziehen Sie so oft am Faden, bis der Motor anspringt (maximal 3 Mal).

 • Page 132

  ARBEITSTECHNIK WICHTIG! • Immer eine gut angepasste Ausrüstung benutzen. Dieser Abschnitt behandelt grundlegende • Die Sicherheitsmaßnahmen befolgen. Sicherheitsregeln für die Arbeit mit Trimmern. • Organisieren Sie Ihre Arbeit sorgfältig. Wenn Sie in eine Situation kommen, die Sie in • Die Klinge sollte beim Ansetzen immer mit Bezug auf die weitere Anwendung des Geräts Höchstdrehzahl rotieren.

 • Page 133

  ARBEITSTECHNIK • Gras wird mit einer pendelnden seitlichen • Arbeiten Sie beim Trimmen nicht mit Vollgas. Bewegung gemäht, wobei bei der Bewegung Auf diese Weise hält der Trimmerfaden länger von rechts nach links gemäht wird und die und der Verschleiß des Trümmerkopfs wird Rückholbewegung von links nach rechts reduziert erfolgt.

 • Page 134

  ARBEITSTECHNIK WARNUNG: Weder der Benutzer des Geräts noch andere Personen dürfen versuchen, das Schnittgut aufzusammeln, solange der Motor läuft oder der Trimmerfaden rotiert, weil dies zu schweren Verletzungen führen kann. Stoppen Sie Motor und Trimmerkopf und ziehen Sie das Kabel von der Zündkerze ab, bevor Sie Material entfernen, das sich um die Antriebswelle festgesetzt hat, da ansonsten Verletzungsgefahr besteht.

 • Page 135

  WARTUNG Die Lebensdauer der Maschine kann verkürzt Feineinstellung der Leerlaufdrehzahl T werden und die Unfallgefahr kann steigen, wenn Wenn eine Anpassung erforderlich ist, stellen Sie die Wartung der Maschine nicht ordnungsgemäß die Leerlaufdrehzahl mit der Leerlaufschraube T und Service und/oder Reparaturen nicht ein.

 • Page 136

  WARTUNG WARNUNG: Wenn die Leerlaufdrehzahl WARNUNG: Der nicht so eingestellt werden kann, dass die Katalysatorschalldämpfer ist bei Betrieb Schneidausrüstung stehen bleibt, wenden und auch noch nach dem Ausschalten Sie sich an Ihren Servicehändler. Das sehr heiß. Dies gilt auch für den Gerät erst wieder verwenden, wenn es Leerlaufbetrieb.

 • Page 137

  WARTUNG ungeeignete Zündkerze kann Kolben und Zylinder zerstören. WARNUNG: Eine Klinge, die verbogen, schief, gerissen, gebrochen oder auf Luftfilter andere Art beschädigt ist, immer Luftfilter regelmäßig von Staub und Schmutz aussortieren. Niemals versuchen, eine reinigen, zur Vermeidung von: schiefe Klinge zur weiteren Anwendung wieder zu richten.

 • Page 138

  WARTUNG Wartungsschema • Die Zündkerze austauschen. Dafür sorgen, dass die Zündkerze eine sog.Funkentstörung Nachstehend sind die an der Maschine hat. vorzunehmenden Wartungsmaßnahmen • Das Funkenfängernetz des Schalldämpfers aufgelistet. Die meisten der Punkte werden im reinigen oder austauschen. Abschnitt ”Wartung” beschrieben. Der Bediener darf nur die Wartungs- und Servicearbeiten ausführen, die in dieser Bedienungsanleitung beschrieben sind.

 • Page 139: Technische Daten

  Hinweis 2: Berichten zufolge liegt der Schalldruckpegel für dieses Gerät normalerweise einer Ausbreitungsklasse (standardmäßige Ausbreitung) von 1 dB (A). Hinweis 3: Berichten zufolge liegt der äquivalente Vibrationspegel normalerweise bei einer Ausbreitungsklasse (Standardabweichung) von 1 m/s Modell 129R (Achswellen-Linksgewinde M10) - Mittelloch in Klingen/Messern, Ø 25,4 mm Zugelassenes Zubehör Schneidausrüstung/Schutz, Teile-Nr.

 • Page 140

  Die folgenden Normen werden erfüllt: EN ISO 12100:2010, EN ISO 11806-1:2011, ISO 14982:1998, CISPR 12:2007 Der TÜV Rheinland N.A. führte im Auftrag von Husqvarna AB eine freiwillige Typenprüfung gemäß AM72140165 durch – Konformitätsbescheinigung nach EG-Richtlinie 2006/42/EG für Maschinen. Wie auf dem Produkt angegeben, ist dieses Zertifikat für alle Produktionsstandorte und Ursprungsländer gültig.

 • Page 141

  AVERTISSEMENT : Les gaz d’échappement du moteur de ce produit contiennent des produits chimiques reconnus par l’État de Californie comme étant la cause de cancer, malformations à la naissance ou autres troubles de la reproduction. Contrôler les points suivants avant la mise en marche : Lisez attentivement le manuel d’utilisation.

 • Page 142

  EXPLICATION DES SYMBOLES Flèches indiquant les limites quant Symboles à l’emplacement du montage de la poignée. AVERTISSEMENT : les débroussailleuses et les coupe-herbes peuvent être Niveau de pression sonore à dangereux. Une utilisation 7,5 mètres conforme à la erronée ou négligente peut règlementation australienne.

 • Page 143

  QU'EST-CE QUE C'EST Qu’est-ce que c’est ? 20. Bol de garde au sol 21. Toc d’entraînement 1. Lame 22. Tête de désherbage 2. Bouchon de remplissage en graisse 23. Clé à douille 3. Renvoi d’angle 24. Dispositif de protection pour le transport 4.

 • Page 144

  INSTRUCTIONS GÉNÉRALES DE SÉCURITÉ Important! AVERTISSEMENT : Cette machine génère Utilisés de manière négligente ou erronée, les un champ électromagnétique en • scies d'éclaircissement et les coupe-herbes fonctionnement. Dans certaines peuvent devenir des outils dangereux pouvant circonstances, ce champ peut perturber le occasionner des blessures très graves, voire fonctionnement d’implants médicaux mortelles à...

 • Page 145

  INSTRUCTIONS GÉNÉRALES DE SÉCURITÉ Protège-oreilles La durée de vie de la machine risque d'être écourtée et le risque d'accidents accru si la Porter des protège-oreilles ayant un effet maintenance de la machine n'est pas effectuée atténuateur suffisant. correctement et si les mesures d'entretien et/ou de réparation ne sont pas effectuées de manière professionnelle.

 • Page 146

  INSTRUCTIONS GÉNÉRALES DE SÉCURITÉ Protection pour l’équipement de coupe Appuyez sur le blocage de l’accélération et vérifiez qu’il revient de lui-même en position initiale quand Cette protection a pour but d’empêcher que des il est relâché. objets ne soient projetés en direction de l’utilisateur.

 • Page 147

  INSTRUCTIONS GÉNÉRALES DE SÉCURITÉ AVERTISSEMENT : Les gaz d’échappement du moteur contiennent de l’oxyde de carbone pouvant provoquer l’intoxication. Ne démarrez ou n’utilisez jamais la machine dans un local fermé ou un lieu mal aéré. S’assurer du bon positionnement des bretelles du AVERTISSEMENT : Les gaz harnais.

 • Page 148

  INSTRUCTIONS GÉNÉRALES DE SÉCURITÉ Inspecter l’équipement de coupe afin de détecter Référez-vous aux instructions relatives à • d’éventuels dommages ou fissures. Toujours l’équipement de coupe pour poser remplacer un équipement de coupe endommagé. correctement le fil du coupe-herbe et choisir le diamètre de fil approprié.

 • Page 149

  INSTRUCTIONS GÉNÉRALES DE SÉCURITÉ Pour améliorer la durée de vie du fil de coupe- • herbe, laissez le fil tremper dans de l’eau pendant quelques nuits. Le fil devient alors plus résistant et dure plus longtemps.

 • Page 150

  MONTAGE REMARQUE : Assurez-vous que l’appareil est Montage du collier de serrage du harnais monté correctement comme illustré dans le 1. Placez l’attache supérieure du harnais au- présent manuel. dessus de l’arbre et l’attache inférieure au- dessous. Alignez les trous de vis de l’attache Montage du guidon supérieure sur ceux de l’attache inférieure.

 • Page 151

  MONTAGE AVERTISSEMENT : Un équipement de coupe ne peut en aucun cas être utilisé si une protection homologuée n’a pas été préalablement montée. Voir le chapitre « CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ». La mise en place d’une protection erronée ou défectueuse peut provoquer des blessures graves.

 • Page 152

  MONTAGE dans la fixation du tube de transmission et fixer à l’aide d’une vis (L). 2. Monter un toc d’entraînement (B) sur l’axe sortant. 3. Tournez l’arbre jusqu’à ce que l’un des trous dans le disque d’entraînement soit en face du trou correspondant du carter.

 • Page 153

  • Afin d'éviter tout démarrage accidentel du garantir la durabilité du moteur, l’huile moteur, toujours retirer le chapeau de bougie Husqvarna XP est recommandée, car elle a été lors du remisage prolongé, si la machine n'est spécialement fabriquée pour nos moteurs deux pas sous surveillance et lors de toute mesure de temps refroidis par air.

 • Page 154

  MANIPULATION DU CARBURANT Essence, en litres Huile deux temps, en ml • Ne préparez jamais plus d’un mois de consommation de carburant à l’avance. • Si la machine n’est pas utilisée pendant une longue période, vidangez et nettoyez le réservoir. AVERTISSEMENT : Le pot d’échappement à...

 • Page 155

  DÉMARRAGE ET ARRÊT Contrôles avant la mise en marche Démarrage et arrêt • Contrôlez la lame afin de détecter d’éventuelles AVERTISSEMENT : Un embrayage fissures au niveau des dents et du trou central. complet avec carter d’embrayage et tube Les raisons les plus fréquentes de la présence de transmission doit être monté...

 • Page 156

  DÉMARRAGE ET ARRÊT REMARQUE ! N'appuyez pas sur la commande Arrêt d'accélération lorsque vous essayez de Arrêtez le moteur en pressant et en relâchant le démarrer le moteur. bouton d’arrêt. REMARQUE ! Ne pas sortir complètement la corde du lanceur et ne pas lâcher la poignée avec la corde du lanceur complètement sortie.

 • Page 157

  TECHNIQUES DE TRAVAIL IMPORTANT ! • Lorsque la lame est appliquée sur le tronc, toujours faire tourner le moteur à plein régime. Ce chapitre traite des consignes de sécurité de • Toujours utiliser des lames correctement base lors du travail avec un coupe-herbe. Dans affûtées.

 • Page 158

  TECHNIQUES DE TRAVAIL Nettoyage par grattage gauche le retour. Faites travailler la lame du côté gauche (secteur 8 h à 12 h). • La technique du grattage permet d’enlever toute végétation indésirable. Maintenir la tête de désherbage juste au-dessus du sol, puis l’incliner.

 • Page 159

  TECHNIQUES DE TRAVAIL AVERTISSEMENT : N’essayez jamais de retirer les végétaux coupés quand le moteur ou le fil de coupe-herbe tourne ; ceci est très dangereux et pourrait causer des blessures très graves. Arrêtez le moteur et la tête de désherbage et débranchez le câble de la bougie avant de retirer le matériel végétal qui s’est enroulé...

 • Page 160

  ENTRETIEN La durée de vie de la machine risque d'être Réglage fin du régime de ralenti T écourtée et le risque d'accidents accru si la Réglez le régime de ralenti avec la vis de réglage maintenance de la machine n'est pas effectuée T si un ajustage est nécessaire.

 • Page 161

  ENTRETIEN AVERTISSEMENT : S’il est impossible de AVERTISSEMENT : L’intérieur du régler le régime de ralenti de manière à silencieux contient des produits immobiliser l’équipement de coupe, chimiques pouvant être cancérigènes. contactez votre atelier d’entretien. Ne pas Eviter tout contact avec ces éléments si le utiliser la machine tant qu’elle n’est pas silencieux est endommagé.

 • Page 162

  ENTRETIEN une consommation anormalement élevée de Schéma d’entretien • carburant La liste ci-dessous indique l’entretien à effectuer Nettoyer le filtre après 25 heures de service, ou sur la machine. La plupart des points sont décrits plus souvent si les conditions de travail sont à...

 • Page 163

  ENTRETIEN • Remplacez la bougie. S’assurer que la bougie est dotée d’un antiparasites. • Nettoyer ou remplacer la grille antiflamme du silencieux.

 • Page 164

  Remarque 3 : Les données reportées pour le niveau de vibrations équivalent montrent une dispersion statistique typique (déviation standard) de 1 m/s Modèle 129R (arbre de lame avec filetage à gauche M10 LH) - trou central des lames/fraises, Ø 25,4 mm Accessoires homologués...

 • Page 165

  EN ISO 12100:2010, EN ISO 11806-1:2011, ISO 14982:1998, CISPR 12:2007 TUV Rheinland N. A. a procédé à un examen volontaire pour Husqvarna AB et lui a attribué le certificat AM72140165 de conformité à la directive 2006/42/CE du Conseil de la CE relative aux machines. Le certificat s'applique à...

 • Page 166

  DROITS ET OBLIGATIONS DE VOTRE GARANTIE: L'Agence de Protection de l'Environnement des E-U, California Air Resources Board, Environnement Canada et Husqvarna Consumer Outdoor Products N.A., Inc. (HCOP) ont le plaisir d'expliquer la garantie du système de contrôle des émissions sur votre petit moteur tout- terrain, pour les années 2014 et plus tard.

 • Page 167

  Gebruik daarom altijd goedgekeurde gehoorbescherming. Husqvarna AB werkt voortdurend aan het verder ontwikkelen van haar producten en behoudt zich dan ook het recht voor om zonder aankondiging vooraf wijzigingen in o.a. vorm en...

 • Page 168

  VERKLARING VAN DE SYMBOLEN Symbolen Pijlen waarmee de begrenzing voor bevestiging van het stuur wordt aangeven. WAARSCHUWING: motorzeisen, bosmaaiers en trimmers kunnen Geluidsdrukniveau op 7,5 meter gevaarlijk zijn. Slordig of volgens Australische regelgeving. onjuist gebruik kan resulteren in ernstig letsel of overlijden van de Geluidsemissie naar de omgeving gebruiker of anderen.

 • Page 169

  WAT IS WAT? Wat is wat? 20. Steunkop 21. Meenemer 1. Blad 22. Trimmerkop 2. Vuldop smeervet 23. Dopsleutel 3. Hoekoverbrenging 24. Transportbescherming 4. Beschermkap voor snijuitrusting 25. Inbussleutel 5. Steel 26. Borgpen 6. Stuur 27. Draagstel 7. Gashendel 28. Startgasknop 8.

 • Page 170

  ALGEMENE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES Belangrijk WAARSCHUWING: Deze machine Een motorzeis, bosmaaier of trimmer kan bij • produceert tijdens bedrijf een onjuist of slordig gebruik een gevaarlijk elektromagnetisch veld. Dit veld kan gereedschap zijn, dat ernstig letsel of het onder bepaalde omstandigheden de overlijden van de gebruiker of anderen kan werking van actieve of passieve medische veroorzaken.

 • Page 171

  ALGEMENE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES Gehoorbescherming De levensduur van de machine kan worden verkort en het risico van ongelukken kan U moet gehoorbescherming met voldoende toenemen wanneer het onderhoud aan de dempvermogen dragen. machine niet op de juiste manier wordt uitgevoerd en wanneer service en/of reparaties niet vakkundig worden gedaan.

 • Page 172

  ALGEMENE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES Druk de gashendelvergrendeling in en controleer Beschermkap voor snijuitrusting of hij teruggaat naar de beginpositie wanneer u Deze beschermkap voorkomt dat losse deze loslaat. voorwerpen in de richting van de gebruiker worden geslingerd. De beschermkap voorkomt tevens dat de gebruiker in aanraking komt met de snijuitrusting.

 • Page 173

  ALGEMENE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES Snelontgrendeling van het draagstel WAARSCHUWING: Tijdens het gebruik Aan de voorkant van het draagstel zit een goed en een tijdje daarna is de geluiddemper bereikbare snelontgrendeling waarmee u zich in met katalysator erg warm. Dit geldt ook bij noodsituaties snel van de machine en het stationair draaien.

 • Page 174

  ALGEMENE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES Houd de snijtanden van het blad goed en juist Slijpuitrusting geslepen. Volg onze instructies en gebruik de door In dit hoofdstuk wordt behandeld hoe u door het ons aanbevolen vijlmal. Een verkeerd geslepen of juiste onderhoud en door het juiste type beschadigd blad verhoogt het risico op snijuitrusting te gebruiken: ongelukken.

 • Page 175

  ALGEMENE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES de draad radiaal van de trimmerkop moet toevoeren en bovendien bestand moet zijn tegen de weerstand van het gras dat gemaaid wordt. De lengte van de draad is eveneens • belangrijk. Een langere draad vereist een groter motorvermogen dan een korte, ook al is de diameter van de draad even groot.

 • Page 176

  MONTEREN NB Controleer of het apparaat correct is Klem van het draagstel monteren gemonteerd, zoals weergegeven in deze 1. Positioneer de bovenste klem van het draagstel gebruikershandleiding. boven de steel en de onderste klem van het draagstel onder de steel. Zorg dat de Stuur monteren schroefgaten van de bovenste en onderste 1.

 • Page 177

  MONTEREN WAARSCHUWING: Onder geen beding mag snijuitrusting worden gebruikt zonder dat een goedgekeurde beschermkap is gemonteerd. Zie het hoofdstuk "TECHNISCHE GEGEVENS". Het gebruik van een verkeerd gewikkelde draad of verkeerde snijuitrusting verhoogt het trillingsniveau. BELANGRIJK: Als u een grasmaaiblad wilt gebruiken, moet de machine zijn uitgerust met het juiste stuur, de juiste bladbeschermkap en het juiste draagstel.

 • Page 178

  MONTEREN Monteren van trimmerbeschermkap en trimmerkop 1. Monteer trimmerbeschermkap (A) voor het werken met een trimmerkop. De trimmerbeschermkap/combibeschermkap wordt vastgehaakt aan de bevestiging op de steel en vastgezet met een schroef (L). 2. Monteer de meenemer (B) op de uitgaande as. 3.

 • Page 179

  • Voor het beste resultaat en een lange van stalling. levensduur van de motor adviseren wij • De transportbescherming van de snijuitrusting Husqvarna XP-olie te gebruiken, die speciaal moet tijdens vervoer of opslag van de machine ontwikkeld is voor onze luchtgekoelde altijd aangebracht zijn.

 • Page 180

  BRANDSTOFHANTERING • Meng niet meer brandstof dan voor max. 1 maand nodig is. • Als u de machine gedurende langere tijd niet gebruikt, moet u de brandstoftank leegmaken en reinigen. WAARSCHUWING: De katalysatorgeluiddemper wordt erg heet, zowel tijdens het gebruik als na het stoppen.

 • Page 181

  STARTEN EN STOPPEN Controle voor het starten Starten en stoppen • Controleer het blad op barsten bij de middelste WAARSCHUWING: Start de machine opening of bij de tandbodems. De barsten nooit voordat de koppeling, het ontstaan meestal doordat er tijdens het vijlen koppelingsdeksel en de steel volledig scherpe hoeken ontstaan zijn in de gemonteerd zijn, anders kunnen er...

 • Page 182

  STARTEN EN STOPPEN LET OP! Trek het starterkoord niet volledig uit en laat de starthendel niet zomaar los wanneer het volledig uitgetrokken is. Dit kan tot beschadigingen van de machine leiden. Trek herhaaldelijk aan het startkoord tot de motor start (of max. 3 keer trekken). 4.

 • Page 183

  ARBEIDSTECHNIEK BELANGRIJK! • Zorg ervoor dat de uitrusting altijd juist afgesteld en aangepast is. In dit gedeelte worden de • Volg de veiligheidsvoorschriften. basisveiligheidsregels beschreven voor het • Organiseer het werk goed. werken met trimmers. Wanneer u in een • Zorg ervoor dat het blad op volle toeren draait situatie belandt waarin u niet goed weet hoe u voor u begint.

 • Page 184

  ARBEIDSTECHNIEK maaimoment is en de beweging van links naar scheef. Laat het uiteinde van de draad tegen rechts de retourbeweging. Laat de linkerkant de grond slaan rondom bomen, palen, van het blad werken (tussen 8 en 12 uur). standbeelden, enz. BELANGRIJK! Deze techniek veroorzaakt grotere slijtage van de draad.

 • Page 185

  ARBEIDSTECHNIEK WAARSCHUWING: Noch de gebruiker van de machine noch iemand anders mag proberen het maaisel of het afgesneden materiaal te verwijderen wanneer de motor of de draad van de trimmer draait, omdat dit tot ernstig letsel kan leiden. Stop de motor en de trimmerkop en koppel de kabel los van de bougie voordat u materiaal verwijdert dat zich rondom de aandrijfas heeft gewikkeld,...

 • Page 186

  ONDERHOUD De levensduur van de machine kan worden Fijnafstelling van het stationair toerental T verkort en het risico van ongelukken kan Als het stationair toerental opnieuw moet worden toenemen wanneer het onderhoud aan de afgesteld, gebruik dan daarvoor de T-schroef. machine niet op de juiste manier wordt uitgevoerd Draai de T-schroef eerst rechtsom totdat de en wanneer service en/of reparaties niet...

 • Page 187

  ONDERHOUD WAARSCHUWING: De uitlaatgassen van de motor koolmonoxide bevatten, hetgeen koolmonoxidevergiftiging kan veroorzaken. Start of gebruik de machine daarom nooit in gesloten ruimtes, of op slecht geventileerde plekken. De uitlaatgassen van de motor zijn heet (De startkoordbehuizing is verwijderd voor de en kunnen vonken bevatten die brand duidelijkheid.) kunnen veroorzaken.

 • Page 188

  ONDERHOUD water en zeep. Spoel grondig. Controleer of het TECHNISCHE GEGEVENS filter droog is voor u het terugplaatst. Hieronder volgt een lijst van het onderhoud dat Na een lange gebruiksperiode kan het luchtfilter aan de machine moet worden uitgevoerd. De niet meer worden gereinigd.

 • Page 189

  ONDERHOUD • Maak het vonkenopvangnet van de geluiddemper schoon of vervang het.

 • Page 190

  (standaardafwijking) van 1 dB(A). Opm. 3: De gerapporteerde gegevens voor een vergelijkbaar trillingsniveau vertonen een typische statistische spreiding (standaardafwijking) van 1 m/s Model 129R (M10 LH hoofdasdraad) - opening in het midden van de bladen/messen, Ø 25,4 mm Goedgekeurde accessoires Type Snijuitrusting / beschermkap, onderdeelnr.

 • Page 191

  VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING Naam van uitgever: Husqvarna AB, S-561 82 Huskvarna, Zweden, telefoon: +46-36-146500. Husqvarna AB is als enige verantwoordelijk voor het object van deze verklaring: trimmer en/of bosmaaier, platform(s) A05328CBHV vertegenwoordigend model 129R met serienummers van 2014 en later.

 • Page 192

  ADVERTENCIA: El tubo de escape del motor de este producto contiene sustancias químicas que pueden causar cáncer, defectos congénitos u otros daños en el sistema reproductor. Antes de arrancar, observe lo siguiente: Lea detenidamente el manual de instrucciones. ADVERTENCIA: Bajo ninguna circunstancia debe modificarse la configuración original de la máquina sin autorización del fabricante.

 • Page 193

  EXPLICACIÓN DE LOS SÍMBOLOS Símbolos Marcas de flechas que indican los límites para montar el manillar. ADVERTENCIA: Las desbrozadoras, quita arbustos y recortadoras Nivel de presión sonora a 7,5 pueden ser peligrosas. Su metros, conforme a la legislación uso descuidado o erróneo australiana.

 • Page 194

  COMPONENTES Componentes 20. Cazoleta de apoyo 21. Pieza de arrastre 1. Hoja 22. Cabezal de corte 2. Tapón de recarga de lubricante 23. Llave de cubo 3. Engranaje angulado 24. Protección para transportes 4. Protección del equipo de corte 25. Llave hexagonal 5.

 • Page 195

  INSTRUCCIONES GENERALES DE SEGURIDAD Importante ADVERTENCIA: Un equipo de corte Una desbrozadora, quita arbustos o defectuoso o una hoja mal afilada • recortadora puede ser una herramienta aumentan el riesgo de accidentes. peligrosa si se utiliza de manera errónea o descuidada, y provocar heridas graves o ADVERTENCIA: No permita nunca que los mortales al usuario o a otras personas.

 • Page 196

  INSTRUCCIONES GENERALES DE SEGURIDAD productos le garantiza que puede recibir un mantenimiento y servicio profesional. Si no ha adquirido la máquina en una de nuestras tiendas especializadas con servicio, solicite información sobre el taller de servicio más Guantes cercano. Se deben utilizar guantes cuando sea necesario, por ejemplo al montar el equipo de corte.

 • Page 197

  INSTRUCCIONES GENERALES DE SEGURIDAD Compruebe que el acelerador y el fiador se muevan con facilidad y que funcionen sus muelles de retorno. Controle que la protección no esté dañada y que no tenga grietas. Cambie la protección si ha estado expuesta a golpes o si tiene grietas. Utilice siempre la protección recomendada para cada equipo de corte en particular.

 • Page 198

  INSTRUCCIONES GENERALES DE SEGURIDAD Controle que las correas del arnés están ADVERTENCIA: Los gases de escape del correctamente colocadas. Cuando el arnés y la motor están calientes y pueden contener máquina están regulados, controle que funcione el chispas que pueden provocar incendio. desprendimiento de emergencia del arnés.

