Download Print this page
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652

Advertisement

GB Operator's manual 2-25
SE
Bruksanvisning 26-47
DK Brugsanvisning 48-70
NO Bruksanvisning 71-92
FI
Käyttöohje 93-115
DE Bedienungsanweisung 116-1
FR
Manuel d'utilisation 1
NL
Gebruiksaanwijzing 16 -1
ES
Manual de instrucciones 1
PT
Instruções para o uso 21 -2
IT
Istruzioni per l'uso 2
Käsitsemisõpetus 2
EE
Lieto‰anas pamÇc¥ba 2
LV
Naudojimosi instrukcijos 3
LT
Navodila za uporabo 3
SI
HU Használati utasítás 3
PL
CZ
SK Návod na obsluhu 4
HR Priruãnik 4
RS Priruãnik 4
BA Uputstvo o upotrebi 4
-16
RO Instrucöiuni de utilizare 5
-2
TR
RU ÷óêîâîäñòâî ïî
-2
UA îñ´áíèê êîðèñòóâà÷à
-2
BG ÷úêîâîäñòâî çà
-30
-3
-3
GR √‰ËÁ›Â˜ ¯Ú‹Ûˆ˜ 6
-3 8
Instrukcja obs∏ugi 3 9-
Návod k pouÏití
-4
-4
-4
-4
-5
Kullanım kılavuzu 5
-5
ýêñïëóàòàöèè 5
-5
åêñïëîàòàöèß 6
-6
-6
-5
5
-

Advertisement

   Related Manuals for Husqvarna 129RJ

   Summary of Contents for Husqvarna 129RJ

 • Page 1

  HU Használati utasítás 3 GB Operator’s manual 2-25 -3 8 Instrukcja obs∏ugi 3 9- Bruksanvisning 26-47 DK Brugsanvisning 48-70 Návod k pouÏití NO Bruksanvisning 71-92 SK Návod na obsluhu 4 HR Priruãnik 4 Käyttöohje 93-115 RS Priruãnik 4 DE Bedienungsanweisung 116-1 BA Uputstvo o upotrebi 4 Manuel d’utilisation 1 Gebruiksaanwijzing 16 -1...

 • Page 2

  WARNING: The engine exhaust from this product contains chemicals known to the State of California to cause cancer, birth defects or other reproductive harm. Note the following before starting: Please read the operator's manual carefully. WARNING: Under no circumstances may the design of the machine be modified without the permission of the manufacturer.

 • Page 3

  SYMBOL EXPLANATION Symbols Sound pressure level at 7,5 meters (25 feet) per Australian WARNING: Clearing saws, regulation. brushcutters and trimmers can be dangerous. Noise emission to the environment Careless or incorrect use according to the European can result in serious or Community's Directive.

 • Page 4: What Is What

  WHAT IS WHAT? What is what? 21. Drive disc 1. Blade 22. Trimmer head 2. Grease filler cap 23. Socket wrench 3. Bevel gear 24. Transport guard 4. Cutting attachment guard 25. Hex wrench 5. Shaft 26. Locking pin 6. Handle 27.

 • Page 5: General Safety Precautions, Personal Protective Equipment

  GENERAL SAFETY PRECAUTIONS Important WARNING: Never allow children to use or A clearing saw, brushcutter or trimmer can be • be in the vicinity of the machine. As the dangerous if used incorrectly or carelessly, machine is equipped with a spring-loaded and can cause serious or fatal injury to the stop switch and can be started by low operator or others.

 • Page 6

  GENERAL SAFETY PRECAUTIONS Throttle lock-out The throttle lock-out is designed to prevent accidental operation of the throttle control. When you press the lock-out (A) (i.e. when you grasp the handle) it releases the throttle control (B). When Boots you release the handle, the throttle control and the Wear anti-slip and stable boots.

 • Page 7

  GENERAL SAFETY PRECAUTIONS Cutting attachment guard Check that the harness straps are correctly This guard is intended to prevent loose objects positioned. Once the harness and machine have from being thrown towards the operator. The been adjusted, check that the harness quick guard also protects the operator from accidental release works correctly.

 • Page 8: Cutting Equipment

  GENERAL SAFETY PRECAUTIONS refer to the instructions on the blade WARNING: Engine exhaust fumes packaging. contain carbon monoxide, which can Maintain the correct blade setting. Follow our • cause carbon monoxide poisoning. Do instructions and use the recommended file not start or run the machine indoors, or gauge.

 • Page 9

  GENERAL SAFETY PRECAUTIONS Sharpening grass cutters and grass blades See the cutting attachment packaging for • correct sharpening instructions. Sharpen blades and cutters using a single-cut flat file. Sharpen all edges equally to maintain the • balance of the blade. WARNING: Always discard a blade that is bent, twisted, cracked, broken or damaged in any other way.

 • Page 10

  ASSEMBLY NOTE: Make sure unit is assembled correctly Fitting the harness as shown in this manual. Fitting the loop handle WARNING: When using a brushcutter, it must always be hooked securely to the 1. Clip the loop handle onto the shaft. Note that harness.

 • Page 11

  ASSEMBLY Fitting a blade guard, grass blade and grass cutter Correct height Adjust the harness so that the cutting attachment is parallel to the ground. 1. Hook the blade guard/combination guard (A) onto the fitting on the shaft and secure with the bolt.

 • Page 12

  ASSEMBLY 4. Insert the locking pin (C) in the hole to lock the shaft. 5. Screw on the trimmer head (H) in the opposite direction to the direction of rotation. 6. To dismantle, follow the instructions in the reverse order.

 • Page 13: Fuel Handling, Fuel Safety

  • To ensure best performance and engine excess fuel. durability, Husqvarna XP oil is preferred as it is • Ensure the machine is cleaned and that a specially formulated for our air-cooled two complete service is carried out before long-term stroke-engines.

 • Page 14

  FUEL HANDLING • If the machine is not used for some time, the fuel tank should be emptied and cleaned. WARNING: The catalytic converter muffler gets very hot during and after use. This also applies during idling. Be aware of the fire hazard, especially when working near flammable substances and/or vapors.

 • Page 15

  STARTING AND STOPPING Check before starting Starting and stopping • Check the blade to ensure that no cracks have WARNING: The complete clutch, clutch formed at the bottom of the teeth or by the cover, and shaft must be fitted before the center hole.

 • Page 16

  STARTING AND STOPPING until engine attempts to start (or maximum 3 pulls). 4. If the engine starts or attempts to start, push the choke lever down to the run position. 5. Keep on pulling the cord powerfully until the engine starts. 6.

 • Page 17

  WORKING TECHNIQUES IMPORTANT! • Avoid stones. • Always slow the engine to idle speed after each This section describes the basic safety working operation. Long periods at full throttle precautions for working with trimmers. If you without any load on the engine can lead to encounter a situation where you are uncertain serious engine damage.

 • Page 18

  WORKING TECHNIQUES when coming into contact with trees and • If the blade is angled to the left when clearing wooden fences. grass, the grass will collect in a line, which makes it easier to collect, e.g. by raking. Cutting •...

 • Page 19

  WORKING TECHNIQUES Keep unauthorized persons at a distance. Children, animals, onlookers and helpers should be kept outside the safety zone of 15 meters (50 feet). Stop the machine immediately if anyone approaches.

 • Page 20

  MAINTENANCE The life span of the machine can be reduced and idle speed should also be well below the speed at the risk of accidents can increase if machine which the cutting attachment starts to rotate. maintenance is not carried out correctly and if service and/or repairs are not carried out professionally.

 • Page 21: Bevel Gear, Spark Plug, Sharpening Grass Cutters And Grass Blades, Air Filter

  MAINTENANCE excessive fuel consumption • WARNING: Mufflers fitted with catalytic Clean the filter every 25 hours, or more regularly if converters get very hot during use and conditions are exceptionally dusty. remain so for some time after stopping. Cleaning the air filter This also applies at idle speed.

 • Page 22

  MAINTENANCE Maintenance schedule The following is a list of the maintenance that must be performed on the machine. Most of the items are described in the Maintenance section. The user must only carry out the maintenance and service work described in this Operator's Manual. More extensive work must be carried out by an authorized service workshop.

 • Page 23: Technical Data

  (standard deviation) of 1 dB(A). Note 3: Reported data for equivalent vibration level has a typical statistical dispersion (standard deviation) of 1 m/s Model 129RJ (M10 LH arbor shaft thread) - center hole in blades/cutters, Ø 25,4 mm Approved accessories Type Cutting attachment / guard, part.

 • Page 24: Declaration Of Conformity

  The following standards have been applied: EN ISO 12100:2010, EN ISO 11806-1:2011, ISO 14982:1998, CISPR 12:2007 TUV Rheinland N.A. has carried out a voluntary examination on behalf of Husqvarna AB, providing AM72140165 - Certificate of conformity to EC Council directive 2006/42/EC for machinery. This certificate is applicable to all manufacturing locations and Countries of Origin, as stated on the product.

 • Page 25

  YOUR WARRANTY RIGHTS AND OBLIGATIONS: The U.S. Environmental Protection Agency, California Air Resources Board, Environment Canada and Husqvarna Consumer Outdoor Products N.A., Inc. (HCOP) are pleased to explain the emissions control system warranty on your year 2014 and later off-road engine. In California, all small off-road engines must be designed, built, and equipped to meet the State’s stringent anti-...

 • Page 26

  VARNING: Avgaserna från maskinens motor innehåller kemikalier som i Kalifornien anses orsaka cancer och fosterskador eller andra fortplantningsskador. Innan start måste följande observeras: Läs igenom bruksanvisningen noggrant. VARNING: Under inga förhållanden får maskinens ursprungliga utformning ändras utan tillstånd från tillverkaren. Använd alltid originaltillbehör.

 • Page 27

  SYMBOLFÖRKLARING Symboler Ljudtrycksnivå vid 7,5 meter enligt VARNING: Röjsågar, föreskrifter i Australien. buskröjare och trimmers kan vara farliga. Slarvigt Emission av buller till omgivningen eller felaktigt användande enligt EU:s direktiv. Maskinens kan resultera i allvarliga emission anges i avsnittet skador eller dödsfall för Tekniska data och på...

 • Page 28

  VAD ÄR VAD Vad är vad 21. Medbringare 1. Kniv 22. Trimmerhuvud 2. Påfyllning av smörjmedel 23. Hylsnyckel 3. Vinkelväxel 24. Transportskydd 4. Skärutrustningens skydd 25. Insexnyckel 5. Riggrör 26. Låspinne 6. Handtag 27. Kablage 7. Gasreglage 28. J-svärd 8. Stoppkontakt 29.

 • Page 29: Personlig Skyddsutrustning

  ALLMÄNNA SÄKERHETSINSTRUKTIONER Viktigt VARNING: Tillåt aldrig barn att använda En röjsåg, buskröjare eller trimmer kan eller vara i närheten av maskinen. • felaktigt eller slarvigt använd vara ett farligt Eftersom maskinen är utrustad med redskap, som kan orsaka allvarliga skador återfjädrande stoppkontakt och kan eller dödsfall för användaren eller andra.

 • Page 30

  ALLMÄNNA SÄKERHETSINSTRUKTIONER Handskar Följ kontroll-, underhålls- och serviceinstruktioner i det här avsnittet. Om din maskin inte klarar alla Handskar ska användas när det behövs, t ex vid kontrollerna ska serviceverkstad uppsökas för montering av skärutrustning. reparation. Gasreglagespärr Gasreglagespärren är konstruerad att förhindra ofrivillig aktivering av gasreglaget.

 • Page 31

  ALLMÄNNA SÄKERHETSINSTRUKTIONER Trimmerhuvudets skydd Kontrollera att selens remmar är rätt placerade. Detta skydd är avsett att förhindra att lösa föremål När selen och maskinen är justerade, kontrollera slungas iväg mot användaren. Skyddet förhindrar att selens snabbutlösning fungerar. också användaren från att komma i kontakt med Ljuddämpare skärutrustningen.

 • Page 32

  ALLMÄNNA SÄKERHETSINSTRUKTIONER Håll korrekt skränkning. Följ våra instruktioner • VARNING: Tänk på att motorns avgaser och använd rekommenderad filmall. innehåller kolmonoxid som kan orsaka kolmonoxidförgiftning. Starta inte VARNING: Stanna motorn innan du maskinen inomhus, och använd den arbetar med något på skärutrustningen. varken inomhus eller på...

 • Page 33

  ALLMÄNNA SÄKERHETSINSTRUKTIONER Fila alla eggar lika mycket för att bevara • balansen. VARNING: Kassera alltid en klinga som är böjd, skev, spräckt, brusten eller skadad på något annat sätt. Försök aldrig att rikta en skev klinga för ny användning. Använd endast originalklingor av föreskriven typ.

 • Page 34

  MONTERING OBS: Kontrollera att maskinen blir korrekt Justeringar av selen och styret måste göras med monterad, enligt beskrivning i denna manual. motorn avstängd innan maskinen används. Att sätta ihop selfästet Montering av loophandtag 3. Placera det övre selfästet över riggröret, och 1.

 • Page 35

  MONTERING Rätt höjd Montering avklingskydd, gräsklinga och gräskniv Justera selen så att skärutrustningen blir parallell med marken. Rätt balans Låt skärutrustningen vila lätt mot marken. Om gräsklinga används skall denna balansera cirka 10 1. Klingskyddet/kombiskyddet (A) krokas fast i centimeter över marken för att undvika kontakt fästet på...

 • Page 36

  MONTERING 4. För in låspinnen (C) i hålet så att riggröret låses. 5. Skruva på trimmerhuvudet (H) mot rotationsriktningen. 6. Demontering sker i omvänd ordningsföljd.

 • Page 37

  • Vid längre tids förvaring av maskinen ska • För att få bästa funktion och motorlivslängd bränsletanken tömmas. Hör med närmaste rekommenderar vi Husqvarna XP-olja som är bensinstation var du kan göra dig av med speciellt framtagen för våra luftkylda bränsleöverskott.

 • Page 38

  BRÄNSLEHANTERING • Om maskinen inte används under en längre tid skall bränsletanken tömmas och rengöras. VARNING: Katalysatorljuddämparen blir mycket het såväl vid användning som efter stopp. Detta gäller även vid tomgångskörning. Var uppmärksam på brandrisken, speciellt vid hantering nära brandfarliga ämnen och/eller gaser. Påfyllning av bränsle VARNING: Följande försiktighetsåtgärder minskar brandrisken:...

 • Page 39

  START OCH STOPP Kontroll före start Start och stopp • Kontrollera klingan så att sprickor inte har VARNING: Den kompletta kopplingen, uppstått i tandbottnar eller vid centrumhålet. kopplingskåpan och riggröret måste vara Vanligaste orsaken till att sprickor bildas är att monterade innan maskinen startas, skarpa hörn i tandbottnarna har uppstått vid annars kan delar lossna och orsaka...

 • Page 40

  START OCH STOPP 4. Om motorn startar eller försöker starta, tryck ner chokereglaget till körläge. 5. Fortsätt att dra med snabba ryck i linan tills motorn startar. 6. När motorn startar, låt den värmas upp i 30 sekunder innan du ger full gas. Varm motor 1.

 • Page 41

  ARBETSTEKNIK VIKTIGT! • Släpp ner motorn på tomgångsvarvtal efter varje arbetsmoment. Längre tids fullvarv utan Detta avsnitt beskriver grundläggande att motorn belastas kan ge allvarlig säkerhetsregler för arbete med trimmer. När du motorskada. råkar ut för en situation som gör dig osäker angående fortsatt användning ska du rådfråga en expert.

 • Page 42

  ARBETSTEKNIK marken vid klippning. Undvik att trycka ned • Sträva efter att arbeta rytmiskt. Stå stadigt med trimmerhuvudet mot marken eftersom detta kan fötterna isär. Flytta framåt efter returrörelsen förstöra gräsmattan och skada redskapet. och ställ dig stadigt igen. • Låt stödkoppen ligga an lätt mot marken. Den är till för att skydda klingan från markansättning.

 • Page 43

  UNDERHÅLL Maskinens livslängd kan förkortas och risken för olyckor kan öka om underhåll av maskinen inte utförs på rätt sätt och om service och/eller reparationer inte utförs fackmannamässigt. Kontakta närmaste auktoriserade serviceverkstad om du behöver ytterligare information. Säkerhet vid underhåll Koppla loss tändstiftet innan du utför något underhåll, utom vid justering av förgasaren.

 • Page 44

  UNDERHÅLL Sämre effekt • VARNING: Katalysatorljuddämparen blir Onödigt slitage på motorns delar • mycket het såväl vid användning som Onormalt hög bränsleförbrukning • efter stopp. Detta gäller även vid Rengör filtret efter 25 timmars drift eller oftare om tomgångskörning. Kontakt med huden förhållandena är ovanligt dammiga.

 • Page 45

  UNDERHÅLL Underhållsschema Nedan följer en lista över den skötsel som skall utföras på maskinen. De flesta av punkterna finns beskrivna i avsnittet Underhåll. Användaren får endast utföra sådana underhålls- och servicearbeten som beskrivs i denna bruksanvisning. Mer omfattande ingrepp skall utföras av en auktoriserad serviceverkstad.

 • Page 46: Tekniska Data

  Anm. 2: Rapporterade data för ekvivalent ljudtrycksnivå för maskinen har en typisk statistisk spridning (standardavvikelse) på 1 dB(A). Anm. 3: Rapporterade data för ekvivalent vibrationsnivå har en typisk statistisk spridning (standardavvikelse) på 1 m/s Modell 129RJ (M10 vänstergängad axel) – centrumhål i klingor/knivar Ø 25,4 mm Godkända tillbehör Skärutrustning/skydd, art.nr. Gräsklinga/gräskniv Grass 255-4 1 tum (Ø...

 • Page 47

  FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE Utfärdarens namn: Husqvarna AB, SE 561 82 Huskvarna, Sverige, tel: +46-36-146500. Husqvarna AB tar ensamt ansvar för objektet som är föremål för den här deklarationen: Trimmer och/eller buskröjare, plattform(ar) A05328CSHV som representerar modell 129RJ från 2014 års serienummer och framåt.

 • Page 48

  ADVARSEL: Motorens udstødning fra dette produkt indeholder kemiske stoffer, som delstaten Californien ved forårsager kræft, fosterskader eller andre reproduktive defekter. Inden start skal du være opmærksom på følgende: Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem. ADVARSEL: Maskinens oprindelige udformning må under ingen omstændigheder ændres uden producentens samtykke.

 • Page 49

  SYMBOLFORKLARING Symboler Pilmarkeringer, som viser grænser for håndtagets montering. ADVARSEL: Rydningssave, buskryddere og trimmere Lydtryksniveau ved 7,5 m i kan være farlige. henhold til australsk forordning. Skødesløs eller forkert brug kan resultere i alvorlige skader eller Støjemissioner til omgivelserne i dødsfald for brugeren eller henhold til EF-direktiv.

 • Page 50

  HVAD ER HVAD Hvad er hvad? 21. Medbringer 1. Klinge 22. Trimmerhoved 2. Påfyldningsdæksel til smøremiddel 23. Topnøgle 3. Vinkelgear 24. Transportbeskyttelse 4. Beskyttelse til skæreudstyr 25. Unbrakonøgle 5. Skaft 26. Låsepind 6. Greb 27. Sele 7. Gashåndtag 28. J-formet greb 8.

 • Page 51

  GENERELLE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Vigtigt ADVARSEL: Tillad aldrig børn at anvende En rydningssav, buskrydder eller trimmer kan, • eller være i nærheden af maskinen. Da hvis den bruges forkert eller skødesløst, være maskinen er forsynet med en stopkontakt et farligt redskab, som kan forårsage alvorlige med returfunktion og kan startes med lav skader eller dødsfald for brugeren eller andre.

 • Page 52

  GENERELLE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Gasreguleringslåsen Gasreguleringslåsen er konstrueret med henblik på at forhindre ufrivillig aktivering af gasreguleringen. Når låsen (A) trykkes ned (= når man holder om håndtaget), frikobles Støvler gasreguleringen (B). Når grebet om håndtaget Brug skridsikre og stabile støvler. slippes, sættes både gasreguleringen og gasreguleringslåsen tilbage i deres respektive udgangsstilling.

 • Page 53

  GENERELLE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Se anvisningerne under overskriften"Justering af sele". Beskyttelse til skæreudstyr Denne beskyttelse er beregnet til at forhindre, at der slynges løse genstande mod brugeren. Kontrollér, at selens remme er korrekt placeret. Beskyttelsen forhindrer også, at brugeren kommer Når selen og maskinen er justeret, skal det i kontakt med skæreudstyret.

 • Page 54

  GENERELLE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER anbefalinger. Se også instruktionen på ADVARSEL: Motorens klingeemballagen. udstødningsgasser indeholder kulilte, Hold korrekt skrænkning. Følg vores • hvilket kan forårsage kulilteforgiftning. instruktioner, og brug anbefalet ryttermål. Undlad at starte eller køre med maskinen indendørs, eller hvor der ellers er dårligt ADVARSEL: Stands motoren, inden du ventileret.

 • Page 55

  GENERELLE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Filning af græskniv og græsklinge Se skæreudstyrets emballage for at få • oplysninger om korrekt filning. Klingen og kniven slibes med en fladfil med enkeltskær. Fil alle ægge lige meget for at bevare • balancen. ADVARSEL: Kassér altid en klinge, som er bøjet, skæv, sprækket, bristet eller på...

 • Page 56

  MONTERING BEMÆRK: Kontroller først, at enheden er Montering af bæreselen samlet korrekt, som vist i denne brugervejledning ADVARSEL: Under arbejde med Montering af loophåndtag buskrydder skal redskabet altid være hægtet forsvarligt fast på bæreselen 1. Sæt loophåndtaget på styrestangen. Bemærk, Ellers vil du ikke kunne styre at håndtaget skal monteres mellem pilene på...

 • Page 57

  MONTERING Montering af klingebeskyttelse, græsklinge og græsskær Korrekt højde Justér bæreselen, så skæreudstyret løber parallelt med jorden. 1. Klingebeskyttelsen/kombibeskyttelsen (A) sættes fast i fæstet på styrestangen og fastgøres med en skrue. VIGTIGT! Brug anbefalet klingebeskyttelse. Se afsnittet Tekniske data. 2. Monter medbringer (B) på den udgående aksel. 3.

 • Page 58

  MONTERING 5. Skru trimmerhovedet (H) på imod rotationsretningen. 6. Demontering sker i omvendt rækkefølge.

 • Page 59

  • Ved opbevaring og transport af brændstof skal der bruges en til formålet passende og godkendt Totaktsolie beholder. • Husqvarna XP-olie foretrækkes for at sikre • Ved længere tids opbevaring af maskinen skal optimal ydeevne og motorens holdbarhed, da brændstoftanken tømmes. Spørg på den den er specielt udviklet til vores luftafkølede...

 • Page 60

  BRÆNDSTOFHÅNDTERING ADVARSEL: Katalysatorlyddæmperen bliver meget varm både under og efter brug. Dette gælder også ved kørsel i tomgang. Vær opmærksom på brandfaren, specielt ved håndtering i nærheden af brandfarlige emner og/eller gasser. Brændstofpåfyldning ADVARSEL: Følgende sikkerhedsforskrifter mindsker risikoen for brand: •...

 • Page 61

  START OG STOP Kontrol før start Start og stop • Kontrollér, at klingen ikke har revner i ADVARSEL: En komplet kobling, et tandbunde eller i midterhullet. Den komplet koblingsdæksel og skaft skal almindeligste årsag til revnedannelse er, at der være monteret, inden maskinen startes, er opstået skarpe hjørner i tandbundene ved da delene ellers kan løsne sig og filning, eller at klingen er blevet brugt med...

 • Page 62

  START OG STOP med at trække i snoren, indtil motoren forsøger på at starte (eller maks. 3 træk). 4. Hvis motoren starter eller forsøger på at starte, skal du skubbe chokerhåndtaget til kørestilling. 5. Bliv ved med at trække kraftigt i startsnoren, indtil motoren starter.

 • Page 63

  ARBEJDSTEKNIK VIGTIGT! • Undgå stensavning. • Lad motoren gå i tomgang efter hvert Dette afsnit behandler grundlæggende arbejdsmoment. Køres motoren i længere tid sikkerhedsregler for arbejde med trimmere. ved fulde omdrejninger, uden at motoren Når du kommer ud for en situation, som gør belastes, kan det give alvorlig motorskade.