 • Page 199

  INSTRUCCIONES GENERALES DE SEGURIDAD Mantenga los dientes correctamente • triscados. Siga nuestras instrucciones y utilice el calibrador de limado recomendado. ADVERTENCIA: Detenga el motor antes de trabajar con alguna parte del equipo de corte. Compruebe que el equipo de corte ha dejado de girar completamente.

 • Page 200

  MONTAJE NOTA: Asegúrese de que la máquina está Colocación de la abrazadera del arnés montada correctamente como se muestra en 1. Coloque la parte superior de la abrazadera del este manual. arnés sobre el tubo y la parte inferior de la abrazadera por debajo del tubo.

 • Page 201

  MONTAJE ADVERTENCIA: Bajo ninguna circunstancia se puede utilizar un equipo de corte sin haber montado antes la protección recomendada. Consulte el apartado «DATOS TÉCNICOS». Si se monta una protección incorrecta o defectuosa, esto puede causar daños personales graves. IMPORTANTE: Para poder utilizar la hoja para hierba, la máquina debe tener colocados el manillar, la protección de hoja y el arnés correctos.

 • Page 202

  MONTAJE engancha en la sujeción del tubo y se fija con un tornillo (L). 2. Coloque la pieza de arrastre (B) en el eje de salida. 3. Gire el eje hasta que uno de los orificios del disco de arrastre coincida con un orificio de la caja de engranajes.

 • Page 203

  • Para evitar el arranque imprevisto del motor, se del motor, se recomienda usar aceite debe quitar siempre la pipa de la bujía para el HUSQVARNA XP, ya que ha sido elaborado almacenaje prolongado de la máquina, si se va especialmente para nuestros motores de dos a dejar la máquina sin vigilar y para efectuar...

 • Page 204

  MANIPULACIÓN DEL COMBUSTIBLE Gasolina, litros Aceite para motores de dos tiempos, ml • No mezcle más combustible que el necesario para utilizar un mes como máximo. • Si no va a utilizar la máquina por un tiempo prolongado, vacíe el depósito de combustible y límpielo.

 • Page 205

  ARRANQUE Y PARADA Control antes de arrancar Arranque y parada • Compruebe que la hoja no tenga grietas en la ADVERTENCIA: Antes de arrancar la base de los dientes ni en el orificio central. El máquina debe montarse el embrague, la motivo más común de la aparición de grietas cubierta del embrague completa con el es que durante el limado se han formado...

 • Page 206

  ARRANQUE Y PARADA NOTA No apriete el acelerador mientras intenta Parada arrancar el motor. Pare el motor pulsando y soltando el botón de NOTA No extraiga el cordón de arranque al parada. máximo, y no suelte la empuñadura de arranque si ha extraído todo el cordón. Ello puede ocasionar averías en la máquina.

 • Page 207

  TÉCNICA DE TRABAJO IMPORTANTE • Siempre haga girar la hoja a máxima velocidad al iniciar el corte. Este apartado se ocupa de las precauciones de • Utilice siempre hojas bien afiladas. seguridad fundamentales para el trabajo con desbrozadoras y recortadoras. Cuando se vea •...

 • Page 208

  TÉCNICA DE TRABAJO estatuas, etc. IMPORTANTE Esta técnica aumenta el desgaste del hilo. • El hilo se desgasta más rápido y se debe • Si al desbrozar la hierba la hoja es inclinada un alimentar más seguido al trabajar contra poco hacia la izquierda, la hierba se acumula piedras, ladrillos, hormigón, cercas de metal, en una hilera que es más fácil de juntar...

 • Page 209

  TÉCNICA DE TRABAJO ADVERTENCIA: Ni el usuario de la máquina ni ninguna otra persona debe intentar quitar la vegetación cortada cuando el motor o el hilo de corte aún están girando, dado que esto comporta riesgo de daños graves. Pare el motor y el cabezal de corte y desconecte el cable de la bujía antes de quitar la vegetación que se ha enrollado en el eje de la hoja,...

 • Page 210

  MANTENIMIENTO Reglaje preciso del régimen de ralentí, La vida útil de la máquina puede acortarse y el tornillo T riesgo de accidentes puede aumentar si el mantenimiento de la máquina no se hace de forma Regule el régimen de ralentí con el tornillo T, si es adecuada y si los trabajos de servicio y/o necesario un reajuste.

 • Page 211: Filtro De Aire

  MANTENIMIENTO ADVERTENCIA: Si no puede regular el ADVERTENCIA: En el interior del régimen en ralentí para que el equipo de silenciador hay sustancias químicas que corte deje de girar, consulte a su taller de pueden ser cancerígenas. Evitar el servicio. No utilice la máquina hasta que contacto con estas sustancias si se daña esté...

 • Page 212

  MANTENIMIENTO Limpie el filtro cada 25 horas de funcionamiento o Programa de mantenimiento más seguido si trabaja en un entorno muy A continuación incluimos una lista con los puntos polvoriento. de mantenimiento a efectuar en la máquina. La Limpieza del filtro de aire mayoría de los puntos se describen en el capítulo «Mantenimiento».

 • Page 213

  MANTENIMIENTO • Cambie la bujía. Asegúrese de que la bujía tenga supresión de perturbaciones radioeléctricas. • Limpie o cambie el apagachispas del silenciador.

 • Page 214

  (desviación típica) de 1 dB (A). Nota 3: Los datos referidos del nivel de vibración poseen una dispersión estadística habitual (desviación típica) de 1 m/s Modelo 129R (rosca de tubo a izquierdas M10) - Orificio central en hojas/cuchillas Ø 25,4 mm Accesorios homologados El tipo Equipo de corte / protección,...

 • Page 215

  Nombre del emisor: Husqvarna AB, SE-561 82 Huskvarna (Suecia), tel.: +46 36 146500. Husqvarna AB declara la responsabilidad sobre el objeto de esta declaración: Plataformas de recortadora o quita arbustos, A05328CBHV que representan el modelo 129R de los número de serie de 2014 y en adelante.

 • Page 216

  SUS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE GARANTIA: La Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos, la Junta de Recursos Ambientales de California, la Agencia Ambiental Canadiense y Husqvarna Consumer Outdoor Products N.A., Inc. (HCOP) se complacen en explicar la garantía con la que cuenta el sistema de control de emisión en su motor pequeño, modelo 2013 y más adelante para uso fuera de carretera.

 • Page 217

  AVISO: os gases de escape do motor deste produto contêm produtos químicos identificados pelo estado da Califórnia como causadores de cancro, malformações congénitas ou outros problemas do sistema reprodutor. Antes de arrancar, observe o seguinte: Leia atentamente o manual do utilizador. AVISO: não é...

 • Page 218

  EXPLICAÇÃO DOS SÍMBOLOS As máquinas equipadas com Símbolos lâminas de relva podem ser projectadas violentamente para o AVISO: as roçadoras de lado quando a lâmina entra em relva, de arbustos e os contacto com um objecto fixo. A aparadores podem ser lâmina pode provocar a perigosos.

 • Page 219

  DESCRIÇÃO DAS PEÇAS Descrição das peças? 20. Copo de apoio 21. Accionador 1. Lâmina 22. Cabeçote de recorte 2. Tampão de enchimento de massa lubrificante 23. Chave de caixa 3. Engrenagem cónica 24. Protecção para transporte 4. Protecção do equipamento de corte 25.

 • Page 220

  INSTRUÇÕES GERAIS DE SEGURANÇA Importante AVISO: a utilização de um equipamento Se utilizar roçadoras de relva, de arbustos ou de corte incorrecto ou uma lâmina • aparadores de uma forma incorrecta ou instalada incorrectamente pode aumentar desadequada, estes podem transformar-se o risco de acidentes.

 • Page 221

  INSTRUÇÕES GERAIS DE SEGURANÇA alguma das verificações que se seguem, norma EN 166 na Europa, a norma ANSI Z87 nos EUA e a CSA Z94 no Canadá. procure a sua oficina autorizada. A compra de qualquer um dos nossos produtos garante-lhe a obtenção de reparação e assistência profissionais.

 • Page 222

  INSTRUÇÕES GERAIS DE SEGURANÇA Protecção do equipamento de corte Esta protecção destina-se a evitar que objectos soltos sejam lançados contra o utilizador. A protecção evita também que o utilizador entre em contacto com o equipamento de corte. Verifique se o acelerador e o bloqueio do acelerador funcionam com facilidade e se os seus respectivos sistemas de mola de retorno funcionam correctamente.

 • Page 223

  INSTRUÇÕES GERAIS DE SEGURANÇA AVISO: o interior do silenciador contém produtos químicos potencialmente cancerígenos. Evite o contacto directo com esses produtos em caso de danos no silenciador. AVISO: os gases de escape do motor Verifique se as alças do suporte estão contêm monóxido de carbono, que pode correctamente posicionadas.

 • Page 224

  INSTRUÇÕES GERAIS DE SEGURANÇA utilize apenas o equipamento de corte com a • protecção recomendada. Consulte a secção "ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS". Consulte as instruções do equipamento de • corte para saber o diâmetro de corda adequado e como carregar a corda de corte. Mantenha sempre os dentes de corte da •...

 • Page 225

  MONTAGEM NOTA: certifique-se de que a máquina está Instalação do grampo do suporte correctamente montada conforme indicado 1. Coloque o grampo superior do suporte por neste manual. cima do eixo e o grampo inferior por baixo do eixo. Alinhe os orifícios do grampo superior e Instalar o guiador inferior.

 • Page 226

  MONTAGEM Altura correcta Montagem da protecção da lâmina, lâmina de relva e cortadora de relva Ajuste o suporte de forma a que o equipamento de corte fique paralelo ao chão. Equilíbrio correcto Apoie ligeiramente o equipamento de corte no chão. Se utilizar uma lâmina de relva, esta deve 1.

 • Page 227

  MONTAGEM 4. Introduza o pino de bloqueio (C) no orifício para bloquear o eixo. 5. Aperte o cabeçote de recorte (H) no sentido contrário ao da rotação. 6. A desmontagem é feita pela ordem inversa.

 • Page 228

  • Para garantir o melhor desempenho e durabilidade do motor, deverá optar pelo óleo • Para impedir o arranque acidental do motor, tem Husqvarna XP, pois foi especialmente de retirar sempre a cobertura da vela de ignição formulado para os nossos motores a dois quando a máquina for armazenada por um...

 • Page 229

  MANUSEAMENTO DO COMBUSTÍVEL • Agite bem toda a mistura de combustível antes de a colocar no depósito de combustível da máquina. Gasolina, litro Óleo para motores (galão) a dois tempos, ml (oz) 4 (1) 77 (2,6) 8 (2) 154 (5,2) •...

 • Page 230

  ARRANQUE E PARAGEM Verificação pré-arranque Arranque e paragem • Verifique a existência de fissuras na base dos AVISO: a embraiagem, a cobertura da dentes ou no orifício central da lâmina. O embraiagem e o eixo têm de estar motivo mais comum de formação de fissuras completamente montados antes de ligar a são cantos afiados na base dos dentes, máquina para evitar que as peças se...

 • Page 231

  ARRANQUE E PARAGEM NOTA! Não aperte o acelerador enquanto tenta Paragem ligar o motor. Pare o motor premindo e libertando o interruptor NOTA! Não puxe inteiramente a corda de de paragem. arranque nem solte o punho de arranque se a corda estiver totalmente distendida.

 • Page 232

  TÉCNICAS DE TRABALHO • Certifique-se de que o equipamento está bem IMPORTANTE! ajustado. Esta secção descreve as precauções de • Siga as precauções de segurança. segurança básicas para o trabalho com • Organize bem o trabalho. aparadores. Se tiver alguma dúvida relativa ao •...

 • Page 233

  TÉCNICAS DE TRABALHO (entre as posições correspondentes às 8 e 12 o. Permita que a extremidade da corda bata no horas dos ponteiros do relógio). solo à volta de árvores, postes, estátuas, etc. IMPORTANTE! Esta técnica aumenta o desgaste da corda de corte. •...

 • Page 234

  TÉCNICAS DE TRABALHO AVISO: nem o operador da máquina nem qualquer outra pessoa devem tentar retirar o material cortado enquanto o motor estiver a funcionar ou a corda de corte estiver em movimento, pois tal poderá provocar ferimentos graves. Desligue o motor e o cabeçote de recorte e desligue o cabo da vela de ignição antes de remover o material enrolado no eixo motriz, caso contrário correrá...

 • Page 235

  MANUTENÇÃO A vida útil da máquina pode ser afectada e o risco parafuso de ajuste em T para a direita até que o de acidentes pode aumentar se a manutenção da equipamento de corte comece a rodar. De máquina não for correcta e se as revisões e seguida, rode o parafuso para a esquerda até...

 • Page 236

  MANUTENÇÃO Silenciador AVISO: o interior do silenciador contém CUIDADO! O silenciador está equipado com produtos químicos potencialmente um catalisador concebido para reduzir os cancerígenos. Evite o contacto directo gases de escape nocivos. com esses produtos em caso de danos no silenciador. AVISO: os gases de escape do motor contêm monóxido de carbono, que pode causar intoxicações.

 • Page 237

  MANUTENÇÃO Limpe o filtro após 25 horas de funcionamento ou Esquema de manutenção mais frequentemente em ambientes de muita Abaixo segue uma lista de tarefas de manutenção poeira. a realizar na máquina. A maioria dos pontos Limpeza do filtro de ar encontram-se descritos na secção Manutenção.

 • Page 238

  MANUTENÇÃO • Substitua a vela de ignição. Verifique se a vela de ignição está equipada com um dispositivo de supressão de interferências. • Limpe ou substitua a rede retentora de faíscas do silenciador.

 • Page 239

  Nota 3: os dados comunicados relativamente ao nível de vibração equivalente têm uma dispersão estatística típica (desvio padrão) de 1 m/s Modelo 129R (rosca do eixo da haste esquerda M10) - orifício central das lâminas/cortadoras, Ø 25,4 mm Acessórios aprovados...

 • Page 240

  Foram respeitadas as seguintes normas: EN ISO 12100:2010, EN ISO 11806-1:2011, ISO 14982:1998, CISPR 12:2007 A TÜV Rheinland N.A. executou um controlo voluntário em nome da Husqvarna AB, de modo a fornecer o certificado AM72140165 Certificado de conformidade com a directiva 2006/42/CE do Conselho da CE referente a máquinas.

 • Page 241

  AVVERTENZA: i gas di scarico del motore di questo prodotto contengono sostanze chimiche ritenute dallo Stato della California causa di cancro, difetti congeniti o altri danni al sistema riproduttivo. Prima dell’avviamento osservare quanto segue: leggere accuratamente il Manuale dell'operatore. AVVERTENZA: Evitare assolutamente di modificare la versione originale della macchina senza l’autorizzazione del fabbricante.

 • Page 242

  SPIEGAZIONE DEI SIMBOLI Simboli Le frecce indicano i limiti entro i quali viene montata l'impugnatura. AVVERTENZA: i decespugliatori forestali, i decespugliatori e i trimmer Livello di pressione acustica a 7,5 possono essere pericolosi! m secondo la normativa L’uso negligente o australiana.

 • Page 243

  IDENTIFICAZIONE DELLE PARTI Identificazione delle parti 20. Coppa di sostegno 21. Menabrida 1. Lama 22. Testina portafilo 2. Rifornimento lubrificante 23. Chiave a brugola 3. Riduttore angolare 24. Protezione di trasporto 4. Protezione del gruppo di taglio 25. Chiave esagonale 5.

 • Page 244

  NORME GENERALI DI SICUREZZA Importante AVVERTENZA: l'uso di un gruppo di Usati in maniera impropria o negligente il • taglio sbagliato o l'incorretto affilamento decespugliatore forestale, il decespugliatore e della lama possono aumentare il rischio il trimmer possono essere attrezzi pericolosi, di incidenti.

 • Page 245

  NORME GENERALI DI SICUREZZA macchina presso un rivenditore con centro di assistenza, informatevi sull’ubicazione della più vicina officina autorizzata. AVVERTENZA: non usare mai una Guanti macchina con dispositivi di sicurezza Usare i guanti quando è necessario, per es. guasti. durante il montaggio del gruppo di taglio. Seguire le istruzioni per il controllo, la manutenzione e l'assistenza descritte nel presente capitolo.

 • Page 246

  NORME GENERALI DI SICUREZZA Controllare che la protezione sia integra e priva di incrinature. Sostituire la protezione se è stata sottoposta a urti o se è incrinata. Usare sempre la protezione consigliata per ogni specifico gruppo di taglio. Vedere il capitolo "DATI TECNICI".

 • Page 247

  NORME GENERALI DI SICUREZZA ATTENZIONE! la marmitta è dotata di Dado di bloccaggio convertitore catalitico progettato per ridurre Su alcuni tipi di gruppo di taglio si usa il dado di l'emissione di gas di scarico nocivi. bloccaggio per fissare l’utensile. Il rischio d’incendio è...

 • Page 248

  NORME GENERALI DI SICUREZZA Affilatura dei coltelli e delle lame tagliaerba AVVERTENZA: spegnere il motore prima Per una corretta affilatura vedere la • di eseguire qualsiasi operazione sul confezione del gruppo di taglio. Le lama e i gruppo di taglio. Verificare che il gruppo coltelli si affilano con una lima piatta a taglio di taglio non abbia smesso di ruotare semplice.

 • Page 249

  MONTAGGIO NOTA: verificare che tutte le parti siano Montaggio del morsetto del cinghiaggio correttamente installate come illustrato in 1. Posizionare il morsetto superiore del questo manuale cinghiaggio sull'albero e il morsetto inferiore sotto l'albero Allineare i fori delle viti del Montaggio del manubrio morsetto superiore e inferiore.

 • Page 250

  MONTAGGIO AVVERTENZA: Non usare mai in nessun caso alcun gruppo di taglio senza che sia stato montato un dispositivo di protezione omologato. Vedere il capitolo "DATI TECNICI". Il montaggio di un dispositivo di protezione inadeguato o difettoso può provocare gravi lesioni personali.

 • Page 251

  MONTAGGIO protezione parasassi/protezione multipla viene agganciata all’albero e fissata con il bullone (L). 2. Montare il menabrida (B) sull’albero in uscita. 3. Ruotare l'albero fino a che uno dei fori del menabrida non sia allineato al foro corrispondente nella scatola ingranaggi. 4.

 • Page 252

  • Per garantire prestazioni e durata del motore termine. migliori, è preferibile utilizzare olio Husqvarna • Durante il trasporto e il rimessaggio della XP poiché è stato formulato appositamente per i macchina la protezione per il trasporto deve nostri motori a due tempi raffreddati ad aria.

 • Page 253

  OPERAZIONI CON IL CARBURANTE • Preparare una quantità di miscela necessaria al massimo per un mese. • In caso di rimessaggio prolungato, vuotare e pulire il serbatoio del carburante. AVVERTENZA: Il convertitore catalitico è molto caldo durante l’uso e subito dopo l’arresto del motore.

 • Page 254

  AVVIAMENTO E ARRESTO Controlli prima dell'avviamento Avviamento e arresto • Controllare la lama per accertarsi che non vi AVVERTENZA: prima di avviare la siano incrinature sul fondo dei denti o presso il macchina, la frizione, il coperchio della foro centrale. Le cause più frequenti delle frizione e l’albero devono essere montati, incrinature sono il formarsi di angoli acuti sui altrimenti i componenti potrebbero...

 • Page 255

  AVVIAMENTO E ARRESTO NOTA! Non premere il comando dell'acceleratore mentre si tenta di avviare il motore. NOTA! Non estrarre completamente la fune di avviamento e non lasciare l'impugnatura di avviamento con la fune estratta. Questo potrebbe danneggiare la macchina. Ripetere i tentativi di avviamento finché...

 • Page 256

  TECNICA DI LAVORO • Regolare sempre adeguatamente IMPORTANTE! l’attrezzatura. Questo capitolo descrive le fondamentali • Seguire le norme di sicurezza. norme di sicurezza per il lavoro con i trimmer. • Organizzare bene il lavoro. Trovandosi in una situazione di insicurezza •...

 • Page 257

  TECNICA DI LAVORO • L’erba viene falciata con movimenti oscillanti • Durante la bordatura mantenere il regime al di lateralmente, in cui il movimento da destra a sotto del pieno acceleratore, per far sì che il filo sinistra costituisce il momento di falciatura di taglio del trimmer duri di più...

 • Page 258

  TECNICA DI LAVORO AVVERTENZA: non cercare mai di rimuovere il materiale tagliato con il motore in moto o il filo di taglio del trimmer in rotazione, perché ciò potrebbe causare gravi lesioni fisiche sia per l'operatore che per eventuali terzi Fermare il motore e la testina portafilo e scollegare il cavo dalla candela prima di rimuovere il materiale tagliato impigliato all'albero di...

 • Page 259

  MANUTENZIONE La durata della macchina può ridursi e il rischio di quando il gruppo di taglio comincia a ruotare. incidenti aumentare se la manutenzione non viene Girare poi la vite in senso antiorario fino a quando eseguita correttamente e se l'assistenza e/o le il gruppo di taglio si arresta.

 • Page 260

  MANUTENZIONE Marmitta AVVERTENZA: I gas di scarico del ATTENZIONE! La marmitta è dotata di motore contengono monossido di convertitore catalitico progettato per ridurre carbonio in grado di provocare l'emissione di gas di scarico nocivi. intossicazione. Non avviare e non azionare la macchina all'interno o in ambienti con scarsa circolazione dell'aria.

 • Page 261: Schema Di Manutenzione

  MANUTENZIONE Il filtro non ritorna mai completamente pulito. Schema di manutenzione Pertanto va sostituito periodicamente con uno Qui di seguito troverete una lista delle operazioni nuovo. Un filtro danneggiato va sostituito di manutenzione da eseguire sulla macchina. La immediatamente. maggior parte dei punti è descritta al capitolo Riduttore angolare Manutenzione.

 • Page 262

  MANUTENZIONE • Pulire o sostituire la retina parascintille della marmitta.

 • Page 263: Caratteristiche Tecniche

  (deviazione standard) di 1 dB (A). Nota 3: i dati riportati per il livello di vibrazione equivalente hanno una dispersione statistica tipica (deviazione standard) di 1 m/s². Modello 129R (M10 LH per arbusti) - Foro centrale di lame/coltelli Ø 25,4 mm Accessori omologati Tipo Gruppo di taglio / protezione, n°...

 • Page 264: Dichiarazione Di Conformit

  Sono state applicate le seguenti norme: EN ISO 12100:2010, EN ISO 11806-1:2011, ISO 14982:1998, CISPR 12:2007 TÜV Rheinland N.A. ha eseguito l'omologazione volontaria per conto di Husqvarna AB, emettendo il Certificato di conformità AM72140165 relativo alla Direttiva Macchine 2006/42/CE del Consiglio. Questo certificato si applica a tutti i siti produttivi e paesi d'origine, così...

 • Page 265

  HOIATUS! Selle toote mootori heitgaasid sisaldavad kemikaale, mis põhjustavad California osariigile teadaolevalt vähki, sünnidefekte või teisi paljunemisvõimet kahjustavaid mõjusid. Enne käivitamist tuleb meeles pidada järgmist: Lugege kasutusjuhend hoolikalt läbi. HOIATUS! Seadme algset konstruktsiooni ei tohi muuta ilma tootja loata. Kasuta alati originaalosi. Lubamatud muudatused ja varuosad võivad põhjustada raskeid või isegi eluohtlikke kehavigastusi operaatorile...

 • Page 266

  SÜMBOLITE SELETUS Sümbolid Nooled, mis näitavad käepideme paigaldamise piire. HOIATUS! Puhastussaed, võsalõikurid ja trimmerid võivad olla ohtlikud. Helirõhutase 7,5 m kaugusel Hooletu või väär Austraalia eeskirjade kohaselt. käsitsemine võib põhjustada operaatori või teiste isikute vigastamisi Ümbritsevasse keskkonda leviv või hukkumist. müra vastavalt Euroopa Enne seadme kasutamist lugege Ühenduse direktiivile.

 • Page 267

  MIS ON MIS? 20. Tugikuppel Mis on mis? 21. Vedamisketas 1. Lõiketera 22. Trimmeripea 2. Määrdeaine täitekork 23. Padrunvõti 3. Nurkreduktor 24. Transportkaitse 4. Lõikeosa kaitsekate 25. Kuuskantvõti 5. Vars 26. Splint 6. Juhtraud 27. Kanderihmad 7. Gaasihoovastik 28. Stardigaasinupp 8.

 • Page 268

  ÜLDISED OHUTUSEESKIRJAD Tähtis HOIATUS! Ärge laske lapsi seadme Puhastussaag, võsalõikur või trimmer võivad lähedale ega seadet kasutada! Kuna • olla vale või hooletu käsitsemise korral seadmel on vedruga seiskamislüliti ja ohtlikud ja põhjustada kasutajale või teistele seda saab väikesel kiirusel kerge vaevaga isikutele tõsiseid või eluohtlikke vigastusi.

 • Page 269

  ÜLDISED OHUTUSEESKIRJAD sulgurit (A) (st haarate käepidemest), vabaneb gaasihoovastik (B). Käepidemest lahti lastes lähevad nii gaasihoovastik kui sulgur tagasi algasendisse. Seda liigutust juhivad kaks iseseisvat tagasitõmbevedru. Gaashoovastik Saapad sulgeb automaatselt tühikäigule kohe, kui lased Kandke libisemisvastaseid hea haardega saapaid. käepideme käest. Riietus Kandke vastupidavast materjalist riideid ning hoiduge liiga avaratest rõivastest, mis võivad...

 • Page 270

  ÜLDISED OHUTUSEESKIRJAD HOIATUS! Tugeva vibratsiooniga töötamine võib põhjustada vereringe- või närvikahjustusi, eriti neil, kel on vereringehäireid. Pöördu arsti poole, kui ilmneb nähte, mis võivad olla vibratsioonist põhjustatud. Sellisteks nähtudeks on näiteks tundetus, surin, torkiv tunne, valu, nõrkus, muutused nahavärvis või naha seisukorras. Nimetatud nähtused esinevad tavaliselt sõrmedes, käelabades ja randmetes.

 • Page 271

  ÜLDISED OHUTUSEESKIRJAD Summutite puhul on väga oluline järgida seadme Lõikeosa hooldamise ja kontrollimise suuniseid. Ära kasuta Käesolev peatükk räägib õige lõikeseadme kunagi vigastatud summutiga seadet. valimisest ja selle hooldamisest, et: Kontrollige regulaarselt, et summuti on korrektselt Vähendada tagasiviskumise ohtu. • seadmele kinnitatud.

 • Page 272

  ÜLDISED OHUTUSEESKIRJAD Kontrolli, et trimmerikaitse peal asetsev nuga • ei oleks vigastatud ega kadunud. See lõikab jõhvi pikkuse õigeks. Jõhvi eluea pikendamiseks võib selle paariks • päevaks vette panna. Sellega läheb jõhv sitkemaks ja vastupidavamaks. Kontrollige lõikeosa kahjustuste ja mõrade suhtes. Vigastatud või pragudega lõikeosad tuleb välja vahetada.

 • Page 273

  KOKKUPANEK MÄRKUS. Veenduge, et seade on õigesti Klamber tuleb kinnitada varrel olevast noolest kokku pandud, nagu on käesolevas juhendis kõrgemale (vt joonist). näidatud. MÄRKUS. Enne kruvide kinnitamist paigutage gaasitross alumise rakmeklambri soonde. Juhtraua paigaldamine 2. Sisestage kaks kruvi kruviaukudesse. 1. Keera lahti kruvi gaasikäepideme tagumisel 3.

 • Page 274

  KOKKUPANEK Lõiketera kaitsekatte, rohutera ja rohunoa paigaldamine Õige tasakaal Toetage lõikeosa kergelt maha. Rohutera kasutamisel peab see jääma umbes 10 cm maapinnast kõrgemale, et vältida kokkupuudet kivide jms. Reguleerige rakmeklambri asukohta nii, et seade oleks õigesti tasakaalus. Lõiketerade ja trimmeripeade 1.

 • Page 275

  KOKKUPANEK 6. Demonteerimine toimub vastaspidises järjekorras.

 • Page 276

  • Parima jõudluse ja mootori vastupidavuse nõus. tagamiseks on soovitatav kasutada õli • Lase kütuse- ja õlipaak täiesti tühjaks, enne kui Husqvarna XP, mis on loodud spetsiaalselt meie jätad seadme pikaks ajaks seisma. Paluge õhkjahutusega kahetaktilistele mootoritele. lähimast bensiinijaamast abi sobiva paiga Kasutage kütuse segamiseks ainult kvaliteetset...

 • Page 277

  KÜTUSE KÄSITSEMINE väga kuum. See kehtib ka tühikäigul töötamisel. Olge tuleohu suhtes tähelepanelik, eriti tuleohtlike ainete ja/või gaaside läheduses töötamisel. Tankimine HOIATUS! Järgnevad ettevaatusabinõud vähendavad tuleohtu. • Ära suitseta kütuse läheduses ega pane sinna midagi kuuma. • Enne kütuse lisamist seisake alati mootor. •...

 • Page 278

  KÄIVITAMINE JA SEISKAMINE Kontroll enne käivitamist Käivitamine ja seiskamine • Veenduge, et lõiketera hammaste vahele või HOIATUS! Sidur, sidurikate ja vars tuleb keskava juurde ei oleks tekkinud pragusid. paigaldada enne seadme käivitamist, Tavaliselt on selliste pragude põhjuseks see, et vastasel juhul võivad osad lahti tulla ja teritamisel lükatakse viiliga hammaste vahele tekitada kehavigastusi.

 • Page 279

  KÄIVITAMINE JA SEISKAMINE 4. Kui mootor käivitub või selle käivitamiskatsel, HOIATUS! Kui õhuklapp on mootori vajutage õhuklapi hoob alla tööasendisse. käivitamisel suletud asendis, hakkab 5. Tõmmake tugevasti käivitusnöörist, kuni mootor lõikeosa kohe pöörlema. käivitub. 6. Kui mootor on käivitunud, laske sel enne täisgaasi rakendamist 30 sekundit soojeneda.

 • Page 280

  TÖÖVÕTTED TÄHTIS! • Väldi kivisse lõikamist. • Vähenda pöördeid tühikäigule peale igat Käesolev jaotis käsitleb põhilisi ohutuseeskirju tööoperatsiooni. Kui mootor töötab täiskäigul trimmeritega töötamisel. Kui olukord on teile pikemat aega ilma koormuseta, võib tekkida tundmatu, katkestage töö ja paluge raskeid mootorivigastusi. spetsialistidelt abi ja nõu.

 • Page 281

  TÖÖVÕTTED pääseda. Hoidke jõhvi lõikamise ajal maaga • Kui kallutada lõiketera rohu lõikamisel veidi paralleelselt. Ära suru trimmeripead vastu vasakule, koguneb rohi kaarde, kergendades maapinda, kuna see võib vigastada muru ja selle kokkukogumist, näiteks riisumist. seadet. • Püüa töötada rütmiliselt. Seisa kindlalt, jalad harkis.

 • Page 282

  HOOLDUS Kui seadet ei hooldata õigesti ja korrapäraselt ja seadet ei paranda asjatundja, võib seadme tööiga lüheneda ja tekkida oht õnnetuste tekkeks. Kui vajate täiendavat teavet, pöörduge lähima volitatud hooldusesinduse poole. Seadme/hooldustööde ohutus Enne hooldustööde teostamist lahutage süüteküünal, välja arvatud karburaatori Stardigaasi pöörete seadistamine reguleerimise korral.

 • Page 283

  HOOLDUS võivad sisaldada sädemeid, mis võivad tekitada Väikese võimsuse, raske käivitamise või tulekahju, kui läheduses on kergesti süttivaid ebaühtlase tühikäigu puhul kontrollige alati esemeid. kõigepealt süüteküünalt, enne kui rakendate teisi meetmeid. Summutid on varustatud spetsiaalse sädemeid püüdva võrguga. Laske võrku kontrollida ja Kui süüteküünal on must, puhastage see ning vajaduse korral puhastada hooldusesinduses.

 • Page 284

  HOOLDUS Hooldusskeem • Järgi lõikeosa pakendil toodud teritamisjuhiseid. Alljärgnevas on toodud seadme hooldustööde • Nii lõikenuga kui ka lõiketera teritatakse nimekiri. Enamike tööde kohta on antud ka lihtlameviiliga. kirjeldus osas Hooldus. Seadme kasutaja võib • Teritage kõiki servi ühtlaselt, et säilitada tera teha ainult selliseid hooldamis- ja korrastustöid, tasakaal.

 • Page 285

  2. märkus. Antud andmetel seadme helirõhutaseme ekvivalendi kohta on statistiline tüüplevi 1 dB (A) (standardne kõrvalekalle). 3. märkus. Ekvivalentse vibratsioonitaseme kohta toodud andmete tüüpiline statistiline dispersioon (standardhälve) on 1 m/s Mudel 129R (M10 LH võlli keermed) lõiketerade/-nugade keskava Ø 25,4 mm Heakskiidetud lisavarustus Tüüp Lõikeosa/kaitsekate, tootenr...

 • Page 286

  VASTAVUSDEKLARATSIOON Väljastaja nimi: Husqvarna AB, SE-561 82 Huskvarna, Rootsi, tel +46 3614 6500. Husqvarna AB kannab ainuvastutust käesoleva avalduse objekti eest: trimmer ja/või võsalõikur, platvorm A05328CBHV mudelil 129R vastavalt alates 2014. aasta seerianumbritest. Platvormi- ja mudelinumber on märgitud selgelt andmeplaadile koos aastaarvu ja sellele järgneva seerianumbriga.

 • Page 287

  BRĪDINĀJUMS! Šī izstrādājuma dzinēja izplūdes gāzes satur ķimikālijas, par kurām ir zināms, ka tās Kalifornijas štatā ir izraisījušas vēzi, iedzimtus defektus vai citus reproduktīvus kaitējumus. Pirms iedarbināšanas ievērojiet tālāk norādīto. Rūpīgi izlasiet lietotāja rokasgrāmatu. BRĪDINĀJUMS! Nekādos apstākļos bez ražotāja atļaujas nedrīkst izmainīt šīs ierīces konstrukciju.

 • Page 288

  SIMBOLU SKAIDROJUMS Simboli Skaņas spiediena līmenis 7,5 metru atstatumā saskaņā ar Austrālijā spēkā esošajiem BRĪDINĀJUMS! Tīrīšanas noteikumiem. zāģi, krūmgrieži un trimeri var būt bīstami! Pavirša vai Trokšņu emisijas līmenis atbilstoši nepareiza lietošana var Eiropas Kopienas direktīvai. radīt bīstamas traumas vai Ierīces emisiju līmenis ir norādīts būt par nāves cēloni sadaļā...

 • Page 289

  KAS IR KAS 20. Atbalsta plātne Kas ir kas 21. Atbalsta segments 1. Asmens 22. Trimera galva 2. Smērvielas uzpildes vietas vāciņš 23. Uzgriežņu atslēga 3. Reduktors 24. Transportēšanas aizsargaprīkojums 4. Griešanas aprīkojuma aizsargs 25. Sešstūrveida uzgriežņu atslēga 5. Takelāžas stienis 26.

 • Page 290

  VISPĀRĪGAS DROŠĪBAS INSTRUKCIJAS Svarīgi BRĪDINĀJUMS! Neļaujiet bērniem lietot šo Meža tīrīšanas zāģis, krūmgriezis vai trimeris, ierīci vai uz uzturēties tās tuvumā. Tā kā • to pavirši vai nepareizi lietojot, var būt bīstams šī ierīce ir aprīkota ar atsperotu darbarīks, kas lietotājam vai citiem var radīt apturēšanas (Stop) slēdzi, kas atrodas uz bīstamas traumas vai būt par nāves cēloni.

 • Page 291

  VISPĀRĪGAS DROŠĪBAS INSTRUKCIJAS Cimdi Ievērojiet šajā sadaļā norādītās vadības, uzturēšanas un apkopes instrukcijas. Ja jūsu Cimdi ir jālieto nepieciešamības gadījumā, ierīce neatbilst augstāk minētajām pārbaudes piemēram, uzstādot griešanas ierīces. prasībām, nododiet to labošanai servisa darbnīcā. Droseles blokators Droseles blokators ir konstruēts, lai novērstu nejaušu droseles vadības aktivizēšanu.

 • Page 292

  VISPĀRĪGAS DROŠĪBAS INSTRUKCIJAS Skatiet norādījumus sadaļā “Iedarbināšana”. Nepareizi uztīta trimera aukla vai nepareiza Iedarbiniet ierīci un padodiet pilnu jaudu. Atlaidiet griešanas ierīce palielina vibrāciju līmeni. droseli un pārbaudiet, vai griešanas aprīkojums apstājās un paliek nekustīgs. Ja griešanas ierīce BRĪDINĀJUMS! Personām ar asinsrites griežas, kad drosele ir tukšgaitas pozīcijā, ir traucējumiem pārmērīga atrašanās jāpārbauda karburatora tukšgaitas regulējums.

 • Page 293

  VISPĀRĪGAS DROŠĪBAS INSTRUKCIJAS Izmantojot trokšņu slāpētāju, ļoti svarīgi ir ievērot Kontruzgriežņa neilona daļa nedrīkst būt tik pārbaudes, tehniskā apkalpes un apkopes nodilusi, ka to var pagriezt ar roku. Oderējuma instrukcijas. Nekad nelietojiet ierīci ar bojātu nepieciešamajai minimālajai pretestībai ir jābūt trokšņu slāpētāju.

 • Page 294

  VISPĀRĪGAS DROŠĪBAS INSTRUKCIJAS Lietojiet tikai ieteikto griešanas ierīci. Skatiet • informāciju sadaļā “TEHNISKIE DATI”. Mazāka izmēra iekārtām ir nepieciešamas • mazas trimera galvas un otrādi. Tas ir tādēļ, ka, griešanai izmantojot trimera auklu, motors Pamatnoteikumi met auklu rādiusā ap trimera galvu un pārvar Griešanas ierīci lietojiet tikai kopā...

 • Page 295

  MONTĀŽA PIEZĪME. Raugieties, lai ierīce tiktu pareizi skavas skrūvju atveres. Skava ir jāuzstāda virs samontēta, kā norādīts šajā lietošanas bultiņas, kas atrodas uz vārpstas (skatiet pamācībā. attēlu). PIEZĪME. Pirms pievelkat skrūves, iestipriniet Stūres montāža droseles trosi apakšējās siksnas skavas 1. Izskrūvējiet skrūvi, kas atrodas droseles roktura padziļinājumā.

 • Page 296

  MONTĀŽA Asmens aizsarga, zāles asmens un zāles griezēja uzstādīšana Pareiza nobalansēšana Ļaujiet, lai griešanas ierīce viegli atspiežas pret zemi. Ja tiek lietots zāles asmens, tas ir jālīdzsvaro apmēram 10 centimetrus virs zemes, lai tas nesaskartos, piemēram, ar akmeņiem. Pielāgojiet siksnas skavas pozīciju, lai pareizi līdzsvarotu ierīci.

 • Page 297

  MONTĀŽA 3. Grieziet vārpstu, līdz viena no atbalsta segmenta atverēm salāgojas ar attiecīgo atveri pārnesumkārbas karterī. 4. Lai bloķētu asi, ievietojiet fiksācijas tapu (C) atverē. 5. Skrūvējiet trimera galvu (H) pretēji griešanās virzienam. 6. Demontāžu veiciet apgrieztā secībā.

 • Page 298

  • Lai nodrošinātu vislabāko veiktspēju un dzinēja pārpalikušo degvielu. izturību, ieteicams izmantot Husqvarna XP eļļu, • Raugiet, lai pirms novietošanas ilgstošā jo tā ir īpaši formulēta mūsu divtaktu dzinējiem uzglabāšanā ierīce ir labi notīrīta un tai ir veikta ar gaisa dzesēšanu.

 • Page 299

  DEGVIELAS LIETOŠANA • Degvielas maisījuma daudzumu sagatavojiet ne vairāk kā viena mēneša lietošanai. • Ja ierīce netiek lietota ilgāku laiku, iztukšojiet un iztīriet degvielas tvertni. BRĪDINĀJUMS! Katalizatora trokšņu slāpētājs ir ļoti karsts gan darbības laikā, gan arī pēc izslēgšanas. Tas attiecas arī uz darbību brīvgaitā.

 • Page 300

  IEDARBINĀŠANA UN APSTĀDINĀŠANA sajūgs, sajūga pārsegs un vārpsta, jo Pārbaude pirms iedarbināšanas pretējā gadījumā daļas var kļūt vaļīgas un • Pārbaudiet asmeni, lai pārliecinātos, vai izraisīt traumas. asmens zobu lejasdaļā vai pie asmens centra Pirms iedarbināšanas vienmēr pārvietojiet atveres nav plaisu. Parasti plaisas veidojas, ja ierīci prom no degvielas uzpildīšanas vīlējot zobos tiek ievīlēti asi stūrīši vai arī...

 • Page 301

  IEDARBINĀŠANA UN APSTĀDINĀŠANA no aizdedzes sveces jebkurā montāžas, 4. Ja motors tiek palaists vai tiek palaists un pārbaudes un/vai apkopes gadījumā. noslāpst, pārslēdziet droseles sviru uz leju darba pozīcijā. 5. Spēcīgi velciet auklu, līdz ierīce tiek BRĪDINĀJUMS! Ja dzinējs tiek iedarbināts iedarbināta.

 • Page 302

  DARBA TEHNIKA SVARĪGI! • Vienmēr lietojiet asus asmeņus. • Izvairieties no akmeņiem. Šajā sadaļā ir aprakstīti pamata drošības • Pēc katra darba momenta samaziniet motora pasākumi darbam ar trimeri. Ja nonākat jaudu uz tukšgaitas ātrumu. Motora situācijā, kurā jums nav skaidrs, kā rīkoties darbināšana ilgāku laiku ar pilnu jaudu bez turpmāk, lūdziet speciālista padomu.

 • Page 303

  DARBA TEHNIKA • Trimera aukla nolietojas ātrāk un ir biežāk jāpavelk uz priekšu, strādājot, piemēram, ap akmeņiem, ķieģeļiem, betonu, metāla žogiem, • Ja pļaujot, asmens tiek sagāzts nedaudz pa nekā apstrādājot kokus un koka žogus. kreisi, zāle saguļas vālā, kas atvieglo tās Griešana savākšanu, piemēram, ar grābekli.

 • Page 304

  DARBA TEHNIKA BRĪDINĀJUMS! Ne ierīces operators, ne kāds cits nedrīkst mēģināt izņemt nogriezto materiālu, kamēr dzinējs darbojas vai trimera aukla rotē, jo tas var izraisīt nopietnas traumas. Pirms noņemt materiālu, kas aptinies ap piedziņas vārpstu, apstādiniet dzinēju un trimera galvu, kā arī atvienojiet pievadu no aizdedzes sveces, jo pretējā...

 • Page 305

  APKOPE Šī ierīces darbmūža garums var saīsināties un var T veida regulēšanas skrūvi pulksteņrādītāju pieaugt nelaimes gadījumu risks, ja pareizi netiek kustības virzienā, līdz griešanas ierīce sāk rotēt. veikta ierīces tehniskā apkope un ja apkopi un/vai Pēc tam pagrieziet skrūvi pretēji pulksteņrādītāju remontu neveic profesionāļi.

 • Page 306

  APKOPE Trokšņu slāpētājs BRĪDINĀJUMS! Motora izplūdes gāzēs ir UZMANĪBU! Trokšņu slāpētājs ir aprīkots ar tvana gāze, kas var izraisīt saindēšanos. katalizatoru, kas paredzēts kaitīgo izplūdes Neiedarbiniet un nedarbiniet ierīci telpās gāžu mazināšanai vai citās slikti vēdināmās vietās. Motora izplūdes gāzes ir karstas un var saturēt dzirksteles, kas var izraisīt ugunsgrēku.

 • Page 307

  APKOPE Reduktors Apkopes grafiks Reduktors jau rūpnīcā ir piepildīts ar atbilstošo Zemāk ir redzams ierīces apkopes pasākumu smērvielas daudzumu. Pirms sākt ierīces saraksts. Lielākā daļa ir aprakstīta sadaļā lietošanu, pārliecinieties, vai reduktors līdz 3/4 ir “Apkope”. Lietotājs drīkst veikt tikai tādus piepildīts ar smērvielu.

 • Page 308

  2. piezīme Sniegtajos datos par ekvivalenta skaņas spiediena līmeni ierīcei ir tipiska statistiskā 1 dB(A) izkliede (standartnovirze). 3. piezīme. Sniegtajos datos par ekvivalentu vibrācijas līmeni ir tipiska 1 m/s statistiskā izkliede (standarta novirze). Modelis 129R (M10 LH ass vārpstas vītne) — centrālā atvere asmeņos/griezējos, Ø 25,4 mm Apstiprinātie piederumi Tips Griešanas ierīce/aizsargs, daļas nr.

 • Page 309

  Izdevēja nosaukums: Husqvarna AB, SE-561 82 Husqvarna, Zviedrija, tālr. nr.: +46-36-146500. Husqvarna AB uzņemas pilnu atbildību par šīs deklarācijas saturu: Trimeris un/vai krūmgriezis, platforma(s) A05328CBHV, kas pārstāv modeli 129R no 2014 sērijas numuriem un turpmākajiem. Platformas numurs un modeļa numurs ir skaidri norādīts vienkāršā tekstā uz datu plāksnītes kopā ar gadu, kuram seko sērijas numuri.

 • Page 310

  ĮSPĖJIMAS. Šio gaminio variklio išmetamosiose dujose yra cheminių medžiagų, kurios Kalifornijos Valstijoje yra pripažintos sukeliančiomis vėžį, apsigimimus ar kitą žalą reprodukcinėms funkcijoms. Prieš užvedant atkreipkite dėmesį: Atidžiai perskaitykite naudojimosi instrukcijas. ĮSPĖJIMAS. Be gamintojo leidimo jokiu būdu negalima keisti įrenginio konstrukcijos. Visada naudokite originalias atsargines dalis.

 • Page 311

  ŽENKLŲ PAAIŠKINIMAI Ženklai Rodyklės, nurodančios ribas rankenų tvirtinimo detalei tvirtinti. ĮSPĖJIMAS. Skutimo pjūklai, krūmapjovės ir žoliapjovės gali būti Garso slėgio lygis už 7,5 m pagal pavojingos. Aplaidžiai ar Australijos taisykles. netinkamai naudojant gali būti sunkiai ar net mirtinai sužeistas operatorius ar Triukšmo emisijos į...

 • Page 312

  KAS YRA KAS? 20. Atraminis gaubtas Kas yra kas? 21. Varantysis diskas 1. Peilis 22. Žoliapjovės galvutė 2. Tepalo filtro dangtelis 23. Raktas su galvute 3. Kampinė pavara 24. Apsauginis dėklas 4. Pjovimo įrangos apsauga 25. Šešiakampis raktas 5. Stovas 26.

 • Page 313

  BENDRI SAUGUMO REIKALAVIMAI Svarbu ĮSPĖJIMAS. Niekada neleiskite vaikams Neatsargiai ar neteisingai naudojamas valymo naudoti įrenginį ar būti arti jo. Kadangi • pjūklas, krūmapjovė ar žoliapjovė gali tapti įrenginys turi spyruokliuojančią "Stop" pavojingais įrankiais, galinčiais sunkiai ar net rankenėlę ir jį galima užvesti vos lemtingai sužeisti naudotoją...

 • Page 314

  BENDRI SAUGUMO REIKALAVIMAI Vadovaukitės valdymo, techninės priežiūros ir taisymo instrukcijomis, aprašytomis šiame skyriuje. Jei Jūsų įrenginys neatitiks bet kurio iš šių kontrolinių reikalavimų, kreipkitės į savo techninės priežiūros atstovą dėl įrenginio remonto. Batai Akceleratoriaus fiksavimas Mūvėkite neslidžius ir stabilius batus. Akceleratoriaus užraktas skirtas apsaugoti akceleratoriaus gaiduką...

 • Page 315

  BENDRI SAUGUMO REIKALAVIMAI Specifinei pjovimo įrangai visada naudokite tik rekomenduojamą apsaugą. Žr. skyrių TECHNINIAI DUOMENYS. ĮSPĖJIMAS. Jokiomis sąlygomis nenaudokite pjovimo įrangos, jei neįrengta pripažinta apsauga. Žr. skyrių TECHNINIAI DUOMENYS. Jei sumontuota netinkama ar netvarkinga apsauga, gali būti sunkių sužeidimų priežastimi. Žr.

 • Page 316

  BENDRI SAUGUMO REIKALAVIMAI Karšto ir sauso klimato šalyse yra didelė rizika kilti gaisrui. Todėl ant kai kurių duslintuvų yra pritvirtinti taip vadinami kibirkštis sulaikantys tinkleliai. Patikrinkite, ar Jūsų duslintuvas turi tokį tinklelį. Tvirtinamosios veržlės plastikinis žiedas negali būti nusidėvėjęs taip, kad jį būtų galima sukti pirštais. Žiedas turi išlaikyti ne mažiau kaip 1,5 Nm.

 • Page 317

  BENDRI SAUGUMO REIKALAVIMAI nes priešingu atveju įrenginyje atsiras sveikatai žalinga vibracija. Naudokite tik mūsų rekomenduojamą pjovimo • Esminės taisyklės įtaisą. Žr. skyrių TECHNINIAI DUOMENYS. Paprastai mažesniam pjovimo įrenginiui reikia Pjovimo įrangą naudokite tik su mūsų • mažesnių galvučių ir atvirkščiai. Taip yra todėl, rekomenduojamomis apsaugos priemonėmis.

 • Page 318

  SURINKIMAS PASTABA. Įrenginį surinkite teisingai, kaip apatinės apkabos dalies varžtų kiaurymes. parodyta šioje naudojimo instrukcijoje. Apkaba turi būti pritvirtinta virš rodyklės, esančios ant veleno (žr. paveikslą). Rankenos tvirtinimas PASTABA. Prieš priverždami varžtus įstatykite 1. Atsukite varžtą esantį akceleratoriaus akceleratoriaus lyną į griovelį, esantį apatinėje rankenėlės galinėje dalyje.

 • Page 319

  SURINKIMAS Peilio apsaugos, žolės pjovimo peilio ir žolės pjovimo įtaiso tvirtinimas Teisingas balansas Pjovimo įrangą atsargiai nuleiskite žemyn. Jeigu naudojate žolės pjovimo peilį, jis turi būti maždaug 10 cm virš žemės paviršiaus, kad išvengtumėte akmenų ir panašių objektų. Pareguliuokite laikymo diržų...

 • Page 320

  SURINKIMAS 3. Sukite darbinį veleną tol, kol viena iš varančiojo disko angų atsistos ties skyle pavarų korpuse. 4. Į angą įkiškite fiksavimo smeigę (C), kad ji gerai pritvirtintų veleną. 5. Sukite žoliapjovės galvutę (H) prieš sukimosi kryptį. 6. Norėdami nuimti žoliapjovės galvutę, vykdykite nurodymus atvirkštine tvarka.