 • Page 64

  ARBEJDSTEKNIK Klipning • Hvis klingen vippes lidt mod venstre under græsrydning, samles græsset i en stribe, som • Trimmeren er perfekt til at slå græs på steder, gør opsamlingsarbejdet lettere, f.eks. med en hvor det er svært at komme til med en rive.

 • Page 65

  ARBEJDSTEKNIK Hold uautoriserede personer på afstand. Børn, dyr, tilskuere og hjælpere skal holdes uden for sikkerhedszonen på 15 meter. Stands øjeblikkeligt maskinen, hvis nogen nærmer sig...

 • Page 66

  VEDLIGEHOLDELSE Maskinens levetid kan forkortes, og risikoen for skruen mod uret, indtil skæreudstyret standser. ulykker kan øges, hvis maskinen ikke Der er opnået et korrekt tomgangsomdrejningstal, vedligeholdes korrekt, og hvis service og/eller når motoren kører jævnt i begge lejer. Der bør reparation ikke udføres fagligt korrekt.

 • Page 67

  VEDLIGEHOLDELSE FORSIGTIG: Brug aldrig en maskine med FORSIGTIG: Brug altid anbefalet tændrørstype. defekt eller løs lyddæmper. Sørg for, at Forkert tændrør kan ødelægge lyddæmperboltene er strammet. stempel/cylinder. Luftfilter ADVARSEL: Katalysatorlyddæmperen Luftfilteret skal rengøres regelmæssigt for støv og bliver meget varm både under brug og snavs for at undgå: efter stop.

 • Page 68

  VEDLIGEHOLDELSE • Udskift tændrøret. Kontrollér, at tændrøret har ADVARSEL: Kassér altid en klinge, som såkaldt radiostøjdæmpning. er bøjet, skæv, sprækket, bristet eller på • Rengør, eller udskift lyddæmperens anden måde beskadiget. Prøv aldrig at gnistfangernet. rette en skæv klinge op med henblik på genbrug.

 • Page 69

  Anm. 2: Rapporterede data for ækvivalent lydtryksniveau for maskinen har en typisk statistisk spredning (standardafvigelse) på 1 dB(A). Bemærk 3: Rapporterede data for ækvivalent vibrationsniveau har en typisk statistisk spredning (standardafvigelse) på 1 m/s Model 129RJ (aksel med M10 venstregevind) - Midterhul i klinger/knive, Ø 25,4 mm Godkendt tilbehør Type Skæreudstyr/afskærmning, reservedelsnr.

 • Page 70

  Følgende standarder har fundet anvendelse: EN ISO 12100:2010, EN ISO 11806-1:2011, ISO 14982:1998, CISPR 12:2007 TUV Rheinland N.A. har udført en frivillig afprøvning på vegne af Husqvarna AB med opnåelse af overensstemmelsesattest AM72140165 iht. Rådets maskindirektiv 2006/42/EF. Attesten gælder for alle produktionssteder og oprindelseslande, som angivet på...

 • Page 71

  ADVARSEL: Eksosen fra motoren på dette produktet inneholder kjemikalier som ifølge staten California kan forårsake kreft, fosterskader eller andre forplantningsskader. Før start må man legge merke til følgende: Les nøye gjennom bruksanvisningen. ADVARSEL: Maskinens opprinnelige konstruksjon må ikke under noen omstendighet endres uten produsentens tillatelse.

 • Page 72

  SYMBOLFORKLARING Symboler Lydtrykksnivå ved 7,5 meter etter australske regler. ADVARSEL: Ryddesager, buskryddere og trimmere kan være farlige. Uforsiktig Støyutslipp til omgivelsene ifølge eller feilaktig bruk kan EU-direktivet. Maskinens utslipp resultere i alvorlige skader angis i kapitlet Tekniske data og eller dødsfall for brukeren på...

 • Page 73

  HVA ER HVA Hva er hva? 21. Medbringer 1. Klinge 22. Trimmerhode 2. Påfyllingslokk for smøremiddel 23. Pipenøkkel 3. Vinkelgir 24. Transportbeskyttelse 4. Vern for skjæreutstyr 25. Sekskantnøkkel 5. Riggrør 26. Låsepinne 6. Håndtak 27. Sele 7. Gassregulator 28. J-rigel 8.

 • Page 74

  GENERELLE SIKKERHETSINSTRUKSJONER Viktig ADVARSEL: La aldri barn bruke eller En ryddesag, buskrydder eller trimmer som • oppholde seg i nærheten av maskinen. brukes uforsiktig eller feilaktig, kan være et Ettersom maskinen er utstyrt med farlig redskap som kan forårsake alvorlige tilbakefjærende stoppekontakt og kan skader eller dødsfall for brukeren eller andre.

 • Page 75

  GENERELLE SIKKERHETSINSTRUKSJONER Gassregulatorsperre Gassregulatorsperren er konstruert for å hindre at gassregulatoren aktiveres utilsiktet. Når sperren (A) trykkes ned i håndtaket (= når man holder rundt håndtaket), frikoples gassregulatoren (B). Støvler Når grepet rundt håndtaket slippes, tilbakestilles Bruk sklisikre og stabile støvler. både gassregulatoren og sperren til sin opprinnelige posisjon.

 • Page 76

  GENERELLE SIKKERHETSINSTRUKSJONER Vern for skjæreutstyr Kontroller at selens remmer er riktig plassert. Når Denne skjermen skal hindre at løse gjenstander selen og maskinen er justert, kontroller at selens slynges ut mot brukeren. Skjermen hindrer også hurtigutløser fungerer. brukeren i å komme i kontakt med skjæreutstyret. Lyddemper Lyddemperen er utformet for å...

 • Page 77

  GENERELLE SIKKERHETSINSTRUKSJONER Hold korrekt vikking. Følg våre instruksjoner • ADVARSEL: Motorens avgasser og bruk anbefalt filmal. inneholder karbonmonoksid som kan forårsake karbonmonoksidforgiftning. Du ADVARSEL: Stans motoren før du foretar må ikke starte eller kjøre maskinen arbeid på skjæreutstyret. Forsikre deg om innendørs eller på...

 • Page 78

  GENERELLE SIKKERHETSINSTRUKSJONER ADVARSEL: Kasser alltid et blad som er bøyd, skjevt, sprukket, revnet eller skadet på en eller annen måte. Forsøk aldri å rette ut et skjevt blad for ny bruk. Bruk bare foreskrevne originalblader. Trimmerhode VIKTIG: Pass alltid på at trimmertråden vikles hardt og jevnt rundt trommelen, ellers kan det oppstå...

 • Page 79

  MONTERING MERK: Forsikre deg om at apparatet monteres Tilpasse selen korrekt, som vist i denne anvisningen. Montering av loophåndtak ADVARSEL: Ved arbeid med buskrydder må maskinen alltid hektes fast i selen. 1. Snepp loophåndtaket over riggrøret. Ta hensyn Ellers kan du ikke manøvrere til at håndtaket må...

 • Page 80

  MONTERING Montering av bladbeskyttelse, gressklinge og gresskniv Riktig høyde Juster selen slik at skjæreutstyret er parallelt med bakken. 1. Klingevernet/kombivernet (A) hektes fast i festet på riggrøret og festes med 1 skrue. FORSIKTIG! Bruk anbefalt bladbeskyttelse. Se delen Tekniske data. 2.

 • Page 81

  MONTERING 4. Før låsepinnen (C) inn i hullet slik at akselen låses. 5. Skru på trimmerhodet (H) mot rotasjonsretningen. 6. Demontering skjer i omvendt rekkefølge.

 • Page 82

  • For å sikre best mulig ytelse og motorholdbarhet • Ved lengre tids oppbevaring av maskinen skal er Husqvarna XP-olje å foretrekke, siden den er brennstofftanken tømmes. Hør med nærmeste laget spesielt for våre luftkjølte totaktsmotorer. bensinstasjon om hvor du kan bli kvitt overflødig Bruk bare helsyntetisk totaktsolje av høy kvalitet...

 • Page 83

  BRENNSTOFFHÅNDTERING • Hvis maskinen ikke brukes over en lengre periode, skal brennstofftanken tømmes og rengjøres. ADVARSEL: Katalysatorlyddemperen blir meget varm både ved bruk og etter stans. Dette gjelder også ved tomgangskjøring. Vær oppmerksom på brannfaren, spesielt ved håndtering i nærheten av brannfarlige stoffer og/eller gasser.

 • Page 84

  START OG STOPP Kontroll før start Start og stopp • Kontroller at det ikke har oppstått sprekker i ADVARSEL: Start aldri maskinen hvis bunnen av tennene eller ved sentrumshullet i ikke komplett kopling, koplingsdeksel og klingen. Den vanligste årsaken til riggrør er montert, ellers kan deler løsne sprekkdannelse er at det har oppstått skarpe og forårsake personskader.

 • Page 85

  START OG STOPP 5. Fortsett å dra bestemt i startsnoren til motoren starter. 6. Når motoren starter, må du la motoren varmes opp i 30 sekunder før du gir full gass. Varm motor 1. Brennstoffpumpe: Trykk på brennstoffpumpens gummiblære gjentatte ganger til brennstoff begynner å...

 • Page 86

  ARBEIDSTEKNIKK VIKTIG! ADVARSEL: Verken brukeren av Dette avsnittet behandler grunnleggende maskinen eller noen andre må forsøke å sikkerhetsregler for arbeid med trimmere. Når trekke vekk det ryddete materialet mens du kommer ut for en situasjon som gjør deg motoren eller skjæreutstyret roterer, da usikker på...

 • Page 87

  ARBEIDSTEKNIKK • Reduser faren for at materiale setter seg fast rundt klingen ved å følge disse reglene: • Arbeid alltid med full gass. • Unngå det nyklipte materialet under returbevegelsen. • Unngå å la trimmerhodet komme i stadig • Stans motoren, løsne selen og plasser kontakt med marken under normal klipping.

 • Page 88

  VEDLIKEHOLD Maskinens levetid kan forkortes og risikoen for ulykker kan øke dersom vedlikehold av maskinen ikke utføres på riktig måte og dersom service og/eller reparasjoner ikke er fagmessig utført. Hvis du trenger ytterligere informasjon, vennligst kontakt nærmeste autoriserte servicesenter. Sikkerhet for apparat og vedlikehold Koble fra tennpluggen før du utfører vedlikehold, med unntak av forgasserjusteringer.

 • Page 89

  VEDLIKEHOLD dårligere effekt • ADVARSEL: Katalysatorlyddemperen blir unødvendig slitasje på motorens deler • meget varm både under bruk og etter unormalt høyt brennstofforbruk • stopp. Dette gjelder også Rengjør luftfilteret etter 25 timers drift, oftere hvis tomgangskjøring. Berøring kan gi maskinen brukes under forhold med usedvanlig brannskader på...

 • Page 90

  VEDLIKEHOLD Vedlikeholdsskjema Under følger en liste over det vedlikehold som skal utføres på maskinen. De fleste av punktene er beskrevet i avsnittet Vedlikehold. Brukeren må kun utføre det vedlikeholds- og servicearbeidet som beskrives i denne bruksanvisningen. Mer omfattende inngrep skal utføres av et autorisert serviceverksted.

 • Page 91

  Merknad 2: Rapporterte data for ekvivalent lydtrykksnivå for maskinen har en typisk statistisk spredning (standard avvik) på 1 dB(A). Merknad 3: Rapporterte data for ekvivalent vibrasjonsnivå har en typisk statistisk spredning (standard avvik) på 1 m/s Modell 129RJ (M10 LH spindelgjenger) – sentrumshull i blader/kniver Ø 25,4 mm Godkjent tilbehør Type Skjæreutstyr/skjerm, delenr.

 • Page 92

  Følgende standarder er blitt tillempet: EN ISO 12100:2010, EN ISO 11806-1:2011, ISO 14982:1998, CISPR 12:2007 TUV Rheinland N.A. har utført en frivillig typekontroll på vegne av Husqvarna AB og har utstedt AM72140165, som bekrefter at en utstyrstype er i overensstemmelse med EF-direktiv 2006/42/EF om maskiner.

 • Page 93

  VAROITUS Tämän laitteen moottorin pakokaasut sisältävät kemikaaleja, joiden Kalifornian osavaltion viranomaiset tietävät aiheuttavan syöpää ja sikiövaurioita tai muita hedelmällisyyteen vaikuttavia haittoja. Ennen käynnistystä on huomioitava seuraavaa: Lue käyttöohje huolellisesti. VAROITUS Koneen alkuperäistä rakennetta ei missään tapauksessa saa muuttaa ilman valmistajan lupaa. Käytä aina alkuperäisiä...

 • Page 94

  SYMBOLIEN SELITYKSET Tunnukset Nuolimerkit, jotka rajaavat kahvakiinnikkeen kiinnityspaikan. VAROITUS: Raivaussahat, ruohoraivurit ja trimmerit voivat olla vaarallisia. Äänenpainetaso 7,5 metrissä Huolimaton tai virheellinen Australian lainsäädännön käyttö saattaa aiheuttaa mukaisesti. käyttäjälle tai sivullisille vakavia vammoja tai Melupäästöt ympäristöön kuoleman. Euroopan yhteisön direktiivin Lue käyttöohje huolellisesti ja mukaisesti.

 • Page 95

  OSIEN NIMITYKSET Osien nimitykset 21. Vääntiö 1. Terä 22. Siimapää 2. Voiteluaineen täyttöaukko 23. Hylsyavain 3. Kulmavaihde 24. Kuljetussuojus 4. Terälaitteen suojus 25. Kuusiokoloavain 5. Runkoputki 26. Lukkotappi 6. Kahva 27. Valjaat 7. Kaasuliipaisin 28. J-tangon kokoonpano 8. Pysäytin 29. Käyttöohjekirja 9.

 • Page 96

  YLEISET TURVAOHJEET Tärkeää VAROITUS Vääränlaisen terälaitteen tai Raivaussaha, ruohoraivuri tai trimmeri voi väärin teroitetun terän käyttäminen voi • virheellisesti tai huolimattomasti käytettynä lisätä onnettomuuksien vaaraa. olla vaarallinen työväline, joka saattaa aiheuttaa käyttäjälle tai sivullisille vakavia VAROITUS Älä anna koskaan lasten vammoja tai kuoleman.

 • Page 97

  YLEISET TURVAOHJEET VAROITUS Älä koskaan käytä konetta, jonka turvalaitteet ovat vialliset. Noudata tässä osiossa annettuja hallinta-, Käsineet kunnossapito- ja huolto-ohjeita. Jos koneessasi ilmenee tarkastettaessa puutteita, se on Käytä käsineitä aina tarvittaessa, esim. terälaitetta toimitettava huoltoliikkeeseen korjattavaksi. asennettaessa. Kaasuliipaisimen varmistin Kaasuliipaisimen varmistimen tarkoituksena on estää...

 • Page 98

  YLEISET TURVAOHJEET kaasuttimen joutokäyntisäätö tarkastettava. Katso varalta, joissa koneesta ja valjaista on päästävä irti ohjeet kohdasta KUNNOSSAPITO. nopeasti. Pysäytin Katso ohjeet otsikon Valjaiden säätö alta. Tarkista, että moottori sammuu, kun painat pysäytyskytkintä ja vapautat sen. Tarkasta, että valjaiden hihnat on asetettu oikein. Kun valjaat ja kone on säädetty, tarkasta, että...

 • Page 99

  YLEISET TURVAOHJEET Katso terälaitteen ohjeista trimmerin siiman • VAROITUS Äänenvaimennin sisältää kelausohjeet ja oikean siimakoon valinta. kemikaaleja, jotka saattavat olla Pidä terän leikkuuhampaat hyvin ja oikein • karsinogeenisiä. Vältä kosketusta näihin teroitettuina. Noudata suosituksiamme. Katso osiin, mikäli käsittelet vaurioitunutta myös teräpakkauksessa annetut ohjeet. äänenvaimenninta.

 • Page 100

  YLEISET TURVAOHJEET Ruohoveitsen ja ruohoterän viilaus Katso viilausohjeet terälaitteen pakkauksesta. • Terä ja veitsi viilataan yksihakkuisella lattaviilalla. Viilaa kaikkia särmiä yhtä paljon terän • tasapainon säilyttämiseksi. VAROITUS Hävitä aina terä, joka taipunut, vääntynyt, lohjennut, katkennut tai vioittunut muulla tavoin. Älä koskaan yritä...

 • Page 101

  ASENNUS HUOMAA: Varmista, että yksikkö kootaan Valjaiden kiinnitys oikein tämän ohjekirjan kuvien mukaisesti. VAROITUS Ruohoraivurin on Lenkkikahvan asennus työskenneltäessä oltava aina kiinnitettynä 1. Paina lenkkikahva runkoputken päälle. valjaisiin. Muussa tapauksessa et pysty Huomaa, että kahva tulee asentaa varteen käyttämään ruohoraivuria turvallisesti. merkittyjen nuolien väliin.

 • Page 102

  ASENNUS Teränsuojuksen, ruohoterän ja ruohoveitsen asennus Oikea korkeus Säädä valjaat niin, että terälaite on maanpinnan suuntaisesti. 1. Teräsuojus/yhdistelmäsuojus (A) asetetaan runkoputkessa olevaan kiinnikkeeseen ja kiinnitetään yhdellä ruuvilla. HUOM! Käytä suositeltua teränsuojusta. Katso luku Tekniset tiedot. 2. Asenna vääntiö (B) käyttöakselille. 3.

 • Page 103

  ASENNUS 4. Lukitse akseli työntämällä lukkotappi (C) reikään. 5. Kierrä siimapää (H) kiinni pyörimissuunnan vastaiseen suuntaan. 6. Irrotus tapahtuu päinvastaisessa järjestyksessä.

 • Page 104

  • Terälaitteen kuljetussuojuksen on aina oltava ilmajäähdytteisille kaksitahtimoottoreille asennettuna koneen kuljetuksen tai säilytyksen tarkoitettua Husqvarna XP -öljyä. Kun sekoitat aikana. polttoainetta, käytä vain laadukasta • Moottorin tahattoman käynnistyksen estämiseksi täyssynteettistä kaksitahtiöljyä. sytytystulpan suojus on irrotettava aina kun kone •...

 • Page 105

  POLTTOAINEEN KÄSITTELY • Sekoita polttoainetta enintään 1 kuukauden tarvetta vastaava määrä. • Jos konetta ei käytetä pitkään aikaan, on polttoainesäiliö tyhjennettävä ja puhdistettava. VAROITUS Katalysaattoriäänenvaimennin on erittäin kuuma sekä käytön aikana että käytön jälkeen. Tämä koskee myös joutokäyntiä. Muista tulipalon vaara erityisesti lähellä tulenarkoja aineita ja/tai kaasuja käsiteltäessä.

 • Page 106

  KÄYNNISTYS JA PYSÄYTYS Tarkastus ennen käynnistystä Käynnistys ja pysäytys • Tarkasta, ettei terän hampaiden pohjaan tai VAROITUS Koko kytkimen, kytkinkotelon keskiöreiän kohdalle ole tullut halkeamia. ja akselin on oltava asennettuna ennen Halkeamat johtuvat tavallisimmin siitä, että koneen käynnistystä, sillä kytkin saattaa hampaiden pohjaan on viilattaessa jäänyt muuten irrota ja aiheuttaa teräviä...

 • Page 107

  KÄYNNISTYS JA PYSÄYTYS konetta. Jatka narun vetämistä, kunnes moottori alkaa käynnistyä (tai enintään kolme kertaa). 4. Jos moottori käynnistyy tai yrittää käynnistyä, paina rikastinvipu käyntiasentoon. 5. Jatka narusta vetämistä, kunnes moottori käynnistyy. 6. Kun moottori käynnistyy, anna sen lämmetä 30 sekuntia ennen täydellä...

 • Page 108

  PERUSTEKNIIKKA TÄRKEÄÄ! • Käytä terää aina täydellä kaasulla, kun painat sen raivattavaan materiaaliin. Tässä osassa käsitellään trimmerin käyttöön • Käytä aina hyvin teroitettuja teriä. liittyviä yleisiä turvamääräyksiä. Kun joudut • Varo sahaamasta kiviin. tilanteeseen, jossa trimmin käytön jatkaminen • Päästä kaasu joutokäynnille aina työvaiheiden tuntuu epävarmalta, on sinun kysyttävä...

 • Page 109

  PERUSTEKNIIKKA työskenneltäessä kuin raivattaessa puiden ja • Jos terää kallistetaan raivattaessa hieman puuaitojen vierustalta. vasemmalle, ruoho jää aumaksi, josta se on helppo kerätä pois esim. haravoitaessa. Leikkaus • Pyri työskentelemään tasaisella rytmillä. Seiso • Trimmi on ihanteellinen työkalu ruohon tukevassa haara-asennossa. Siirry leikkuuseen paikoista, joihin on vaikea päästä...

 • Page 110

  PERUSTEKNIIKKA Pidä sivulliset turvallisen välimatkan päässä. Lasten, eläinten, sivullisten ja apulaisten on pysyteltävä 15 metrin turvallisuusetäisyydellä. Sammuta laite välittömästi, jos joku tulee lähemmäs.

 • Page 111

  KUNNOSSAPITO Koneen käyttöikä voi lyhentyä ja onnettomuusriski kasvaa, jos koneen kunnossapitoa ei suoriteta oikealla tavalla ja jos huoltoa ja/tai korjauksia ei tehdä ammattitaitoisesti. Saat lisätietoja lähimmältä valtuutetulta jälleenmyyjältä. Laitteen ja huoltotöiden turvallisuus Irrota sytytystulppa ennen huoltotöiden aloittamista (kaasuttimen säätöä lukuun ottamatta). VAROITUS Jos joutokäyntiä...

 • Page 112

  KUNNOSSAPITO käynnistysongelmat • VAROITUS tehon heikkeneminen • Katalysaattoriäänenvaimennin on erittäin moottorin osien turha kuluminen • kuuma sekä käytön aikana että epätavallisen korkea polttoaineenkulutus • pysäyttämisen jälkeen. Tämä koskee Puhdista ilmansuodatin 25 tunnin käytön jälkeen myös joutokäyntiä. Kosketus voi tai useammin, jos olosuhteet ovat poikkeuksellisen aiheuttaa palovammoja iholle.

 • Page 113

  KUNNOSSAPITO Huoltokaavio Seuraavassa on esitetty luettelo koneelle suoritettavista huoltotoimista. Useimmat kohdista on kuvattu kappaleessa Huolto. Käyttäjän on huolehdittava ainoastaan tässä käyttöohjekirjassa kuvatuista korjaus- ja huoltotoimista. Laajemmat toimenpiteet tulee antaa valtuutetun huoltokorjaamon tehtäväksi. Viikoittaiset toimenpiteet: • Puhdista kone ulkopuolelta. • Tarkasta, että kaasuliipaisin ja varmistin ovat turvallisessa käyttökunnossa.

 • Page 114

  Huom. 2: Ilmoitetuilla tiedoilla vastaavasta koneen äänenpainetasosta tyypillinen tilastollinen hajonta (vakiopoikkeama) on 1 dB(A). Huomautus 3: Ilmoitetuilla tiedoilla vastaavasta tärinätasosta tyypillinen tilastollinen hajonta (vakiopoikkeama) on 1 m/s Malli 129RJ (M10 LH -akselivarsikierre) - terien/veitsien keskireikä, Ø 25,4 mm Hyväksytyt lisävarusteet Tyyppi Terälaite / suojus, osanro Ruohoterä/ruohoveitsi...

 • Page 115

  Seuraavia standardeja on sovellettu: EN ISO 12100:2010, EN ISO 11806-1:2011, ISO 14982:1998, CISPR 12:2007 TÜV Rheinland N.A. on suorittanut Husqvarna AB:lle vapaaehtoisen tyyppitarkastuksen ja tuottanut näin Euroopan parlamentin ja neuvoston konedirektiivin 2006/42/EY mukaisen vaatimustenmukaisuusvakuutuksen AM72140165. Vakuutus pätee kaikkiin valmistuspaikkoihin ja -maihin tuotteessa ilmoitettujen tietojen mukaisesti.