 • Page 321

  • Degalus visada laikykite ir pervežkite tik tam skirtuose pripažintuose bakuose. • Siekiant užtikrinti didžiausią našumą ir variklio • Jei įrenginiu nesiruošiate dirbti ilgesnį laiko tvarumą, pageidaujama naudoti „Husqvarna XP“ tarpą, ištuštinkite degalų baką. Artimiausioje alyvą, nes ji specialiai sukurta mūsų oru degalinėje paklauskite, kur išpilti nereikalingus aušinamiems dvitakčiams varikliams.

 • Page 322

  KAIP ELGTIS SU KURU • Degalų mišinio neruoškite daugiau kaip 1 mėnesiui į priekį. • Jei kurį laiką įrenginio nenaudojate, ištuštinkite ir išvalykite degalų baką. ĮSPĖJIMAS. Darbo metu ir po darbo katalizatoriaus duslintuvas būna labai įkaitęs. Taip atsitinka ir darbo laisvąja eiga metu.

 • Page 323

  PALEIDIMAS IR SUSTABDYMAS Patikrinimas prieš užvedant Paleidimas ir sustabdymas • Apžiūrėkite peilį ir įsitikinkite, ar nėra įskilę jo ĮSPĖJIMAS. Prieš užvedant įrenginį turi ašmenys ar vieta prie centro angos. būti sumontuota sankaba, sankabos Dažniausiai įtrūkimai atsiranda dėl to, jog dangtelis ir velenas, kitaip dalys gali galandant ašmenų...

 • Page 324

  PALEIDIMAS IR SUSTABDYMAS visada nuo uždegimo žvakės nuimti žvakės 4. Varikliui užsivedus arba bandant užsivesti, antgalį. nuspauskite oro sklendės svirtį į darbo padėtį. 5. Stipriai traukykite starterio lyną, kol variklis užsives. ĮSPĖJIMAS. Paleidžiant variklį, kai oro 6. Užvedę variklį 30 sekundžių palaukite, kol sklendė...

 • Page 325

  PAGRINDINIAI DARBO SVARBU! Ilgalaikis variklio darbas pilnu pajėgumu be apkrovimo gali rimtai pakenkti varikliui. Šiame skyriuje aprašomos pagrindinės saugos taisyklės dirbant su žoliapjove. Jei tam tikroje ĮSPĖJIMAS. Nei naudotojas, nei kas nors situacijoje nežinosite kaip pasielgti, teiraukitės specialisto. Kreipkitės į prižiūrintį prekybos kitas neturi teisės bandyti pašalinti nupjautą...

 • Page 326

  PAGRINDINIAI DARBO • Stenkitės dirbti ritmingai. Stovėkite stabiliai, pėdas šiek tiek pasukę išorėn. Ženkite į priekį po grįžimo judesio ir vėl atsistokite stabiliai. • Leiskite atraminiam gaubtui lengvai braukti per žemės paviršių. Jis apsaugo geležtę nuo žemės. • Pjaudami stenkitės, kad žoliapjovės galvutė •...

 • Page 327

  PRIEŽIŪRA Įrenginio tarnavimo laikas gali sutrumpėti, o visose padėtyse. Turėtų būti nemažas skirtumas nelaimingų atsitikimų pavojus gali padidėti, jei iki tokios apsisukimų skaičiaus padėties, kai įrenginys nebus tinkamai prižiūrimas, o pjovimo įranga pradeda suktis. aptarnavimas ir/arba remonto darbai nebus atliekami profesionaliai. Jei jums reikia papildomos informacijos, kreipkitės į...

 • Page 328

  PRIEŽIŪRA Degimo žvakė Uždegimo žvakės būklei įtakos turi: • Neteisingai sureguliuotas karbiuratorius. • Netinkamas degalų mišinys (per daug ar ne tos rūšies alyva). • Nešvarus oro filtras. Dėl šių priežasčių ant žvakės elektrodų susidaro (Starterio korpusas pašalintas, kad būtų aiškiau.) apnašos, kurios sąlygoja veikimo sutrikimus ir Duslintuvas sumažina garso lygį...

 • Page 329

  PRIEŽIŪRA Žolės pjovimo įtaisų ir žolės pjovimo Priežiūros grafikas peilių galandimas žemiau pateiktas įrenginio priežiūros darbų sąrašas. Daugelis punktų yra aprašyti skyrelyje "Priežiūra". Naudotojas gali atlikti tik tokius ĮSPĖJIMAS. Prieš pradėdami bet ką dirbti priežiūros ir taisymo darbus, kurie aprašyti šioje su pjovimo įranga visada pirmiausia naudojimo instrukcijoje.

 • Page 330

  (standartinis nuokrypis). 3 pastaba: Pateiktuose atitinkamo vibracijos lygio duomenyse yra 1 m/s tipiška statistinė sklaida (standartinis nuokrypis). Modelis 129R (M10 kairinis veleno sriegis) – centrinė peilių / pjovimo įtaisų kiaurymė, Ø 25,4 mm Pripažinti priedai Tipas Pjovimo įtaisas / apsauginis skydas, dalies Nr.

 • Page 331

  ATITIKTIES DEKLARACIJA Išdavė „Husqvarna AB“, SE-561 82 Huskvarna, Švedija, tel.: +46-36-146500. „Husqvarna AB“ prisiima visišką atsakomybę už šioje deklaracijoje įvardytą gaminį – žoliapjovę ir (arba) krūmapjovę, platformą (-as) A05328CBHV reprezentuojantis modelis 129R, kurio serijos numeriai yra nuo 2014 metų. Platformos numeris ir modelio numeris yra aiškiai teksto pavidalu nurodyti modelio duomenų plokštelėje.

 • Page 332

  OPOZORILO: Emisije motorja iz tega izdelka vsebujejo kemikalije, za katere je v zvezni državi Kalifornija znano, da povzročajo raka, okvare ploda in druge reproduktivne poškodbe. Pred začetkom upoštevajte naslednje: Natančno preberite navodila za uporabo. OPOZORILO: Brez predhodnega dovoljenja proizvajalca ne smete nikoli spreminjati prvotne izvedbe stroja.

 • Page 333

  RAZLAGA SIMBOLOV Simboli Raven tlaka hrupa na razdalji 7,5 metrov (25 čevljev) v skladu z OPOZORILO: gozdarski avstralskimi predpisi. obrezovalniki, motorne kose in trimerji so lahko Emisije hrupa v okolje v skladu z nevarni. Površna in direktivo Evropske skupnosti. napačna uporaba lahko Emisije stroja so navedene v povzroči resne telesne razdelku Tehnični podatki in na...

 • Page 334

  KAJ JE KAJ? 20. Podporna skleda Poimenovanje delov 21. Pogonski disk 1. Rezilo 22. Kosilna glava 2. Pokrovček polnilne odprtine za mast 23. Inbus ključ 3. Kotni prenos 24. Transportna zaščita 4. Varovalo priključka za košnjo 25. Šesterorobi ključ 5. Nosilna os 26.

 • Page 335

  SPLOŠNA NAVODILA ZA VARNOST Pomembno OPOZORILO: Nikoli ne dovolite otrokom, Gozdarski obrezovalnik, motorna kosa in da uporabljajo napravo ali da so v njeni • trimer so lahko ob napačni uporabi zelo bližini. Ker je naprava opremljena z nevarno orodje, ki povzroči resne poškodbe ali vzmetnim stikalom za izklop, jo lahko že z smrt uporabnika ali tretjih oseb.

 • Page 336

  SPLOŠNA NAVODILA ZA VARNOST nemudoma prepustite pooblaščeni servisni delavnici v popravilo. Zapora gumba za plin Zapora plina je zasnovana tako, da preprečuje Škornji neželeno uporabo ročice plina. Ko pritisnete zaporo (A) (tj. ko primete ročaj), se sprosti ročica Nosite škornje, ki ne drsijo in so stabilni. plina (B).

 • Page 337

  SPLOŠNA NAVODILA ZA VARNOST plina v položaju prostega tega, je treba preveriti OPOZORILO: Pri ljudeh, ki imajo težave s nastavitev uplinjača v prostem teku. Glejte krvnim obtokom, lahko pretirana navodila v poglavju "Vzdrževanje". izpostavljenost tresljajem povzroči poškodbe ožilja ali živčevja. Če opazite znamenja pretirane izpostavljenosti tresljajem, se posvetujte z zdravnikom.

 • Page 338

  SPLOŠNA NAVODILA ZA VARNOST Pri dušilcih je zelo pomembno, da upoštevate Rezalna oprema navodila glede preverjanja, vzdrževanja in Ta razdelek opisuje, kako izbrati in vzdrževati servisiranja stroja. Nikoli ne uporabljajte stroja z rezalno opremo, da: okvarjenim dušilcem. zmanjšate tveganje za nevaren izmet Redno preverjajte, ali je dušilec čvrsto pritrjen na •...

 • Page 339

  SPLOŠNA NAVODILA ZA VARNOST Prepričajte se, da je rezalnik na ščitniku • trimerja brezhiben. Uporablja se za rezanje rezalne nitke na pravilno dolžino. Če želite podaljšati življenjsko dobo rezalne • nitke, jo lahko za par dni namočite v vodo. Nitka bo trdnejša in njena življenjska doba daljša.

 • Page 340

  SESTAVLJANJE OPOMBA: Poskrbite, da je naprava pravilno OPOMBA: Pred privijanjem vijakov namestite sestavljena, kot je to prikazano v tem potezno žico plina v utor spodnje sponke priročniku. oprtnika. 2. V izvrtini vstavite vijaka. Nameščanje ročaja 3. Sponko oprtnika pričvrstite tako, da privijete 1.

 • Page 341

  SESTAVLJANJE Nameščanje ščitnika rezila, noža za travo in rezila za travo Pravilno ravnovesje Rezalni priključek naj rahlo sloni na tleh. Če uporabljate nož za travo, mora biti uravnotežen približno 10 centimetrov (4 palce) nad tlemi, da ne pride v stik s kamni in podobnim. Za pravilno uravnoteženje enote prilagodite položaj sponke oprtnika.

 • Page 342

  SESTAVLJANJE 5. Privijte kosilno glavo (H) v smeri, ki je nasprotna smeri vrtenja. 6. Za odstranitev sledite navodilom v obratnem vrstnem redu.

 • Page 343

  • Pred dolgotrajnim skladiščenjem poskrbite, da • Za najboljše delovanje in vzdržljivost stroja je bo stroj čist in da bo na njem opravljen popoln najboljše olje Husqvarna XP, saj je posebej servis. zasnovano za naše zračno hlajene dvotaktne • Pri prevozu ali skladiščenju stroja mora biti na motorje.

 • Page 344

  RAVNANJE Z GORIVOM • Nikoli hkrati ne zmešajte količine goriva, ki presega enomesečno zalogo. • Če stroja nekaj časa ne boste uporabljali, morate rezervoar za gorivo izprazniti in očistiti. OPOZORILO: Dušilec katalizatorja je med uporabo in po njej zelo vroč. To velja tudi med prostim tekom.

 • Page 345

  ZAGON IN ZAUSTAVITEV Pregled pred vžigom Zagon in ustavitev • Preverite nož in se prepričajte, da na dnu zob OPOZORILO: Pred zagonom stroja ali ob središčni odprtini ni razpok. Najpogostejši morajo biti nameščeni celotna sklopka, vzrok za nastanek razpok je pojav ostrih robov pokrov sklopke in gred, sicer bi se deli na korenih zob, ki so posledica piljenja ali lahko zrahljali in povzročili telesne...

 • Page 346

  ZAGON IN ZAUSTAVITEV lahko poškoduje stroj. Vlečenje vrvice preverjanju in/ali vzdrževanju pokrivalo za ponavljajte, dokler se motor ne poskuša svečko odstraniti iz svečke. zagnati (ali največ tri potege). OPOZORILO: Če motor zaženete, ko je 4. Ko motor zaženete ali se ta skoraj zažene, čok v zaprtem položaju, se takoj začne ročico dušilne lopute potisnite navzdol v delovni vrteti rezalni priključek.

 • Page 347

  TEHNIKE DELOVANJA POMEMBNO! • Izogibajte se kamenju. • Po vsakem delu vedno upočasnite motor tako, V tem poglavju so navedena osnovna da bo v prostem teku. Če motor dalj časa varnostna navodila za delo s trimerji. V primeru deluje pri najvišjih obratih brez obremenitve, se dvoma, ali je nadaljnja uporaba še primerna, se lahko resno poškoduje.

 • Page 348

  TEHNIKE DELOVANJA hitreje obrablja in jo je treba pogosteje • Če je nož pri obrezovanju trave nagnjen na pomakniti naprej. levo, se bo trava zbirala v liniji, zato jo bo lažje zbrati na kup, na primer z grabljami. Košenje • Poskusite delati v ritmu. Stojte stabilno, pri tem •...

 • Page 349

  TEHNIKE DELOVANJA Nepooblaščene osebe naj se vam ne približujejo. Otroci, živali, opazovalci in pomočniki morajo ostati zunaj varnostnega območja, ki meri 15 metrov (50 čevljev). Če se kdo približa, stroj takoj ustavite.

 • Page 350

  VZDRŽEVANJE Če orodje ni pravilno vzdrževano in servisirano dokler se rezalni priključek ne zaustavi. Nastavitev in/ali popravila niso strokovno izvedena, se lahko vrtljajev prostega teka je pravilna, ko motor deluje skrajša njegova življenjska doba ter se poveča enakomerno v vsakem položaju. Hitrost prostega nevarnost poškodb.

 • Page 351

  VZDRŽEVANJE • nepravilna mešanica goriva (preveč olja ali nepravilna vrsta olja), • umazan zračni filter. Zaradi teh dejavnikov se na elektrodah svečke začnejo nabirati obloge, kar lahko oteži delovanje in zagon. Če stroj nima dovolj moči, če ga je težko zaganjati ali če pri hitrosti prostega teka slabo deluje, pred (Zaradi jasnosti ohišje zaganjača ni prikazano.) kakršnim koli drugim ukrepom vedno najprej...

 • Page 352

  VZDRŽEVANJE Brušenje rezalnikov in nožev za travo Urnik vzdrževanja V nadaljevanju je naveden seznam postopkov za vzdrževanje, ki jih je treba opraviti pri stroju. OPOZORILO: Ustavite motor vsakokrat, Večina točk je navedena v poglavju Vzdrževanje. ko morate rokovati z rezalnim Uporabnik sme sam izvajati le tista vzdrževalna in priključkom.

 • Page 353

  (standardni odklon) v vrednosti 1 dB (A). Opomba 3: Zabeleženi podatki za ekvivalentno raven vibracij imajo tipično statistično razpršitev (standardni odklon) 1 m/s Model 129R (navoj vretena gredi M10 LH) – središčna odprtina v nožih/rezalnikih, Ø 25,4 mm Odobreni dodatki Vrsta Rezalni priključek/ščitnik, št.

 • Page 354

  EN ISO 12100:2010, EN ISO 11806-1:2011, ISO 14982:1998, CISPR 12:2007. TÜV Rheinland N.A. je v imenu družbe Husqvarna AB opravil prostovoljen tipski pregled in sestavil dokument AM72140165 – Certifikat o skladnosti z direktivo Sveta ES 2006/42/ES o strojih. Ta certifikat o opravljenem tipskem pregledu velja za vse proizvodne lokacije in države porekla, navedene na izdelku.

 • Page 355

  FIGYELMEZTETÉS: A kipufogógáz olyan vegyi anyagokat tartalmaz, amelyekről (California államban) ismeretes, hogy rákos megbetegedést, születési rendellenességet vagy egyéb reprodukciós problémákat okozhatnak. Indítás előtt a következőkre ügyeljen: Olvassa el körültekintően a használati utasítást. FIGYELMEZTETÉS: A gép eredeti kivitelezésén a gyártó cég engedélye nélkül semmilyen módosítást sem szabad végezni.

 • Page 356

  JELMAGYARÁZAT Egyezményes jelek A nyilak a kar felszerelésének pozícióhatárait mutatják. FIGYELEM! A tisztító, bokorvágó és szegélynyíró gépek veszélyesek Hangnyomásszint 7,5 méter lehetnek! Óvatlan vagy távolságra, ausztrál szabályozás. helytelen használatuk a kezelő vagy más személyek súlyos Az Európai Közösség sérülését, illetve halálos irányelvének megfelelő...

 • Page 357

  MI MICSODA? 20. Támasztócsésze Mi micsoda? 21. Hajtótárcsa 1. Kés 22. Szegélynyíró fej 2. Zsírbetöltő sapka 23. Csőkulcs 3. Szöghajtás 24. Szállításnál használt védőburkolat 4. A vágófelszerelés védőburkolata 25. Imbuszkulcs 5. Nyél 26. Rögzítőcsap 6. Fogantyú 27. Heveder 7. Gázadagoló 28.

 • Page 358

  ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI ÓVINTÉZKEDÉSEK Fontos FIGYELMEZTETÉS: Helytelen A fűkaszák, szegélynyírók és tisztítófűrészek vágófelszerelés vagy helytelenül felszerelt • veszélyesek lehetnek, helytelen vagy kés használata növelheti a gondatlan használatuk komoly vagy halálos balesetveszélyt. kimenetelű sérülésekhez vezethet a dolgozó illetve környezete számára. Rendkívül fontos, FIGYELMEZTETÉS: Soha ne engedje, hogy végigolvassa és megértse ezt a hogy gyermekek használják a gépet, vagy...

 • Page 359

  ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI ÓVINTÉZKEDÉSEK nem szervizműhellyel rendelkező szakkereskedőtől vásárolta, akkor kérje el tőle a legközelebbi szervizműhely címét. FIGYELMEZTETÉS: Soha ne használjon Kesztyűk olyan gépet, amelynek hibás a biztonsági Szükség esetén, például a vágófelszerelés felszerelése. felszerelésénél ajánlatos védőkesztyűt viselni. Kövesse a jelen fejezetben ismertetett ellenőrzési, karbantartási és szervizelési utasításokat.

 • Page 360

  ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI ÓVINTÉZKEDÉSEK Mindig a vágófelszereléshez javasolt pengevédőt használja. Lásd a „Műszaki adatok" című fejezetet. FIGYELMEZTETÉS: Vágófelszerelést jóváhagyott védelem nélkül semmilyen körülmények között ne használjon. Lásd a „Műszaki adatok" című fejezetet. Nem megfelelő vagy meghibásodott védelem komoly személyi sérülést idézhet elő. Lásd a „Beindítás”...

 • Page 361

  ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI ÓVINTÉZKEDÉSEK A száraz és meleg klímájú országokban nagyobb Felszerelésnél az anyát a vágófelszerelés a tűzveszély. Ezért az ide szállított forgásával ellentétes irányba csavarva húzza meg. berendezéseket úgynevezett szikrafogóhálóval Leszerelésnél az anyát a vágófelszerelés látjuk el. Ellenőrizze, hogy az Ön gépének forgásának megfelelő...

 • Page 362

  ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI ÓVINTÉZKEDÉSEK FIGYELMEZTETÉS: Helytelen vágófelszerelés vagy helytelenül élezett penge növeli a visszarúgás veszélyét. Vágószerkezet A fűvágó kés és a fű vágófej durvább típusú fű eltávolítására való. FIGYELMEZTETÉS: A meggörbült, ferde, megrepedt, vagy egyéb módon meghibásodott pengét cserélje le. Soha ne próbálja kiegyenesíteni a ferde pengét, hogy azt újra használhassa.

 • Page 363

  ÖSSZESZERELÉS MEGJEGYZÉS: Győződjön meg arról, hogy a helyezze. Igazítsa össze a felső és az alsó gép összeszerelése helyesen, a kézikönyvben rögzítőelemeken lévő csavarfuratokat. A bemutatott módon történt. rögzítőelemet a nyélen lévő nyíl fölé kell illeszteni (lásd az illusztrációt). A fogantyú felszerelése MEGJEGYZÉS: A csavarok meghúzása előtt 1.

 • Page 364

  ÖSSZESZERELÉS Pengevédő, fűvágó kés és fű vágófej felszerelése Megfelelő egyensúly A vágófelszerelés feküdjön fel könnyedén a talajon. Ha fűvágó kést használ, akkor nagyjából 10 centiméterre tartsa el a talajtól, hogy ne érhessen kőhöz stb. Az egység megfelelő kiegyensúlyozásához állítsa be a heveder rögzítőelemének helyzetét.

 • Page 365

  ÖSSZESZERELÉS 2. Szerelje fel a hajtótárcsát (B) a kimenőtengelyre. 3. Forgassa a tengelyt addig, amíg a hajtótárcsában lévő lyukak egyike egy vonalba nem kerül a hajtóműházon lévő megfelelő lyukkal. 4. Helyezze be a rögzítőcsapot (C) a nyílásba a tengely rögzítéséhez. 5.

 • Page 366

  Kétütemű motorhoz való olaj végeztesse el teljes szervizét. • A legjobb teljesítmény és a motor maximális • Szállítás közben, valamint tárolás során a élettartama érdekében Husqvarna XP olaj vágófelszerelés szállítási biztosítószerkezete használatát javasoljuk, mert ez kifejezetten a mi legyen felszerelve.

 • Page 367

  AZ ÜZEMANYAG KEZELÉSE Benzin, liter Kétütemű olaj, ml • Ne keverjen be egy hónapi adagnál több üzemanyagot. • Ha a gépet hosszabb ideig nem használja, akkor le kell üríteni, és ki kell tisztítani az üzemanyagtartályt. FIGYELMEZTETÉS: A katalízises semlegesítő berendezés kipufogója erősen felhevül munka közben és a munka után is meleg marad egy ideig.

 • Page 368

  INDÍTÁS ÉS LEÁLLÍTÁS Indítás előtti ellenőrzés Indítás és leállítás • Ellenőrizze, hogy a penge fogainak tövében, FIGYELMEZTETÉS: A teljes vagy a középponti nyílásban nem képződtek-e tengelykapcsolót. a tengelykapcsoló repedések. A repedésképződés leggyakoribb fedelet és a hajtótengelycsövet a gép oka, ha az élezés során a fogtövekben éles beindítása előtt kell felszerelni, ellenkező...

 • Page 369

  INDÍTÁS ÉS LEÁLLÍTÁS MEGJEGYZÉS! Ne húzza ki az indítózsinórt teljesen, és ne engedje el az indítófogantyút, ha a zsinór teljesen kihúzott állapotban van. Ez a gép károsodását okozhatja. Amíg a motor nem próbál beindulni, húzza meg többször a zsinórt (maximum 3-szor). 4.

 • Page 370

  MUNKAMÓDSZEREK FONTOS! • Tartsa be a biztonsági előírásokat. • Jól szervezze meg a munkát. Ez a fejezet a szegélynyírókkal végzett • Pengével végzett munka során mindig teljes munkához kapcsolódó alapvető biztonsági fordulatszámot alkalmazzon. óvintézkedéseket ismerteti. Ha munka közben • Mindig éles pengéket használjon. elbizonytalanodik a munka folytatását illetően, •...

 • Page 371

  MUNKAMÓDSZEREK földhöz ütődhet. FONTOS! Ez a módszer gyorsítja a zsinór elhasználódását. • A zsinór gyorsabban kopik, és többször kell • Ha a fűritkítás során a pengét kissé balra dönti, előhúzni, amikor kövek, téglák, beton, a fű rendbe gyűlik, amely megkönnyíti az fémkerítések stb.

 • Page 372

  MUNKAMÓDSZEREK FIGYELMEZTETÉS: Sem a gép kezelője, sem senki más ne próbálja meg a levágott anyagot eltávolítani, amíg a gép jár, vagy a vágózsinór forog, mert ez súlyos sérülést okozhat. Állítsa le a gépet és a szegélynyíró fejet, és vegye le a gyertyapipát, mielőtt eltávolítaná...

 • Page 373

  KARBANTARTÁS A gép élettartama lecsökkenhet és a balesetek vágófelszerelés forogni nem kezd. Azután kockázata megnövekedhet, ha a gép forgassa a csavart az óramutató járásával karbantartását nem hajtják végre megfelelően, ellentétes irányba, míg a vágófelszerelés le nem valamint ha a szervizt és/vagy a javításokat nem áll.

 • Page 374

  KARBANTARTÁS Kipufogódob FIGYELMEZTETÉS: A motor FIGYELEM! A hangtompító katalizátorral van kipufogófüstjei szénmonoxidot felszerelve, melynek rendeltetése a káros tartalmaznak, ami szénmonoxid- kipufogógázok csökkentése. mérgezést okozhat. Ne indítsa be, illetve ne üzemeltesse a gépet rosszul szellőztetett helyen. A motor kipufogógázai forróak, és lehet bennük szikra, mely tüzet okozhat.

 • Page 375

  KARBANTARTÁS vízzel. Öblítse ki alaposan. Visszaszereléskor a Karbantartási terv szűrőnek száraznak kell lennie. Alább következik egy lista a gép karbantartásának Egy bizonyos időn túl használt légszűrőt nem lehet pontjaival. A legtöbb pontot a Karbantartás című teljesen megtisztítani, ezért rendszeres fejezet írja le. A felhasználó kizárólag olyan időközönként azt le kell cserélni.

 • Page 376

  KARBANTARTÁS • Cserélje le a gyújtógyertyát. A gyújtógyertya olyan legyen, amely a rádióadást nem zavarja. • Tisztítsa meg, illetve cserélje ki a hangtompító szikrafogó hálóját.

 • Page 377

  2. megjegyzés: A gép ekvivalens hangnyomásszintjére vonatkozó jelentési adatok az 1 dB (A) tipikus statisztikus ingadozásával (szórásával) rendelkeznek. 3. megjegyzés: Az ekvivalens rezgésszintre vonatkozó jelentési adatok az 1 m/s tipikus statisztikus ingadozásával (szórásával) rendelkeznek. 129R típus (befogótengely menet M10, balmenet) - pengék/kések központi furata, Ø 25,4 mm Jóváhagyott tartozékok Típus Vágófelszerelés/védőburkolat, cikksz.

 • Page 378

  A következő szabványok kerültek alkalmazásra: EN ISO 12100:2010, EN ISO 11806-1:2011, ISO 14982:1998, CISPR 12:2007 A TÜV Rheinland N.A. önkéntes vizsgálatot végzett a Husqvarna AB számára, és az alábbit bocsátotta ki: AM72140165 Megfelelőségi nyilatkozat az Európai Tanács gépekre vonatkozó, 2006/42/EK irányelvére vonatkozóan.

 • Page 379

  OSTRZEŻENIE: Spaliny z silnika tego produktu zawierają substancje chemiczne uważane przez Stan Kalifornia za rakotwórcze i/lub szkodliwe dla płodu lub w inny sposób szkodliwie wpływające na układ rozrodczy. Przystępując do uruchomienia należy pamiętać o przestrzeganiu następujących zasad: Zapoznaj się dokładnie z treścią instrukcji obsługi.

 • Page 380

  OBJAŚNIENIE SYMBOLI Maszyny wyposażone w tarczę Symbole tnącą do trawy mogą zostać gwałtownie odrzucone na bok, gdy UWAGA: wycinarki i tarcza natrafi na przedmiot trwale wykaszarki mogą być związany z podłożem. Tarcza niebezpiecznymi może odciąć rękę lub nogę. narzędziami. Następstwem Osoby postronne i zwierzęta nieuważnej lub powinny znajdować...

 • Page 381

  CO JEST CZYM Opis urządzenia 20. Talerz dystansowy 21. Pierścień sprzęgający 1. Ostrze 22. Głowica żyłkowa 2. Korek wlewu smaru 23. Klucz nasadowy 3. Przekładnia zębata stożkowa 24. Osłona transportowa 4. Osłona osprzętu tnącego 25. Klucz sześciokątny 5. Wysięgnik 26. Kołek blokujący 6.

 • Page 382

  OGÓLNE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA Ważne OSTRZEŻENIE: Podczas pracy urządzenie W razie nieprawidłowej lub nieuważnej obsługi niniejsze wytwarza pole elektro- • wykaszarka, wycinarka lub przycinarka może magnetyczne. W pewnych stać się niebezpiecznym narzędziem, okolicznościach pole to może zakłócać mogącym spowodować poważne obrażenia pracę...

 • Page 383

  OGÓLNE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA Ochronniki słuchu zespołów w maszynie można znaleźć w rozdziale „Opis urządzenia”. Należy stosować ochronnik słuchu o wystarczających właściwościach tłumiących. Jeżeli maszyna nie jest prawidłowo konserwowana i nie jest poddawana profesjonalnie wykonywanym naprawom oraz/lub obsługom technicznym, jej okres użytkowy jest krótszy oraz większe jest ryzyko wypadków.

 • Page 384

  OGÓLNE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA Wciśnij blokadę dźwigni gazu i sprawdź, czy po Osłona osprzętu tnącego zwolnieniu nacisku powraca ona do położenia Zadaniem osłony jest ochrona użytkownika przed wyjściowego. odłamkami wyrzucanymi przez wirujący mechanizm tnący. Osłona zabezpiecza również użytkownika przed dotknięciem do osprzętu tnącego.

 • Page 385

  OGÓLNE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA Patrz wskazówki pod nagłówkiem „Regulacja OSTRZEŻENIE: Wewnątrz tłumika szelek”. znajdują się substancje chemiczne mogące wywoływać choroby nowotworowe. W razie uszkodzenia tłumika unikaj styczności z tymi elementami. OSTRZEŻENIE: Spaliny silnikowe zawierają tlenek węgla, którego Sprawdź, czy paski szelek są właściwie wdychanie może spowodować...

 • Page 386

  OGÓLNE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA Zmniejszyć tendencje maszyny do odbijania • Uzyskać maksymalną wydajność skrawania • Przedłużyć żywotność osprzętu tnącego • WAŻNE: Korzystaj wyłącznie z osprzętu tnącego wraz z • zalecanymi przez nas osłonami. Patrz rozdział „DANE TECHNICZNE”. Skontroluj, czy narzędzia tnące nie są uszkodzone Procedura prawidłowego doboru średnicy żyłki •...

 • Page 387

  OGÓLNE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA Długość żyłek również jest ważna. Dłuższa • żyłka wymaga większej mocy silnika niż krótsza żyłka o tej samej średnicy. Zwróć uwagę, aby przecinacz żyłki znajdujący • się na osłonie głowicy, nie był uszkodzony. Służy on do przycinania żyłki na odpowiednią długość.

 • Page 388

  MONTAŻ UWAGA: Sprawdź, czy maszyna jest Montaż zacisku uprzęży prawidłowo zmontowana, zgodnie z 1. Umieść górną klamrę szelek powyżej wałka, a zaleceniami w niniejszej instrukcji. dolną poniżej wałka. Wyrównaj dolne i górne otwory na śruby klamry. Klamrę należy założyć Montaż uchwytu sterowniczego powyżej strzałki na wałku (patrz rysunek).

 • Page 389

  MONTAŻ Prawidłowa wysokość Montaż osłony tarczy, tarczy tnącej do Wyreguluj szelki tak, aby osprzęt tnący znajdował trawy i noża do trawy się równolegle do podłoża. Prawidłowe wyważenie Osprzęt tnący powinien lekko przylegać do ziemi. Tarcza tnąca do trawy powinna znajdować się ok. 1.

 • Page 390

  MONTAŻ 2. Zamontuj na wałku zdawczym pierścień sprzęgający (B). 3. Obracaj wałek do momentu, gdy jeden z otworów w tarczy zbierakowej zostanie ustawiony w jednej linii z odpowiednim otworem w obudowie przekładni. 4. Włóż kołek blokujący (C) do otworu, tak aby wałek został...

 • Page 391

  • Aby zagwarantować jak najlepszą wydajność i zawsze zamontowana na czas transportu lub trwałość silnika, zalecane jest stosowanie oleju przechowywania maszyny. Husqvarna XP, ponieważ został on opracowany • Gdy maszyna odstawiona jest na przechowanie, specjalnie do silników dwusuwowych nie znajduje się pod nadzorem, a także podczas chłodzonych powietrzem firmy Husqvarna.

 • Page 392

  OBCHODZENIE SIĘ Z PALIWEM Benzyna, l Olej do silników dwusuwowych, ml 4 (1) 77 (2,6) 8 (2) 154 (5,2) • Nie sporządzaj mieszanki w ilości większej, niż to jest potrzebne do miesięcznego użycia. • Zbiornik paliwa maszyny nieużywanej przez dłuższy czas należy opróżnić i oczyścić. OSTRZEŻENIE: Tłumik z neutralizatorem katalitycznym mocno się...

 • Page 393

  URUCHAMIANIE I WYŁĄCZANIE Kontrola przed uruchomieniem • Zanim maszyna zostanie uruchomiona, wszystkie pokrywy muszą zostać prawidłowo • Sprawdź, czy ostrze nie jest pęknięte u zamontowane I nie mogą być uszkodzone. podstawy zębów lub przy otworze środkowym. Uruchamianie i zatrzymywanie Najczęstszą przyczyną pęknięć są ostre wcięcia u podstawy zębów powstałe podczas ostrzenia lub używania ostrza z tępymi zębami.

 • Page 394

  URUCHAMIANIE I WYŁĄCZANIE UWAGA! Nie wciskaj dźwigni gazu podczas próby uruchamiania silnika. UWAGA! Może to spowodować uszkodzenie maszyny. Natychmiast po zaskoczeniu silnika wciśnij dźwignię ssania. Ponownie pociągnij żyłkę aż do momentu uruchomienia silnika (można wykonać maksymalnie 3 próby uruchomienia). OSTROŻNIE! Wyłącznik powraca samoczynnie w położenie "start".

 • Page 395

  TECHNIKA PRACY WAŻNE! Podstawowe informacje na temat W niniejszym rozdziale opisano podstawowe wykaszania środki bezpieczeństwa podczas eksploatacji • Stosuj zawsze właściwy sprzęt. wykaszarek. Jeżeli znajdziesz się w sytuacji, w • Miej zawsze dobrze dopasowany sprzęt. której nie jesteś pewny prawidłowości •...

 • Page 396

  TECHNIKA PRACY klombach, lecz także może uszkodzić delikatną Wykaszanie trawy ostrzem do trawy korę drzew i krzewów oraz słupki parkanów. • Do wykaszania zdrewniałych łodyg nie wolno • Aby zmniejszyć ryzyko uszkodzenia roślinności używać ostrzy do trawy i noży do trawy. dekoracyjnej, skróć...

 • Page 397

  TECHNIKA PRACY • Podczas koszenia lub zamiatania, należy trzymać gaz do oporu w celu osiągnięcia najlepszego efektu. OSTRZEŻENIE: zabrania się, aby operator lub inne osoby zbierały ścięte rośliny w trakcie pracy urządzenia i obracania się żyłki. Może to prowadzić do poważnych obrażeń.

 • Page 398

  Następnie obróć śrubę w Husqvarna. kierunku przeciwnym aż do zatrzymania się Bezpieczna eksploatacja i konserwacja osprzętu tnącego. Obroty jałowe ustawione są...

 • Page 399

  KONSERWACJA OSTRZEŻENIE: Jeżeli nie można ustawić OSTRZEŻENIE: Tłumik z katalizatorem obrotów biegu jałowego tak, aby osprzęt jest bardzo gorący zarówno podczas tnący nie obracał się, skontaktuj się z pracy, jak i zaraz po jej ukończeniu. punktem serwisowym. Nie należy Dotyczy to również pracy na biegu posługiwać...

 • Page 400

  KONSERWACJA Niewłaściwa świeca może być przyczyną OSTRZEŻENIE: Ostrze, które jest zatarcia tłoka/cylindra. wygięte, zniekształcone, pęknięte, Filtr powietrza złamane lub uszkodzone w jakikolwiek inny sposób należy zawsze poddać Filtr powietrza należy regularnie czyścić z pyłu i kasacji. Nigdy nie próbuj prostować zanieczyszczeń, aby nie dopuścić...

 • Page 401

  KONSERWACJA Plan konserwacji • Wymień świecę zapłonową. Dopilnuj, aby świeca zapłonowa była wyposażona w tzw. Poniżej zamieszczono listę czynności eliminator zakłóceń radiowych. konserwacyjnych, które należy wykonywać przy • Oczyść lub wymień siatkę przeciwiskrową maszynie. Większość punktów omówiona została tłumika. w rozdziale Konserwacja. Użytkownikowi wolno wykonywać...

 • Page 402: Dane Techniczne

  (odchylenie standardowe) w wysokości 1 dB(A). Uwaga 3: Odnotowane dane dotyczące równoważnego poziomu wibracji wykazują typowe rozproszenie statystyczne (odchylenie standardowe) w wysokości 1 m/s2. Model 129R (z wałem lewostronnym M10) — otwór środkowy ostrza/przecinarki, Ø25,4 mm Zatwierdzone akcesoria Osprzęt tnący/osłona, nr art.

 • Page 403

  Dane wystawcy: Husqvarna AB, SE-561 82 Huskvarna, Szwecja, tel.: +46-36-146500. Husqvarna AB bierze odpowiedzialność za przedmiot tej deklaracji: Wykaszarka, platforma A05328CBHV reprezentująca modele 129R od numerów seryjnych z roku 2014 i nowszych. Numer platformy, numer modelu oraz rok wraz z numerami seryjnymi są wyraźnie podane na tabliczce znamionowej.

 • Page 404

  VAROVÁNÍ: Výfukové plyny motoru vycházející z tohoto stroje obsahují chemické sloučeniny známé v Kalifornii jako původci rakoviny, vrozených vad a dalších reprodukčních poškození. Před startováním nezapomínejte na následující: Pečlivě si prostudujte návod k používání. VAROVÁNÍ: Konstrukce zařízení nesmí být za žádných okolností upravována bez svolení...

 • Page 405

  VYSVĚTLIVKY K SYMBOLŮM Symboly Šipky, které ukazují krajní polohy montáže rukojeti. UPOZORNĚNÍ: Lesní křovinořezy, křovinořezy a vyžínače mohou být Hladina akustického tlaku ve nebezpečné. Nepozorné vzdálenosti 7,5 metrů podle nebo nesprávné použití australských předpisů. může vést k vážnému nebo smrtelnému zranění Emise hluku do okolí...

 • Page 406

  CO JE CO 20. Opěrný talíř Co je co 21. Hnací kotouč 1. Břit 22. Strunová hlava 2. Uzávěr mazacího otvoru 23. Nástrčný klíč 3. Kolmý ozubený převod 24. Přepravní kryt 4. Ochrana řezacího nástavce 25. Šestihranný imbusový klíč 5. Trubka hřídele 26.

 • Page 407

  OBECNÁ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ Upozornění VAROVÁNÍ: Použití nesprávného řezného Při nesprávném nebo neopatrném použití se vybavení nebo nesprávně nabroušený • lesní křovinořez, křovinořez nebo vyžínač žací kotouč může zvyšovat nebezpečí může stát nebezpečným nástrojem a může zranění. obsluze nebo dalším osobám způsobit závažná...

 • Page 408

  OBECNÁ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ VAROVÁNÍ: Nikdy nepoužívejte stroj, který má poškozené bezpečnostní vybavení. Rukavice Řiďte se pokyny k ovládání, údržbě a servisu v této části. V případě, že by stroj nevyhověl při V případě potřeby použijte rukavice, např. při jakékoli z těchto kontrol, je nutno vyhledat montáži řezného vybavení.

 • Page 409

  OBECNÁ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ Vždy používejte doporučený kryt pro řezací nástavec, který používáte. Podrobnosti naleznete v části „TECHNICKÉ ÚDAJE“. VAROVÁNÍ: Za žádných podmínek nepracujte se strojem, pokud není řezné vybavení opatřeno schváleným bezpečnostním krytem. Podrobnosti naleznete v části „TECHNICKÉ ÚDAJE“. Používání nesprávného nebo vadného Viz pokyny pod rubrikou „Start“.

 • Page 410

  OBECNÁ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ V zemích s teplým a suchým podnebím hrozí Při montáži utáhněte matici proti směru otáčení velké nebezpečí vzniku požáru. Z toho důvodu řezného vybavení. Při demontáži povolte matici ve opatřujeme některé tlumiče zvuku lapačem jisker směru otáčení řezného vybavení. (Matice je v podobě...

 • Page 411

  OBECNÁ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ VAROVÁNÍ: Ohnutý, zkroucený, šikmý, prasklý, zlomený nebo jinak poškozený kotouč vždy vyřaďte. Ohnutý kotouč nezkoušejte nikdy vyrovnat a dále použít. Používejte pouze originální kotouče předepsaného typu. Strunová hlava Strunová hlava je určena k vyžínání trávy. DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Vždy se ujistěte, že je vyžínací...

 • Page 412

  SESTAVENÍ UPOZORNĚNÍ: Ujistěte se, že je jednotka upínač. Upínač musí být nasazen nad šipku na správně smontovaná, jak je zobrazeno v této hřídeli (viz obrázek). příručce. UPOZORNĚNÍ: Před utažením šroubů umístěte lanko plynu do drážky dolního upínače Připevnění řídítek popruhu 1.

 • Page 413

  SESTAVENÍ Montáž krytu kotouče, travního kotouče a travního nože Správné vyvážení Nechte řezné vybavení lehce spočívat na zemi. Používáte-li travní kotouč, vyvažte jej 10 centimetrů nad povrchem terénu, aby bylo zabráněno kontaktu s kameny apod. Nastavením polohy upínače popruhu správně vyvažte jednotku.

 • Page 414

  SESTAVENÍ 4. Zasuňte jistící čep (C) do otvoru tak, aby byla osa připojena. 5. Našroubujte strunovou hlavu (H) proti směru otáčení. 6. Demontáž se provádí v obráceném sledu.

 • Page 415

  Zjistěte na vaší • Aby byl zajištěn nejlepší výkon a životnost nejbližší benzínové čerpací stanici, kam lze motoru, doporučujeme používat olej Husqvarna odevzdat zbylé palivo. XP, protože má speciální složení pro vzduchem • Před odstavením na delší dobu se ujistěte, že je chlazené...

 • Page 416

  MANIPULACE S PALIVEM • Nemíchejte větší dávku paliva než na jeden měsíc dopředu. • Pokud po delší dobu stroj nepoužíváte, vyprázdněte a vyčistěte palivovou nádrž. VAROVÁNÍ: Tlumič katalyzátoru se během používání a po něm rychle zahřeje. A to i při volnoběhu. Buďte si vědomi nebezpečí...

 • Page 417

  STARTOVÁNÍ A VYPÍNÁNÍ Kontrola před startem Startování a vypínání • Zkontrolujte, zda u základny zubů nebo v okolí VAROVÁNÍ: Před spuštěním stroje je středového otvoru kotouče nevznikly žádné nutné namontovat spojku, kryt spojky a trhlinky. Nejčastější příčinou vzniku trhlinek hřídel. V opačném případě hrozí bývají...

 • Page 418

  STARTOVÁNÍ A VYPÍNÁNÍ navíjet. To by mohlo stroj poškodit. Opakovaně nezamýšlenému nastartování je nutno vždy tahejte za šňůru, dokud se motor nepokusí odejmout rozbušku od zapalovací svíčky. rozběhnout (maximálně 3 zatažení). VAROVÁNÍ: Při startování motoru 4. Pokud motor nastartuje nebo se pokusí s ovladačem sytiče v uzavřené...

 • Page 419

  PRACOVNÍ POSTUP UPOZORNĚNÍ! • Vyhýbejte se kamenům. • Po provedení každého pracovního úkonu V této části jsou uvedena základní nechte motor jít na volnoběh. Je-li motor po bezpečnostní opatření pro práci s vyžínači. delší dobu v chodu nezatížený a na plný plyn je Dostanete-li se do situace, kdy si nebudete nebezpečí...

 • Page 420

  PRACOVNÍ POSTUP plotů apod. v porovnání s prací mezi stromy a • Nakloníte-li při vyžínání kotouč o něco doleva dřevěnými zahradními ploty. pokládá se tráva do řádků, což usnadňuje její sbírání, např. shrabání. Řezání • Snažte se pracovat rytmicky. Stůjte pevně, •...

 • Page 421

  PRACOVNÍ POSTUP Udržujte neoprávněné osoby v bezpečné vzdálenosti. Děti, zvířata, přihlížející a pomáhající osoby musí být mimo bezpečnostní zónu 15 metrů. Jestliže se někdo přiblíží, okamžitě vypněte vyžínač.

 • Page 422

  ÚDRŽBA Životnost stroje se může zkracovat a riziko úrazů otáček, při kterém se řezné vybavení začíná zvyšovat, jestliže se údržba stroje neprovádí otáčet. správně anebo se opravy neprovádějí odborně. Pokud potřebujete další informace, obraťte se na nejbližší autorizovaný servis. Údržbou k vyšší bezpečnosti Před každou údržbou kromě...

 • Page 423

  ÚDRŽBA Zapalovací svíčka Na stav zapalovací svíčky má nepříznivý vliv: • nesprávné seřízení karburátoru, • nesprávné složení palivové směsi (příliš mnoho nebo nesprávný typ oleje), • znečištěný vzduchový filtr. Tyto faktory přispívají k tvorbě usazenin na (Kryt startéru je odstraněn z důvodu přehlednosti) elektrodách zapalovací...

 • Page 424

  ÚDRŽBA Kolmý ozubený převod Schéma technické údržby Kolmý ozubený převod je výrobcem naplněn Níže je uveden seznam těch úkolů údržby, které je vhodným množstvím maziva. Přesto před použitím nutno provést na stroji. Většina bodů je popsaná stroje zkontrolujte, zda je převod naplněn do 3/4 v kapitole Údržba.

 • Page 425

  (standardní odchylku) 1 dB (A). Poznámka 3: Uváděná data pro ekvivalentní hladinu vibrací mají typickou statistickou odchylku (standardní odchylku) 1 m/s Model 129R (závit hřídele kotouče M10 LH) – středový otvor v nožích/kotoučích, Ø 25,4 mm Schválené příslušenství Řezací nástavec / kryt, art. č.

 • Page 426

  PROHLÁŠENÍ O SHODĚ Jméno vydavatele: Husqvarna AB, SE-561 82 Huskvarna, Švédsko, tel.: +46-36-146500. Společnost Husqvarna AB se zaručuje za předmět tohoto prohlášení: Vyžínač nebo křovinořez, platforma A05328CBHV představující model 129R od sériových čísel z roku 2014 dále. Čísla platformy a modelu jsou zřetelně vyznačena na typovém štítku spolu s rokem, za nímž následuje výrobní...

 • Page 427

  UPOZORNENIE: Výfukové plyny motora tohto výrobku obsahujú chemické látky, o ktorých je známe (v štáte Kalifornia), že spôsobujú rakovinu, vývojové chyby alebo iné reprodukčné poruchy. Pred naštartovaním dbajte na nasledovné: Pozorne si prečítajte návod na obsluhu. UPOZORNENIE: Za žiadnych okolností nemeňte pôvodnú...

 • Page 428

  VYSVETLIVKY K SYMBOLOMVYSVETLIVKY K SYMBOLOM Symboly Šípky označujúce rozsah montáže rukoväte. UPOZORNENIE: Lesné krovinorezy, kKrovinorezy a vyžínače môžu byť Hladina akustického tlaku vo nebezpečné. Neopatrné vzdialenosti 7,5 metrova (25 stôp) alebo nesprávne podľa austrálskeho nariadenia. používanie môže spôsobiť vážne až smrteľné Emisie hluku do okolia sú...

 • Page 429

  ČO JE ČO Čo je čo 20. Podporná miska 21. Hnací disk 1. Nôž 22. Vyžínacia hlava 2. Viečok plniaceho otvoru maziva 23. Nástrčkový kľúč 3. Kužeľový prevod 24. Prepravný kryt 4. Chránič rezacieho nadstavca 25. Šesťhranný maticový kľúč 5. Hriadeľ 26.

 • Page 430

  VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA Dôležité UPOZORNENIE: Nikdy nedovoľte deťom Lesný krovinorez, krovinorez alebo vyžínač používať stroj alebo sa zdržiavať v jeho • môžu byť nebezpečné v prípade, že sa blízkosti. Keďže stroj je vybavený používajú nesprávne alebo neopatrne a môžu pružinovým vypínačom a možno ho spôsobiť...

 • Page 431

  VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA Blokovanie škrtiacej klapky Blokovanie škrtiacej klapky slúži na zabránenie náhodnému stlačeniu ovládania plynu. Ak stlačíte blokovanie (A) (napr. vtedy, keď uchopíte držadlo), uvoľní sa ovládanie plynu (B). Keď uvol’níte Pracovná obuv držadlo, ovládanie plynu a blokovanie škrtiacej Noste pevnú...

 • Page 432

  VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA na voľnobeh, potom treba skontrolovať alebo UPOZORNENIE: Nadmerné vystavovanie opraviť nastavenie voľnobehu na karburátore. sa vibráciám môže spôsobiť problém u Pozrite si pokyny v časti „ÚDRŽBA“. ľudí so zhoršeným krvným obehom, a taktiež môže spôsobiť poškodenie nervov. Ak sa u vás objavia príznaky nadmerného vystavenia sa vibráciám, kontaktujte svojho lekára.

 • Page 433

  VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA V prípade tlmiča výfuku je veľmi dôležité, aby ste Nylonový krúžok vo vnútri upínacej matice nesmie sa riadili pokynmi v súvislosti s kontrolou, údržbou byť zodratý do tej miery, aby sa matica dala a servisu stroja. Nikdy nepoužívajte stroj s pootočiť...

 • Page 434

  VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA Všeobecné pravidlá Menšie stroje si zvyčajne vyžadujú menšie • vyžínacie hlavy a naopak. Je to z toho Používajte len rezacie nadstavce s odporúčanými dôvodu, že žacie lanko používané pri kosení ochrannými prvkami! Pozrite si časť „TECHNICKÉ musí byť pri rotácii odstredivou silou ÚDAJE“.

 • Page 435

  MONTÁŽ POZNÁMKA: Uistite sa o správnej montáži Zarovnajte otvory na skrutky na hornej a jednotky podľa tohto návodu. spodnej svorke. Svorku musíte upevniť nad šípkou na hriadeli (pozrite si obrázok). Upevnenie držadla POZNÁMKA: Lanko ovládača škrtiacej klapky 1. Odstráňte skrutku na zadnej strane rukoväte nasaďte do drážky spodnej svorky popruhu škrtiacej klapky.

 • Page 436

  MONTÁŽ Montáž krytu noža, noža na trávu a orezávača trávy Správne vyváženie Nechajte rezací nástroj zľahka ležať na zemi. Pokiaľ používate nôž na trávu, treba stroj vyvážiť tak, aby voľne visel vo výške približne 10 cm (4 palce) nad zemou, čím zabránite kontaktu s kameňmi a podobnými prekážkami.

 • Page 437

  MONTÁŽ 4. Zastrčte poistný kolík (C) do otvoru na zaistenie hriadeľa. 5. Zaskrutkujte vyžínaciu hlavu (H) v opačnom smere, ako je smer rotácie. 6. Pri demontáži postupujte podľa pokynov v opačnom slede.