 • Page 116

  WARNUNG: Die Motorabgase dieses Produkts enthalten Chemikalien, die im US- Bundesstaat Kalifornien als Verursacher von Krebs, Geburtsfehlern oder anderen Fortpflanzungsschäden gelten. Vor dem Start ist Folgendes zu beachten: Bitte lesen Sie die Bedienungsanweisung sorgfältig durch. WARNUNG: Unter keinen Umständen darf die ursprüngliche Konstruktion des Gerätes ohne Genehmigung des Herstellers geändert werden.

 • Page 117

  ERLÄUTERUNG DER SYMBOLE Symbole Höchstdrehzahl an der Abtriebswelle, U/min WARNUNG: Freischneider, Motorsensen und Maschinen mit Grasklingen Trimmer können können heftig zur Seite gefährlich sein. Durch geschleudert werden, wenn nachlässige oder die Klinge auf einen festen falsche Handhabung Gegenstand trifft. Die Klinge können schwere kann Arme oder Beine Verletzungen oder...

 • Page 118

  AUFBAU DES GERÄTS Aufbau des Geräts 21. Mitnehmer 1. Klinge 22. Trimmerkopf 2. Einfüllöffnung für Fett 23. Steckschlüssel 3. Winkelgetriebe 24. Transportschutz 4. Schutz für die Schneidausrüstung 25. Inbusschlüssel 5. Welle 26. Sperrstift 6. Griff 27. Kabelbaum 7. Gashebel 28. J-führungsrohrs 8.

 • Page 119

  ALLGEMEINE SICHERHEITSVORSCHRIFTEN Wichtig WARNUNG: Diese Maschine erzeugt beim Falsch oder nachlässig angewendete • Betrieb ein elektromagnetisches Feld. Freischneider, Motorsensen oder Trimmer Dieses Feld kann sich unter bestimmten sind gefährliche Geräte, die schwere Bedingungen auf die Funktionsweise Verletzungen oder tödliche Unfälle von aktiver oder passiver medizinischer Anwendern oder anderen Personen Implantate auswirken.

 • Page 120

  ALLGEMEINE SICHERHEITSVORSCHRIFTEN Die Lebensdauer der Maschine kann verkürzt werden und die Unfallgefahr kann steigen, wenn die Wartung der Maschine nicht ordnungsgemäß und Service und/oder Reparaturen nicht fachmännisch ausgeführt werden. Weitere ·Augenschutz Informationen erteilt Ihnen gerne die nächste Es ist immer ein zugelassener Augenschutz zu Servicewerkstatt.

 • Page 121

  ALLGEMEINE SICHERHEITSVORSCHRIFTEN Drücken Sie die Gashebelsperre und kontrollieren Immer den empfohlenen Schutz für die jeweilige Sie, ob sie in die Ausgangsstellung zurückkehrt, Schneidausrüstung verwenden. Siehe Abschnitt wenn sie losgelassen wird. „Technische Daten“. WARNUNG: Unter keinen Umständen darf eine Schneidausrüstung ohne einen zugelassenen Schutz betrieben werden.

 • Page 122

  ALLGEMEINE SICHERHEITSVORSCHRIFTEN ACHTUNG! Der Schalldämpfer ist zur Gegenmutter Reduzierung der Abgasemission mit einem Bestimmte Schneidausrüstungen sind mit einer Katalysator ausgerüstet Gegenmutter gesichert. In Ländern mit warmem, trockenen Klima besteht Bei der Montage die Mutter entgegen der erhöhte Brandgefahr. Bestimmte Schalldämpfer Rotationsrichtung der Schneidausrüstung haben wir deshalb mit einem sog.Funken- anziehen.

 • Page 123

  ALLGEMEINE SICHERHEITSVORSCHRIFTEN Feilen von Grasmesser und Grasklinge WARNUNG: Stellen Sie den Motor immer Befolgen Sie die Feilanleitung auf der • ab, bevor irgendwelche Arbeiten an der Verpackung der Schneidausrüstung. Klinge Schneidausrüstung ausgeführt werden. und Messer werden mit einer einhiebigen Achten Sie darauf, dass die Flachfeile gefeilt.

 • Page 124

  MONTAGE HINWEIS: Vergewissern Sie sich, dass das Montage des Schultergurts Gerät laut Anweisungen des Handbuchs montiert worden ist WARNUNG: Die Motorsense muss bei Montage des Loophandgriffs Gebrauch immer sicher auf dem Tragegurt eingehakt sein. Andernfalls 1. Den Loophandgriff auf das Führungsrohr sind Sie nicht in der Lage, die Motorsense klemmen.

 • Page 125

  MONTAGE WARNUNG: Unter keinen Umständen darf eine Schneidausrüstung ohne einen HINWEIS: Eventuell muss der Gurthalter auf zugelassenen Schutz betrieben werden. der Welle zu versetzen, um das Gerät besser Siehe Abschnitt „Technische Daten“. auszubalancieren. Wenn der Faden falsch gewickelt ist oder die falsche Schneidausrüstung benutzt wird, verstärken sich die Vibrationen.

 • Page 126

  MONTAGE angezogen, wenn der Schlüssel entgegen der Rotationsrichtung geführt wird (HINWEIS: Linksgewinde). Montage von Trimmerschutz und Trimmerkopf 1. Für die Arbeit mit dem Trimmerkopf den Trimmerschutz (A) montieren. Den Trimmerschutz/Kombischutz an der Halterung am Führungsrohr einhaken und mit einer Schraube (L) fixieren. 2.

 • Page 127: Umgang Mit Kraftstoff

  Langzeitaufbewahrung und bei allen • Für die beste Leistung und eine lange Servicemaßnahmen zu entfernen, sowie Lebensdauer des Motors wird Husqvarna wenn das Gerät ohne Aufsicht ist. XP Öl bevorzugt, da es speziell für unsere • Sichern Sie das Gerät während des luftgekühlten Zweitaktmotoren entwickelt...

 • Page 128

  UMGANG MIT KRAFTSTOFF • Füllen Sie immer zuerst die Hälfte des • Entfernen Sie das Gerät immer von der Benzins, das gemischt werden soll, ein. Stelle, an der Sie Benzin eingefüllt Danach die gesamte Ölmenge einfüllen. Die haben, bevor Sie den Motor starten. Kraftstoffmischung mischen (schütteln).

 • Page 129

  STARTEN UND STOPPEN Kontrolle vor dem Start Starten und Stoppen • Kontrollieren Sie die Klinge auf Risse am WARNUNG: Die komplette Kupplung, der Zahnansatz und um das Mittelloch herum. Die Kupplungsdeckel und die Welle müssen häufigste Ursache für Rissbildungen am montiert sein, bevor das Gerät gestartet Zahnansatz stellen beim Feilen entstandene wird.

 • Page 130

  STARTEN UND STOPPEN HINWEIS! Betätigen Sie beim Starten des Motors nicht den Gashebel. HINWEIS! Das Startseil nicht ganz herausziehen und den Startgriff aus ganz herausgezogener Lage nicht loslassen. Schäden am Gerät könnten die Folge sein. Ziehen Sie so oft am Faden, bis der Motor anspringt (maximal 3 Mal).

 • Page 131

  ARBEITSTECHNIK WICHTIG! • Immer eine gut angepasste Ausrüstung benutzen. Dieser Abschnitt behandelt grundlegende • Die Sicherheitsmaßnahmen befolgen. Sicherheitsregeln für die Arbeit mit Trimmern. • Organisieren Sie Ihre Arbeit sorgfältig. Wenn Sie in eine Situation kommen, die Sie in • Die Klinge sollte beim Ansetzen immer mit Bezug auf die weitere Anwendung des Geräts Höchstdrehzahl rotieren.

 • Page 132

  ARBEITSTECHNIK • Gras wird mit einer pendelnden seitlichen • Arbeiten Sie beim Trimmen nicht mit Vollgas. Bewegung gemäht, wobei bei der Bewegung Auf diese Weise hält der Trimmerfaden länger von rechts nach links gemäht wird und die und der Verschleiß des Trümmerkopfs wird Rückholbewegung von links nach rechts reduziert erfolgt.

 • Page 133

  ARBEITSTECHNIK WARNUNG: Weder der Benutzer des Geräts noch andere Personen dürfen versuchen, das Schnittgut aufzusammeln, solange der Motor läuft oder der Trimmerfaden rotiert, weil dies zu schweren Verletzungen führen kann. Stoppen Sie Motor und Trimmerkopf und ziehen Sie das Kabel von der Zündkerze ab, bevor Sie Material entfernen, das sich um die Antriebswelle festgesetzt hat, da ansonsten Verletzungsgefahr besteht.

 • Page 134

  WARTUNG Die Lebensdauer der Maschine kann verkürzt Feineinstellung der Leerlaufdrehzahl T werden und die Unfallgefahr kann steigen, wenn Wenn eine Anpassung erforderlich ist, stellen Sie die Wartung der Maschine nicht ordnungsgemäß die Leerlaufdrehzahl mit der Leerlaufschraube T und Service und/oder Reparaturen nicht ein.

 • Page 135

  WARTUNG Schalldämpfer von Ihrem Servicehändler Wenn die Zündkerze verschmutzt ist, reinigen Sie kontrollieren Wenn das Netz verstopft ist, wird das sie und prüfen Sie, ob der Elektrodenabstand Gerät überhitzt, was Schäden an Zylinder und 0,6 mm beträgt. Die Zündkerze ist nach ungefähr Kolben zur Folge hat.

 • Page 136

  WARTUNG Monatliche Wartung: Feilen von Grasmesser und Grasklinge • Die Startvorrichtung und ihr Startseil kontrollieren. WARNUNG: Den Motor immer abstellen, bevor irgendwelche Arbeiten an der Jährliche Wartung: Schneidausrüstung ausgeführt werden. • Die Zündkerze äußerlich reinigen. Die Diese rotiert noch weiter, nachdem der Zündkerze demontieren und den Gashebel losgelassen wurde.

 • Page 137: Technische Daten

  Hinweis 2: Berichten zufolge liegt der Schalldruckpegel für dieses Gerät normalerweise einer Ausbreitungsklasse (standardmäßige Ausbreitung) von 1 dB (A). Hinweis 3: Berichten zufolge liegt der äquivalente Vibrationspegel normalerweise bei einer Ausbreitungsklasse (Standardabweichung) von 1 m/s Modell 129RJ (Achswellen-Linksgewinde M10) - Mittelloch in Klingen/Messern, Ø 25,4 mm Zugelassenes Zubehör Schneidausrüstung/Schutz, Teile-Nr.

 • Page 138

  Die folgenden Normen werden erfüllt: EN ISO 12100:2010, EN ISO 11806-1:2011, ISO 14982:1998, CISPR 12:2007 Der TÜV Rheinland N.A. führte im Auftrag von Husqvarna AB eine freiwillige Typenprüfung gemäß AM72140165 durch – Konformitätsbescheinigung nach EG-Richtlinie 2006/42/EG für Maschinen. Wie auf dem Produkt angegeben, ist dieses Zertifikat für alle Produktionsstandorte und Ursprungsländer gültig.

 • Page 139

  AVERTISSEMENT : Les gaz d’échappement du moteur de ce produit contiennent des produits chimiques reconnus par l’État de Californie comme étant la cause de cancer, malformations à la naissance ou autres troubles de la reproduction. Contrôler les points suivants avant la mise en marche : Lisez attentivement le manuel d’utilisation.

 • Page 140

  EXPLICATION DES SYMBOLES Flèches indiquant les limites quant Symboles à l’emplacement du montage de la poignée. AVERTISSEMENT : les débroussailleuses et les coupe-herbes peuvent être Niveau de pression sonore à dangereux. Une utilisation 7,5 mètres conforme à la erronée ou négligente peut règlementation australienne.

 • Page 141

  QU'EST-CE QUE C'EST Qu’est-ce que c’est ? 21. Toc d’entraînement 1. Lame 22. Tête de désherbage 2. Bouchon de remplissage en graisse 23. Clé à douille 3. Renvoi d’angle 24. Dispositif de protection pour le transport 4. Protection pour l’équipement de coupe 25.

 • Page 142

  INSTRUCTIONS GÉNÉRALES DE SÉCURITÉ Important! AVERTISSEMENT : Cette machine génère Utilisés de manière négligente ou erronée, les un champ électromagnétique en • scies d'éclaircissement et les coupe-herbes fonctionnement. Dans certaines peuvent devenir des outils dangereux pouvant circonstances, ce champ peut perturber le occasionner des blessures très graves, voire fonctionnement d’implants médicaux mortelles à...

 • Page 143

  INSTRUCTIONS GÉNÉRALES DE SÉCURITÉ Protège-oreilles La durée de vie de la machine risque d'être écourtée et le risque d'accidents accru si la Porter des protège-oreilles ayant un effet maintenance de la machine n'est pas effectuée atténuateur suffisant. correctement et si les mesures d'entretien et/ou de réparation ne sont pas effectuées de manière professionnelle.

 • Page 144

  INSTRUCTIONS GÉNÉRALES DE SÉCURITÉ Appuyez sur le blocage de l’accélération et vérifiez Voir le chapitre « CARACTÉRISTIQUES qu’il revient de lui-même en position initiale quand TECHNIQUES ». il est relâché. AVERTISSEMENT : Un équipement de coupe ne peut en aucun cas être utilisé si une protection homologuée n’a pas été...

 • Page 145

  INSTRUCTIONS GÉNÉRALES DE SÉCURITÉ Le risque d’incendie est important dans les pays Pose:serrer l’écrou dans le sens contraire de la au climat chaud et sec. C’est pourquoi nous avons rotation de l’équipement de coupe. équipé certains silencieux de grilles antiflamme. Dépose:desserrer l’écrou dans le sens de la Vérifier si le silencieux de la machine est muni rotation de l’équipement de coupe.

 • Page 146

  INSTRUCTIONS GÉNÉRALES DE SÉCURITÉ AVERTISSEMENT : Un équipement de coupe inadéquat ou une lame mal affûtée augmentent le risque de rebond. Équipement de découpe Les lame et couteau à herbe sont destinés à la coupe de l’herbe épaisse. AVERTISSEMENT : Toujours jeter une lame pliée, faussée, fissurée, cassée ou abîmée de toute autre façon.

 • Page 147

  MONTAGE REMARQUE : Assurez-vous que l’appareil est Montage du harnais monté correctement comme illustré dans le présent manuel. AVERTISSEMENT : Lors du travail avec Montage de la poignée en boucle un coupe-herbes, ce dernier doit toujours être accroché au harnais. Sinon, il est 1.

 • Page 148

  MONTAGE REMARQUE : Il peut être nécessaire de AVERTISSEMENT : Un équipement de déplacer l’attache du harnais sur l’arbre pour bien équilibrer l’appareil. coupe ne peut en aucun cas être utilisé si une protection homologuée n’a pas été préalablement montée. Voir le chapitre «...

 • Page 149

  MONTAGE dans la fixation du tube de transmission et fixer à l’aide d’une vis (L). 2. Monter un toc d’entraînement (B) sur l’axe sortant. 3. Tournez l’arbre jusqu’à ce que l’un des trous dans le disque d’entraînement soit en face du trou correspondant du carter.

 • Page 150

  • Afin d'éviter tout démarrage accidentel du garantir la durabilité du moteur, l’huile moteur, toujours retirer le chapeau de bougie Husqvarna XP est recommandée, car elle a été lors du remisage prolongé, si la machine n'est spécialement fabriquée pour nos moteurs deux pas sous surveillance et lors de toute mesure de temps refroidis par air.

 • Page 151

  MANIPULATION DU CARBURANT Essence, en litres Huile deux temps, en ml • Ne préparez jamais plus d’un mois de consommation de carburant à l’avance. • Si la machine n’est pas utilisée pendant une longue période, vidangez et nettoyez le réservoir. AVERTISSEMENT : Le pot d’échappement à...

 • Page 152

  DÉMARRAGE ET ARRÊT Contrôles avant la mise en marche Démarrage et arrêt • Contrôlez la lame afin de détecter d’éventuelles AVERTISSEMENT : Un embrayage fissures au niveau des dents et du trou central. complet avec carter d’embrayage et tube Les raisons les plus fréquentes de la présence de transmission doit être monté...

 • Page 153

  DÉMARRAGE ET ARRÊT REMARQUE ! N'appuyez pas sur la commande d'accélération lorsque vous essayez de démarrer le moteur. REMARQUE ! Ne pas sortir complètement la corde du lanceur et ne pas lâcher la poignée avec la corde du lanceur complètement sortie. Cela pourrait endommager la machine.

 • Page 154

  TECHNIQUES DE TRAVAIL IMPORTANT ! • Lorsque la lame est appliquée sur le tronc, toujours faire tourner le moteur à plein régime. Ce chapitre traite des consignes de sécurité de • Toujours utiliser des lames correctement base lors du travail avec un coupe-herbe. Dans affûtées.

 • Page 155

  TECHNIQUES DE TRAVAIL Nettoyage par grattage gauche le retour. Faites travailler la lame du côté gauche (secteur 8 h à 12 h). • La technique du grattage permet d’enlever toute végétation indésirable. Maintenir la tête de désherbage juste au-dessus du sol, puis l’incliner.

 • Page 156

  TECHNIQUES DE TRAVAIL AVERTISSEMENT : N’essayez jamais de retirer les végétaux coupés quand le moteur ou le fil de coupe-herbe tourne ; ceci est très dangereux et pourrait causer des blessures très graves. Arrêtez le moteur et la tête de désherbage et débranchez le câble de la bougie avant de retirer le matériel végétal qui s’est enroulé...

 • Page 157

  ENTRETIEN La durée de vie de la machine risque d'être Réglage fin du régime de ralenti T écourtée et le risque d'accidents accru si la Réglez le régime de ralenti avec la vis de réglage maintenance de la machine n'est pas effectuée T si un ajustage est nécessaire.

 • Page 158

  ENTRETIEN MISE EN GARDE : N’utilisez jamais un appareil MISE EN GARDE : Utilisez toujours le type de dont le silencieux est défectueux ou desserré. bougie recommandé. Une bougie incorrecte Vérifiez que les boulons du silencieux sont peut endommager le piston/le cylindre. bien serrés.

 • Page 159

  ENTRETIEN de carburant ne comporte pas de fissures ou • Limer les tranchants de manière égale afin de d’autres avaries. préserver l’équilibre. • Remplacer si nécessaire. Remplacez si nécessaire. AVERTISSEMENT : Toujours jeter une • Inspecter tous les câbles et connexions. lame pliée, faussée, fissurée, cassée ou •...

 • Page 160

  Remarque 3 : Les données reportées pour le niveau de vibrations équivalent montrent une dispersion statistique typique (déviation standard) de 1 m/s Modèle 129RJ (arbre de lame avec filetage à gauche M10 LH) - trou central des lames/fraises, Ø 25,4 mm Accessoires homologués...

 • Page 161

  EN ISO 12100:2010, EN ISO 11806-1:2011, ISO 14982:1998, CISPR 12:2007 TUV Rheinland N. A. a procédé à un examen volontaire pour Husqvarna AB et lui a attribué le certificat AM72140165 de conformité à la directive 2006/42/CE du Conseil de la CE relative aux machines. Le certificat s'applique à...

 • Page 162

  DROITS ET OBLIGATIONS DE VOTRE GARANTIE: L'Agence de Protection de l'Environnement des E-U, California Air Resources Board, Environnement Canada et Husqvarna Consumer Outdoor Products N.A., Inc. (HCOP) ont le plaisir d'expliquer la garantie du système de contrôle des émissions sur votre petit moteur tout- terrain, pour les années 2014 et plus tard.

 • Page 163

  Gebruik daarom altijd goedgekeurde gehoorbescherming. Husqvarna AB werkt voortdurend aan het verder ontwikkelen van haar producten en behoudt zich dan ook het recht voor om zonder aankondiging vooraf wijzigingen in o.a. vorm en...

 • Page 164

  VERKLARING VAN DE SYMBOLEN Symbolen Pijlen waarmee de begrenzing voor bevestiging van het stuur wordt aangeven. WAARSCHUWING: motorzeisen, bosmaaiers en trimmers kunnen Geluidsdrukniveau op 7,5 meter gevaarlijk zijn. Slordig of volgens Australische regelgeving. onjuist gebruik kan resulteren in ernstig letsel of overlijden van de Geluidsemissie naar de omgeving gebruiker of anderen.

 • Page 165

  WAT IS WAT? Wat is wat? 21. Meenemer 1. Blad 22. Trimmerkop 2. Vuldop smeervet 23. Dopsleutel 3. Hoekoverbrenging 24. Transportbescherming 4. Beschermkap voor snijuitrusting 25. Inbussleutel 5. Steel 26. Borgpen 6. Handgreep 27. Draagstel 7. Gashendel 28. J-bar 8. Stopschakelaar 29.

 • Page 166

  ALGEMENE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES Belangrijk WAARSCHUWING: Deze machine Een motorzeis, bosmaaier of trimmer kan bij • produceert tijdens bedrijf een onjuist of slordig gebruik een gevaarlijk elektromagnetisch veld. Dit veld kan gereedschap zijn, dat ernstig letsel of het onder bepaalde omstandigheden de overlijden van de gebruiker of anderen kan werking van actieve of passieve medische veroorzaken.

 • Page 167

  ALGEMENE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES Gehoorbescherming De levensduur van de machine kan worden verkort en het risico van ongelukken kan U moet gehoorbescherming met voldoende toenemen wanneer het onderhoud aan de dempvermogen dragen. machine niet op de juiste manier wordt uitgevoerd en wanneer service en/of reparaties niet vakkundig worden gedaan.

 • Page 168

  ALGEMENE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES Controleer of de beschermkap niet beschadigd is en geen barsten vertoont. Vervang de beschermkap als ze gebarsten is of slagen te verduren gehad heeft. Gebruik altijd de aanbevolen beschermkap voor die specifieke snijuitrusting. Zie het hoofdstuk "TECHNISCHE GEGEVENS". Druk de gashendelvergrendeling in en controleer of hij teruggaat naar de beginpositie wanneer u WAARSCHUWING: Onder geen beding...

 • Page 169

  ALGEMENE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES Geluiddemper WAARSCHUWING: De uitlaatgassen van De geluiddemper is ontworpen om het geluid van de motor zijn heet en kunnen vonken de machine te reduceren, en om de uitlaatgassen bevatten die brand kunnen veroorzaken. van de gebruiker weg te richten. Start de machine daarom nooit in VOORZICHTIG! De geluiddemper is uitgerust gesloten ruimtes of in de buurt van licht...

 • Page 170

  ALGEMENE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES Zorg ervoor dat de schranking correct is. Volg • onze instructies en gebruik de door ons aanbevolen vijlmal. WAARSCHUWING: Schakel altijd de motor uit voor u aan de snijuitrusting begint te werken. Controleer of de snijuitrusting volledig tot stilstand is Vijlen van grasmes en grasmaaiblad gekomen.

 • Page 171

  MONTEREN NB Controleer of het apparaat correct is Montage van het draagstel gemonteerd, zoals weergegeven in deze gebruikershandleiding. WAARSCHUWING: Wanneer u met een Loophandvat monteren bosmaaier werkt, moet deze altijd vastgehaakt worden in het draagstel. 1. Klik het loophandvat op de steel. Let op dat de Anders kunt u de bosmaaier niet veilig handgreep gemonteerd moet worden tussen de bedienen.

 • Page 172

  MONTEREN NB Het kan nodig zijn de klem van het draagstel anders op de steel te positioneren WAARSCHUWING: Onder geen beding voor een goede evenwichtsverdeling van het mag snijuitrusting worden gebruikt zonder dat een goedgekeurde apparaat. beschermkap is gemonteerd. Zie het hoofdstuk "TECHNISCHE GEGEVENS".

 • Page 173

  MONTEREN Monteren van trimmerbeschermkap en trimmerkop 1. Monteer trimmerbeschermkap (A) voor het werken met een trimmerkop. De trimmerbeschermkap/combibeschermkap wordt vastgehaakt aan de bevestiging op de steel en vastgezet met een schroef (L). 2. Monteer de meenemer (B) op de uitgaande as. 3.

 • Page 174

  • Voor het beste resultaat en een lange van stalling. levensduur van de motor adviseren wij • De transportbescherming van de snijuitrusting Husqvarna XP-olie te gebruiken, die speciaal moet tijdens vervoer of opslag van de machine ontwikkeld is voor onze luchtgekoelde altijd aangebracht zijn.

 • Page 175

  BRANDSTOFHANTERING • Meng niet meer brandstof dan voor max. 1 maand nodig is. • Als u de machine gedurende langere tijd niet gebruikt, moet u de brandstoftank leegmaken en reinigen. WAARSCHUWING: De katalysatorgeluiddemper wordt erg heet, zowel tijdens het gebruik als na het stoppen.

 • Page 176

  STARTEN EN STOPPEN Controle voor het starten Starten en stoppen • Controleer het blad op barsten bij de middelste WAARSCHUWING: Start de machine opening of bij de tandbodems. De barsten nooit voordat de koppeling, het ontstaan meestal doordat er tijdens het vijlen koppelingsdeksel en de steel volledig scherpe hoeken ontstaan zijn in de gemonteerd zijn, anders kunnen er...

 • Page 177

  STARTEN EN STOPPEN LET OP! Trek het starterkoord niet volledig uit en laat de starthendel niet zomaar los wanneer het volledig uitgetrokken is. Dit kan tot beschadigingen van de machine leiden. Trek herhaaldelijk aan het startkoord tot de motor start (of max. 3 keer trekken). 4.

 • Page 178

  ARBEIDSTECHNIEK BELANGRIJK! • Zorg ervoor dat de uitrusting altijd juist afgesteld en aangepast is. In dit gedeelte worden de • Volg de veiligheidsvoorschriften. basisveiligheidsregels beschreven voor het • Organiseer het werk goed. werken met trimmers. Wanneer u in een • Zorg ervoor dat het blad op volle toeren draait situatie belandt waarin u niet goed weet hoe u voor u begint.

 • Page 179

  ARBEIDSTECHNIEK maaimoment is en de beweging van links naar scheef. Laat het uiteinde van de draad tegen rechts de retourbeweging. Laat de linkerkant de grond slaan rondom bomen, palen, van het blad werken (tussen 8 en 12 uur). standbeelden, enz. BELANGRIJK! Deze techniek veroorzaakt grotere slijtage van de draad.

 • Page 180

  ARBEIDSTECHNIEK WAARSCHUWING: Noch de gebruiker van de machine noch iemand anders mag proberen het maaisel of het afgesneden materiaal te verwijderen wanneer de motor of de draad van de trimmer draait, omdat dit tot ernstig letsel kan leiden. Stop de motor en de trimmerkop en koppel de kabel los van de bougie voordat u materiaal verwijdert dat zich rondom de aandrijfas heeft gewikkeld,...

 • Page 181

  ONDERHOUD De levensduur van de machine kan worden Fijnafstelling van het stationair toerental T verkort en het risico van ongelukken kan Als het stationair toerental opnieuw moet worden toenemen wanneer het onderhoud aan de afgesteld, gebruik dan daarvoor de T-schroef. machine niet op de juiste manier wordt uitgevoerd Draai de T-schroef eerst rechtsom totdat de en wanneer service en/of reparaties niet...

 • Page 182

  ONDERHOUD LET OP: Gebruik de machine nooit als de LET OP: Gebruik altijd het juiste bougietype. geluiddemper defect is of loszit. Controleer of Andere types kunnen de zuiger/cilinder de bouten van de geluiddemper goed beschadigen. vastzitten. Bougie Het luchtfilter dient regelmatig te worden WAARSCHUWING: Tijdens het gebruik schoongemaakt (stof en vuil verwijderen) om de en een tijdje daarna is de geluiddemper...

 • Page 183

  ONDERHOUD barsten of andere defecten vertoont. Vervang • Vijl alle sneden evenveel bij om de balans te het indien nodig. bewaren. • Controleer alle kabels en aansluitingen. • Controleer de koppeling, de koppelingsveren WAARSCHUWING: Gooi een verbogen, en koppelingstrommel op slijtage. Laat deze, scheef, gebarsten, gebroken of op andere indien nodig, bij een erkende servicewerkplaats wijze beschadigd blad altijd weg.

 • Page 184

  (standaardafwijking) van 1 dB(A). Opm. 3: De gerapporteerde gegevens voor een vergelijkbaar trillingsniveau vertonen een typische statistische spreiding (standaardafwijking) van 1 m/s Model 129RJ (M10 LH hoofdasdraad) - opening in het midden van de bladen/messen, Ø 25,4 mm Goedgekeurde accessoires Type Snijuitrusting / beschermkap, onderdeelnr.

 • Page 185

  VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING Naam van uitgever: Husqvarna AB, S-561 82 Huskvarna, Zweden, telefoon: +46-36-146500. Husqvarna AB is als enige verantwoordelijk voor het object van deze verklaring: trimmer en/of bosmaaier, platform(s) A05328CSHV vertegenwoordigend model 129RJ met serienummers van 2014 en later.

 • Page 186

  ADVERTENCIA: El tubo de escape del motor de este producto contiene sustancias químicas que pueden causar cáncer, defectos congénitos u otros daños en el sistema reproductor. Antes de arrancar, observe lo siguiente: Lea detenidamente el manual de instrucciones. ADVERTENCIA: Bajo ninguna circunstancia debe modificarse la configuración original de la máquina sin autorización del fabricante.

 • Page 187

  EXPLICACIÓN DE LOS SÍMBOLOS Símbolos Marcas de flechas que indican los límites para montar el manillar. ADVERTENCIA: Las desbrozadoras, quita arbustos y recortadoras Nivel de presión sonora a 7,5 pueden ser peligrosas. Su metros, conforme a la legislación uso descuidado o erróneo australiana.

 • Page 188

  COMPONENTES Componentes 21. Pieza de arrastre 1. Hoja 22. Cabezal de corte 2. Tapón de recarga de lubricante 23. Llave de cubo 3. Engranaje angulado 24. Protección para transportes 4. Protección del equipo de corte 25. Llave hexagonal 5. Tubo 26.

 • Page 189

  INSTRUCCIONES GENERALES DE SEGURIDAD Importante ADVERTENCIA: Un equipo de corte Una desbrozadora, quita arbustos o defectuoso o una hoja mal afilada • recortadora puede ser una herramienta aumentan el riesgo de accidentes. peligrosa si se utiliza de manera errónea o descuidada, y provocar heridas graves o ADVERTENCIA: No permita nunca que los mortales al usuario o a otras personas.

 • Page 190

  INSTRUCCIONES GENERALES DE SEGURIDAD productos le garantiza que puede recibir un mantenimiento y servicio profesional. Si no ha adquirido la máquina en una de nuestras tiendas especializadas con servicio, solicite información sobre el taller de servicio más Guantes cercano. Se deben utilizar guantes cuando sea necesario, por ejemplo al montar el equipo de corte.

 • Page 191

  INSTRUCCIONES GENERALES DE SEGURIDAD ADVERTENCIA: La sobreexposición a las vibraciones puede provocar problemas circulatorios y dolencias de carácter nervioso, especialmente en personas con patologías circulatorias. Acuda a un médico si nota síntomas corporales que Consulte las instrucciones bajo el título puedan relacionarse con la «Arranque».

 • Page 192

  INSTRUCCIONES GENERALES DE SEGURIDAD Para el silenciador, es sumamente importante El forro de nilón del interior de la tuerca de seguir las instrucciones de control, mantenimiento seguridad no debe estar tan gastado que se y servicio de la máquina. Nunca utilice una pueda apretar con los dedos.

 • Page 193

  INSTRUCCIONES GENERALES DE SEGURIDAD Cabezal de corte El cabezal de corte está destinado a recortar la hierba. IMPORTANTE: Observe siempre que el hilo de corte esté enrollado en forma firme y uniforme al rodillo, de lo contrario la máquina producirá vibraciones que pueden ser perjudiciales para la salud.

 • Page 194

  MONTAJE NOTA: Asegúrese de que la máquina está Montaje del arnés montada correctamente como se muestra en este manual. ADVERTENCIA: Al trabajar con una quita Montaje del mango de tipo cerrado arbustos, esta debe engancharse siempre al arnés. De otro modo, no podrá 1.

 • Page 195

  MONTAJE NOTA: Puede ser necesario reubicar la ADVERTENCIA: Bajo ninguna abrazadera del arnés en el tubo para lograr un buen equilibrio de la unidad. circunstancia se puede utilizar un equipo de corte sin haber montado antes la protección recomendada. Consulte el apartado «DATOS TÉCNICOS».

 • Page 196

  MONTAJE engancha en la sujeción del tubo y se fija con un tornillo (L). 2. Coloque la pieza de arrastre (B) en el eje de salida. 3. Gire el eje hasta que uno de los orificios del disco de arrastre coincida con un orificio de la caja de engranajes.

 • Page 197

  • Para evitar el arranque imprevisto del motor, se del motor, se recomienda usar aceite debe quitar siempre la pipa de la bujía para el HUSQVARNA XP, ya que ha sido elaborado almacenaje prolongado de la máquina, si se va especialmente para nuestros motores de dos a dejar la máquina sin vigilar y para efectuar...

 • Page 198

  MANIPULACIÓN DEL COMBUSTIBLE Gasolina, litros Aceite para motores de dos tiempos, ml • No mezcle más combustible que el necesario para utilizar un mes como máximo. • Si no va a utilizar la máquina por un tiempo prolongado, vacíe el depósito de combustible y límpielo.

 • Page 199

  ARRANQUE Y PARADA Control antes de arrancar Arranque y parada • Compruebe que la hoja no tenga grietas en la ADVERTENCIA: Antes de arrancar la base de los dientes ni en el orificio central. El máquina debe montarse el embrague, la motivo más común de la aparición de grietas cubierta del embrague completa con el es que durante el limado se han formado...

 • Page 200

  ARRANQUE Y PARADA NOTA No apriete el acelerador mientras intenta arrancar el motor. NOTA No extraiga el cordón de arranque al máximo, y no suelte la empuñadura de arranque si ha extraído todo el cordón. Ello puede ocasionar averías en la máquina. Tire del hilo varias veces hasta que el motor intente arrancar (3 veces como máximo).

 • Page 201

  TÉCNICA DE TRABAJO IMPORTANTE • Siempre haga girar la hoja a máxima velocidad al iniciar el corte. Este apartado se ocupa de las precauciones de • Utilice siempre hojas bien afiladas. seguridad fundamentales para el trabajo con desbrozadoras y recortadoras. Cuando se vea •...

 • Page 202

  TÉCNICA DE TRABAJO estatuas, etc. IMPORTANTE Esta técnica aumenta el desgaste del hilo. • Si al desbrozar la hierba la hoja es inclinada un • El hilo se desgasta más rápido y se debe poco hacia la izquierda, la hierba se acumula alimentar más seguido al trabajar contra en una hilera que es más fácil de juntar piedras, ladrillos, hormigón, cercas de metal,...

 • Page 203

  TÉCNICA DE TRABAJO ADVERTENCIA: Ni el usuario de la máquina ni ninguna otra persona debe intentar quitar la vegetación cortada cuando el motor o el hilo de corte aún están girando, dado que esto comporta riesgo de daños graves. Pare el motor y el cabezal de corte y desconecte el cable de la bujía antes de quitar la vegetación que se ha enrollado en el eje de la hoja,...

 • Page 204

  MANTENIMIENTO Reglaje preciso del régimen de ralentí, La vida útil de la máquina puede acortarse y el tornillo T riesgo de accidentes puede aumentar si el mantenimiento de la máquina no se hace de forma Regule el régimen de ralentí con el tornillo T, si es adecuada y si los trabajos de servicio y/o necesario un reajuste.

 • Page 205: Filtro De Aire

  MANTENIMIENTO máquina se recalienta y se dañan el cilindro y el aproximadamente después de un mes de pistón. funcionamiento o más a menudo si es necesario. ATENCIÓN: Nunca utilice una máquina que ATENCIÓN: Utilice siempre el tipo de bujía tenga un silenciador defectuoso o flojo. recomendado.

 • Page 206

  MANTENIMIENTO • La hoja y la cuchilla se afilan con una lima • Controle que el engranaje angulado tenga plana de picadura sencilla. grasa hasta las 3/4 partes. Si es necesario llene con grasa especial. • Lime todos los dientes por igual para conservar el equilibrio.

 • Page 207

  (desviación típica) de 1 dB (A). Nota 3: Los datos referidos del nivel de vibración poseen una dispersión estadística habitual (desviación típica) de 1 m/s Modelo 129RJ (rosca de tubo a izquierdas M10) - Orificio central en hojas/cuchillas Ø 25,4 mm Accesorios homologados El tipo Equipo de corte / protección,...

 • Page 208

  Nombre del emisor: Husqvarna AB, SE-561 82 Huskvarna (Suecia), tel.: +46 36 146500. Husqvarna AB declara la responsabilidad sobre el objeto de esta declaración: Plataformas de recortadora o quita arbustos, A05328CSHV que representan el modelo 129RJ de los número de serie de 2014 y en adelante.

 • Page 209

  SUS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE GARANTIA: La Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos, la Junta de Recursos Ambientales de California, la Agencia Ambiental Canadiense y Husqvarna Consumer Outdoor Products N.A., Inc. (HCOP) se complacen en explicar la garantía con la que cuenta el sistema de control de emisión en su motor pequeño, modelo 2013 y más adelante para uso fuera de carretera.

 • Page 210

  AVISO: os gases de escape do motor deste produto contêm produtos químicos identificados pelo estado da Califórnia como causadores de cancro, malformações congénitas ou outros problemas do sistema reprodutor. Antes de arrancar, observe o seguinte: Leia atentamente o manual do utilizador. AVISO: não é...

 • Page 211

  EXPLICAÇÃO DOS SÍMBOLOS As máquinas equipadas com Símbolos lâminas de relva podem ser projectadas violentamente para o AVISO: as roçadoras de lado quando a lâmina entra em relva, de arbustos e os contacto com um objecto fixo. A aparadores podem ser lâmina pode provocar a perigosos.

 • Page 212

  DESCRIÇÃO DAS PEÇAS Descrição das peças 21. Accionador 1. Lâmina 22. Cabeçote de recorte 2. Tampão de enchimento de massa lubrificante 23. Chave de caixa 3. Engrenagem cónica 24. Protecção para transporte 4. Protecção do equipamento de corte 25. Chave hexagonal 5.

 • Page 213

  INSTRUÇÕES GERAIS DE SEGURANÇA Importante AVISO: a utilização de um equipamento Se utilizar roçadoras de relva, de arbustos ou de corte incorrecto ou uma lâmina • aparadores de uma forma incorrecta ou instalada incorrectamente pode aumentar desadequada, estes podem transformar-se o risco de acidentes.

 • Page 214

  INSTRUÇÕES GERAIS DE SEGURANÇA alguma das verificações que se seguem, norma EN 166 na Europa, a norma ANSI Z87 nos EUA e a CSA Z94 no Canadá. procure a sua oficina autorizada. A compra de qualquer um dos nossos produtos garante-lhe a obtenção de reparação e assistência profissionais.

 • Page 215

  INSTRUÇÕES GERAIS DE SEGURANÇA AVISO: a sobreexposição a vibrações pode levar a lesões arteriais ou nervosas em pessoas com problemas no sistema circulatório. Consulte um médico em caso de sintomas relacionados com a sobreexposição a vibrações. Alguns Consulte as instruções na secção "Arranque". desses sintomas são entorpecimento, Arranque a máquina e acelere a fundo.

 • Page 216

  INSTRUÇÕES GERAIS DE SEGURANÇA É muito importante cumprir as instruções de O revestimento de nylon da porca de fixação não controlo, manutenção e assistência dos deverá estar gasto a ponto de se poder apertar silenciadores. Nunca utilize uma máquina com um manualmente.

 • Page 217

  INSTRUÇÕES GERAIS DE SEGURANÇA Cabeçote de recorte O cabeçote de recorte destina-se ao corte de relva. IMPORTANTE: certifique-se sempre de que a corda de corte é enrolada firme e uniformemente no tambor para evitar a ocorrência de vibrações prejudiciais. Regras básicas Utilize apenas o equipamento de corte •...

 • Page 218

  MONTAGEM NOTA: certifique-se de que a máquina está Instalação do suporte correctamente montada conforme indicado neste manual. AVISO: ao trabalhar com uma roçadora, Montagem do punho fechado esta tem de estar sempre bem segura no suporte. De outra forma, não será capaz 1.

 • Page 219

  MONTAGEM NOTA: pode ser necessário colocar AVISO: nunca utilize um equipamento de novamente o grampo do suporte no eixo para equilibrar correctamente a máquina. corte sem que esteja montada uma protecção aprovada. Consulte a secção "ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS". Caso esteja montada uma protecção incorrecta ou defeituosa, tal pode causar ferimentos pessoais graves.

 • Page 220

  MONTAGEM 2. Monte o accionador (B) no eixo de saída. 3. Rode o eixo até que um dos orifícios do accionador fique alinhado com o orifício correspondente na caixa de engrenagem. 4. Introduza o pino de bloqueio (C) no orifício para bloquear o eixo.

 • Page 221

  • Para garantir o melhor desempenho e durabilidade do motor, deverá optar pelo óleo • Para impedir o arranque acidental do motor, tem Husqvarna XP, pois foi especialmente de retirar sempre a cobertura da vela de ignição formulado para os nossos motores a dois quando a máquina for armazenada por um...

 • Page 222

  MANUSEAMENTO DO COMBUSTÍVEL • Agite bem toda a mistura de combustível antes de a colocar no depósito de combustível da máquina. Gasolina, litro Óleo para motores (galão) a dois tempos, ml (oz) 4 (1) 77 (2,6) 8 (2) 154 (5,2) •...

 • Page 223

  ARRANQUE E PARAGEM Verificação pré-arranque Arranque e paragem • Verifique a existência de fissuras na base dos AVISO: a embraiagem, a cobertura da dentes ou no orifício central da lâmina. O embraiagem e o eixo têm de estar motivo mais comum de formação de fissuras completamente montados antes de ligar a são cantos afiados na base dos dentes, máquina para evitar que as peças se...

 • Page 224

  ARRANQUE E PARAGEM NOTA! Não aperte o acelerador enquanto tenta ligar o motor. NOTA! Não puxe inteiramente a corda de arranque nem solte o punho de arranque se a corda estiver totalmente distendida. Esta prática pode danificar a máquina. Repita as tentativas de arranque do motor puxando pela corda (puxar, no máximo, 3 vezes).

 • Page 225

  TÉCNICAS DE TRABALHO • Certifique-se de que o equipamento está bem IMPORTANTE! ajustado. Esta secção descreve as precauções de • Siga as precauções de segurança. segurança básicas para o trabalho com • Organize bem o trabalho. aparadores. Se tiver alguma dúvida relativa ao •...

 • Page 226

  TÉCNICAS DE TRABALHO (entre as posições correspondentes às 8 e 12 o. Permita que a extremidade da corda bata no horas dos ponteiros do relógio). solo à volta de árvores, postes, estátuas, etc. IMPORTANTE! Esta técnica aumenta o desgaste da corda de corte. •...

 • Page 227

  TÉCNICAS DE TRABALHO AVISO: nem o operador da máquina nem qualquer outra pessoa devem tentar retirar o material cortado enquanto o motor estiver a funcionar ou a corda de corte estiver em movimento, pois tal poderá provocar ferimentos graves. Desligue o motor e o cabeçote de recorte e desligue o cabo da vela de ignição antes de remover o material enrolado no eixo motriz, caso contrário correrá...

 • Page 228

  MANUTENÇÃO A vida útil da máquina pode ser afectada e o risco parafuso de ajuste em T para a direita até que o de acidentes pode aumentar se a manutenção da equipamento de corte comece a rodar. De máquina não for correcta e se as revisões e seguida, rode o parafuso para a esquerda até...

 • Page 229

  MANUTENÇÃO CUIDADO: nunca utilize a máquina se o CUIDADO: utilize sempre o tipo de vela de silenciador estiver avariado ou solto. ignição recomendado. Uma vela de ignição Certifique-se de que os parafusos do incorrecta pode danificar o pistão/cilindro. silenciador estão apertados. Filtro de ar O filtro de ar tem de ser limpo regularmente para AVISO: o silenciador com catalisador...

 • Page 230

  MANUTENÇÃO Ateste com massa lubrificante especial, se • As lâminas e cortadoras de relva afiam-se com necessário. uma lima plana de picado simples. • Verifique se o filtro de combustível não está • Proceda à afiação de todos os rebordos para sujo e se a mangueira de combustível não conservar o equilíbrio da lâmina.

 • Page 231

  Nota 3: os dados comunicados relativamente ao nível de vibração equivalente têm uma dispersão estatística típica (desvio padrão) de 1 m/s Modelo 129RJ (rosca do eixo da haste esquerda M10) - orifício central das lâminas/cortadoras, Ø 25,4 mm Acessórios aprovados...

 • Page 232

  Foram respeitadas as seguintes normas: EN ISO 12100:2010, EN ISO 11806-1:2011, ISO 14982:1998, CISPR 12:2007 A TÜV Rheinland N.A. executou um controlo voluntário em nome da Husqvarna AB, de modo a fornecer o certificado AM72140165 Certificado de conformidade com a directiva 2006/42/CE do Conselho da CE referente a máquinas.

 • Page 233

  AVVERTENZA: i gas di scarico del motore di questo prodotto contengono sostanze chimiche ritenute dallo Stato della California causa di cancro, difetti congeniti o altri danni al sistema riproduttivo. Prima dell’avviamento osservare quanto segue: leggere accuratamente il Manuale dell'operatore. AVVERTENZA: Evitare assolutamente di modificare la versione originale della macchina senza l’autorizzazione del fabbricante.

 • Page 234

  SPIEGAZIONE DEI SIMBOLI Simboli Le frecce indicano i limiti entro i quali viene montata l'impugnatura. AVVERTENZA: i decespugliatori forestali, i decespugliatori e i trimmer Livello di pressione acustica a 7,5 possono essere pericolosi! m secondo la normativa L’uso negligente o australiana.

 • Page 235

  IDENTIFICAZIONE DELLE PARTI Identificazione delle parti 21. Menabrida 1. Lama 22. Testina portafilo 2. Rifornimento lubrificante 23. Chiave a brugola 3. Riduttore angolare 24. Protezione di trasporto 4. Protezione del gruppo di taglio 25. Chiave esagonale 5. Albero 26. Spina di bloccaggio 6.

 • Page 236

  NORME GENERALI DI SICUREZZA Importante AVVERTENZA: l'uso di un gruppo di Usati in maniera impropria o negligente il • taglio sbagliato o l'incorretto affilamento decespugliatore forestale, il decespugliatore e della lama possono aumentare il rischio il trimmer possono essere attrezzi pericolosi, di incidenti.

 • Page 237

  NORME GENERALI DI SICUREZZA macchina presso un rivenditore con centro di assistenza, informatevi sull’ubicazione della più vicina officina autorizzata. AVVERTENZA: non usare mai una Guanti macchina con dispositivi di sicurezza Usare i guanti quando è necessario, per es. guasti. durante il montaggio del gruppo di taglio. Seguire le istruzioni per il controllo, la manutenzione e l'assistenza descritte nel presente capitolo.

 • Page 238

  NORME GENERALI DI SICUREZZA Vedere le istruzioni alla sezione "Avviamento". Avviare il motore ed accelerare a pieno AVVERTENZA: La sovraesposizione a acceleratore. Lasciar andare l’acceleratore e vibrazioni può provocare lesioni vascolari accertarsi che il gruppo di taglio di taglio si fermi e o nervose in soggetti che soffrono di resti fermo.

 • Page 239

  NORME GENERALI DI SICUREZZA È di estrema importanza seguire le istruzioni Il blocco di nylon del dado di bloccaggio non deve relative a controllo, manutenzione e assistenza essere talmente usurato da poter essere girato a della marmitta. Non usare mai la macchina se la mano.

 • Page 240

  NORME GENERALI DI SICUREZZA AVVERTENZA: Rottamare sempre la lama che sia piegata, contorta, lesionata, incrinata o danneggiata in altro modo. Non provate mai a raddrizzare una lama piegata per riutilizzarla. Usare solo lame originali del tipo raccomandato. Testina portafilo La testina portafilo è adatta per la bordatura dell’erba.

 • Page 241

  MONTAGGIO NOTA: verificare che tutte le parti siano Montaggio del cinghiaggio correttamente installate come illustrato in questo manuale AVVERTENZA: durante l'uso, il Montaggio dell’impugnatura ad anello decespugliatore deve essere sempre agganciato saldamente al cinghiaggio. 1. Premere l’impugnatura ad anello sull’albero Altrimenti, non sarà...