 • Page 438

  V súvislosti so • Na zabezpečenie najlepšieho výkonu a zbavením sa zvyšného paliva sa spojte s životnosti motora sa odporúča olej Husqvarna benzínovým čerpadlom vo vašom okolí. XP, pretože je špeciálne určený pre naše • Pred dlhodobým skladovaním vykonajte vzduchom chladené...

 • Page 439

  MANIPULÁCIA S PALIVOM • Nepripravujte viac ako jednomesačnú dávku paliva. • Ak sa stroj dlhšiu dobu nepoužíva, palivovú nádrž vyprázdnite a vyčistite. UPOZORNENIE: Tlmič katalyzátora sa počas používania a po použití veľmi zahreje. Platí to aj pri voľnobehu motora. Buďte si vedomí rizika požiaru, obzvlášť vtedy, keď...

 • Page 440

  SPUSTENIE A ZASTAVENIE Pred naštartovaním skontrolujte Spustenie a zastavenie • Skontrolujte nôž, aby bolo zaručené, že sa UPOZORNENIE: Ešte pred naštartovaním nevytvorili žiadne trhliny na pätách zubov pri stroja musíte upevniť kompletnú spojku a stredovom otvore. Najbežnejšou príčinou kryt spojky a hriadeľ, inak sa môžu diely tvorby trhlín sú...

 • Page 441

  SPUSTENIE A ZASTAVENIE Opakovane ťahajte za šnúru, až kým motor zložiť zo sviečky, aby sa zabránilo náhodnému nezačne štartovať (alebo maximálne 3 naštartovaniu. potiahnutia). UPOZORNENIE: Keď sa motor naštartuje 4. Ak motor naštartuje alebo sa pokúša so sýtičom v zatvorenej polohe, rezací naštartovať, potlačte páku sýtiča nadol do nadstavec sa začne ihneď...

 • Page 442

  ZÁKLADNÉ PRACOVNÉ TECHNIKY DÔLEŽITÉ! • Používajte vždy len ostré nože. • Vyhnite sa kameňom. V tejto časti sú uvedené základné • Stroj vždy po každej pracovnej činnosti bezpečnostné opatrenia v súvislosti s prácou s spomaľte na rýchlosť voľnobehu. Dlhé obdobia vyžínačmi.

 • Page 443

  ZÁKLADNÉ PRACOVNÉ TECHNIKY • Žacie lanko sa opotrebúva rýchlejšie a musí sa nahrádzať častejšie pri práci v okolí skál, tehál, betónu, kovových ohrád, a pod. než pri práci, • Pokiaľ je nôž pri kosení trávy naklonený keď prichádza do kontaktu so stromami a doľava, tráva sa zhromažďuje na línii, kde sa drevenými plotmi.

 • Page 444

  ZÁKLADNÉ PRACOVNÉ TECHNIKY UPOZORNENIE: Obsluhujúci pracovník, ani nikto iný sa nesmie pokúšať odstrániť pokosený materiál, kým je motor v chode alebo kým sa žacie lanko otáča, pretože to môže spôsobiť vážne poranenia. Pred odstránením materiálu, ktorý sa navinul okolo hnacieho hriadeľa, zastavte motor a vyžínaciu hlavu a odpojte kábel od zapaľovacej sviečky, aby ste predišli poraneniu.

 • Page 445

  ÚDRŽBA Ak údržba stroja nebude vykonávaná správne, Najprv točte nastavovaciu T-skrutku v smere skráti sa tým jeho životnosť a zvýši sa riziko hodinových ručičiek, až kým sa rezací nehodovosti. Servis a/alebo opravy musia byť nadstavecnezačne točiť. Potom otáčajte vykonané odborne. So žiadosťou o podrobnejšie nastavovacou skrutkou voľnobehu proti smeru informácie sa obráťte na najbližšieho hodinových ručičiek, až...

 • Page 446

  ÚDRŽBA Tlmič výfuku UPOZORNENIE: Výfukové plyny motora NEZABUDNITE! Na tlmiči je upevnený obsahujú oxid uhoľnatý, ktorý môže katalyzátor, ktorý znižuje škodlivosť spôsobiť otravu. Neštartujte ani výfukových plynov neprevádzkujte motor v uzavretých miestnostiach, ani na miestach, ktoré sú nedostatočne vetrané. Výfukové plyny z motora sú horúce a môžu obsahovať...

 • Page 447

  ÚDRŽBA opláchnite. Pred vložením skontrolujte, či je filter Plán údržby suchý. Nasleduje zoznam postupov údržby, ktoré musíte Vzduchový filter, ktorý bol používaný dlhší čas, vykonávať na stroji. Väčšina z nich je opísaná v nemožno celkom očistiť. Filter sa preto musí v časti Údržba.

 • Page 448

  (štandardnú odchýlku) 1 dB (A). Poznámka 3: Uvádzané údaje pre ekvivalentnú hladinu vibrácií majú typický štatistický rozptyl (štandardnú odchýlku) 1 m/s Model 129R (M10 ľavý závit upínacieho hriadeľa) – stredový otvor v nožoch/rezacích zuboch, Ø 25,4 mm Schválené príslušenstvo Rezací nadstavec/kryt, diel č.

 • Page 449

  Názov vydavateľa: Spoločnosť Husqvarna AB, SE-561 82 Huskvarna, Švédsko, tel.: +46-36-146500. Spoločnosť Husqvarna AB vyhlasuje plnú zodpovednosť za predmet tohto vyhlásenia: Kombinovaný vyžínač a krovinorez, platforma(-y) A05328CBHV zastúpený modelom 129R od roku 2014 a neskôr výrobnými číslami. Číslo platformy a číslo modelu sú zreteľne uvedené obyčajným písmom na pozdĺžnom typovom štítku spolu s rokom a za ním nasledujú...

 • Page 450

  UPOZORENJE: Ispuh motora ovog proizvoda sadrži kemikalije za koje je poznato kako su u državi Kaliforniji uzrokovale karcinome, urođene mane ili druga reprodukcijska oštećenja. Prije pokretanja obratite pažnju na sljedeće: Pažljivo pročitajte korisnički priručnik. UPOZORENJE: Ni u kojem slučaju ne smijete mijenjati originalni dizajn stroja bez odobrenja proizvođača.

 • Page 451

  OBJAŠNJENJE ZNAKOVA Znakovi Razina pritiska zvuka na 7,5 m po australijskim propisima. UPOZORENJE: čistači šume, čistači šikare i trimeri mogu biti opasni. Emisija buke u skladu s direktivom Neoprezna ili nepravilna EZ. Emisija stroja navedena je u upotreba može uzrokovati odjeljku Tehnički podaci i na ozbiljne ili smrtne povrede naljepnici.

 • Page 452

  ŠTO JE ŠTO? Što je što? 20. Kapa noža 21. Pogonska podloška 1. Nož 22. Glava trimera 2. Čep posude za mazivo 23. Utični ključ 3. Pužni zglob 24. Transportni štitnik 4. Štitnik rezne opreme 25. Šestokutni ključ 5. Vratilo 26.

 • Page 453

  OPĆA PRAVILA SIGURNOSTI Važno UPOZORENJE: Djeca ne smiju koristiti Čistači šume, šikare i šišači mogu ako se stroj niti boraviti u njegovoj blizini. • koriste nepravilno ili nepažljivo biti opasni Budući da je stroj opremljen zaustavnim alati, koji pak mogu nanijeti ozbiljne, pa čak i prekidačem s oprugom i moguće ga je fatalne ozljede korisnika ili drugih osoba.

 • Page 454

  OPĆA PRAVILA SIGURNOSTI Zaštita za gas Zaštita za gas sprječava slučajno pomicanje regulatora gasa. Kada pritisnete zaštitu (A) (tj. kada uhvatite ručicu), ona oslobađa regulator gasa (B). Kada otpustite ručicu regulator gasa i zaštita Čizme za gas vraćaju se u svoje početne položaje. Ta Nosite protuklizne i stabilne čizme.

 • Page 455

  OPĆA PRAVILA SIGURNOSTI provjeriti postavka praznog hoda rasplinjača. UPOZORENJE: Preveliko izlaganje Pogledajte upute u odjeljku "ODRŽAVANJE". vibracijama može uzrokovati poremećaj cirkulacije ili oštećenje živčanog sistema kod ljudi koji imaju slabu cirkulaciju. Potražite liječničku pomoć ukoliko osjetite fizičke simptome koji mogu upućivati na preizloženost vibracijama.

 • Page 456

  OPĆA PRAVILA SIGURNOSTI Zbog prigušivača iznimno je važno pratiti upute za Najlonska obloga matice ne smije se toliko istrošiti provjeravanje, održavanje i servisiranje stroja. da maticu možete okrenuti rukom. Obloga treba Nikad nemojte koristiti stroj s neispravnim pružati otpor od najmanje 1,5 Nm. Maticu treba prigušivačem.

 • Page 457

  OPĆA PRAVILA SIGURNOSTI Opća pravila izbacivati flaks te se suprotstavljati otporu koji pruža trava koja se čisti. Koristite samo preporučenu opremu za rezanje i Duljina flaksa trimera također je važna. Dulji štitnike! Pogledajte odjeljak "TEHNIČKI PODACI". • flaks trimera zahtjeva jači motor od kraćeg Zupce noža održavajte pravilno naoštrenima.

 • Page 458

  SASTAVLJANJE NAPOMENA: Jedinica mora ispravno NAPOMENA: Prije zatezanja vijaka sajlu gasa sastavljena na način prikazan u ovom umetnite u utor donje kopče naramenice. priručniku. 2. Umetnite dva vijka u otvore za vijke. 3. Kopču naramenice osigurajte zatezanjem Namještanje ručke vijaka sa šesterokutnim ključem. 1.

 • Page 459

  SASTAVLJANJE Montaža štitnika noža, noža za travu i rezača trave Ispravna ravnoteža Priključak za rezanje treba se lagano naslanjati na tlo. Ako se koristi nož za travu, on treba održavati ravnotežu na oko 10 cm iznad tla kako bi se spriječio dodir s kamenjem i sl.

 • Page 460

  SASTAVLJANJE 5. Uvijte glavu trimera (H) u smjeru suprotnom od smjera vrtnje. 6. Za rastavljanje slijedite upute u obrnutom slijedu.

 • Page 461

  • Za najbolji učinak i trajnost motora prednost se • Za skladištenje i transport goriva treba koristiti dalje ulju XP tvrtke Husqvarna budući da je spremnike namijenjene za tu svrhu. posebno oblikovano za naše atmosferske • Spremnik za gorivo mora se za dulja razdoblja dvotaktne motore.

 • Page 462

  RUKOVANJE GORIVOM UPOZORENJE: Katalizatorski prigušivač postane veoma vreo prilikom upotrebe kao i nakon zaustavljanja. To važi i kod rada motora u praznom hodu. Budite obazrivi u pogledu opasnosti od požara naročito prilikom rukovanja u blizini zapaljivih materijala ili pare. Gorivo UPOZORENJE: Slijedeće mjere opreznosti smanjit će opasnost od požara:...

 • Page 463

  UKLJUČIVANJE I ISKLJUČIVANJE pričvrste prije pokretanja stroja, dijelovi Provjera prije uključivanja se mogu otpustiti i uzrokovati osobne • Provjerite jesu li se na donjem dijelu zubaca ozljede. noža ili uz središnji otvor oblikovale pukotine. Stroj prije pokretanja uvijek iznesite iz Najčešći uzroci nastajanja pukotina su područja nadolijevanja goriva.

 • Page 464

  UKLJUČIVANJE I ISKLJUČIVANJE Zagrijani motor 1. Pumpica za gorivo: Membranu za pročišćenje zraka uzastopno pritisnite nekoliko puta (barem 10) kako bi se počela puniti gorivom. Pumpica ne mora biti potpuno ispunjena. 2. Uže povlačite dok se motor ne pokuša pokrenuti (ili najviše 3 povlačenja). Za ručice gasa sa zaštitom za gas pokretanja: Gas postavite u položaj za uključivanje...

 • Page 465

  RADNE TEHNIKE VAŽNO! rada punim gasom bez opterećenja motora može dovesti do ozbiljnog oštećenja motora. U ovom odjeljku opisuju se osnovna sigurnosna pravila za rad s trimerima. Ako UPOZORENJE: Niti rukovatelj stroja niti dođete u situaciju u kojoj niste sigurni što napraviti, obratite se stručnjaku.

 • Page 466

  RADNE TEHNIKE • Nastojte raditi u ritmu. Stanite čvrsto raširenih nogu. Pomaknite se naprijed nakon povratnog pokreta i ponovo čvrsto stanite. • Kapa noža treba se lagano naslanjati na tlo. Ona će zaštititi list od dodira sa tlom. • Opasnost od omatanja materijala oko noža •...

 • Page 467

  ODRŽAVANJE Životni vijek uređaja se smanjuje, a rizik od svim položajima. To bi trebala biti dobra granica nesreće povećava, ako se održavanje ne provodi broja okretaja kada se rezna oprema počinje pravilno i ako se servisiranje i/ili popravci ne pomicati. obavljaju profesionalno Za dodatne informacije obratite se najbližem ovlaštenom distributeru.

 • Page 468

  ODRŽAVANJE • neispravna mješavina ulja s gorivom (previše ili (Kućište prigušivača uklonjeno je zbog pogrešno ulje). preglednosti) • prljavi filtar zraka. Prigušivač je izrađen za smanjivanje buke na najmanju razinu i usmjeravanje ispušnih plinova Ovi čimbenici mogu stvoriti naslage na daleko od rukovatelja.

 • Page 469

  ODRŽAVANJE Oštrenje rezača trave i noževa za travu Raspored održavanja U nastavku je popis radnji neophodnih za održavanje stroja. Većina radnji opisana je u UPOZORENJE: Uvijek isključite motor odjeljku Održavanje. Korisnik održavanje i prije početka rada na bilo kojem dijelu servisiranje treba vršiti na način opisan u ovim rezne opreme.

 • Page 470

  Napomena 3: Navedeni podaci o jednakoznačnoj razini vibracija imaju tipično statističko raspršenje (standardno odstupanje) od 1 m/s Model 129R (navoj vretena vratila M10 LH) – središnji otvor u noževima/rezačima Ø 25,4 mm Odobreni dodaci Pribor za rezanje / štitnik, kat.

 • Page 471

  Primijenjeni su sljedeći standardi: EN ISO 12100:2010, EN ISO 11806-1:2011, ISO 14982:1998, CISPR 12:2007 Tvrtka TÜV Rheinland N.A. provela je nezavisno ispitivanje za tvrtku Husqvarna AB te je izdala AM72140165 – Certifikat o sukladnosti s direktivom EZ Vijeća 2006/42/EC za strojeve. Takav certifikat primjenjiv je na sve proizvodne lokacije i zemlje podrijetla, kako je i navedeno na proizvodu.

 • Page 472

  UPOZORENJE: Izduvni gasovi motora u ovom proizvodu sadrže hemikalije za koje se zna u Kaliforniji da izazivaju rak, defekte na rođenju ili druge reproduktivne probleme. Pre paljenja se mora obratiti pažnja na sledeće: Pažljivo pročitajte uputstvo za upotrebu. UPOZORENJE: Ni u kom slučaju ne smeš...

 • Page 473

  OBJAŠNJENJE SIMBOLA Simboli Strelice koje navode granice montiranja ručica. UPOZORENJE: Testere za čišćenje, rezači žbunja i trimeri mogu da budu Nivo zvučnog pritiska na 7,5 opasni! Nemarna ili metara (25 stopa) prema pogrešna upotreba može australijskim propisima. da dovede do ozbiljnih povreda ili do smrtnog Emisije buke u životnoj sredini slučaja rukovaoca ili...

 • Page 474

  ŠTA JE ŠTA? Šta je šta? 20. Oslona šolja 21. Upravljački zahvatnik 1. Sečivo 22. Glava trimera 2. Poklopac za sipanje maziva 23. Ključ 3. Menjač ugla 24. Zaštita za transportovanje 4. Zaštita priključka za sečenje 25. Imbus ključ 5. Osovina 26.

 • Page 475

  OPŠTE MERE PREDOSTROŽNOSTI Važno UPOZORENJE: Ne dozvolite deci da Testera za čišćenje, rezač žbunja ili trimer koriste mašinu ili budu u njenoj blizini. • mogu biti opasni ako se nepravilno ili Kako je mašina opremljena zaustavnim neoprezno koriste. Oni mogu da izazovu teške prekidačem sa oprugom, može se ili fatalne povrede rukovaoca ili drugih osoba.

 • Page 476

  OPŠTE MERE PREDOSTROŽNOSTI Rukavice Pratite uputstva za kontrolisanje, održavanje i servisiranje koja su opisana u ovom odeljku. Ako Treba koristiti rukavice kada se to zahteva, na mašina ne zadovolji bilo koju od tih provera obrati primer, kod montaže uređaja za rezanje. se servisnom agentu radi opravke.

 • Page 477

  OPŠTE MERE PREDOSTROŽNOSTI za gas i prekontrolišite da li se zaustavlja uređaj za UPOZORENJE: Ni u kom slučaju nemojte rezanje i da li ostaje u zaustavljenom položaju. upotrebljavati uređaj za rezanje a da Ukoliko se uređaj za rezanje okreće i dalje iako se prethodno nije montirana odobrena gas nalazi u položaju praznog hoda, onda treba zaštita.

 • Page 478

  OPŠTE MERE PREDOSTROŽNOSTI U zemljama sa toplom ili suvom klimom postoje demontaže, otpuštanje navrtke se vrši u smeru očigledne opasnosti od požara. Zato smo neke okretanja uređaja za rezanje. (Navrtka ima levi prigušivače buke opremili hvatačem varnica. navoj.) Pritegnite navrtku ključem za navrtke. Proverite da li prigušivač...

 • Page 479

  OPŠTE MERE PREDOSTROŽNOSTI UPOZORENJE: Škartirajte uvek list ukoliko je savijen, iskrivljen, prsao, polomljen ili oštećen na neki drugi način. Ne pokušavajte nikada da ispravite iskrivljen list da bi ga ponovo upotrebili. Upotrebljavajte samo originalne listove propisanog tipa. Glava trimera je namenjena za košenje trave. Glava trimera VAŽNO: Proverite uvek da li se gajtan trimera namotava čvrsto i ujednačeno oko bubnja,...

 • Page 480

  SKLAPANJE NAPOMENA: Vodite računa da jedinica bude osovine. Poravnajte otvore za zavrtnje donje i ispravno sklopljena kao što je prikazano u gornje stezaljke. Stezaljka mora da se postavi ovom priručniku. iznad strelice na osovini (pogledajte sliku). NAPOMENA: Postavite sajlu gasa u žleb donje Postavljanje ručice stezaljke uprtača pre pritezanja zavrtanja.

 • Page 481

  SKLAPANJE Postavljanje zaštite sečiva, lista za travu i noža za košenje trave Ispravna ravnoteža Pustite da priključak za sečenje lako leži na tlu. Ako se koristi list za travu, on treba da održava ravnotežu 10 centimetara (4 inča) iznad tla da bi se izbegao dodir sa kamenjem i sličnim.

 • Page 482

  SKLAPANJE 5. Navrnite glavu trimera (H) suprotno od smera obrtanja. 6. Demontaža se vrši obrnutim redosledom.

 • Page 483

  šta treba da uradite • Da bi se obezbedile najbolje performanse i sa viškom goriva. trajanje motora, Husqvarna XP ulje se preporučuje pošto je napravljeno posebno za • Pazite da mašina bude dobro očišćena i da je naše dvotaktne motore sa vazdušnim...

 • Page 484

  MANIPULISANJE GORIVOM • Nemojte pripremati mešavinu goriva za više od jednog meseca. • Ako se mašina neko vreme ne upotrebljava, rezervoar za gorivo treba isprazniti i očistiti. UPOZORENJE: Prigušivač buke s katalizatorom se veoma zagreje u toku i posle upotrebe. Ovo takođe važi i za prazan hod.

 • Page 485

  POKRETANJE I ZAUSTAVLJANJE Kontrola pre starta Paljenje i gašenje • Proverite sečivo da biste obezbedili da nema pukotina na dnu zuba ili pored centralnog UPOZORENJE: Pre startovanja mašine otvora. Najuobičajeniji uzroci za obrazovanje mora da bude montirano celo kvačilo, naprslina je pojava oštrih uglova u međuzublju poklopac kvačila i osovina, inače se prilikom oštrenja, ili ako se list upotrebljava sa kvačilo može olabaviti i prouzrokovati...

 • Page 486

  POKRETANJE I ZAUSTAVLJANJE 4. Ako se motor pokrene ili pokuša da se pokrene, gurnite polugu čoka u radni položaj. UPOZORENJE: Ukoliko se motor pokrene 5. Nastavite da povlačite snažno kabl dok se dok je čok u zatvorenom položaju, uređaj motor ne pokrene. za sečenje će odmah početi da se okreće.

 • Page 487

  RADNE TEHNIKE VAŽNO! • Uvek koristite oštra sečiva. • Izbegavajte kamenje. U ovom odeljku su opisana osnovna pravila o • Snizite broj obrtaja motora na broj obrtaja bezbednosti pri radu sa trimerima. Ukoliko praznog hoda posle svakog radnog postupka. dođete u situaciju da se osećate nesigurnim u Duže vreme rada motora pod punim brojem pogledu dalje upotrebe, treba da se obratite za obrtaja bez opterećenja motora može da...

 • Page 488

  RADNE TEHNIKE • Gajtan trimera se haba brže i mora se češće puniti pri kontaktu sa kamenjem, ciglama, betonom, metalnim stubovima itd. nego pri • Kada se list nagne malo nalevo pri čišćenju kontaktu sa drvetom i drvenim stubovima. trave, trava se sakuplja u otkose, koji se Sečenje kasnije sakupljaju, na primer, grabljama.

 • Page 489

  RADNE TEHNIKE UPOZORENJE: Upozorenje zbog izbačenih predmeta. Uvek nosite zaštitu za oči. Nikada se ne naginjite preko štita lista. Mašina može odbaciti kamenje ili smeće u vaše oči, i izazvati slepilo ili ozbiljne povrede. Udaljite neovlašćene osobe. Deca, životinje, posmatrači i pomagači treba da budu van bezbednosne zone od 15 metara (50 stopa).

 • Page 490

  ODRŽAVANJE Vek trajanja mašine se može skratiti, a rizik od dok se uređaj za rezanje ne zaustavi. Pravilno nastupanja nesreća povećati ako se održavanje podešeni broj obrtaja u praznom hodu je postignut, mašine ne vrši na pravi način i ako se servisiranje kada motor ravnomerno radi u svakom položaju.

 • Page 491

  ODRŽAVANJE UPOZORENJE: Izduvni gasovi iz motora sadrže ugljen-monoksid koji može da izazove trovanje ugljen-dioksidom. Nemojte pokretati ili koristiti mašinu u zatvorenom prostoru, niti na mestima koja imaju lošu ventilaciju. Izduvni gasovi iz motora su vreli i ponekad sa varnicama koje mogu da (Kućište startera je uklonjeno radi vidljivosti) izazovu vatru.

 • Page 492

  ODRŽAVANJE Šema održavanja Filter vazduha koji je dugo bio u upotrebi ne može potpuno da se očisti. Filter mora stoga da se Sledi lista održavanja koje treba izvršiti na mašini. zameni novim u redovnim intervalima. Oštećeni Većina radova opisana je u odeljku Održavanje. filter vazduha mora uvek da se zameni.

 • Page 493

  (standardno odstupanje) od 1 dB(A). Napomena 3: Podaci iz izveštaja za ekvivalentni nivo vibracija imaju tipičnu statističku disperziju (standardno odstupanje) od 1 m/s Model 129R (M10 LH navoj vretenaste osovine) – središnja rupa lista/noža, Ø 25,4 mm Odobreni pribor Uređaj za rezanje/zaštita, br.

 • Page 494

  Primenjeni su sledeći standardi: EN ISO 12100:2010, EN ISO 11806-1:2011, ISO 14982:1998, CISPR 12:2007 TUV Rheinland N.A. je izvršilo volonterski pregled u ime kompanije Husqvarna AB, te je pružio AM72140165 sertifikat o usaglašenosti sa Direktivom Saveta Evrope 2006/42/EZ za mašineriju. Ovaj sertifikat se primenjuje na sve proizvodne lokacije i zemlje porekla, kao što je navedeno na proizvodu.

 • Page 495

  UPOZORENJE: Ispušni plinovi iz ovog proizvoda sadrže hemikalije za koje Savezna država Kalifornija smatra da uzrokuju rak, defekte pri rođenju ili druga reproduktivna oštećenja. Prije pokretanja imajte u vidu sljedeće. Pažljivo pročitajte uputstvo za rad. UPOZORENJE Ni pod kojim okolnostima se dizajn mašine ne smije mijenjati bez dozvole proizvođača.

 • Page 496

  OBJAŠNJENJE ZNAKOVA Znakovi Nivo pritiska buke na 7,5 metara prema australijskim regulacijama. UPOZORENJE: Pile za uklanjanje trave, ručne kosilice i uređaji za Emisija buke u okoliš prema podrezivanje mogu biti Direktivi Evropske zajednice. opasni. Nepažljiva ili Specifikacije emisija mašine neispravna upotreba za nalaze se u odjeljku Tehnički posljedicu može imati podaci i na naljepnici.

 • Page 497

  ŠTA JE ŠTA? Šta je šta? 16. Poklopacfilterazavazduh 17. Dio za podešavanje ručke 1 Rezač 18. Matica za zabravljivanje 2 Kapa dijela za sipanje maziva 19. Potporni obrub 3. Konusni pogon 20. Potporna posuda 4. Zaštitnik rezenog dodatka 21. Pogonska ploča 5.