 • Page 242

  MONTAGGIO NOTA: potrebbe essere necessario spostare il morsetto del cinghiaggio sull'albero per un AVVERTENZA: Non usare mai in nessun bilanciamento corretto dell'unità. caso alcun gruppo di taglio senza che sia stato montato un dispositivo di protezione omologato. Vedere il capitolo "DATI TECNICI".

 • Page 243

  MONTAGGIO protezione parasassi/protezione multipla viene agganciata all’albero e fissata con il bullone (L). 2. Montare il menabrida (B) sull’albero in uscita. 3. Ruotare l'albero fino a che uno dei fori del menabrida non sia allineato al foro corrispondente nella scatola ingranaggi. 4.

 • Page 244

  • Per garantire prestazioni e durata del motore termine. migliori, è preferibile utilizzare olio Husqvarna • Durante il trasporto e il rimessaggio della XP poiché è stato formulato appositamente per i macchina la protezione per il trasporto deve nostri motori a due tempi raffreddati ad aria.

 • Page 245

  OPERAZIONI CON IL CARBURANTE • Preparare una quantità di miscela necessaria al massimo per un mese. • In caso di rimessaggio prolungato, vuotare e pulire il serbatoio del carburante. AVVERTENZA: Il convertitore catalitico è molto caldo durante l’uso e subito dopo l’arresto del motore.

 • Page 246

  AVVIAMENTO E ARRESTO Controlli prima dell'avviamento Avviamento e arresto • Controllare la lama per accertarsi che non vi AVVERTENZA: prima di avviare la siano incrinature sul fondo dei denti o presso il macchina, la frizione, il coperchio della foro centrale. Le cause più frequenti delle frizione e l’albero devono essere montati, incrinature sono il formarsi di angoli acuti sui altrimenti i componenti potrebbero...

 • Page 247

  AVVIAMENTO E ARRESTO NOTA! Non premere il comando dell'acceleratore mentre si tenta di avviare il motore. NOTA! Non estrarre completamente la fune di avviamento e non lasciare l'impugnatura di avviamento con la fune estratta. Questo potrebbe danneggiare la macchina. Ripetere i tentativi di avviamento finché...

 • Page 248

  TECNICA DI LAVORO • Regolare sempre adeguatamente IMPORTANTE! l’attrezzatura. Questo capitolo descrive le fondamentali • Seguire le norme di sicurezza. norme di sicurezza per il lavoro con i trimmer. • Organizzare bene il lavoro. Trovandosi in una situazione di insicurezza •...

 • Page 249

  TECNICA DI LAVORO di taglio del trimmer duri di più e la testina • L’erba viene falciata con movimenti oscillanti portafilo si usuri di meno. lateralmente, in cui il movimento da destra a sinistra costituisce il momento di falciatura Estirpazione di erbacce mentre il movimento da sinistra a destra è...

 • Page 250

  TECNICA DI LAVORO AVVERTENZA: non cercare mai di rimuovere il materiale tagliato con il motore in moto o il filo di taglio del trimmer in rotazione, perché ciò potrebbe causare gravi lesioni fisiche sia per l'operatore che per eventuali terzi Fermare il motore e la testina portafilo e scollegare il cavo dalla candela prima di rimuovere il materiale tagliato impigliato all'albero di...

 • Page 251

  MANUTENZIONE La durata della macchina può ridursi e il rischio di quando il gruppo di taglio comincia a ruotare. incidenti aumentare se la manutenzione non viene Girare poi la vite in senso antiorario fino a quando eseguita correttamente e se l'assistenza e/o le il gruppo di taglio si arresta.

 • Page 252

  MANUTENZIONE N.B: non utilizzare mai una macchina con N.B: usare candele originali o del tipo marmitta difettosa o non correttamente fissata raccomandato. Altre candele possono Assicurarsi che i bulloni della marmitta siano danneggiare cilindro e pistone. serrati. Filtro dell’aria Pulire regolarmente il filtro dell’aria per evitare : AVVERTENZA: Le marmitte con disturbi di carburazione convertitore catalitico diventano molto...

 • Page 253

  MANUTENZIONE • Controllare che la frizione, le molle della AVVERTENZA: Rottamare sempre la lama frizione e il tamburo della frizione non siano che sia piegata, contorta, lesionata, usurati. Sostituire se necessario presso incrinata o danneggiata in altro modo. un'officina di assistenza autorizzata. Non provate mai a raddrizzare una lama •...

 • Page 254: Caratteristiche Tecniche

  (deviazione standard) di 1 dB (A). Nota 3: i dati riportati per il livello di vibrazione equivalente hanno una dispersione statistica tipica (deviazione standard) di 1 m/s². Modello 129RJ (M10 LH per arbusti) - Foro centrale di lame/coltelli Ø 25,4 mm Accessori omologati Tipo Gruppo di taglio / protezione, n°...

 • Page 255: Dichiarazione Di Conformit

  Sono state applicate le seguenti norme: EN ISO 12100:2010, EN ISO 11806-1:2011, ISO 14982:1998, CISPR 12:2007 TÜV Rheinland N.A. ha eseguito l'omologazione volontaria per conto di Husqvarna AB, emettendo il Certificato di conformità AM72140165 relativo alla Direttiva Macchine 2006/42/CE del Consiglio. Questo certificato si applica a tutti i siti produttivi e paesi d'origine, così...

 • Page 256

  HOIATUS! Selle toote mootori heitgaasid sisaldavad kemikaale, mis põhjustavad California osariigile teadaolevalt vähki, sünnidefekte või teisi paljunemisvõimet kahjustavaid mõjusid. Enne käivitamist tuleb meeles pidada järgmist: Lugege kasutusjuhend hoolikalt läbi. HOIATUS! Seadme algset konstruktsiooni ei tohi muuta ilma tootja loata. Kasuta alati originaalosi. Lubamatud muudatused ja varuosad võivad põhjustada raskeid või isegi eluohtlikke kehavigastusi operaatorile...

 • Page 257

  SÜMBOLITE SELETUS Sümbolid Nooled, mis näitavad käepideme paigaldamise piire. HOIATUS! Puhastussaed, võsalõikurid ja trimmerid võivad olla ohtlikud. Helirõhutase 7,5 m kaugusel Hooletu või väär Austraalia eeskirjade kohaselt. käsitsemine võib põhjustada operaatori või teiste isikute vigastamisi Ümbritsevasse keskkonda leviv või hukkumist. müra vastavalt Euroopa Enne seadme kasutamist lugege Ühenduse direktiivile.

 • Page 258

  MIS ON MIS? Mis on mis? 21. Vedamisketas 1. Lõiketera 22. Trimmeripea 2. Määrdeaine täitekork 23. Padrunvõti 3. Nurkreduktor 24. Transportkaitse 4. Lõikeosa kaitsekate 25. Kuuskantvõti 5. Vars 26. Splint 6. Käepide 27. Kanderihmad 7. Gaasihoovastik 28. J-kujuline latt 8. Seiskamislüliti 29.

 • Page 259

  ÜLDISED OHUTUSEESKIRJAD Tähtis HOIATUS! Ärge laske lapsi seadme Puhastussaag, võsalõikur või trimmer võivad lähedale ega seadet kasutada! Kuna • olla vale või hooletu käsitsemise korral seadmel on vedruga seiskamislüliti ja ohtlikud ja põhjustada kasutajale või teistele seda saab väikesel kiirusel kerge vaevaga isikutele tõsiseid või eluohtlikke vigastusi.

 • Page 260

  ÜLDISED OHUTUSEESKIRJAD sulgurit (A) (st haarate käepidemest), vabaneb gaasihoovastik (B). Käepidemest lahti lastes lähevad nii gaasihoovastik kui sulgur tagasi algasendisse. Seda liigutust juhivad kaks iseseisvat tagasitõmbevedru. Gaashoovastik Saapad sulgeb automaatselt tühikäigule kohe, kui lased Kandke libisemisvastaseid hea haardega saapaid. käepideme käest. Riietus Kandke vastupidavast materjalist riideid ning hoiduge liiga avaratest rõivastest, mis võivad...

 • Page 261

  ÜLDISED OHUTUSEESKIRJAD Kontrolli, kas rakmed asetsevad õigesti. Kui rakmed ja seade on korda seatud, kontrolli kiirkinnituse töötamist. Summuti Summuti ülesandeks on hoida minimaalset mürataset ja suunata mootori heitgaasid operaatorist eemale. Lõikeosa kaitsekate ETTEVAATUST! Summuti on varustatud Selle kaitse ülesandeks on kaitsta seadme katalüsaatoriga, mille ülesandeks on kasutajat tagasipaiskuvate esemete eest.

 • Page 262

  ÜLDISED OHUTUSEESKIRJAD Kinnitusmutter Lõikeosa Mõnede lõikeosade kinnitamiseks kasutatakse Rohuterad ja rohunoad on mõeldud jämeda rohu kinnitusmutrit. lõikamiseks. Kinnikeeramisel keeratakse mutrit lõikeosa Trimmeripea on mõeldud rohu trimmimiseks. pöörlemisele vastassuunas. Lahtikeeramiseks keeratakse mutrit lõikeosa pöörlemissuunas. (Mutter on vasakkeermega.) Keerake mutter padrunvõtmega kinni. Üldised eeskirjad Lõikeosasid tohib kasutada ainult meie soovitatud kaitsekatetega! Vt jaotist „TEHNILISED...

 • Page 263

  ÜLDISED OHUTUSEESKIRJAD HOIATUS! Tera tuleb alati uue vastu vahetada, kui see on paindunud, kõver, pragunenud, murdunud või teisiti vigastada saanud. Ära ürita kunagi kõverat tera sirgeks teha, et seda uuesti kasutada. Kasuta alati ainult ettenähtud tüüpi originaalterasid. Trimmeripea TÄHTIS! Jälgige alati, et jõhv oleks keritud trumlile ühtlaselt ja tugevalt, vastasel juhul tekivad seadmes tervisele kahjulikud vibratsioonid.

 • Page 264

  KOKKUPANEK MÄRKUS. Veenduge, et seade on õigesti Rakmete kasutamine kokku pandud, nagu on käesolevas juhendis näidatud. HOIATUS! Võsalõikuri kasutamisel tuleb Silmuskäepideme monteerimine see alati korralikult rakmete külge kinnitada. Vastasel juhul ei saa te 1. Kinnitage silmuskäepide klõpsatusega varrele. võsalõikurit ohutult juhtida. Selle Juhime tähelepanu, et käepide tuleb tagajärjeks võib olla iseenda või teiste paigaldada varrel olevate noolte vahele.

 • Page 265

  KOKKUPANEK Lõiketera kaitsekatte, rohutera ja rohunoa paigaldamine Õige kõrgus Reguleerige rakmed nii, et lõikeosa oleks maapinnaga paralleelselt. 1. Haakige lõiketera kaitsekate / kombikaitse (A) varrel olevasse kinnituskohta ja kinnitage poldiga. ETTEVAATUST! Kasuta soovitatud terakaitset. Vt. ptk. Tehnilised andmed. 2. Monteeri vedamisketas (B) väljuvale võllile. 3.

 • Page 266

  KOKKUPANEK 6. Demonteerimine toimub vastaspidises järjekorras.

 • Page 267

  • Parima jõudluse ja mootori vastupidavuse nõus. tagamiseks on soovitatav kasutada õli • Lase kütuse- ja õlipaak täiesti tühjaks, enne kui Husqvarna XP, mis on loodud spetsiaalselt meie jätad seadme pikaks ajaks seisma. Paluge õhkjahutusega kahetaktilistele mootoritele. lähimast bensiinijaamast abi sobiva paiga Kasutage kütuse segamiseks ainult kvaliteetset...

 • Page 268

  KÜTUSE KÄSITSEMINE väga kuum. See kehtib ka tühikäigul töötamisel. Olge tuleohu suhtes tähelepanelik, eriti tuleohtlike ainete ja/või gaaside läheduses töötamisel. Tankimine HOIATUS! Järgnevad ettevaatusabinõud vähendavad tuleohtu. • Ära suitseta kütuse läheduses ega pane sinna midagi kuuma. • Enne kütuse lisamist seisake alati mootor. •...

 • Page 269

  KÄIVITAMINE JA SEISKAMINE Kontroll enne käivitamist Käivitamine ja seiskamine • Veenduge, et lõiketera hammaste vahele või HOIATUS! Sidur, sidurikate ja vars tuleb keskava juurde ei oleks tekkinud pragusid. paigaldada enne seadme käivitamist, Tavaliselt on selliste pragude põhjuseks see, et vastasel juhul võivad osad lahti tulla ja teritamisel lükatakse viiliga hammaste vahele tekitada kehavigastusi.

 • Page 270

  KÄIVITAMINE JA SEISKAMINE 4. Kui mootor käivitub või selle käivitamiskatsel, vajutage õhuklapi hoob alla tööasendisse. 5. Tõmmake tugevasti käivitusnöörist, kuni mootor käivitub. 6. Kui mootor on käivitunud, laske sel enne täisgaasi rakendamist 30 sekundit soojeneda. Soe mootor 1. Kütusepump: vajutage korduvalt (umbes 10 korda) kütusepumba kummipõiele, et kütus liiguks põide.

 • Page 271

  TÖÖVÕTTED TÄHTIS! • Väldi kivisse lõikamist. • Vähenda pöördeid tühikäigule peale igat Käesolev jaotis käsitleb põhilisi ohutuseeskirju tööoperatsiooni. Kui mootor töötab täiskäigul trimmeritega töötamisel. Kui olukord on teile pikemat aega ilma koormuseta, võib tekkida tundmatu, katkestage töö ja paluge raskeid mootorivigastusi. spetsialistidelt abi ja nõu.

 • Page 272

  TÖÖVÕTTED pääseda. Hoidke jõhvi lõikamise ajal maaga • Kui kallutada lõiketera rohu lõikamisel veidi paralleelselt. Ära suru trimmeripead vastu vasakule, koguneb rohi kaarde, kergendades maapinda, kuna see võib vigastada muru ja selle kokkukogumist, näiteks riisumist. seadet. • Püüa töötada rütmiliselt. Seisa kindlalt, jalad harkis.

 • Page 273

  HOOLDUS Kui seadet ei hooldata õigesti ja korrapäraselt ja seadet ei paranda asjatundja, võib seadme tööiga lüheneda ja tekkida oht õnnetuste tekkeks. Kui vajate täiendavat teavet, pöörduge lähima volitatud hooldusesinduse poole. Seadme/hooldustööde ohutus Enne hooldustööde teostamist lahutage süüteküünal, välja arvatud karburaatori reguleerimise korral.

 • Page 274

  HOOLDUS liigset kütusekulu. • HOIATUS! Katalüsaatorsummuti on Puhasta õhufiltrit peale 25 tunnist tööd, kasutamise ajal ja ka peale seismajäämist tolmusemates tööoludes tihedamini. väga kuum. See kehtib ka tühikäigu Õhufiltri puhastamine puhul. Selle puudutamine võib tekitada naha põletust. Olge tuleohu suhtes Eemalda õhufiltri kaitse ja demonteeri õhufilter.

 • Page 275

  HOOLDUS Hooldusskeem Alljärgnevas on toodud seadme hooldustööde nimekiri. Enamike tööde kohta on antud ka kirjeldus osas Hooldus. Seadme kasutaja võib teha ainult selliseid hooldamis- ja korrastustöid, mida on kirjeldatud käesolevas kasutusjuhendis. Keerukamad tööd laske teostada volitatud töökojas. Iganädalane hooldus • Puhasta seade väljastpoolt. •...

 • Page 276

  2. märkus. Antud andmetel seadme helirõhutaseme ekvivalendi kohta on statistiline tüüplevi 1 dB (A) (standardne kõrvalekalle). 3. märkus. Ekvivalentse vibratsioonitaseme kohta toodud andmete tüüpiline statistiline dispersioon (standardhälve) on 1 m/s Mudel 129RJ (M10 LH võlli keermed) lõiketerade/-nugade keskava Ø 25,4 mm Heakskiidetud lisavarustus Tüüp Lõikeosa/kaitsekate, tootenr...

 • Page 277

  VASTAVUSDEKLARATSIOON Väljastaja nimi: Husqvarna AB, SE-561 82 Huskvarna, Rootsi, tel +46 3614 6500. Husqvarna AB kannab ainuvastutust käesoleva avalduse objekti eest: trimmer ja/või võsalõikur, platvorm A05328CSHV mudelil 129RJ vastavalt alates 2014. aasta seerianumbritest. Platvormi- ja mudelinumber on märgitud selgelt andmeplaadile koos aastaarvu ja sellele järgneva seerianumbriga.

 • Page 278

  BRĪDINĀJUMS! Šī izstrādājuma dzinēja izplūdes gāzes satur ķimikālijas, par kurām ir zināms, ka tās Kalifornijas štatā ir izraisījušas vēzi, iedzimtus defektus vai citus reproduktīvus kaitējumus. Pirms iedarbināšanas ievērojiet tālāk norādīto. Rūpīgi izlasiet lietotāja rokasgrāmatu. BRĪDINĀJUMS! Nekādos apstākļos bez ražotāja atļaujas nedrīkst izmainīt šīs ierīces konstrukciju.

 • Page 279

  SIMBOLU SKAIDROJUMS Simboli Skaņas spiediena līmenis 7,5 metru atstatumā saskaņā ar Austrālijā spēkā esošajiem BRĪDINĀJUMS! Tīrīšanas noteikumiem. zāģi, krūmgrieži un trimeri var būt bīstami! Pavirša vai Trokšņu emisijas līmenis atbilstoši nepareiza lietošana var Eiropas Kopienas direktīvai. radīt bīstamas traumas vai Ierīces emisiju līmenis ir norādīts būt par nāves cēloni sadaļā...

 • Page 280

  KAS IR KAS Kas ir kas 21. Atbalsta segments 1. Asmens 22. Trimera galva 2. Smērvielas uzpildes vietas vāciņš 23. Uzgriežņu atslēga 3. Reduktors 24. Transportēšanas aizsargaprīkojums 4. Griešanas aprīkojuma aizsargs 25. Sešstūrveida uzgriežņu atslēga 5. Takelāžas stienis 26. Fiksācijas tapa 6.

 • Page 281

  VISPĀRĪGAS DROŠĪBAS INSTRUKCIJAS Svarīgi BRĪDINĀJUMS! Neļaujiet bērniem lietot šo Meža tīrīšanas zāģis, krūmgriezis vai trimeris, ierīci vai uz uzturēties tās tuvumā. Tā kā • to pavirši vai nepareizi lietojot, var būt bīstams šī ierīce ir aprīkota ar atsperotu darbarīks, kas lietotājam vai citiem var radīt apturēšanas (Stop) slēdzi, kas atrodas uz bīstamas traumas vai būt par nāves cēloni.

 • Page 282

  VISPĀRĪGAS DROŠĪBAS INSTRUKCIJAS Cimdi Ievērojiet šajā sadaļā norādītās vadības, uzturēšanas un apkopes instrukcijas. Ja jūsu Cimdi ir jālieto nepieciešamības gadījumā, ierīce neatbilst augstāk minētajām pārbaudes piemēram, uzstādot griešanas ierīces. prasībām, nododiet to labošanai servisa darbnīcā. Droseles blokators Droseles blokators ir konstruēts, lai novērstu nejaušu droseles vadības aktivizēšanu.

 • Page 283

  VISPĀRĪGAS DROŠĪBAS INSTRUKCIJAS Apturēšanas (Stop) slēdzis Pārliecinieties, vai dzinējs pārstāj darboties, nospiežot un atlaižot apturēšanas (Stop) slēdzi. Pārbaudiet, vai siksnas lences ir pareizi novietotas. Kad siksna un ierīce ir noregulēta, pārbaudiet, vai darbojas siksnas ātrās atvienošanas sprādze. Griešanas aprīkojuma aizsargs Trokšņu slāpētājs Šis aizsargs ir paredzēts, lai novērstu nenostiprinātu priekšmetu sviešanu lietotāja...

 • Page 284

  VISPĀRĪGAS DROŠĪBAS INSTRUKCIJAS Nodrošiniet pareizus asmens iestatījumus! • BRĪDINĀJUMS! Motora izplūdes gāzēs ir Ievērojiet mūsu instrukcijas un lietojiet ieteikto tvana gāze, kas var izraisīt saindēšanos. lekālu. Neiedarbiniet un nedarbiniet ierīci telpās vai citās slikti vēdināmās vietās. BRĪDINĀJUMS! Vienmēr apturiet dzinēju, pirms sākat rīkoties ar kādu griešanas BRĪDINĀJUMS! Motora izplūdes gāzes ir ierīci.

 • Page 285

  VISPĀRĪGAS DROŠĪBAS INSTRUKCIJAS Zāles griezēju un zāles asmeņu asināšana Norādījumus par pareizu asināšanu lasiet uz • griešanas ierīces iepakojuma. Asmeņi un griezēji tiek asināti ar parasto plakano vīli. Visas šķautnes asiniet vienādi, lai asmens • rotējot saglabātu līdzsvaru. BRĪDINĀJUMS! Nekad nestrādājiet ar asmeni, kas ir saliekts, greizs, iesprēgājis, salauzts vai kā...

 • Page 286

  MONTĀŽA PIEZĪME. Raugieties, lai ierīce tiktu pareizi Siksnas noregulēšana samontēta, kā norādīts šajā lietošanas pamācībā. BRĪDINĀJUMS! Strādājot ar krūmgriezi, Cilpveidīgā roktura montāža tam vienmēr ir jābūt pieāķētam pie siksnas. Pretējā gadījumā krūmgriezi 1. Uzspiediet cilpveida rokturi uz takelāžas stieņa. nevar droši vadīt. Tas radīs traumu Ņemiet vērā, ka rokturis jāuzstāda starp gūšanas risku gan jums, gan citām bultiņām, kas norādītas uz ass.

 • Page 287

  MONTĀŽA SVARĪGI! Lai izmantotu zāles asmeni, ierīcei ir jābūt aprīkotai ar atbilstošu stūri, asmens aizsargu un siksnu. Asmens aizsarga, zāles asmens un zāles griezēja uzstādīšana Pareizais augstums Noregulējiet siksnu tā, lai griešanas ierīce būtu paralēli zemei. 1. Uzkabiniet asmens aizsargu/kombinēto aizsargu (A) uz vārpstas piederuma un nostipriniet ar bultskrūvi.

 • Page 288

  MONTĀŽA 2. Uzlieciet atbalsta segmentu (B) uz izejošās ass. 3. Grieziet vārpstu, līdz viena no atbalsta segmenta atverēm salāgojas ar attiecīgo atveri pārnesumkārbas karterī. 4. Lai bloķētu asi, ievietojiet fiksācijas tapu (C) atverē. 5. Skrūvējiet trimera galvu (H) pretēji griešanās virzienam.

 • Page 289

  • Lai nodrošinātu vislabāko veiktspēju un dzinēja pārpalikušo degvielu. izturību, ieteicams izmantot Husqvarna XP eļļu, • Raugiet, lai pirms novietošanas ilgstošā jo tā ir īpaši formulēta mūsu divtaktu dzinējiem uzglabāšanā ierīce ir labi notīrīta un tai ir veikta ar gaisa dzesēšanu.

 • Page 290

  DEGVIELAS LIETOŠANA • Degvielas maisījuma daudzumu sagatavojiet ne vairāk kā viena mēneša lietošanai. • Ja ierīce netiek lietota ilgāku laiku, iztukšojiet un iztīriet degvielas tvertni. BRĪDINĀJUMS! Katalizatora trokšņu slāpētājs ir ļoti karsts gan darbības laikā, gan arī pēc izslēgšanas. Tas attiecas arī uz darbību brīvgaitā.

 • Page 291

  IEDARBINĀŠANA UN APSTĀDINĀŠANA Pārbaude pirms iedarbināšanas Iedarbināšana un apstādināšana • Pārbaudiet asmeni, lai pārliecinātos, vai BRĪDINĀJUMS! Pirms ierīces asmens zobu lejasdaļā vai pie asmens centra iedarbināšanas ir pilnībā jāpiestiprina atveres nav plaisu. Parasti plaisas veidojas, ja sajūgs, sajūga pārsegs un vārpsta, jo vīlējot zobos tiek ievīlēti asi stūrīši vai arī...

 • Page 292

  IEDARBINĀŠANA UN APSTĀDINĀŠANA stāvokļa. Tādējādi var sabojāt ierīci. Velciet auklu, kamēr dzinējs mēģina iedarbināties (vai ne vairāk kā 3 reizes). 4. Ja motors tiek palaists vai tiek palaists un noslāpst, pārslēdziet droseles sviru uz leju darba pozīcijā. 5. Spēcīgi velciet auklu, līdz ierīce tiek iedarbināta.