 • Page 498

  OPŠTE SIGURNOSNE MJERE OPREZA Važno UPOZORENJE Nikada ne dozvoljavajte Pila za čišćenje, čistač šikare ili trimer mogu djeci da koriste mašinu ili budu u njenoj • biti opasni ako se koriste nepravilno ili blizini. S obzirom da je mašina nepažljivo i mogu izazvati teške ili smrtonosne opremljena prekidačem za zaustavljanje povrede operatera ili drugih osoba.

 • Page 499

  OPŠTE SIGURNOSNE MJERE OPREZA Blokada ručice za gas Blokada ručice za gas je projektovana tako da onemogućava slučajno korištenje ručice za gas. Kada pritisnite blokadu (A) (tj. kada uhvatite ručku) ona otpušta upravljanje ručicom za gas (B). Kada Čizme otpustite ručku, ručica za gas i blokada ručice za Nosite stabilne čizme koje se ne kližu.

 • Page 500

  OPŠTE SIGURNOSNE MJERE OPREZA karburatora pri radu na prazno. Pogledajte upute UPOZORENJE Preveliko izlaganje u odjeljku "ODRŽAVANJE". vibracijama može dovesti do oštećenja cirkulacije krvi ili oštećenja živaca kod osoba sa probelima sa cirkulacijom krvi. Kontaktirajte vašeg ljekara ako primjetite simptome prevelikog izlaganja vibracijama.

 • Page 501

  OPŠTE SIGURNOSNE MJERE OPREZA Za auspuhe je vrlo bitno da pratite upute za 1,5 Nm. Matica bi se trebala zamijeniti nakon što provjere, održavanje i servisiranje vaše mašine. je korištena otprilike 10 puta. Nikada ne koristite mašinu čiji je auspuh Pribor za rezanje neispravan.

 • Page 502

  OPŠTE SIGURNOSNE MJERE OPREZA turpiju. Neispravno naoštren ili oštećen nož Takođe je važna dužina konopca za • povećava rizik od nesreća. podrezivanje. Duži konopac za podrezivanje zahtjeva veću snagu mašine od kraćeg konopca istog presjeka. Uvjerite se da je sječivo na štitniku glave za •...

 • Page 503

  SASTAVLJANJE NAPOMENA Provjerite i uvjerite se da je spojnici. Spojnica mora biti postavljena iznad uređaj pravilno sastavljen kao što je pokazano strelice na drški (vidi ilustraciju). u ovom priručniku. NAPOMENA Postavite sajlu gasa u žlijeb donje spojnice za remen prije nego što Postavljanje upravljača pričvrstite šarafe.

 • Page 504

  SASTAVLJANJE Postavljanještitnika noža, noža za travu i rezača za travu Ispravna ravnoteža Pustite da pribor za rezanje lagano leži na tlu. Ako koristite nož za travu, on bi trebao lebdjeti oko 10 cm iznad tla, kako bi se izbjegao dodir sa kamenjem i sličnim predmetima.

 • Page 505

  SASTAVLJANJE 4. Uvedite iglu za zaključavanje (C) u rupu kako biste zaključali osovinu. 5. Vijkom pritegnite glavu za podrezivanje (H) u suprotnom smjeru od smjera okretanja. 6. Pri rasklapanju pratite upute obrnutim redoslijedom.

 • Page 506

  Kontaktirajte lokalnu benzinsku pumpu da biste • Da biste osigurali najbolji rad i dugotrajnost saznali gdje da odložite višak goriva na otpad. pogona preporučuje se Husqvarna XP ulje jer je • Prije dugotrajnog skladištenja uvjerite se da je ono specijalno proizvedeno za naše zrakom mašina čista i da je izvršen ukupni servis.

 • Page 507

  RUKOVANJE SA GORIVOM • Ne miješajte odjednom više od mjesečne porcije goriva. • Ako se mašina ne koristi neko vrijeme, potrebno je isprazniti i očistiti rezervoar. UPOZORENJE Prigušivač katalizatora je veoma vruć tokom rada i nakon završetka rada. Ovo takođe važi i pri praznom hodu. Imajtenaumuopasnostodpožaraposebnok adaraditeublizinizapaljivihsupstanciiiliisp arenja...

 • Page 508

  POKRETANJE I ZAUSTAVLJANJE Provjere prije pokretanja Pokretanje i zaustavljanje • Provjerite nož kako biste osigurali da nije došlo UPOZORENJE Cijela spojnica, njen do pukotina na dnu zubaca ili kod rupe u poklopac i osovina se moraju postaviti sredini. Najčešći razlog nastanka pukotina je prije pokretanja mašine;...

 • Page 509

  POKRETANJE I ZAUSTAVLJANJE dok se mašina ne pokrene (ili maksimalno 3 UPOZORENJE Kada se motor pokrene sa povlačenja). čokom u zatvorenom položaju, pribor za 4. Ukolikosemotorpokreneilisepokušapokrenutigur rezanje će se odmah početi okretati. niteručicusaugauradnipoložaj 5. Snažnopovlačiteužedoksemotornepokrene 6. Kada se mašina pokrene, pričekajte da se ugrije maksimalno 30 sekundi prije nego što koristite ručicu za gas.

 • Page 510

  RADNE TEHNIKE VAŽNO • Uvijek nakon svakog rada usporite pogon na brzinu rada na prazno. Duži periodi sa punim Ovaj odjeljak sadrži osnovna sigurnosne mjere gasom bez opterećenja mašine mogu dovesti za rad sa uređajima za podrezivanje. Ako do ozbiljnih oštećenja pogona. dođete u situaciju u kojoj ne znate kako da postupate, trebali biste pitati stručnjaka.

 • Page 511

  RADNE TEHNIKE blzu kamenja, cigli, betona, metalnih ograda • Ako je nož nagnut u lijevo kada se raščišćva itd. nego ako dolazi u dodir sa drvećem i trava, trava će padati u jednom redu, što drvenim ogradama. olakšava njeno skupljanje, npr. pri grabljenju. •...

 • Page 512

  RADNE TEHNIKE UPOZORENJE Pazite na bačene objekte. Uvijek nosite zaštitu za oči. Nikada se ne naslanjajte preko štitnika pribora za rezanje. Kamenje, otpad itd. mogu odletjeti prema očima i uzrokovati sljepilo ili ozbiljne ozljede. Neovlaštena lica držite na udaljenosti. Djeca, životinje, posmatrači i pomagaći se trebaju držati izvan sigurnosne zone od 15 metara.

 • Page 513

  ODRŽAVANJE Radni vijek mašine može se skratiti, a opasnost od za rezanje ne zaustavi. Brzina rada na prazno je nezgoda povećati ukoliko se održavanje ne pravilno podešena kada se motor lako pokreće u obavlja ispravno i ukoliko servisiranje i/ ili svakom položaju.

 • Page 514

  ODRŽAVANJE Svjećica Na stanje svjećice utječu: • neispravna podešenost karburatora; • neispravna mješavina goriva (previše ili pogrešna vrsta ulja); • zaprljan zračni filter. Ovi faktori mogu uzrokovati taloge na elektrodama (Kućište pokretača je uklonjeno radi pojašnjenja) svjećice, što za posljedicu može imati probeleme u Auspuh je koncipiran za smanjenje buke i radu i poteškoće pri pokretanju.

 • Page 515

  ODRŽAVANJE Oštrenje sječiva i noževa za travu Plan održavanja Ovo je popis zadataka održavanja koji se moraju UPOZORENJE Uvijek zaustavite mašinu provesti na mašini. Većina zadataka je opisana u prije nego što vršite bilo kakve radove na odjeljku Održavanje. Korisnik mora provoditi samo priboru za rezanje.

 • Page 516

  Napomena 3: Prijavljeni podaci ekvivalentnih nivoa vibracije posjeduju tipičnu statičku disperziju (standardno odstupanje) od 1 m/s Model 129R (M10 LH navoj za valovitu osovinu) - rupa u sredini noževa/sječiva, Ø 25,4 mm Odobreni pribor Pribor za rezanje / štitnik, br.

 • Page 517

  Primijenjeni su sljedeći standardi: EN ISO 12100:2010, EN ISO 11806-1:2011, ISO 14982:1998, CISPR 12:2007 Organizacija TÜV Rheinland N.A. je izvršila dobrovoljno ispitivanje u ime kompanije Husqvarna AB i dodijelila AM72140165 Certifikat o usklađenosti s Direktivom Vijeća EC-a 2006/42/EC za mašinsku opremu.

 • Page 518

  AVERTISMENT: Eşapamentul acestui produs conțin substanțe chimice cunoscute în Statul California ca provocând cancer, malformaţii congenitale sau alte afecțiuni ale aparatului reproducător. Rețineți următoarele aspecte înainte de a începe: Vă rugăm să citiți cu atenție manualul operatorului. AVERTISMENT: Nu modificaţi sub nicio formă...

 • Page 519

  EXPLICAȚIA SIMBOLURILOR Simboluri Săgeți care indică limitele pentru montarea mânerului. AVERTISMENT: Fierăstraiele de curăţat, motouneltele și trimmerele Nivelul de presiune sonoră la 7,5 pot fi periculoase. metri (25 de picioare) conform Utilizarea neatentă sau reglementării australiene. incorectă poate cauza vătămări corporale grave Emisiile de zgomot în mediul sau mortale operatorului înconjurător conform Directivei...

 • Page 520

  CE ESTE ACEASTA Ce este aceasta? 20. Cupă de susținere 21. Disc de antrenare 1. Cuţit 22. Capul trimmerului 2. Capac dispozitiv de ungere 23. Cheie articulată 3. Angrenaj conic 24. Apărătoare pentru transport 4. Apărătoare pentru accesoriul de tăiere 25.

 • Page 521

  MĂSURI DE SIGURANŢĂ GENERALE Important AVERTISMENT: Folosirea unui accesoriu Dacă sunt utilizate incorect sau neatent, de tăiere incorect sau a unei lame • fierăstrăul de curăţat, motounealta sau incorect ascuţite poate mări riscurile de trimmerul pot fi periculoase şi pot provoca accidente.

 • Page 522

  MĂSURI DE SIGURANŢĂ GENERALE jos, trebuie să vă contactați agentul de service. Atunci când achiziționați oricare dintre produsele noastre, garantăm disponibilitatea reparațiilor și service-ului profesionist. Dacă vânzătorul cu amănuntul care vă vinde Mănuși aparatul nu este dealer de service, solicitați-i Mănușile trebuie purtate atunci când este necesar, adresa celui mai apropiat agent de service.

 • Page 523

  MĂSURI DE SIGURANŢĂ GENERALE Apărătoare pentru accesoriul de tăiere Această apărătoare este destinată să împiedice aruncarea obiectelor desprinse în direcţia operatorului. Apărătoarea protejează, de asemenea, operatorul împotriva contactului accidental cu accesoriul de tăiere. Verificați ca dispozitivul de control al accelerației și dispozitivul de blocare al acceleraţiei să...

 • Page 524

  MĂSURI DE SIGURANŢĂ GENERALE AVERTISMENT: Interiorul amortizorului de zgomot conţine substanţe chimice care pot fi cancerigene. Evitaţi contactul cu aceste elemente în cazul deteriorării amortizorului de zgomot. AVERTISMENT: Gazele de eşapament de Verificați poziționarea corectă a chingilor hamului. la motor conţin monoxid de carbon, care După...

 • Page 525

  MĂSURI DE SIGURANŢĂ GENERALE IMPORTANT: Utilizați numai accesorii de tăiere cu • apărătoarele recomandate. Consultați secțiunea „DATE TEHNICE”. Consultați instrucțiunile pentru accesoriul de • tăiere pentru a verifica modul corect de încărcare a firului trimmerului și diametrul corect al firului. Verificați accesoriul de tăiere pentru a identifica Mențineți dinții lamei ascuțiți corect.

 • Page 526

  MĂSURI DE SIGURANŢĂ GENERALE Lungimea firului trimmerului este, de • asemenea, importantă. Un fir mai lung al trimmerului necesită o putere mai mare a motorului decât un fir mai scurt al trimmerului cu același diametru. Asigurați-vă că freza de pe apărătoarea •...

 • Page 527

  ASAMBLAREA NOTĂ: Verificați ca aparatul să fie montat superioară şi inferioară. Clema trebuie montată corect, după cum se indică în acest manual. deasupra săgeţii de pe arbore (vezi figură). NOTĂ: Montaţi firul admisiei în şanţul clemei Montarea mânerului inferioare pentru ham înainte de a strânge 1.

 • Page 528

  ASAMBLAREA Montarea unei apărători disc, a unei lame de tăiat iarba și a unei freze de tăiat iarba Echilibrarea corectă Lăsați accesoriul de tăiere să se sprijine ușor pe sol. Dacă utilizați o lamă de tăiat iarba, aceasta trebuie echilibrată la aproximativ 10 centimetri (4 inch) deasupra solului, pentru a preveni contactul cu pietre sau cu elemente asemănătoare.

 • Page 529

  ASAMBLAREA 2. Montaţi discul de antrenare (B) pe arborele de ieşire. 3. Rotiți arborele până când unul dintre orificiile din discul de antrenare se aliniază cu orificiul corespunzător din carcasa angrenajului. 4. Introduceți siguranţa(C) în orificiu pentru a bloca arborele. 5.

 • Page 530

  întotdeauna pe accesoriul de tăiere atunci când durabilitatea motorului, se preferă uleiul pentru aparatul este transportat sau depozitat. motor Husqvarna XP, deoarece este special • Pentru a împiedica pornirea accidentală a conceput pentru motoarele noastre în doi timpi motorului, pipa bujiei trebuie îndepărtată...

 • Page 531

  MÂNUIREA CARBURANTULUI Benzină, litru (gal) Ulei pentru motoare în doi timpi, ml (oz) 4 (1) 77 (2,6) 8 (2) 154 (5,2) • Nu amestecați mai mult decât cantitatea de carburant pentru o lună la un moment dat. • Dacă aparatul nu este utilizat pentru o anumită perioadă...

 • Page 532

  PORNIREA ŞI OPRIREA • Toate capacele trebuie montate corespunzător Verificare înainte de pornire și să nu fie deteriorate înainte de a porni • Verificați lama pentru a vă asigura că nu s-a aparatul. format nicio crăpătură la marginea inferioară a dinților sau lângă...

 • Page 533

  PORNIREA ŞI OPRIREA NOTĂ! Nu apăsaţi pe controlul acceleraţiei în timp ce încercaţi să porniţi motorul. NOTĂ! Nu trageţi firul de pornire complet şi nu daţi drumul mânerului de pornire când firul este complet întins. Aceasta poate duce la defectarea aparatului. Trageţi repetat de fir până...

 • Page 534

  TEHNICI DE LUCRU IMPORTANT! • Utilizați întotdeauna acceleraţia maximă atunci când începeți să tăiați cu lama. Această secțiune descrie măsurile de protecţie • Utilizați întotdeauna lame ascuțite. elementare la lucrul cu trimmerele. Dacă • Evitați pietrele. întâlniţi o situaţie în care nu ştiţi sigur cum să •...

 • Page 535

  TEHNICI DE LUCRU latura din partea stângă a lamei (între ora 8 și Lăsaţi capătul firului trimmerului să se lovească ora 12) să efectueze tăierea. de sol în jurul arborilor, stâlpilor, statuilor etc. IMPORTANT! Această tehnică măreşte uzura firului trimmerului. •...

 • Page 536

  TEHNICI DE LUCRU AVERTISMENT: Nici operatorul aparatului, nici alte persoane nu trebuie să încerce să îndepărteze materialul tăiat când motorul funcţionează sau când firul trimmerului se roteşte, deoarece se pot produce vătămări corporale grave. Opriţi motorul şi capul de tuns și deconectați conductorul de la bujie înainte de a îndepărta materialele care s-au înfăşurat în jurul arborelui conducător, deoarece în...

 • Page 537

  ÎNTREŢINEREA Durata de viaţă a dispozitivului se poate reduce, Reglajul fin al şurubului în T pentru turaţia iar pericolul de accidente poate creşte dacă de mers în gol întreţinerea aparatului nu este efectuată corect, iar Reglaţi turaţia de mers în gol utilizând şurubul în T intervenţiile de service şi/sau reparaţiile nu sunt de reglare a turaţiei de ralanti, dacă...

 • Page 538

  ÎNTREŢINEREA AVERTISMENT: Dacă turaţia de mers în AVERTISMENT: Amortizoarele de zgomot gol nu poate fi reglată astfel încât prevăzute cu convertor catalitic se accesoriul de tăiere să se oprească, încălzesc foarte puternic în timpul contactați atelierul de service. Nu utilizați utilizării şi rămân fierbinţi un timp după...

 • Page 539

  ÎNTREŢINEREA Filtru de aer Planificarea întreţinerii Filtrul de aer trebuie curățat în mod regulat, pentru În continuare prezentăm o listă de activități de a îndepărta praful și murdăria pentru a evita: întreținere care trebuie efectuate pe aparat. Majoritatea elementelor sunt descrise în secțiunea funcţionarea defectuoasă...

 • Page 540

  ÎNTREŢINEREA • Înlocuiţi bujia. Verificați ca bujia să fie prevăzută cu un amortizor. • Curăţaţi sau înlocuiţi sita parascântei de pe amortizorul de zgomot.

 • Page 541

  Nota 3: Datele raportate pentru nivelul echivalent de vibraţii includ o dispersie statistică tipică (abatere standard) de 1 m/s². Model 129R (filet arbore M10 de stânga) - orificiu central în lame/freze, Ø 25,4 mm Accesorii aprobate Accesoriu de tăiere / apărătoare, nr.

 • Page 542

  Au fost aplicate următoarele standarde: EN ISO 12100:2010, EN ISO 11806-1:2011, ISO 14982:1998, CISPR 12:2007 TUV Rheinland N.A. a efectuat o examinare voluntară în numele Husqvarna AB, oferind AM72140165 - Certificatul de conformitate cu directiva CE 2006/42/CE privind utilajele. Acest certificat este valabil pentru toate locaţiile de producţie şi ţările de origine, aşa cum este indicat pe produs.

 • Page 543

  UYARI: Bu üründen çıkan motor egzozu California Eyaleti'nde kansere, doğum kusurlarına veya diğer üreme sorunlarına neden olduğu bilinen kimyasallar içermektedir. Başlamadan önce şunlara dikkat ediniz: Lütfen kullanım kılavuzunu okuyunuz. UYARI: Üreticinin izni alınmadan makine tasarımında hiçbir şekilde değişiklik yapılamaz. Her zaman orijinal aksesuarlar kullanınız.

 • Page 544

  SEMBOL AÇIKLAMASI Semboller Gidon konumlandırma limitlerini gösteren oklar. UYARI: Temizleme testeresi, çalı tırpanları ve biçiciler tehlikeli olabilir. Avustralya kanunlarına göre 7,5 Dikkatsiz veya hatalı metre uzaklıktaki ses basıncı kullanım operatörde veya düzeyi. diğerlerinde ciddi veya ölümcül yaralanmalara Avrupa Birliği Direktifi uyarınca neden olabilir.

 • Page 545

  NE NEDİR? 20. Destek manşeti Ne nedir? 21. Çalıştırma diski 1. Bıçak 22. Biçici kafası 2. Yağ doldurma kapağı 23. Soket anahtarı 3. Ayna dişli 24. Nakliye koruyucusu 4. Kesme donanımı koruyucusu 25. İngiliz anahtarı 5. Mil 26. Kilit pimi 6.

 • Page 546

  GENEL GÜVENLİK ÖNLEMLERİ Önemli UYARI: Çocukların makineyi kullanmasına Temizleme testeresi, çalı tırpanı veya biçici, veya yakınında bulunmasına kesinlikle • hatalı ya da dikkatsiz kullanılırsa tehlikeli izin vermeyiniz. Makine yay yüklü bir olabilir; operatör veya diğer kişiler için ciddi ya durdurma anahtarıyla donatıldığından ve da ölümcül yaralanmalara neden olabilir.

 • Page 547

  GENEL GÜVENLİK ÖNLEMLERİ arıza verirse tamir ettirmek için servis noktanızla iletişime geçiniz. Gaz kilidi Gaz kilidi, gaz kontrolünün yanlışlıkla Botlar çalıştırılmasını önlemek üzere tasarlanmıştır. Kilide (A) bastığınızda (yani, kulpu tuttuğunuzda) Kaymayan ve sağlam botlar giyiniz. gaz kontrolünü (B) serbest bırakır. Kulpu bıraktığınız anda gaz kontrolü...

 • Page 548

  GENEL GÜVENLİK ÖNLEMLERİ donanımı gaz rölanti konumundayken dönerse UYARI: Titreşime aşırı ölçüde maruz karbüratör rölanti ayarı kontrol edilmelidir. "BAKIM" kalmak, dolaşım bozukluğu olan kişilerde başlığı altındaki talimatları okuyunuz. dolaşım veya sinir sistemi hasarına yol açabilir. Titreşime aşırı maruz kalma belirtileri yaşıyorsanız doktorunuzla iletişime geçiniz.

 • Page 549

  GENEL GÜVENLİK ÖNLEMLERİ Susturucularda makinenizin kontrol, bakım ve Kilit somununun içindeki naylon kat elinizle servis talimatlarına uymanız çok önemlidir. Hatalı döndürmenize izin verecek kadar az aşınmış susturucu bulunan bir makineyi asla olmalıdır. İç kat en az 1,5 Nm değerinde direnç kullanmayınız.

 • Page 550

  GENEL GÜVENLİK ÖNLEMLERİ emin olunuz; aksi halde makine zararlı olabilecek titreşimler üretebilir. Sadece tavsiye edilen kesme donanımlarını • Genel kurallar kullanınız. "TEKNİK VERİLER" bölümüne bakınız. Kesme donanımlarını yalnızca önerdiğimiz Küçük makineler genelde küçük biçici kafaları koruyucularla kullanınız. "TEKNİK VERİLER" • gerektirirken, büyük makineler büyük biçici bölümüne bakınız.

 • Page 551

  MONTAJ NOT: Cihazın bu kılavuzda gösterilen şekilde NOT: Gaz kablosunu, taşıma askısı doğru biçimde monte edildiğinden emin olun. kelepçesindeki yuvasına vidaları sıkmadan önce yerleştiriniz. Gidonun takılması 2. İki vidayı deliklerine takınız. 1. Gaz kolunun arkasındaki vidayı çıkartınız. 3. Vidaları İngiliz anahtarı ile sıkarak taşıma 2.

 • Page 552

  MONTAJ Bıçak koruyucusunun, çim bıçağının ve çim kesicinin takılması Doğru denge Kesme donanımını hafifçe yere bırakınız. Çim bıçağı kullanıyorsanız taş ve benzerine teması önlemek için yerden 10 santimetre yüksekte dengelenmiş olmalıdır. Taşıma askısı kelepçesini, cihazı doğru olarak dengeleyecek şekilde ayarlayınız. 1.

 • Page 553

  MONTAJ 5. Biçici kafasını (H) dönme yönünün tersine döndürerek vidalayınız. 6. Çıkarmak için bu talimatları tersten uygulayınız.

 • Page 554

  öğrenmek için yakınınızdaki bir sağlamak üzere hava soğutmalı iki zamanlı motorlarımız için özel olarak üretilmiş olan benzin istasyonuyla iletişime geçiniz. Husqvarna XP yağ tercih edilir. Yakıtla • Uzun süreli muhafaza öncesinde makinenin karıştırırken yalnızca yüksek kaliteli tam sentetik temizlendiğinden ve tam bakım yapıldığından iki zamanlı...

 • Page 555

  YAKIT KULLANIMI • Bir seferde bir ay yetecek kadardan fazla karışım yapmayınız. • Eğer makine uzunca bir süre kullanılmazsa yakıt tankı boşaltılmalı ve temizlenmelidir. UYARI: Katalitik dönüştürücü susturucusu kullanım esnasında ve sonrasında çok sıcaktır. Bu ayrıca boşta çalışma için de geçerlidir. Özellikle yanıcı maddelerin ve/veya buharların yakınında çalışırken yangın tehlikesine karşı...

 • Page 556

  ÇALIŞTIRMA VE DURDURMA Çalıştırmadan önce kontrol ediniz Çalıştırma ve durdurma • Dişlerin altında veya orta delikte çatlaklar UYARI: Tam kavrama, kavrama kapağı ve oluşmadığından emin olmak için bıçağı kontrol mil makine çalıştırılmadan önce ediniz. Çatlakların oluşmasının en yaygın takılmalıdır, aksi halde parçalar nedeni bileyleme sırasında dişlerin altında gevşeyebilir ve yaralanmaya neden keskin köşelerin oluşması...

 • Page 557

  ÇALIŞTIRMA VE DURDURMA 4. Motor çalışırsa ya da çalışır gibi olursa jikle UYARI: Jikle kapalı konumdayken motor kolunu çalıştırma konumuna indiriniz. jikle ile çalıştırıldığı zaman, kesme 5. Motor çalışmaya başlayıncaya dek ipi kuvvetli donanımı derhal dönmeye başlar. bir şekilde çekmeye devam ediniz. 6.

 • Page 558

  ÇALIŞMA TEKNİKLERİ ÖNEMLİ! • Her zaman keskin bıçaklar kullanınız. • Taşlara dikkat ediniz. Bu bölümde, biçicilerle çalışırken dikkat • Her çalışma işleminden sonra motoru mutlaka edilmesi gereken temel güvenlik önlemleri rölantiye alınız. Motorda yük olmadan uzun açıklanmaktadır. Nasıl devam etmeniz gerektiği süre tam gaz çalıştırma ciddi motor hasarlarına konusunda emin olmadığınız bir durumla neden olabilir.