 • Page 293

  DARBA TEHNIKA SVARĪGI! • Vienmēr lietojiet asus asmeņus. • Izvairieties no akmeņiem. Šajā sadaļā ir aprakstīti pamata drošības • Pēc katra darba momenta samaziniet motora pasākumi darbam ar trimeri. Ja nonākat jaudu uz tukšgaitas ātrumu. Motora situācijā, kurā jums nav skaidrs, kā rīkoties darbināšana ilgāku laiku ar pilnu jaudu bez turpmāk, lūdziet speciālista padomu.

 • Page 294

  DARBA TEHNIKA • Trimera aukla nolietojas ātrāk un ir biežāk jāpavelk uz priekšu, strādājot, piemēram, ap akmeņiem, ķieģeļiem, betonu, metāla žogiem, • Ja pļaujot, asmens tiek sagāzts nedaudz pa nekā apstrādājot kokus un koka žogus. kreisi, zāle saguļas vālā, kas atvieglo tās savākšanu, piemēram, ar grābekli.

 • Page 295

  DARBA TEHNIKA BRĪDINĀJUMS! Ne ierīces operators, ne kāds cits nedrīkst mēģināt izņemt nogriezto materiālu, kamēr dzinējs darbojas vai trimera aukla rotē, jo tas var izraisīt nopietnas traumas. Pirms noņemt materiālu, kas aptinies ap piedziņas vārpstu, apstādiniet dzinēju un trimera galvu, kā arī atvienojiet pievadu no aizdedzes sveces, jo pretējā...

 • Page 296

  APKOPE Šī ierīces darbmūža garums var saīsināties un var T veida regulēšanas skrūvi pulksteņrādītāju pieaugt nelaimes gadījumu risks, ja pareizi netiek kustības virzienā, līdz griešanas ierīce sāk rotēt. veikta ierīces tehniskā apkope un ja apkopi un/vai Pēc tam pagrieziet skrūvi pretēji pulksteņrādītāju remontu neveic profesionāļi.

 • Page 297

  APKOPE UZMANĪBU! Nekādā gadījumā nelietojiet ierīci, UZMANĪBU! Vienmēr lietojiet ieteikto aizdedzes kuras slāpētājs ir bojāts vai vaļīgs. sveces tipu! Nepareizas sveces izmantošana Pārliecinieties, vai slāpētāja skrūves ir cieši var sabojāt virzuli/cilindru. pievilktas. Gaisa filtrs Gaisa filtrs ir regulāri jāattīra no putekļiem un BRĪDINĀJUMS! Trokšņu slāpētājs ar netīrumiem, lai novērstu: katalizatoru ļoti sakarst darba laikā, kā...

 • Page 298

  APKOPE • Iztīriet vai nomainiet trokšņu slāpētāja BRĪDINĀJUMS! Nekad nestrādājiet ar dzirksteļu aizturēšanas sietu. asmeni, kas ir saliekts, greizs, iesprēgājis, salauzts vai kā citādi bojāts. Nekad nemēģiniet iztaisnot greizu asmeni, lai to atkal lietotu. Izmantojiet tikai paredzētā tipa oriģinālos asmeņus. Apkopes grafiks Zemāk ir redzams ierīces apkopes pasākumu saraksts.

 • Page 299

  2. piezīme Sniegtajos datos par ekvivalenta skaņas spiediena līmeni ierīcei ir tipiska statistiskā 1 dB(A) izkliede (standartnovirze). 3. piezīme. Sniegtajos datos par ekvivalentu vibrācijas līmeni ir tipiska 1 m/s statistiskā izkliede (standarta novirze). Modelis 129RJ (M10 LH ass vārpstas vītne) — centrālā atvere asmeņos/griezējos, Ø 25,4 mm Apstiprinātie piederumi Tips Griešanas ierīce/aizsargs, daļas nr.

 • Page 300

  Izdevēja nosaukums: Husqvarna AB, SE-561 82 Husqvarna, Zviedrija, tālr. nr.: +46-36-146500. Husqvarna AB uzņemas pilnu atbildību par šīs deklarācijas saturu: Trimeris un/vai krūmgriezis, platforma(s) A05328CSHV, kas pārstāv modeli 129RJ no 2014 sērijas numuriem un turpmākajiem. Platformas numurs un modeļa numurs ir skaidri norādīts vienkāršā tekstā uz datu plāksnītes kopā ar gadu, kuram seko sērijas numuri.

 • Page 301

  ĮSPĖJIMAS. Šio gaminio variklio išmetamosiose dujose yra cheminių medžiagų, kurios Kalifornijos Valstijoje yra pripažintos sukeliančiomis vėžį, apsigimimus ar kitą žalą reprodukcinėms funkcijoms. Prieš užvedant atkreipkite dėmesį: Atidžiai perskaitykite naudojimosi instrukcijas. ĮSPĖJIMAS. Be gamintojo leidimo jokiu būdu negalima keisti įrenginio konstrukcijos. Visada naudokite originalias atsargines dalis.

 • Page 302

  ŽENKLŲ PAAIŠKINIMAI Ženklai Rodyklės, nurodančios ribas rankenų tvirtinimo detalei tvirtinti. ĮSPĖJIMAS. Skutimo pjūklai, krūmapjovės ir žoliapjovės gali būti Garso slėgio lygis už 7,5 m pagal pavojingos. Aplaidžiai ar Australijos taisykles. netinkamai naudojant gali būti sunkiai ar net mirtinai sužeistas operatorius ar Triukšmo emisijos į...

 • Page 303

  KAS YRA KAS? Kas yra kas? 21. Varantysis diskas 1. Peilis 22. Žoliapjovės galvutė 2. Tepalo filtro dangtelis 23. Raktas su galvute 3. Kampinė pavara 24. Apsauginis dėklas 4. Pjovimo įrangos apsauga 25. Šešiakampis raktas 5. Stovas 26. Fiksavimo smeigė 6.

 • Page 304

  BENDRI SAUGUMO REIKALAVIMAI Svarbu ĮSPĖJIMAS. Niekada neleiskite vaikams Neatsargiai ar neteisingai naudojamas valymo naudoti įrenginį ar būti arti jo. Kadangi • pjūklas, krūmapjovė ar žoliapjovė gali tapti įrenginys turi spyruokliuojančią "Stop" pavojingais įrankiais, galinčiais sunkiai ar net rankenėlę ir jį galima užvesti vos lemtingai sužeisti naudotoją...

 • Page 305

  BENDRI SAUGUMO REIKALAVIMAI Vadovaukitės valdymo, techninės priežiūros ir taisymo instrukcijomis, aprašytomis šiame skyriuje. Jei Jūsų įrenginys neatitiks bet kurio iš šių kontrolinių reikalavimų, kreipkitės į savo techninės priežiūros atstovą dėl įrenginio remonto. Batai Akceleratoriaus fiksavimas Mūvėkite neslidžius ir stabilius batus. Akceleratoriaus užraktas skirtas apsaugoti akceleratoriaus gaiduką...

 • Page 306

  BENDRI SAUGUMO REIKALAVIMAI karbiuratoriaus laisvosios eigos nuostatas. Žr. Žr. nurodymus skyriuje „Laikymo diržų nurodymus, pateikiamus skyriuje PRIEŽIŪRA. reguliavimas“. Stabdymo jungiklis Patikrinkite, ar variklis išsijungia nuspaudus ir atleidus sustabdymo jungiklį. Patikrinkite, ar laikymo diržai yra tinkamai sureguliuoti. Kai laikymo diržai ir įrenginys yra sureguliuoti, patikrinkite, ar veikia laikymo diržų...

 • Page 307

  BENDRI SAUGUMO REIKALAVIMAI Teisingai atlikite išklaipymą. Laikykitės mūsų • ĮSPĖJIMAS. Išmetamosiose variklio instrukcijų ir naudokite rekomenduojamą dujose yra anglies monoksido, galinčio dildės šabloną. sukelti apsinuodijimą. Todėl neužveskite ir neleiskite mašinai dirbti patalpose arba ĮSPĖJIMAS. Prieš pradėdami dirbti su blogai vėdinamose vietose. pjovimo įranga pirmiausia išjunkite variklį.

 • Page 308

  BENDRI SAUGUMO REIKALAVIMAI Žolės pjovimo įtaisų ir žolės pjovimo peilių galandimas Norėdami teisingai pagaląsti, žiūrėkite į • pjovimo įrangos įpakavimą. Pjovimo geležtė ir peilis galandami paprasta plokščia dilde. Vienodai galąskite visas briaunas, kad būtų • išlaikyta pusiausvyra. ĮSPĖJIMAS. Visada išmeskite sulenktą, kreivą, įtrūkusią, suskilusią...

 • Page 309

  SURINKIMAS PASTABA. Įrenginį surinkite teisingai, kaip Laikymo diržų tvirtinimas parodyta šioje naudojimo instrukcijoje. Kilpinės rankenos montavimas ĮSPĖJIMAS. Pjaunant krūmapjove, visuomet ją patikimai prikabinkite prie 1. Užfiksuokite kilpinę rankeną ant veleno. laikymo diržų. Kitaip negalėsite saugiai Atminkite, kad rankena turi būti įmontuota tarp valdyti krūmapjovės.

 • Page 310

  SURINKIMAS PASTABA. Siekiant tinkamai nustatyti įrenginį, ĮSPĖJIMAS. Jokiomis sąlygomis gali tekti pakeisti laikymo diržų apkabos padėtį ant veleno. nenaudokite pjovimo įrangos, jei neįrengta pripažinta apsauga. Žr. skyrių TECHNINIAI DUOMENYS. Jei sumontuota netinkama ar netvarkinga apsauga, gali būti sunkių sužeidimų priežastimi. SVARBU.

 • Page 311

  SURINKIMAS 2. Varantįjį diską (B) pritvirtinkite prie darbinio veleno. 3. Sukite darbinį veleną tol, kol viena iš varančiojo disko angų atsistos ties skyle pavarų korpuse. 4. Į angą įkiškite fiksavimo smeigę (C), kad ji gerai pritvirtintų veleną. 5. Sukite žoliapjovės galvutę (H) prieš sukimosi kryptį.

 • Page 312

  • Degalus visada laikykite ir pervežkite tik tam skirtuose pripažintuose bakuose. • Siekiant užtikrinti didžiausią našumą ir variklio • Jei įrenginiu nesiruošiate dirbti ilgesnį laiko tvarumą, pageidaujama naudoti „Husqvarna XP“ tarpą, ištuštinkite degalų baką. Artimiausioje alyvą, nes ji specialiai sukurta mūsų oru degalinėje paklauskite, kur išpilti nereikalingus aušinamiems dvitakčiams varikliams.

 • Page 313

  KAIP ELGTIS SU KURU • Degalų mišinio neruoškite daugiau kaip 1 mėnesiui į priekį. • Jei kurį laiką įrenginio nenaudojate, ištuštinkite ir išvalykite degalų baką. ĮSPĖJIMAS. Darbo metu ir po darbo katalizatoriaus duslintuvas būna labai įkaitęs. Taip atsitinka ir darbo laisvąja eiga metu.

 • Page 314

  PALEIDIMAS IR SUSTABDYMAS Patikrinimas prieš užvedant Paleidimas ir sustabdymas • Apžiūrėkite peilį ir įsitikinkite, ar nėra įskilę jo ĮSPĖJIMAS. Prieš užvedant įrenginį turi ašmenys ar vieta prie centro angos. būti sumontuota sankaba, sankabos Dažniausiai įtrūkimai atsiranda dėl to, jog dangtelis ir velenas, kitaip dalys gali galandant ašmenų...

 • Page 315

  PALEIDIMAS IR SUSTABDYMAS 4. Varikliui užsivedus arba bandant užsivesti, nuspauskite oro sklendės svirtį į darbo padėtį. 5. Stipriai traukykite starterio lyną, kol variklis užsives. 6. Užvedę variklį 30 sekundžių palaukite, kol variklis įšils, ir tik tada nuspauskite akceleratorių iki galo. Šiltas variklis 1.

 • Page 316

  PAGRINDINIAI DARBO SVARBU! Ilgalaikis variklio darbas pilnu pajėgumu be apkrovimo gali rimtai pakenkti varikliui. Šiame skyriuje aprašomos pagrindinės saugos taisyklės dirbant su žoliapjove. Jei tam tikroje ĮSPĖJIMAS. Nei naudotojas, nei kas nors situacijoje nežinosite kaip pasielgti, teiraukitės specialisto. Kreipkitės į prižiūrintį prekybos kitas neturi teisės bandyti pašalinti nupjautą...

 • Page 317

  PAGRINDINIAI DARBO • Stenkitės dirbti ritmingai. Stovėkite stabiliai, pėdas šiek tiek pasukę išorėn. Ženkite į priekį po grįžimo judesio ir vėl atsistokite stabiliai. • Leiskite atraminiam gaubtui lengvai braukti per žemės paviršių. Jis apsaugo geležtę nuo žemės. • Pjaudami stenkitės, kad žoliapjovės galvutė •...

 • Page 318

  PRIEŽIŪRA Įrenginio tarnavimo laikas gali sutrumpėti, o visose padėtyse. Turėtų būti nemažas skirtumas nelaimingų atsitikimų pavojus gali padidėti, jei iki tokios apsisukimų skaičiaus padėties, kai įrenginys nebus tinkamai prižiūrimas, o pjovimo įranga pradeda suktis. aptarnavimas ir/arba remonto darbai nebus atliekami profesionaliai. Jei jums reikia papildomos informacijos, kreipkitės į...

 • Page 319

  PRIEŽIŪRA bereikalingo variklio dalių dėvėjimosi • ĮSPĖJIMAS. Duslintuvas su per didelių degalų sąnaudų • katalizatoriumi būna labai karštas dirbant Oro filtrą valykite kas 25 valandas arba dažniau, ir baigus darbą. Tai vyksta ir dirbant jei darbo vieta yra neįprastai dulkėta. tuščiąja eiga.

 • Page 320

  PRIEŽIŪRA Priežiūros grafikas žemiau pateiktas įrenginio priežiūros darbų sąrašas. Daugelis punktų yra aprašyti skyrelyje "Priežiūra". Naudotojas gali atlikti tik tokius priežiūros ir taisymo darbus, kurie aprašyti šioje naudojimo instrukcijoje. Sudėtingesnius darbus turi atlikti licencijuotų techninių priežiūros dirbtuvių darbuotojai. Kas savaitę atliekama techninė priežiūra: •...

 • Page 321

  (standartinis nuokrypis). 3 pastaba: Pateiktuose atitinkamo vibracijos lygio duomenyse yra 1 m/s tipiška statistinė sklaida (standartinis nuokrypis). Modelis 129RJ (M10 kairinis veleno sriegis) – centrinė peilių / pjovimo įtaisų kiaurymė, Ø 25,4 mm Pripažinti priedai Tipas Pjovimo įtaisas / apsauginis skydas, dalies Nr.

 • Page 322

  ATITIKTIES DEKLARACIJA Išdavė „Husqvarna AB“, SE-561 82 Huskvarna, Švedija, tel.: +46-36-146500. „Husqvarna AB“ prisiima visišką atsakomybę už šioje deklaracijoje įvardytą gaminį – žoliapjovę ir (arba) krūmapjovę, platformą (-as) A05328CSHV reprezentuojantis modelis 129RJ, kurio serijos numeriai yra nuo 2014 metų. Platformos numeris ir modelio numeris yra aiškiai teksto pavidalu nurodyti modelio duomenų plokštelėje.

 • Page 323

  OPOZORILO: Emisije motorja iz tega izdelka vsebujejo kemikalije, za katere je v zvezni državi Kalifornija znano, da povzročajo raka, okvare ploda in druge reproduktivne poškodbe. Pred začetkom upoštevajte naslednje: Natančno preberite navodila za uporabo. OPOZORILO: Brez predhodnega dovoljenja proizvajalca ne smete nikoli spreminjati prvotne izvedbe stroja.

 • Page 324

  RAZLAGA SIMBOLOV Simboli Raven tlaka hrupa na razdalji 7,5 metrov (25 čevljev) v skladu z OPOZORILO: gozdarski avstralskimi predpisi. obrezovalniki, motorne kose in trimerji so lahko Emisije hrupa v okolje v skladu z nevarni. Površna in direktivo Evropske skupnosti. napačna uporaba lahko Emisije stroja so navedene v povzroči resne telesne razdelku Tehnični podatki in na...

 • Page 325

  KAJ JE KAJ? Kaj je kaj? 21. Pogonski disk 1. Rezilo 22. Kosilna glava 2. Pokrovček polnilne odprtine za mast 23. Inbus ključ 3. Kotni prenos 24. Transportna zaščita 4. Varovalo priključka za košnjo 25. Šesterorobi ključ 5. Nosilna os 26.

 • Page 326

  SPLOŠNA NAVODILA ZA VARNOST Pomembno OPOZORILO: Nikoli ne dovolite otrokom, Gozdarski obrezovalnik, motorna kosa in da uporabljajo napravo ali da so v njeni • trimer so lahko ob napačni uporabi zelo bližini. Ker je naprava opremljena z nevarno orodje, ki povzroči resne poškodbe ali vzmetnim stikalom za izklop, jo lahko že z smrt uporabnika ali tretjih oseb.

 • Page 327

  SPLOŠNA NAVODILA ZA VARNOST nemudoma prepustite pooblaščeni servisni delavnici v popravilo. Zapora gumba za plin Zapora plina je zasnovana tako, da preprečuje Škornji neželeno uporabo ročice plina. Ko pritisnete zaporo (A) (tj. ko primete ročaj), se sprosti ročica Nosite škornje, ki ne drsijo in so stabilni. plina (B).

 • Page 328

  SPLOŠNA NAVODILA ZA VARNOST Ščitnik rezalnega priključka Preverite, ali so jermeni oprtnika pravilno Ta ščitnik preprečuje metanje nepritrjenih nameščeni. Ko prilagodite oprtnik in stroj, predmetov proti uporabniku. Istočasno ščitnik preverite, ali mehanizem za hitro sprostitev preprečuje, da bi se uporabnik nenamerno dotaknil oprtnika deluje pravilno.

 • Page 329

  SPLOŠNA NAVODILA ZA VARNOST Poskrbite, da bo nastavitev rezila vedno • OPOZORILO: Izpušni plini motorja pravilna. Upoštevajte navodila in uporabljajte vsebujejo ogljikov monoksid, ki lahko pravilno šablono za brušenje. povzroči zastrupitev. Stroja ne zaganjajte in ne delajte z njim v notranjih ali slabo OPOZORILO: Pred začetkom kakršnih prezračenih prostorih.

 • Page 330

  SPLOŠNA NAVODILA ZA VARNOST Brušenje rezalnikov in nožev za travo Za pravilna navodila o brušenju glejte • embalažo rezalnega priključka. Brusite rezila in rezalnike s plosko šablono z enim rezom. Za ohranjanje ravnovesja rezila vse robove • pobrusite enako. OPOZORILO: Rezilo, ki je ukrivljeno, zvito, razpokano, zlomljeno ali na kakršen koli drug način poškodovano, vedno zavrzite.

 • Page 331

  SESTAVLJANJE OPOMBA: Poskrbite, da je naprava pravilno Nameščanje oprtnika sestavljena, kot je to prikazano v tem priročniku. OPOZORILO: Med uporabo mora biti Montaža pentljastega ročaja motorna kosa vedno vpeta v oprtnik. V nasprotnem primeru motorne kose ne 1. Pentljasti ročaj pritrdite na gred. Upoštevajte, boste mogli varno nadzirati.

 • Page 332

  SESTAVLJANJE POMEMBNO: Če boste uporabljali nož za travo, morate stroj opremiti s pravilnimi ročajem, ščitnikom rezila in oprtnikom. Nameščanje ščitnika rezila, noža za travo in rezila za travo Pravilna višina Prilagodite oprtnik tako, da bo rezalni priključek vzporeden s tlemi. 1.

 • Page 333

  SESTAVLJANJE 4. Vstavite blokirni zatič (C) v odprtino, da zaklenete gred. 5. Privijte kosilno glavo (H) v smeri, ki je nasprotna smeri vrtenja. 6. Za odstranitev sledite navodilom v obratnem vrstnem redu.

 • Page 334

  • Pred dolgotrajnim skladiščenjem poskrbite, da • Za najboljše delovanje in vzdržljivost stroja je bo stroj čist in da bo na njem opravljen popoln najboljše olje Husqvarna XP, saj je posebej servis. zasnovano za naše zračno hlajene dvotaktne • Pri prevozu ali skladiščenju stroja mora biti na motorje.

 • Page 335

  RAVNANJE Z GORIVOM • Nikoli hkrati ne zmešajte količine goriva, ki presega enomesečno zalogo. • Če stroja nekaj časa ne boste uporabljali, morate rezervoar za gorivo izprazniti in očistiti. OPOZORILO: Dušilec katalizatorja je med uporabo in po njej zelo vroč. To velja tudi med prostim tekom.

 • Page 336

  ZAGON IN ZAUSTAVITEV Pregled pred vžigom Zagon in ustavitev • Preverite nož in se prepričajte, da na dnu zob OPOZORILO: Pred zagonom stroja ali ob središčni odprtini ni razpok. Najpogostejši morajo biti nameščeni celotna sklopka, vzrok za nastanek razpok je pojav ostrih robov pokrov sklopke in gred, sicer bi se deli na korenih zob, ki so posledica piljenja ali lahko zrahljali in povzročili telesne...

 • Page 337

  ZAGON IN ZAUSTAVITEV lahko poškoduje stroj. Vlečenje vrvice ponavljajte, dokler se motor ne poskuša zagnati (ali največ tri potege). 4. Ko motor zaženete ali se ta skoraj zažene, ročico dušilne lopute potisnite navzdol v delovni položaj. 5. Še naprej močno vlecite vrvico, dokler motor ne vžge.

 • Page 338

  TEHNIKE DELOVANJA POMEMBNO! • Izogibajte se kamenju. • Po vsakem delu vedno upočasnite motor tako, V tem poglavju so navedena osnovna da bo v prostem teku. Če motor dalj časa varnostna navodila za delo s trimerji. V primeru deluje pri najvišjih obratih brez obremenitve, se dvoma, ali je nadaljnja uporaba še primerna, se lahko resno poškoduje.

 • Page 339

  TEHNIKE DELOVANJA hitreje obrablja in jo je treba pogosteje • Če je nož pri obrezovanju trave nagnjen na pomakniti naprej. levo, se bo trava zbirala v liniji, zato jo bo lažje zbrati na kup, na primer z grabljami. Košenje • Poskusite delati v ritmu. Stojte stabilno, pri tem •...

 • Page 340

  TEHNIKE DELOVANJA Nepooblaščene osebe naj se vam ne približujejo. Otroci, živali, opazovalci in pomočniki morajo ostati zunaj varnostnega območja, ki meri 15 metrov (50 čevljev). Če se kdo približa, stroj takoj ustavite.

 • Page 341

  VZDRŽEVANJE Če orodje ni pravilno vzdrževano in servisirano dokler se rezalni priključek ne zaustavi. Nastavitev in/ali popravila niso strokovno izvedena, se lahko vrtljajev prostega teka je pravilna, ko motor deluje skrajša njegova življenjska doba ter se poveča enakomerno v vsakem položaju. Hitrost prostega nevarnost poškodb.

 • Page 342

  VZDRŽEVANJE Filter čistite vsakih 25 ur, v izredno prašnih pogojih OPOZORILO: Dušilec, opremljen s pa pogosteje. katalizatorjem, je med uporabo in po njej Čiščenje zračnega filtra zelo vroč. To velja tudi, kadar je motor v Odstranite pokrov zračnega filtra in vzemite filter prostem teku.

 • Page 343

  VZDRŽEVANJE Urnik vzdrževanja V nadaljevanju je naveden seznam postopkov za vzdrževanje, ki jih je treba opraviti pri stroju. Večina točk je navedena v poglavju Vzdrževanje. Uporabnik sme sam izvajati le tista vzdrževalna in servisna dela, ki so navedena v teh navodilih za uporabo.