 • Page 559

  ÇALIŞMA TEKNİKLERİ • Biçici kablosu taşlar, tuğlalar, beton, metal parmaklıklar vs. üzerinde çalışırken, ağaçlar ve ahşap parmaklıklardakinden daha çabuk aşınır • Çim temizleme sırasında bıçak sola doğru ve daha fazla ileri götürülmesi gerekir. açılandırıldıysa çim bir hat üzerinde birikir ve Kesme örneğin tırmıkla toplamak daha kolay olur.

 • Page 560

  ÇALIŞMA TEKNİKLERİ UYARI: Savrulan nesnelere dikkat ediniz. Daima koruyucu gözlük takınız. Asla kesme donanımı koruyucusu üzerine eğilmeyiniz. Taşlar, çöpler vs. gözlere fırlayabilir ve körlüğe veya ciddi yaralanmalara neden olabilir. Yetkili olmayan kişileri uzakta tutunuz. Çocuklar, hayvanlar, izleyenler ve yardımcı kişiler güvenlik bölgesinin 15 metre dışında tutulmalıdır.

 • Page 561

  BAKIM Eğer makine bakımı doğru olarak yapılmazsa ve ayrıca kesme donanımının harekete başladığı servis ve/veya tamir işlemleri profesyonel olarak hızın oldukça altında olmalıdır. uygulanmazsa makinenin kullanım ömrü azalabilir ve kaza riski olasılığı artabilir. Eğer daha fazla bilgiye ihtiyaç duyarsanız lütfen en yakın yetkili servisle iletişime geçiniz.

 • Page 562

  BAKIM Susturucu aparatı, gürültü düzeyini azaltmak ve • kirli bir hava filtresi. egzoz gazlarını operatörden uzağa atmak için Bu faktörler buji elektrotlarında pislik birikimine yol tasarlanmıştır. Egzoz gazları sıcaktır ve kıvılcım açar, bu da çalışırken sorunlara ve çalıştırma yapabilir, bu da kuru ve yanıcı maddelere gelmesi zorluklarına neden olabilir.

 • Page 563

  BAKIM Çim kesicilerin ve çim bıçaklarının Bakım takvimi bileylenmesi Makine üzerinde yapılması gereken bakım işlemleri aşağıda listelenmiştir. Bu öğelerin çoğu Bakım bölümünde açıklanmıştır. Kullanım UYARI: Kesme donanımı üzerinde bir Kılavuzunda açıklanan bakım ve servis işlemlerini işlem yapmadan önce motoru mutlaka yalnızca makineyi kullanacak kişi durdurunuz.

 • Page 564

  1 dB (A) şeklindedir. Not 3: Denk titreşim düzeyi için bildirilen verilerin tipik istatistik dağılımı (standart sapması) 1 m/s şeklindedir. 129R Modeli (M10 LH mil dişi) - bıçaklarda/testerelerde orta delik, Ø 25,4 mm Onaylı aksesuarlar Kesme donanımı / koruyucu, referans no.

 • Page 565

  UYUMLULUK BİLDİRİMİ Yayımlayan kuruluş: Husqvarna AB, SE-561 82 Huskvarna, İsveç, tel: +46-36-146500. Husqvarna AB, bu beyanın konusundan yegane sorumlu olan taraftır: 2014 ve sonraki seri numaralarına sahip 129R modelini temsil eden A05328CBHV platformlarda, Biçici ve/veya Çalı Tırpanı. Platform numarası ve Model numarası, yıl ve sonraki seri numaralarıyla birlikte düz metin olarak tip plakasında açıkça belirtilmiştir.

 • Page 566

  ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Выхлопные газы из этой машины содержат химические вещества, которые, как указано в законах штата Калифорния, могут вызывать рак, пороки развития плода или другие нарушения репродуктивных функций. Перед началом работ проследите за следующим: Внимательно прочитайте инструкцию по эксплуатации. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Ни при каких обстоятельствах...

 • Page 567

  РАСШИФРОВКА УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ Условные обозначения Машины, оснащенные подрезчиками или лезвиями для кошения травы, может резко ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: бросать в сторону, когда лезвия Подрезчики, кусторезы и входят в контакт с триммеры могут быть зафиксированным объектом. В опасны. Небрежное или результате контакта с лезвием неправильное...

 • Page 568

  ЧТО ЕСТЬ ЧТО Что есть что? 19. Опорный фланец 20. Опорный колпак 1. Лезвие 21. Ведущий диск 2. Пробка отверстия для заправки 22. Головка триммера консистентной смазки 23. Торцовой ключ 3. Угловая зубчатая передача 24. Транспортировочный щиток 4. Щиток режущего оборудования 25.

 • Page 569

  ОБЩИЕ ПРЕДПИСАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ Важная информация ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Машина во время Подрезчик, кусторез или триммер, • работы создает электромагнитное которыми пользуются небрежно или поле. В некоторых обстоятельствах это неправильно, могут оказаться опасным поле может вмешиваться в работу инструментом, способным нанести активных или пассивных медицинских серьезную...

 • Page 570

  ОБЩИЕ ПРЕДПИСАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ Защитные приспособления машины В данном разделе рассматриваются различные защитные приспособления машины, их работа, и приведены основные принципы и правила, Средство защиты слуха которые необходимо соблюдать для обеспечения правильной работы. Для Следует пользоваться защитными наушниками определения расположения того или иного с...

 • Page 571

  ОБЩИЕ ПРЕДПИСАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ Убедитесь в том, что ручка дросселя в момент возвращения рычага блокировки в исходное положение блокируется на холостом ходу. Выключатель Убедитесь в том, что двигатель останавливается при нажатии и удерживании кнопки выключателя. Нажмите рычаг блокировки ручки дросселя и убедитесь, что...

 • Page 572

  ОБЩИЕ ПРЕДПИСАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ При работе с неправильно намотанной глушители т.н. искроулавливающей сеткой. режущей леской или неисправным режущим Проверьте наличие такой сетки на глушителе оборудованием уровень вибрации повышается. вашей машины. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Длительное воздействие вибрации может привести к нарушению кровообращения или расстройствам...

 • Page 573

  ОБЩИЕ ПРЕДПИСАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ При сборке следует затягивать гайку против ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Использование направления вращения режущего оборудования. При разборке необходимо неправильного режущего оборудования или неправильно поворачивать гайку в направлении вращения заточенных лезвий увеличивает риск режущего оборудования. (Гайка имеет отдачи. левостороннюю резьбу.) Затяните гайку торцевым...

 • Page 574

  ОБЩИЕ ПРЕДПИСАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ плоским напильником с односторонним узором. Для сохранения балансировки все углы • должны быть заточены одинаково. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Всегда утилизируйте погнутое, перекошенное, треснувшее, разорванное или поврежденное иным образом лезвие. Не пытайтесь выпрямить перекошенное лезвие для повторного использования. Пользуйтесь только исправными...

 • Page 575

  СБОРКА ПРИМЕЧАНИЕ: Убедитесь, что машина работы при полностью остановленном собрана так, как показано в настоящем двигателе. руководстве. Крепление фиксатора оснастки Установка рукоятки 1. Установите верхний фиксатор оснастки над штангой, а нижний — под штангой. 1. Снимите винт в задней части ручки Совместите...

 • Page 576

  СБОРКА ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Категорически запрещается использовать режущее оборудование без рекомендуемой защиты. См. раздел "ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ". Установка неправильной или поврежденной защиты может привести к серьезной травме. ВАЖНО: Для работы с диском для кошения травы машина должна быть оснащена рукояткой правильного типа, щитком для лезвия...

 • Page 577

  СБОРКА Установка щитка и головки триммера 1. Установите щиток триммера (А) для работы с головкой триммера. Наденьте щиток лезвия/комбинированный щиток на крепление штанги и закрепите болтом (L). 2. Наденьте на выходной вал ведущий диск (В). 3. Поворачивайте вал диска до тех пор, пока одно...

 • Page 578

  обслуживание. высоким октановым числом. • При транспортировке или хранении машины Масло для двухтактных двигателей на ней всегда должна быть установлена • Масло Husqvarna XP является транспортная защита для режущего предпочтительным для обеспечения оборудования. оптимальной производительности и • Чтобы не произошло непроизвольного...

 • Page 579

  ПРАВИЛА ОБРАЩЕНИЯ С ТОПЛИВОМ масла. Смешайте (взболтайте) полученную • Перед запуском двигателя всегда смесь, Добавьте оставшуюся часть бензина. отходите от места дозаправки. • Тщательно смешайте (взболтайте) • Очистите поверхность вокруг крышки топливную смесь перед заливанием в топливного бака. Наличие загрязнений в топливный...

 • Page 580

  ЗАПУСК И ОСТАНОВКА Проверка перед пуском • Все колпаки перед запуском машины должны быть правильно смонтированы и • Проверьте лезвие и убедитесь, что в быть без повреждений. основании зубьев или около центрального Запуск и остановка отверстия нет трещин. Трещины обычно возникают, если...

 • Page 581

  ЗАПУСК И ОСТАНОВКА резким движением. Никогда не Остановка накручивайте стартовый шнур вокруг руки. Остановите двигатель, нажав и отпустив ПРИМЕЧАНИЕ! При попытке запуска выключатель. двигателя запрещается нажимать на ручку дросселя. ПРИМЕЧАНИЕ! Не вынимайте шнур полностью и не выпускайте ручку стартера при полностью вытянутом шнуре. Это может...

 • Page 582

  ТЕХНИКА РАБОТЫ ВАЖНО! • Не следует опускать машину на землю при работающем двигателе или вращающемся В данном разделе описаны основные меры режущем оборудовании. предосторожности при работе с триммерами. Если вы окажетесь в ситуации, Основная расчистка в которой вы почувствуете неуверенность, •...

 • Page 583

  ТЕХНИКА РАБОТЫ • Уменьшите риск закручивания материала ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Остерегайтесь вокруг лезвия, выполняя следующие отбрасываемых предметов. Всегда указания: пользуйтесь рекомендованными • Работайте всегда на полных оборотах защитными очками. Никогда не газа. наклоняйтесь над щитком режущего • Старайтесь не проходить по уже оборудования.

 • Page 584

  ТЕХНИКА РАБОТЫ Резка ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Остерегайтесь • Триммер идеально подходит для стрижки отбрасываемых предметов. Всегда травы в местах, труднодоступных для носите защитные очки. Никогда не обычной газонокосилки. В процессе резки наклоняйтесь над щитком режущего держите леску параллельно земле. оборудования. Камни, мусор и пр. Избегайте...

 • Page 585

  ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ Срок службы машины может быть укорочен, а См. раздел "Технические характеристики". риск несчастных случаев увеличен, если Точная регулировка холостого хода обслуживание машины не выполняется Отрегулируйте холостой ход винтом холостого надлежащим образом и если сервис и/или хода Т, если это необходимо. Вначале ремонт...

 • Page 586

  ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Если обороты ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: В глушителе есть холостого хода невозможно химикаты, которые могут вызывать отрегулировать таким образом, чтобы раковые заболевания. Избегайте режущее оборудование остановилось, контакта с этими элементами в случае обратитесь к дилеру. Не пользуйтесь повреждения глушителя. машиной, пока не будет выполнена точная...

 • Page 587

  ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ Воздушный фильтр ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Всегда Воздушный фильтр следует регулярно чистить утилизируйте погнутое, перекошенное, от пыли и грязи для предотвращения треснувшее, разорванное или следующих повреждений: поврежденное иным образом лезвие. неправильная работа карбюратора Не пытайтесь выпрямить • перекошенное лезвие для повторного трудность...

 • Page 588

  ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ необходимости замените их в График технического обслуживания авторизованной мастерской. Ниже приведен перечень технического • Замените свечу зажигания. Следите за тем, обслуживания, которое необходимо выполнять чтобы свеча была оснащена изоляцией на машине. Большинство пунктов описаны в радиопомех. разделе "Техническое обслуживание". •...

 • Page 589

  имеют типичный статистический разброс (стандартное отклонение) 1 дБ(A). Примечание 3: Указанные данные об уровне вибрации имеют типичный статистический разброс (стандартное отклонение) 1 м/с Модель 129R (кончик вала с левосторонней резьбой M10) — центральное отверстие в лезвиях/ножах, Ø 25,4 мм Соответствующее...

 • Page 590

  Применяются следующие стандарты: EN ISO 12100:2010, EN ISO 11806-1:2011, ISO 14982:1998, CISPR 12:2007 Организацией TUV Rheinland N.A. был проведен добровольный контроль от имени Husqvarna AB, в результате которого был выдан AM72140165 - Сертификат соответствия директиве ЕС 2006/42/EC о механическом оборудовании. Данный сертификат действителен для всех предприятий и стран...

 • Page 591

  УВАГА! Вихлоп двигуна цього виробу містить хімічні речовини, які за даними штату Каліфорнія викликають рак, вроджені дефекти або інші захворювання репродуктивної системи. Деякі поради перед тим, як почати: Уважно прочитайте посібник користувача. УВАГА! За жодних обставин не змінюйте конструкції інструменту без...

 • Page 592

  ПОЯСНЕННЯ ПОЗНАЧЕНЬ Інструмент, на якому Позначення встановлено ножі для трави, може різко відкинути вбік, якщо УВАГА! Очисні пилки, ніж натрапить на нерухомий кущорізи та тримери предмет. Лезо пилки здатне можуть бути відтяти руку чи ногу. Люди та небезпечними! Недбале тварини завжди повинні чи...

 • Page 593

  ЩО Є ЩО Що є що 20. Опорна манжета 21. Приводний диск 1. Лезо 22. Головка тримера 2. Кришка мастильного фільтра 23. Торцевий гайковий ключ 3. Зубчаста передача 24. Чохол для транспортування 4. Захисний кожух ріжучої насадки 25. Гайковий ключ 5.

 • Page 594

  ЗАГАЛЬНІ ПРАВИЛА БЕЗПЕКИ УВАГА! Під час роботи, цей iнструмент Важливо створює електромагнітне поле. У деяких Кущорізи, косарки та тримери можуть бути • випадках це поле може впливати на роботу небезпечними, якщо ними користуватися активних або пасивних медичних неправильно або недбало, і можуть імплантатів.

 • Page 595

  ЗАГАЛЬНІ ПРАВИЛА БЕЗПЕКИ інструмента виконується неправильно або якщо обслуговування та/або ремонт виконується непрофесійно Якщо ви потребуєте додаткової інформації, зверніться, будь ласка, до найближчого центру обслуговування. Захисні окуляри ВАЖЛИВО! Щоб проводити обслуговування та роботи з ремонту, потрібно мати Завжди користуйтеся засобами захисту очей спеціальну...

 • Page 596

  ЗАГАЛЬНІ ПРАВИЛА БЕЗПЕКИ Натисніть на механізм звільнення дроселя та переконайтеся, що він повертається в попереднє положення, коли ви його відпускаєте. Захисний кожух ріжучої насадки Цей кожух призначений для того, щоб не дати об'єктам, які вилітають з-під приладу, попасти в користувача. Кожух також захищає користувача...

 • Page 597

  ЗАГАЛЬНІ ПРАВИЛА БЕЗПЕКИ Інструкції дивіться в розділі під заголовком "Регулювання ременів" УВАГА! Глушник, обладнаний каталітичним допалювачем газів, дуже сильно нагрівається під час роботи і деякий час залишається гарячим після зупинки. Це також стосується роботи на холостому ходу. При доторку можна отримати...

 • Page 598

  ЗАГАЛЬНІ ПРАВИЛА БЕЗПЕКИ пошкоджений ніж збільшує небезпеку нещасних Ріжуче спорядження випадків. У цьому розділі пояснено, як вибрати та доглядати за ріжучим спорядженням, щоб: зменшити ризик віддачі ножа; • отримати максимальну продуктивність • різання; подовжити термін використання ріжучої • насадки. ВАЖЛИВО! Користуйтеся...

 • Page 599

  ЗАГАЛЬНІ ПРАВИЛА БЕЗПЕКИ Довжина шнуру також має значення. • Довший шнур тримера вимагає потужнішого двигуна, ніж коротший шнур такого ж діаметру. Переконайтеся, що ніж на кожусі тримера в • порядку. Він служить для того, щоб обрізати шнур до потрібної довжини. Щоб...

 • Page 600

  ЗБИРАННЯ ПРИМІТКА. Перевірте, щоб прилад був ПРИМІТКА. Перед затягненням гвинтів зібраний у відповідності до цієї інструкції. встановіть дросельний дріт у проріз нижнього кріплення ременя Настроювання рукоятки 2. Вставте два гвинти до гвинтових отворів 1. Відкрутіть гвинт з тильного боку дросельної 3.

 • Page 601

  ЗБИРАННЯ Правильна висота Встановлення кожуха для ножа, ножа для трави та різця Відрегулюйте пасову підвіску таким чином, щоб ріжуча насадка була розташована паралельно землі. Правильний баланс Дозвольте ріжучій насадці злегка прилягти на землю. Якщо ви використовуєте ніж для трави, 1. Закрийте кожух ножа/установіть то...

 • Page 602

  ЗБИРАННЯ 3. Обертайте вал, доки один з отворів приводного диску не співпаде з відповідним отвором у корпусі редуктора. 4. Вставте стопорний штифт (С) в отвір, щоб зафіксувати вал. 5. Загвинтить головку тримера (Н) в напрямку, протилежному до напрямку обертання. 6. Під час демонтажу виконуйте всі кроки у зворотному...

 • Page 603

  • Щоб забезпечити найбільшу ефективність і почищений і були проведені всі відповідні довговічність двигуна, бажано роботи з його обслуговування. використовувати мастило Husqvarna XP, • При зберіганні чи транспортуванні оскільки воно спеціально розроблено для інструменту на ріжучу насадку необхідно двотактних двигунів із повітряним...

 • Page 604

  ПРАВИЛА ПОВОДЖЕННЯ З ПАЛИВОМ • Не готуйте суміші більше, ніж на один місяць роботи. • Якщо інструмент не використовуватиметься певний час, паливо потрібно злити, а паливний бак почистити. УВАГА! Глушник із каталітичним спалювачем вихлопних газів сильно нагрівається під час та після роботи. Це стосується...

 • Page 605

  ЗАПУСК І ЗУПИНЕННЯ РОБОТИ Перевірка перед пуском • Перед запуском двигуна всі кришки повинні бути правильно встановлені і на них не має • Перевірте ножі, щоб переконатися, що в бути ніяких ушкоджень. нижній частині зубців або біля центрального Запуск і зупинення роботи отвору...

 • Page 606

  ЗАПУСК І ЗУПИНЕННЯ РОБОТИ ЗВЕРНІТЬ УВАГУ! Не стискайте регулятор керування газом, намагаючись запустити двигун. ЗВЕРНІТЬ УВАГУ! Не витягуйте шнур стартера повністю і не відпускайте ручки стартера, якщо шнур повністю витягнено. Це може пошкодити інструмент. Потягніть шнур декілька разів перед запуском двигуна УВАГА! Перемикач...

 • Page 607

  РОБОЧІ ТЕХНОЛОГІЇ ВАЖЛИВО! • Виконуйте запобіжні заходи. • Ретельно організуйте свою роботу. У цьому розділі описані основні запобіжні • Коли починаєте роботу ножем, завжди заходи під час використання тримера. Якщо працюйте на повній швидкості. виникне незнайома ситуація, слід спитати • Завжди користуйтеся гострими ножами. поради...

 • Page 608

  РОБОЧІ ТЕХНОЛОГІЇ годинника відповідає проміжку між 8 та Повне видалення рослин 12 годиною). • Техніка очищення дозволяє видалити всі небажані рослини. Тримайте тримерну головку над самою землею та нахиліть її. Кінець шнура торкається землі, повністю видаляючи рослини біля дерев, стовпів, пам'ятників...

 • Page 609

  РОБОЧІ ТЕХНОЛОГІЇ УВАГА! Ні користувачу, ні будь-кому іншому не дозволяється знімати зрізаний матеріал, поки працює двигун або рухається шнур тримера, оскільки це може спричинити серйозну травму. Щоб уникнути травм, перед чищенням приводного валу від намотаних на нього залишків рослин, вимкніть двигун, дочекайтеся...

 • Page 610

  ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ Строк служби інструмента може зменшитись, а насадка не почне обертатися. Потім повертайте ризик виникнення нещасних випадків гвинт проти годинникової стрілки, поки ріжуча збільшитись, якщо технічне обслуговування насадка не зупиниться. Правильно інструмента виконується неправильно або якщо відрегульований двигун працює рівномірно у обслуговування...

 • Page 611

  ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ УВАГА! Гази від вихлопу двигуна містять моноксид вуглецю, який може викликати отруєння. На запускайте і не користуйтеся інструментом в приміщенні або будь-якому місці з недостатньою вентиляцією. Вихлопні гази мають високу температуру і можуть містити іскри, від (Для чіткості знімається корпус стартера) яких...

 • Page 612

  ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ Неможливо повністю очистити повітряний Графік проведення технічного фільтр, який використовувався протягом обслуговування довгого часу. Тому час від часу його слід Подивиться перелік обов'язкових заходів замінювати. Пошкоджений фільтр обов'язково технічного обслуговування. Більшість пунктів потрібно замінити. описана у частині "Технічне обслуговування". Зубчаста...

 • Page 613

  статистичну дисперсію (стандартне відхилення) в 1 дБ(A). Примітка 3: Представлені дані про еквівалентний рівень вібрації мають типову статистичну дисперсію (стандартне відхилення) в 1 м/с Модель 129R (M10 LH шпіндель з різьбленням) - діаметр центрального отвору в ножах/різцях 25,4 мм Схвалені аксесуари...

 • Page 614

  ДЕКЛАРАЦІЯ ВІДПОВІДНОСТІ Ім'я заявника: Ми, Husqvarna АВ, SE-561 82 місто Хускварна, Швеція, телефон: +46-36-146500. Husqvarna AB бере на себе повну відповідальність за продукт, що є предметом цієї декларації: Тример і/або кущоріз, платформа A05328CBHV, модель 129R від 2014 року, серійні номера і...

 • Page 615

  ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Отделяните газове от двигателя на този продукт съдържат химикали, които по информацията, известна на щата Калифорния, могат да причинят рак, увреждания на плода или други репродуктивни проблеми. Преди пускане имайте предвид следното: Моля, прочетете инструкцията за експлоатация внимателно. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: При никакви обстоятелства...

 • Page 616

  ОПИСАНИЕ НА СИМВОЛИТЕ Условни обозначения Машините, оборудвани с ножове за трева, могат да се преместят настрани, когато ВНИМАНИЕ! Трионите за ножът влезе в съприкосновение почистване, с някой неподвижен обект. храсторезите и Ножът е в състояние да тримерите могат да ампутира ръце или крака. бъдат...

 • Page 617

  КОЕ КАКВО Е? Кое какво е? 20. Сферична опора 21. Задвижващ диск 1. Нож 22. Тримерна глава 2. Капачка за пълнене с грес 23. Глух гаечен ключ 3. Ъглова зъбна предавка 24. Предпазител за транспортиране 4. Предпазител на приспособлението за рязане 25.

 • Page 618

  ОБЩИ ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА Важно ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Тази машина Трионът за почистване, храсторезът или • създава електромагнитно поле по тримерът са опасни инструменти, които време на работа. При някои могат да предизвикат сериозна или обстоятелства това поле може да фатална травма на оператора или предизвиква...

 • Page 619

  ОБЩИ ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА Предпазно оборудване на машината В този раздел се описва предпазното оборудване на машината, неговото предназначение и как трябва да се извършват Антифони проверки и техническо обслужване, за да се гарантира правилната му работа. Вижте раздел Носете...

 • Page 620

  ОБЩИ ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА Уверете се, че регулаторът на газта е в положение на празен ход, когато блокировката на газта се намира в изходното си положение. Натиснете блокировката на газта и се уверете, че тя се връща в изходното си положение, когато...

 • Page 621

  ОБЩИ ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА Използването на неправилно намотана корда снабдяваме някои ауспуси с искрогасителна за тример или неправилно режещо оборудване мрежа. Проверете дали ауспухът ви е снабден води до повишаване на нивото на вибрациите. с такава мрежа. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Прекомерно излагане...

 • Page 622

  ОБЩИ ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА При монтажа затегнете гайката в посоката, ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Използването на обратна на посоката на въртене на режещото оборудване. При демонтиране гайката следва неправилно режещо оборудване или неправилно заточен нож увеличават да се отвинтва по посока на въртенето на режещото...

 • Page 623

  ОБЩИ ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА Заточете всички ръбове равномерно, за да • поддържате баланса на ножа. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Огънал се, усукан, напукал се, скъсан или повреден по някакъв друг начин резец трябва непременно да бъде отстранен. Никога не се опитвайте да изправяте усукан...

 • Page 624

  МОНТАЖ ЗАБЕЛЕЖКА: Уверете се, че уредът е само при напълно спрян двигател, преди монтиран правилно, както е показано в това използване на уреда. ръководство. Поставяне на скобата на самара Поставяне на удължителя на 1. Поставете горната скоба на самара върху ръкохватката...

 • Page 625

  МОНТАЖ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: При никакви обстоятелства не бива да се използва режещото оборудване, без да е монтирана одобрената защита. Вижте раздел „ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ“. Използването на погрешно или неизправно защитно оборудване може да доведе до сериозна телесна повреда. ВАЖНО: За да използвате нож за трева, машината...

 • Page 626

  МОНТАЖ Монтаж на предпазителя на тримера и тримерната глава 1. Поставете правилния предпазител на тримера (A) за използване с тримерната глава. Закачете предпазителя на тримера/комбинираната защита към накрайника на вала и фиксирайте