 • Page 344

  (standardni odklon) v vrednosti 1 dB (A). Opomba 3: Zabeleženi podatki za ekvivalentno raven vibracij imajo tipično statistično razpršitev (standardni odklon) 1 m/s Model 129RJ (navoj vretena gredi M10 LH) – središčna odprtina v nožih/rezalnikih, Ø 25,4 mm Odobreni dodatki Vrsta Rezalni priključek/ščitnik, št.

 • Page 345

  EN ISO 12100:2010, EN ISO 11806-1:2011, ISO 14982:1998, CISPR 12:2007. TÜV Rheinland N.A. je v imenu družbe Husqvarna AB opravil prostovoljen tipski pregled in sestavil dokument AM72140165 – Certifikat o skladnosti z direktivo Sveta ES 2006/42/ES o strojih. Ta certifikat o opravljenem tipskem pregledu velja za vse proizvodne lokacije in države porekla, navedene na izdelku.

 • Page 346

  FIGYELMEZTETÉS: A kipufogógáz olyan vegyi anyagokat tartalmaz, amelyekről (California államban) ismeretes, hogy rákos megbetegedést, születési rendellenességet vagy egyéb reprodukciós problémákat okozhatnak. Indítás előtt a következőkre ügyeljen: Olvassa el körültekintően a használati utasítást. FIGYELMEZTETÉS: A gép eredeti kivitelezésén a gyártó cég engedélye nélkül semmilyen módosítást sem szabad végezni.

 • Page 347

  JELMAGYARÁZAT Egyezményes jelek A nyilak a kar felszerelésének pozícióhatárait mutatják. FIGYELEM! A tisztító, bokorvágó és szegélynyíró gépek veszélyesek Hangnyomásszint 7,5 méter lehetnek! Óvatlan vagy távolságra, ausztrál szabályozás. helytelen használatuk a kezelő vagy más személyek súlyos Az Európai Közösség sérülését, illetve halálos irányelvének megfelelő...

 • Page 348

  MI MICSODA? Mi micsoda? 21. Hajtótárcsa 1. Kés 22. Szegélynyíró fej 2. Zsírbetöltő sapka 23. Csőkulcs 3. Szöghajtás 24. Szállításnál használt védőburkolat 4. A vágófelszerelés védőburkolata 25. Imbuszkulcs 5. Nyél 26. Rögzítőcsap 6. Fogantyú 27. Heveder 7. Gázadagoló 28. J-rúd 8.

 • Page 349

  ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI ÓVINTÉZKEDÉSEK Fontos FIGYELMEZTETÉS: Helytelen A fűkaszák, szegélynyírók és tisztítófűrészek vágófelszerelés vagy helytelenül felszerelt • veszélyesek lehetnek, helytelen vagy kés használata növelheti a gondatlan használatuk komoly vagy halálos balesetveszélyt. kimenetelű sérülésekhez vezethet a dolgozó illetve környezete számára. Rendkívül fontos, FIGYELMEZTETÉS: Soha ne engedje, hogy végigolvassa és megértse ezt a hogy gyermekek használják a gépet, vagy...

 • Page 350

  ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI ÓVINTÉZKEDÉSEK nem szervizműhellyel rendelkező szakkereskedőtől vásárolta, akkor kérje el tőle a legközelebbi szervizműhely címét. FIGYELMEZTETÉS: Soha ne használjon Kesztyűk olyan gépet, amelynek hibás a biztonsági Szükség esetén, például a vágófelszerelés felszerelése. felszerelésénél ajánlatos védőkesztyűt viselni. Kövesse a jelen fejezetben ismertetett ellenőrzési, karbantartási és szervizelési utasításokat.

 • Page 351

  ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI ÓVINTÉZKEDÉSEK FIGYELMEZTETÉS: Az erős rezgés miatt a vérkeringési zavarokban szenvedő személyeknél ér- vagy idegsérülések léphetnek fel. Forduljon orvoshoz, ha olyan tüneteket tapasztal, amelyek az erős rezgés hatására jöhettek létre. Ezek a Lásd a „Beindítás” című fejezetben szereplő tünetek többek között zsibbadás, utasításokat.

 • Page 352

  ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI ÓVINTÉZKEDÉSEK Nagyon fontos, hogy a felhasználó kövesse a A biztosítóanya nylon betétje nem lehet olyan kipufogódobra vonatkozó ellenőrzési, kopott, hogy az anya kézzel elfordítható. A karbantartási és szervizelőírásokat. Soha ne betétnek minimum 1,5 Nm ellenállást kell használja a gépet hibás hangtompítóval. kifejtenie.

 • Page 353

  ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI ÓVINTÉZKEDÉSEK Csak javasolt vágófelszerelést használjon. • Lásd a „Műszaki adatok" című fejezetet. Kisebb géphez általában kisebb szegélynyíró • fej szükséges, és fordítva. Ez azért van így, mert a zsinórral történő nyírás esetén a motor Általános szabályok sugárirányban löki a zsinórt a szegélynyíró A vágófelszerelést kizárólag az általunk ajánlott fejtől, és ugyanakkor a kaszálandó...

 • Page 354

  ÖSSZESZERELÉS MEGJEGYZÉS: Győződjön meg arról, hogy a A szíj felszerelése gép összeszerelése helyesen, a kézikönyvben bemutatott módon történt. FIGYELMEZTETÉS: A bozótvágó munka A markolat felszerelése közben mindig legyen beakasztva a hevederbe, különben a kezelése nem lesz 1. Pattintsa fel a hurokfogantyút a rúdra. Ügyeljen biztonságos.

 • Page 355

  ÖSSZESZERELÉS FONTOS: A fűvágó kés használatához a gépet megfelelő fogantyúval, pengevédővel és hevederrel kell ellátni. Pengevédő, fűvágó kés és fű vágófej felszerelése Megfelelő magasság Állítsa be úgy a hevedert, hogy a vágófelszerelés párhuzamos legyen a talajjal. 1. Akassza be a pengevédőt/kombinált burkolatot (A) a nyélen található...

 • Page 356

  ÖSSZESZERELÉS 2. Szerelje fel a hajtótárcsát (B) a kimenőtengelyre. 3. Forgassa a tengelyt addig, amíg a hajtótárcsában lévő lyukak egyike egy vonalba nem kerül a hajtóműházon lévő megfelelő lyukkal. 4. Helyezze be a rögzítőcsapot (C) a nyílásba a tengely rögzítéséhez. 5.

 • Page 357

  Kétütemű motorhoz való olaj végeztesse el teljes szervizét. • A legjobb teljesítmény és a motor maximális • Szállítás közben, valamint tárolás során a élettartama érdekében Husqvarna XP olaj vágófelszerelés szállítási biztosítószerkezete használatát javasoljuk, mert ez kifejezetten a mi legyen felszerelve.

 • Page 358

  AZ ÜZEMANYAG KEZELÉSE Benzin, liter Kétütemű olaj, ml • Ne keverjen be egy hónapi adagnál több üzemanyagot. • Ha a gépet hosszabb ideig nem használja, akkor le kell üríteni, és ki kell tisztítani az üzemanyagtartályt. FIGYELMEZTETÉS: A katalízises semlegesítő berendezés kipufogója erősen felhevül munka közben és a munka után is meleg marad egy ideig.

 • Page 359

  INDÍTÁS ÉS LEÁLLÍTÁS Indítás előtti ellenőrzés Indítás és leállítás • Ellenőrizze, hogy a penge fogainak tövében, FIGYELMEZTETÉS: A teljes vagy a középponti nyílásban nem képződtek-e tengelykapcsolót. a tengelykapcsoló repedések. A repedésképződés leggyakoribb fedelet és a hajtótengelycsövet a gép oka, ha az élezés során a fogtövekben éles beindítása előtt kell felszerelni, ellenkező...

 • Page 360

  INDÍTÁS ÉS LEÁLLÍTÁS MEGJEGYZÉS! Ne húzza ki az indítózsinórt teljesen, és ne engedje el az indítófogantyút, ha a zsinór teljesen kihúzott állapotban van. Ez a gép károsodását okozhatja. Amíg a motor nem próbál beindulni, húzza meg többször a zsinórt (maximum 3-szor). 4.

 • Page 361

  MUNKAMÓDSZEREK FONTOS! • Tartsa be a biztonsági előírásokat. • Jól szervezze meg a munkát. Ez a fejezet a szegélynyírókkal végzett • Pengével végzett munka során mindig teljes munkához kapcsolódó alapvető biztonsági fordulatszámot alkalmazzon. óvintézkedéseket ismerteti. Ha munka közben • Mindig éles pengéket használjon. elbizonytalanodik a munka folytatását illetően, •...

 • Page 362

  MUNKAMÓDSZEREK földhöz ütődhet. FONTOS! Ez a módszer gyorsítja a zsinór elhasználódását. • Ha a fűritkítás során a pengét kissé balra dönti, • A zsinór gyorsabban kopik, és többször kell a fű rendbe gyűlik, amely megkönnyíti az előhúzni, amikor kövek, téglák, beton, összegyűjtést, például a gereblyézésnél.

 • Page 363

  MUNKAMÓDSZEREK FIGYELMEZTETÉS: Sem a gép kezelője, sem senki más ne próbálja meg a levágott anyagot eltávolítani, amíg a gép jár, vagy a vágózsinór forog, mert ez súlyos sérülést okozhat. Állítsa le a gépet és a szegélynyíró fejet, és vegye le a gyertyapipát, mielőtt eltávolítaná...

 • Page 364

  KARBANTARTÁS A gép élettartama lecsökkenhet és a balesetek vágófelszerelés forogni nem kezd. Azután kockázata megnövekedhet, ha a gép forgassa a csavart az óramutató járásával karbantartását nem hajtják végre megfelelően, ellentétes irányba, míg a vágófelszerelés le nem valamint ha a szervizt és/vagy a javításokat nem áll.

 • Page 365

  KARBANTARTÁS FIGYELEM! Soha ne használja a gépet hibás FIGYELEM! Használja mindig az előírt típusú vagy laza hangtompítóval. Biztosítsa, hogy a gyújtógyertyát. Nem megfelelő gyújtógyertya hangtompító csavarjai szorosan legyenek komolyan károsíthatja a hengert és a meghúzva. dugattyút. Légszűrő FIGYELMEZTETÉS: A katalízises A légszűrőt rendszeresen tisztítani kell a portól és elemekkel ellátott hangfogók erősen a szennyeződésektől, hogy elkerülhetők legyenek...

 • Page 366

  KARBANTARTÁS • Élesítse meg mindegyik pengét azonos • Ellenőrizze, hogy az üzemanyagszűrő nincs-e mértékben, hogy megmaradjon a kés elszennyeződve, illetve hogy az egyensúlya. üzemanyagvezetéken nincsenek-e repedések vagy egyéb sérülések. Ha szükséges, cserélje ki a hibás alkatrészeket. FIGYELMEZTETÉS: A meggörbült, ferde, •...

 • Page 367

  2. megjegyzés: A gép ekvivalens hangnyomásszintjére vonatkozó jelentési adatok az 1 dB (A) tipikus statisztikus ingadozásával (szórásával) rendelkeznek. 3. megjegyzés: Az ekvivalens rezgésszintre vonatkozó jelentési adatok az 1 m/s tipikus statisztikus ingadozásával (szórásával) rendelkeznek. 129RJ típus (befogótengely menet M10, balmenet) - pengék/kések központi furata, Ø 25,4 mm Jóváhagyott tartozékok Típus Vágófelszerelés/védőburkolat, cikksz.

 • Page 368

  A következő szabványok kerültek alkalmazásra: EN ISO 12100:2010, EN ISO 11806-1:2011, ISO 14982:1998, CISPR 12:2007 A TÜV Rheinland N.A. önkéntes vizsgálatot végzett a Husqvarna AB számára, és az alábbit bocsátotta ki: AM72140165 Megfelelőségi nyilatkozat az Európai Tanács gépekre vonatkozó, 2006/42/EK irányelvére vonatkozóan.

 • Page 369

  OSTRZEŻENIE: Spaliny z silnika tego produktu zawierają substancje chemiczne uważane przez Stan Kalifornia za rakotwórcze i/lub szkodliwe dla płodu lub w inny sposób szkodliwie wpływające na układ rozrodczy. Przystępując do uruchomienia należy pamiętać o przestrzeganiu następujących zasad: Zapoznaj się dokładnie z treścią instrukcji obsługi.

 • Page 370

  OBJAŚNIENIE SYMBOLI Maszyny wyposażone w tarczę Symbole tnącą do trawy mogą zostać gwałtownie odrzucone na bok, gdy UWAGA: wycinarki i tarcza natrafi na przedmiot trwale wykaszarki mogą być związany z podłożem. Tarcza niebezpiecznymi może odciąć rękę lub nogę. narzędziami. Następstwem Osoby postronne i zwierzęta nieuważnej lub powinny znajdować...

 • Page 371

  CO JEST CZYM Co jest czym 21. Pierścień sprzęgający 1. Ostrze 22. Głowica żyłkowa 2. Korek wlewu smaru 23. Klucz nasadowy 3. Przekładnia zębata stożkowa 24. Osłona transportowa 4. Osłona osprzętu tnącego 25. Klucz sześciokątny 5. Wysięgnik 26. Kołek blokujący 6.

 • Page 372

  OGÓLNE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA Ważne OSTRZEŻENIE: Podczas pracy urządzenie W razie nieprawidłowej lub nieuważnej obsługi niniejsze wytwarza pole elektro- • wykaszarka, wycinarka lub przycinarka może magnetyczne. W pewnych stać się niebezpiecznym narzędziem, okolicznościach pole to może zakłócać mogącym spowodować poważne obrażenia pracę...

 • Page 373

  OGÓLNE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA Ochronniki słuchu zespołów w maszynie można znaleźć w rozdziale „Opis urządzenia”. Należy stosować ochronnik słuchu o wystarczających właściwościach tłumiących. Jeżeli maszyna nie jest prawidłowo konserwowana i nie jest poddawana profesjonalnie wykonywanym naprawom oraz/lub obsługom technicznym, jej okres użytkowy jest krótszy oraz większe jest ryzyko wypadków.

 • Page 374

  OGÓLNE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA Wciśnij blokadę dźwigni gazu i sprawdź, czy po OSTRZEŻENIE: W żadnym wypadku nie zwolnieniu nacisku powraca ona do położenia wolno używać osprzętu tnącego bez wyjściowego. zamontowanej, zatwierdzonej osłony. Patrz rozdział „DANE TECHNICZNE”. Stosowanie niewłaściwych lub uszkodzonych osłon może stać się przyczyną...

 • Page 375

  OGÓLNE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA Nakrętka zabezpieczająca Do zamocowania niektórych typów osprzętu tnącego używa się nakrętki zabezpieczającej. W krajach o gorącym i suchym klimacie ryzyko powstawania pożarów jest duże. Dlatego niektóre tłumiki wyposażyliśmy w tzw. siatkę przeciwiskrową. Sprawdź, czy tłumik w Twojej Podczas montażu dokręcaj nakrętkę...

 • Page 376

  OGÓLNE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA OSTRZEŻENIE: Niewłaściwy typ osprzętu tnącego lub nieprawidłowo naostrzone ostrze zwiększają ryzyko odbicia. Osprzęt tnący Ostrze do trawy i nóż do trawy przeznaczone są do koszenia bujnej trawy. OSTRZEŻENIE: Ostrze, które jest wygięte, zniekształcone, pęknięte, złamane lub uszkodzone w jakikolwiek inny sposób należy zawsze poddać...

 • Page 377

  MONTAŻ UWAGA: Sprawdź, czy maszyna jest Montaż uprzęży prawidłowo zmontowana, zgodnie z zaleceniami w niniejszej instrukcji. OSTRZEŻENIE: Podczas pracy wykaszarka musi być zawsze Montaż uchwytu pętlowego przyczepiona do szelek. W przeciwnym 1. Założyć uchwyt pałąkowy na wysięgniku. wypadku nie będzie można bezpiecznie Uchwyt powinien być...

 • Page 378

  MONTAŻ WAŻNE: Aby móc używać tarczy tnącej do trawy, maszyna musi być wyposażona w odpowiedni uchwyt sterowniczy, osłonę tarczy i szelki. Montaż osłony tarczy, tarczy tnącej do trawy i noża do trawy Prawidłowa wysokość Wyreguluj szelki tak, aby osprzęt tnący znajdował się...

 • Page 379

  MONTAŻ 2. Zamontuj na wałku zdawczym pierścień sprzęgający (B). 3. Obracaj wałek do momentu, gdy jeden z otworów w tarczy zbierakowej zostanie ustawiony w jednej linii z odpowiednim otworem w obudowie przekładni. 4. Włóż kołek blokujący (C) do otworu, tak aby wałek został...

 • Page 380

  • Aby zagwarantować jak najlepszą wydajność i zawsze zamontowana na czas transportu lub trwałość silnika, zalecane jest stosowanie oleju przechowywania maszyny. Husqvarna XP, ponieważ został on opracowany • Gdy maszyna odstawiona jest na przechowanie, specjalnie do silników dwusuwowych nie znajduje się pod nadzorem, a także podczas chłodzonych powietrzem firmy Husqvarna.

 • Page 381

  OBCHODZENIE SIĘ Z PALIWEM Benzyna, l Olej do silników dwusuwowych, ml 4 (1) 77 (2,6) 8 (2) 154 (5,2) • Nie sporządzaj mieszanki w ilości większej, niż to jest potrzebne do miesięcznego użycia. • Zbiornik paliwa maszyny nieużywanej przez dłuższy czas należy opróżnić i oczyścić. OSTRZEŻENIE: Tłumik z neutralizatorem katalitycznym mocno się...

 • Page 382

  URUCHAMIANIE I WYŁĄCZANIE Kontrola przed uruchomieniem • Zanim maszyna zostanie uruchomiona, wszystkie pokrywy muszą zostać prawidłowo • Sprawdź, czy ostrze nie jest pęknięte u zamontowane I nie mogą być uszkodzone. podstawy zębów lub przy otworze środkowym. Uruchamianie i zatrzymywanie Najczęstszą przyczyną pęknięć są ostre wcięcia u podstawy zębów powstałe podczas ostrzenia lub używania ostrza z tępymi zębami.

 • Page 383

  URUCHAMIANIE I WYŁĄCZANIE UWAGA! Nie wciskaj dźwigni gazu podczas próby uruchamiania silnika. UWAGA! Może to spowodować uszkodzenie maszyny. Natychmiast po zaskoczeniu silnika wciśnij dźwignię ssania. Ponownie pociągnij żyłkę aż do momentu uruchomienia silnika (można wykonać maksymalnie 3 próby uruchomienia). 4. Kiedy silnik zostanie uruchomiony lub próbuje zaskoczyć, wciśnij dźwignię...

 • Page 384

  TECHNIKA PRACY WAŻNE! Podstawowe informacje na temat W niniejszym rozdziale opisano podstawowe wykaszania środki bezpieczeństwa podczas eksploatacji • Stosuj zawsze właściwy sprzęt. wykaszarek. Jeżeli znajdziesz się w sytuacji, w • Miej zawsze dobrze dopasowany sprzęt. której nie jesteś pewny prawidłowości •...

 • Page 385

  TECHNIKA PRACY klombach, lecz także może uszkodzić delikatną Wykaszanie trawy ostrzem do trawy korę drzew i krzewów oraz słupki parkanów. • Do wykaszania zdrewniałych łodyg nie wolno • Aby zmniejszyć ryzyko uszkodzenia roślinności używać ostrzy do trawy i noży do trawy. dekoracyjnej, skróć...

 • Page 386

  TECHNIKA PRACY • Podczas koszenia lub zamiatania, należy trzymać gaz do oporu w celu osiągnięcia najlepszego efektu. OSTRZEŻENIE: zabrania się, aby operator lub inne osoby zbierały ścięte rośliny w trakcie pracy urządzenia i obracania się żyłki. Może to prowadzić do poważnych obrażeń.

 • Page 387

  Następnie obróć śrubę w Husqvarna. kierunku przeciwnym aż do zatrzymania się Bezpieczna eksploatacja i konserwacja osprzętu tnącego. Obroty jałowe ustawione są...

 • Page 388

  KONSERWACJA działania katalizatora. W takim przypadku tłumik utrzymaniem wolnych obrotów, sprawdź najpierw należy oddać do przeglądu w punkcie stan świecy zapłonowej. serwisowym. W razie zapchania siatki maszyna Jeśli świeca zapłonowa jest zabrudzona, należy ją nagrzewa się nadmiernie, co prowadzi do wyczyścić...

 • Page 389

  KONSERWACJA Ostrzenie noża do trawy i ostrza do • Sprawdź, czy nie ma wycieków paliwa z silnika, zbiornika paliwa lub przewodów paliwowych. trawy Przegląd miesięczny: OSTRZEŻENIE: Przed przystąpieniem do • Skontroluj rozrusznik oraz jego linkę. pracy z jakimkolwiek osprzętem tnącym Przegląd roczny: należy zawsze wyłączyć...

 • Page 390: Dane Techniczne

  (odchylenie standardowe) w wysokości 1 dB(A). Uwaga 3: Odnotowane dane dotyczące równoważnego poziomu wibracji wykazują typowe rozproszenie statystyczne (odchylenie standardowe) w wysokości 1 m/s2. Model 129RJ (z wałem lewostronnym M10) — otwór środkowy ostrza/przecinarki, Ø25,4 mm Zatwierdzone akcesoria Osprzęt tnący/osłona, nr art.

 • Page 391

  Dane wystawcy: Husqvarna AB, SE-561 82 Huskvarna, Szwecja, tel.: +46-36-146500. Husqvarna AB bierze odpowiedzialność za przedmiot tej deklaracji: Wykaszarka, platforma A05328CSHV reprezentująca modele 129RJ od numerów seryjnych z roku 2014 i nowszych. Numer platformy, numer modelu oraz rok wraz z numerami seryjnymi są wyraźnie podane na tabliczce znamionowej.

 • Page 392

  VAROVÁNÍ: Výfukové plyny motoru vycházející z tohoto stroje obsahují chemické sloučeniny známé v Kalifornii jako původci rakoviny, vrozených vad a dalších reprodukčních poškození. Před startováním nezapomínejte na následující: Pečlivě si prostudujte návod k používání. VAROVÁNÍ: Konstrukce zařízení nesmí být za žádných okolností upravována bez svolení...

 • Page 393

  VYSVĚTLIVKY K SYMBOLŮM Symboly Šipky, které ukazují krajní polohy montáže rukojeti. UPOZORNĚNÍ: Lesní křovinořezy, křovinořezy a vyžínače mohou být Hladina akustického tlaku ve nebezpečné. Nepozorné vzdálenosti 7,5 metrů podle nebo nesprávné použití australských předpisů. může vést k vážnému nebo smrtelnému zranění Emise hluku do okolí...

 • Page 394

  CO JE CO Co je co 21. Hnací kotouč 1. Břit 22. Strunová hlava 2. Uzávěr mazacího otvoru 23. Nástrčný klíč 3. Kolmý ozubený převod 24. Přepravní kryt 4. Ochrana řezacího nástavce 25. Šestihranný imbusový klíč 5. Trubka hřídele 26. Pojistný čep 6.

 • Page 395

  OBECNÁ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ Upozornění VAROVÁNÍ: Použití nesprávného řezného Při nesprávném nebo neopatrném použití se vybavení nebo nesprávně nabroušený • lesní křovinořez, křovinořez nebo vyžínač žací kotouč může zvyšovat nebezpečí může stát nebezpečným nástrojem a může zranění. obsluze nebo dalším osobám způsobit závažná...

 • Page 396

  OBECNÁ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ VAROVÁNÍ: Nikdy nepoužívejte stroj, který má poškozené bezpečnostní vybavení. Rukavice Řiďte se pokyny k ovládání, údržbě a servisu v této části. V případě, že by stroj nevyhověl při V případě potřeby použijte rukavice, např. při jakékoli z těchto kontrol, je nutno vyhledat montáži řezného vybavení.

 • Page 397

  OBECNÁ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ zastavilo a stojí v klidu. Pokud se po uvedení Použití nesprávně navinuté vyžínací struny nebo páčky plynu do polohy volnoběhu řezací nástavec nesprávného řezného vybavení zvyšuje hladinu nadále otáčí, je nutné prověřit seřízení vibrací. volnoběžných otáček na karburátoru. Viz pokyny v části „ÚDRŽBA“.

 • Page 398

  OBECNÁ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ U tlumičů výfuku je velmi důležité, aby se uživatel Nylonový uzávěr pojistné matice nesmí být řídil pokyny pro kontrolu a údržbu stroje. Nikdy opotřebován natolik, aby jím bylo možné otáčet nepoužívejte stroj, který má poškozený tlumič rukou. Uzávěr musí udržet moment, rovný výfuku.

 • Page 399

  OBECNÁ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ stejnoměrně, v opačném případě dochází ke zdraví škodlivým vibracím ve stroji. Používejte výhradně doporučené řezací • Obecná pravidla nástavce. Podrobnosti naleznete v části „TECHNICKÉ ÚDAJE“. Používejte výhradně řezné vybavení spolu Všeobecně vyžaduje menší stroj malou s krytem námi doporučeným. Podrobnosti •...

 • Page 400

  SESTAVENÍ UPOZORNĚNÍ: Ujistěte se, že je jednotka Jak připevnit popruh správně smontovaná, jak je zobrazeno v této příručce. VAROVÁNÍ: Při práci s křovinořezem Montáž obloukového držadla musíte mít vyžínač vždy zavěšen na popruhu. Jinak není možné křovinořez 1. Zacvakněte obloukové držadlo na trubku bezpečně...

 • Page 401

  SESTAVENÍ DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Aby bylo možné používat travní kotouč, musí být stroj vybaven správnou řídicí rukojetí, krytem kotouče a nosným popruhem. Montáž krytu kotouče, travního kotouče a travního nože Správná výška Seřiďte popruh tak, aby řezné vybavení bylo rovnoběžné s povrchem terénu. 1.

 • Page 402

  SESTAVENÍ 3. Pootáčejte hřídelem až jeden z otvorů v hnaném kotouči souhlasí s odpovídajícím otvorem v tělese ozubeného převodu. 4. Zasuňte jistící čep (C) do otvoru tak, aby byla osa připojena. 5. Našroubujte strunovou hlavu (H) proti směru otáčení. 6. Demontáž se provádí v obráceném sledu.

 • Page 403

  Zjistěte na vaší • Aby byl zajištěn nejlepší výkon a životnost nejbližší benzínové čerpací stanici, kam lze motoru, doporučujeme používat olej Husqvarna odevzdat zbylé palivo. XP, protože má speciální složení pro vzduchem • Před odstavením na delší dobu se ujistěte, že je chlazené...

 • Page 404

  MANIPULACE S PALIVEM • Nemíchejte větší dávku paliva než na jeden měsíc dopředu. • Pokud po delší dobu stroj nepoužíváte, vyprázdněte a vyčistěte palivovou nádrž. VAROVÁNÍ: Tlumič katalyzátoru se během používání a po něm rychle zahřeje. A to i při volnoběhu. Buďte si vědomi nebezpečí...

 • Page 405

  STARTOVÁNÍ A VYPÍNÁNÍ Kontrola před startem Startování a vypínání • Zkontrolujte, zda u základny zubů nebo v okolí VAROVÁNÍ: Před spuštěním stroje je středového otvoru kotouče nevznikly žádné nutné namontovat spojku, kryt spojky a trhlinky. Nejčastější příčinou vzniku trhlinek hřídel. V opačném případě hrozí bývají...

 • Page 406

  STARTOVÁNÍ A VYPÍNÁNÍ navíjet. To by mohlo stroj poškodit. Opakovaně tahejte za šňůru, dokud se motor nepokusí rozběhnout (maximálně 3 zatažení). 4. Pokud motor nastartuje nebo se pokusí rozběhnout, stlačte páčku sytiče směrem dolů do provozní polohy. 5. Silně tahejte za startovací lanko, dokud motor nenastartuje.

 • Page 407

  PRACOVNÍ POSTUP UPOZORNĚNÍ! • Vyhýbejte se kamenům. • Po provedení každého pracovního úkonu V této části jsou uvedena základní nechte motor jít na volnoběh. Je-li motor po bezpečnostní opatření pro práci s vyžínači. delší dobu v chodu nezatížený a na plný plyn je Dostanete-li se do situace, kdy si nebudete nebezpečí...

 • Page 408

  PRACOVNÍ POSTUP plotů apod. v porovnání s prací mezi stromy a • Nakloníte-li při vyžínání kotouč o něco doleva dřevěnými zahradními ploty. pokládá se tráva do řádků, což usnadňuje její sbírání, např. shrabání. Řezání • Snažte se pracovat rytmicky. Stůjte pevně, •...

 • Page 409

  PRACOVNÍ POSTUP Udržujte neoprávněné osoby v bezpečné vzdálenosti. Děti, zvířata, přihlížející a pomáhající osoby musí být mimo bezpečnostní zónu 15 metrů. Jestliže se někdo přiblíží, okamžitě vypněte vyžínač.

 • Page 410

  ÚDRŽBA Životnost stroje se může zkracovat a riziko úrazů otáček, při kterém se řezné vybavení začíná zvyšovat, jestliže se údržba stroje neprovádí otáčet. správně anebo se opravy neprovádějí odborně. Pokud potřebujete další informace, obraťte se na nejbližší autorizovaný servis. Údržbou k vyšší bezpečnosti Před každou údržbou kromě...

 • Page 411

  ÚDRŽBA Vzduchový filtr VAROVÁNÍ: Tlumiče vybavené Vzduchový filtr je třeba pravidelně čistit katalytickými konvertory se během práce odstraněním prachu a nečistot, aby se zabránilo velmi zahřívají a ještě určitou dobu po následujícím jevům: zastavení zůstávají horké. To platí i při volnoběhu.

 • Page 412

  ÚDRŽBA Schéma technické údržby Níže je uveden seznam těch úkolů údržby, které je nutno provést na stroji. Většina bodů je popsaná v kapitole Údržba. Uživatel smí provádět pouze takové údržbářské a servisní úkoly, které jsou popsány v tomto návodu k používání. Rozsáhlejší zásahy je nutno nechat provést autorizované...

 • Page 413

  (standardní odchylku) 1 dB (A). Poznámka 3: Uváděná data pro ekvivalentní hladinu vibrací mají typickou statistickou odchylku (standardní odchylku) 1 m/s Model 129RJ (závit hřídele kotouče M10 LH) – středový otvor v nožích/kotoučích, Ø 25,4 mm Schválené příslušenství Řezací nástavec / kryt, art. č.

 • Page 414

  PROHLÁŠENÍ O SHODĚ Jméno vydavatele: Husqvarna AB, SE-561 82 Huskvarna, Švédsko, tel.: +46-36-146500. Společnost Husqvarna AB se zaručuje za předmět tohoto prohlášení: Vyžínač nebo křovinořez, platforma A05328CSHV představující model 129RJ od sériových čísel z roku 2014 dále. Čísla platformy a modelu jsou zřetelně vyznačena na typovém štítku spolu s rokem, za nímž následuje výrobní...

 • Page 415

  UPOZORNENIE: Výfukové plyny motora tohto výrobku obsahujú chemické látky, o ktorých je známe (v štáte Kalifornia), že spôsobujú rakovinu, vývojové chyby alebo iné reprodukčné poruchy. Pred naštartovaním dbajte na nasledovné: Pozorne si prečítajte návod na obsluhu. UPOZORNENIE: Za žiadnych okolností nemeňte pôvodnú...

 • Page 416

  VYSVETLIVKY K SYMBOLOMVYSVETLIVKY K SYMBOLOM Symboly Šípky označujúce rozsah montáže rukoväte. UPOZORNENIE: Lesné krovinorezy, kKrovinorezy a vyžínače môžu byť Hladina akustického tlaku vo nebezpečné. Neopatrné vzdialenosti 7,5 metrova (25 stôp) alebo nesprávne podľa austrálskeho nariadenia. používanie môže spôsobiť vážne až smrteľné Emisie hluku do okolia sú...

 • Page 417

  ČO JE ČO Čo je čo 21. Hnací disk 1. Nôž 22. Vyžínacia hlava 2. Viečok plniaceho otvoru maziva 23. Nástrčkový kľúč 3. Kužeľový prevod 24. Prepravný kryt 4. Chránič rezacieho nadstavca 25. Šesťhranný maticový kľúč 5. Hriadeľ 26. Poistný kolík 6.

 • Page 418

  VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA Dôležité UPOZORNENIE: Nikdy nedovoľte deťom Lesný krovinorez, krovinorez alebo vyžínač používať stroj alebo sa zdržiavať v jeho • môžu byť nebezpečné v prípade, že sa blízkosti. Keďže stroj je vybavený používajú nesprávne alebo neopatrne a môžu pružinovým vypínačom a možno ho spôsobiť...

 • Page 419

  VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA Blokovanie škrtiacej klapky Blokovanie škrtiacej klapky slúži na zabránenie náhodnému stlačeniu ovládania plynu. Ak stlačíte blokovanie (A) (napr. vtedy, keď uchopíte držadlo), uvoľní sa ovládanie plynu (B). Keď uvol’níte Pracovná obuv držadlo, ovládanie plynu a blokovanie škrtiacej Noste pevnú...

 • Page 420

  VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA Chránič rezací nadstavca Skontrolujte, či sú popruhy postroja v správnej Tento kryt je určený na ochranu obsluhy stroja polohe. Keď je už stroj a postroj správne pred odletujúcimi uvoľnenými predmetmi. Kryt nastavený, skontrolujte či rýchlorozpínacia spona zároveň chráni obsluhu pred náhodným kontaktom správne funguje.

 • Page 421

  VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA Používajte len rezacie nadstavce s • UPOZORNENIE: Tlmič výfuku obsahuje odporúčanými ochrannými prvkami! Pozrite si chemické látky, ktoré môžu mať časť „TECHNICKÉ ÚDAJE“. karcinogénne účinky. Vyhýbajte sa Vyhľadajte si inštrukcie týkajúce sa rezacích • kontaktu s týmito chemickými látkami v nadstavcov, aby ste zabezpečili správne prípade, že sa tlmič...

 • Page 422

  VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA Skontrolujte rezací nadstavec, či na ňom nie sú viditeľné známky poškodenia alebo trhliny. Poškodený rezací nadstavec treba vždy vymeniť. Ostrenie rezacích zubov a nožov na trávu Pokyny na správne ostrenie rezacích • nadstavcov nájdete na obaloch týchto nástrojov.

 • Page 423

  MONTÁŽ POZNÁMKA: Uistite sa o správnej montáži Upevnenie popruhu jednotky podľa tohto návodu. UPOZORNENIE: Pri používaní musí byť Montáž slučkového držadla krovinorez vždy bezpečne zavesený na 1. Zacvaknite oblúkovú rukoväť na hriadeľ. háku popruhu. V opačnom prípade sa Nezabudnite, že rukoväť musí byť krovinorez nedá...

 • Page 424

  MONTÁŽ DÔLEŽITÉ: Pokiaľ sa bude používať nôž na trávu, potom musí byť stroj vybavený správnymi rukoväťami, krytom noža a popruhom. Montáž krytu noža, noža na trávu a orezávača trávy Správna výška Nastavte si správnu polohu popruhov tak, aby bol rezací nástroj rovnobežne so zemou. 1.

 • Page 425

  MONTÁŽ 3. Otáčajte hriadeľ, kým jeden z otvorov na kotúči nebude zarovnaný s príslušným otvorom na ozubenom kolese. 4. Zastrčte poistný kolík (C) do otvoru na zaistenie hriadeľa. 5. Zaskrutkujte vyžínaciu hlavu (H) v opačnom smere, ako je smer rotácie. 6.

 • Page 426

  V súvislosti so • Na zabezpečenie najlepšieho výkonu a zbavením sa zvyšného paliva sa spojte s životnosti motora sa odporúča olej Husqvarna benzínovým čerpadlom vo vašom okolí. XP, pretože je špeciálne určený pre naše • Pred dlhodobým skladovaním vykonajte vzduchom chladené...

 • Page 427

  MANIPULÁCIA S PALIVOM • Nepripravujte viac ako jednomesačnú dávku paliva. • Ak sa stroj dlhšiu dobu nepoužíva, palivovú nádrž vyprázdnite a vyčistite. UPOZORNENIE: Tlmič katalyzátora sa počas používania a po použití veľmi zahreje. Platí to aj pri voľnobehu motora. Buďte si vedomí rizika požiaru, obzvlášť vtedy, keď...

 • Page 428

  SPUSTENIE A ZASTAVENIE Pred naštartovaním skontrolujte Spustenie a zastavenie • Skontrolujte nôž, aby bolo zaručené, že sa UPOZORNENIE: Ešte pred naštartovaním nevytvorili žiadne trhliny na pätách zubov pri stroja musíte upevniť kompletnú spojku a stredovom otvore. Najbežnejšou príčinou kryt spojky a hriadeľ, inak sa môžu diely tvorby trhlín sú...

 • Page 429

  SPUSTENIE A ZASTAVENIE Opakovane ťahajte za šnúru, až kým motor nezačne štartovať (alebo maximálne 3 potiahnutia). 4. Ak motor naštartuje alebo sa pokúša naštartovať, potlačte páku sýtiča nadol do polohy chodu motora. 5. Dôrazne ťahajte za štartovaciu šnúru, kým motor nenaštartuje. 6.

 • Page 430

  ZÁKLADNÉ PRACOVNÉ TECHNIKY DÔLEŽITÉ! • Používajte vždy len ostré nože. • Vyhnite sa kameňom. V tejto časti sú uvedené základné • Stroj vždy po každej pracovnej činnosti bezpečnostné opatrenia v súvislosti s prácou s spomaľte na rýchlosť voľnobehu. Dlhé obdobia vyžínačmi.

 • Page 431

  ZÁKLADNÉ PRACOVNÉ TECHNIKY • Žacie lanko sa opotrebúva rýchlejšie a musí sa nahrádzať častejšie pri práci v okolí skál, tehál, betónu, kovových ohrád, a pod. než pri práci, • Pokiaľ je nôž pri kosení trávy naklonený keď prichádza do kontaktu so stromami a doľava, tráva sa zhromažďuje na línii, kde sa drevenými plotmi.

 • Page 432

  ZÁKLADNÉ PRACOVNÉ TECHNIKY UPOZORNENIE: Obsluhujúci pracovník, ani nikto iný sa nesmie pokúšať odstrániť pokosený materiál, kým je motor v chode alebo kým sa žacie lanko otáča, pretože to môže spôsobiť vážne poranenia. Pred odstránením materiálu, ktorý sa navinul okolo hnacieho hriadeľa, zastavte motor a vyžínaciu hlavu a odpojte kábel od zapaľovacej sviečky, aby ste predišli poraneniu.

 • Page 433

  ÚDRŽBA Ak údržba stroja nebude vykonávaná správne, Najprv točte nastavovaciu T-skrutku v smere skráti sa tým jeho životnosť a zvýši sa riziko hodinových ručičiek, až kým sa rezací nehodovosti. Servis a/alebo opravy musia byť nadstavecnezačne točiť. Potom otáčajte vykonané odborne. So žiadosťou o podrobnejšie nastavovacou skrutkou voľnobehu proti smeru informácie sa obráťte na najbližšieho hodinových ručičiek, až...

 • Page 434

  ÚDRŽBA UPOZORNENIE: Stroj nikdy nepoužívajte, ak UPOZORNENIE: Vždy používajte odporúčaný chýbajú alebo sú uvoľnené matice tlmiča. typ zapaľovacej sviečky. Nesprávna Skontrolujte, či sú matice tlmiča správne zapaľovacia sviečka môže vážne poškodiť utiahnuté. piest/valec. Vzduchový filter UPOZORNENIE: Tlmiče vybavené Vzduchový filter treba pravidelne čistiť, aby sa katalyzátorom sa pri používaní...

 • Page 435

  ÚDRŽBA • Ostrite všetky hrany rovnomerne, aby sa • Vymeňte zapaľovaciu sviečku. Skontrolujte, či dodržalo vyváženie noža. je zapaľovacia sviečka správne nasadená. • Vyčistite, alebo vymeňte sitko lapača iskier v tlmiči. UPOZORNENIE: Vždy okamžite vyraďte nôž, ktorý je krivý, hádže sa, je prasknutý, nalomený...

 • Page 436

  (štandardnú odchýlku) 1 dB (A). Poznámka 3: Uvádzané údaje pre ekvivalentnú hladinu vibrácií majú typický štatistický rozptyl (štandardnú odchýlku) 1 m/s Model 129RJ (M10 ľavý závit upínacieho hriadeľa) – stredový otvor v nožoch/rezacích zuboch, Ø 25,4 mm Schválené príslušenstvo Rezací nadstavec/kryt, diel č.

 • Page 437

  Názov vydavateľa: Spoločnosť Husqvarna AB, SE-561 82 Huskvarna, Švédsko, tel.: +46-36-146500. Spoločnosť Husqvarna AB vyhlasuje plnú zodpovednosť za predmet tohto vyhlásenia: Kombinovaný vyžínač a krovinorez, platforma(-y) A05328CSHV zastúpený modelom 129RJ od roku 2014 a neskôr výrobnými číslami. Číslo platformy a číslo modelu sú zreteľne uvedené obyčajným písmom na pozdĺžnom typovom štítku spolu s rokom a za ním nasledujú...

 • Page 438

  UPOZORENJE: Ispuh motora ovog proizvoda sadrži kemikalije za koje je poznato kako su u državi Kaliforniji uzrokovale karcinome, urođene mane ili druga reprodukcijska oštećenja. Prije pokretanja obratite pažnju na sljedeće: Pažljivo pročitajte korisnički priručnik. UPOZORENJE: Ni u kojem slučaju ne smijete mijenjati originalni dizajn stroja bez odobrenja proizvođača.

 • Page 439

  OBJAŠNJENJE ZNAKOVA Znakovi Razina pritiska zvuka na 7,5 m po australijskim propisima. UPOZORENJE: čistači šume, čistači šikare i trimeri mogu biti opasni. Emisija buke u skladu s direktivom Neoprezna ili nepravilna EZ. Emisija stroja navedena je u upotreba može uzrokovati odjeljku Tehnički podaci i na ozbiljne ili smrtne povrede naljepnici.

 • Page 440

  ŠTO JE ŠTO? Što je što? 21. Pogonska podloška 1. Nož 22. Glava trimera 2. Čep posude za mazivo 23. Utični ključ 3. Pužni zglob 24. Transportni štitnik 4. Štitnik rezne opreme 25. Šestokutni ključ 5. Vratilo 26. Klin za blokiranje 6.

 • Page 441

  OPĆA PRAVILA SIGURNOSTI Važno UPOZORENJE: Djeca ne smiju koristiti Čistači šume, šikare i šišači mogu ako se stroj niti boraviti u njegovoj blizini. • koriste nepravilno ili nepažljivo biti opasni Budući da je stroj opremljen zaustavnim alati, koji pak mogu nanijeti ozbiljne, pa čak i prekidačem s oprugom i moguće ga je fatalne ozljede korisnika ili drugih osoba.

 • Page 442

  OPĆA PRAVILA SIGURNOSTI Zaštita za gas Zaštita za gas sprječava slučajno pomicanje regulatora gasa. Kada pritisnete zaštitu (A) (tj. kada uhvatite ručicu), ona oslobađa regulator gasa (B). Kada otpustite ručicu regulator gasa i zaštita Čizme za gas vraćaju se u svoje početne položaje. Ta Nosite protuklizne i stabilne čizme.

 • Page 443

  OPĆA PRAVILA SIGURNOSTI Štitnik rezne opreme Provjerite jesu li remeni naramenice ispravno Ovaj štitnik sprječava odbacivanje slobodnih postavljeni. Kada su naramenica i stroj podešeni, predmeta na rukovatelja. Zaštita sprečava takođe provjerite da sigurnosno otpuštanje naramenice da rukovaoc ne dođe u kontakt sa uređajem za radi kako treba.

 • Page 444

  OPĆA PRAVILA SIGURNOSTI Održavajte ispravnu postavku noža. Pratite • UPOZORENJE: Ispušni dimovi motora naše upute i upotrijebite preporučeni kalup. sadrže ugljični monoksid koji može prouzročiti trovanje ugljičnim UPOZORENJE: Zaustavite motor prije monoksidom. Nemojte pokretati stroj ni izvođenja radova na priključku za rezanje. raditi njime u zatvorenom prostoru niti na Priključak za rezanje mora se u bilo kojem slabo prozračenom mjestu.

 • Page 445

  OPĆA PRAVILA SIGURNOSTI Oštrenje rezača trave i noževa za travu Upute za pravilno oštrenje potražite na • pakovanju priključka za rezanje. Pilu i nož naoštrite plosnatom turpijom. Ravnomjerno naoštrite sve oštrice kako biste • sačuvali uravnoteženost noža. UPOZORENJE: Uvijek bacite iskrivljene, oštečene, napuknute ili na bilo koji način promjenjene nozeve.

 • Page 446

  SASTAVLJANJE NAPOMENA: Jedinica mora ispravno Postavljanje naramenica sastavljena na način prikazan u ovom priručniku. UPOZORENJE: Čistač šikare prilikom Namještanje okrugle ručke rada uvijek mora biti sigurno ovješen na naramenice. U suprotnom čistačem šikare 1. Namjestite ručku na cijev. Pripazite da ručka nećete moći sigurno upravljati.

 • Page 447

  SASTAVLJANJE VAŽNO: Ako želite koristiti nož za travu, stroj mora biti opremljen odgovarajućom ručkom, štitnikom noža i naramenicom. Montaža štitnika noža, noža za travu i rezača trave Ispravna visina Naramenice podesite tako da je priključak za rezanje paralelan s tlom. 1.

 • Page 448

  SASTAVLJANJE 3. Vratilo okrećite dok se jedan od otvora u pogonskoj podloški ne poravna s odgovarajućim otvorom u pogonskom kućištu. 4. U otvor umetnite klin za blokiranje (C) kako biste osigurali vratilo. 5. Uvijte glavu trimera (H) u smjeru suprotnom od smjera vrtnje.

 • Page 449

  • Za najbolji učinak i trajnost motora prednost se • Za skladištenje i transport goriva treba koristiti dalje ulju XP tvrtke Husqvarna budući da je spremnike namijenjene za tu svrhu. posebno oblikovano za naše atmosferske • Spremnik za gorivo mora se za dulja razdoblja dvotaktne motore.

 • Page 450

  RUKOVANJE GORIVOM UPOZORENJE: Katalizatorski prigušivač postane veoma vreo prilikom upotrebe kao i nakon zaustavljanja. To važi i kod rada motora u praznom hodu. Budite obazrivi u pogledu opasnosti od požara naročito prilikom rukovanja u blizini zapaljivih materijala ili pare. Gorivo UPOZORENJE: Slijedeće mjere opreznosti smanjit će opasnost od požara:...

 • Page 451

  UKLJUČIVANJE I ISKLJUČIVANJE Provjera prije uključivanja Uključivanje i isključivanje • Provjerite jesu li se na donjem dijelu zubaca noža ili uz središnji otvor oblikovale pukotine. UPOZORENJE: Ako se cjelokupna Najčešći uzroci nastajanja pukotina su spojka, poklopac spojke i vratilo ne oblikovanje oštrih rubova na donjem, dijelu pričvrste prije pokretanja stroja, dijelovi zubaca prilikom oštrenja ili korištenje noža s...

 • Page 452

  UKLJUČIVANJE I ISKLJUČIVANJE 4. Ako se motor pokrene ili se pokuša pokrenuti, polugu čoka spustite u položaj za rad. 5. Nastavite snažno povlačiti uže dok pokretanja motora. 6. Prije davanja punog gasa pokrenutom motoru dopustite zagrijavanje od 30 sekundi. Zagrijani motor 1.

 • Page 453

  RADNE TEHNIKE VAŽNO! rada punim gasom bez opterećenja motora može dovesti do ozbiljnog oštećenja motora. U ovom odjeljku opisuju se osnovna sigurnosna pravila za rad s trimerima. Ako UPOZORENJE: Niti rukovatelj stroja niti dođete u situaciju u kojoj niste sigurni što napraviti, obratite se stručnjaku.

 • Page 454

  RADNE TEHNIKE • Nastojte raditi u ritmu. Stanite čvrsto raširenih nogu. Pomaknite se naprijed nakon povratnog pokreta i ponovo čvrsto stanite. • Kapa noža treba se lagano naslanjati na tlo. Ona će zaštititi list od dodira sa tlom. • Opasnost od omatanja materijala oko noža •...

 • Page 455

  ODRŽAVANJE Životni vijek uređaja se smanjuje, a rizik od svim položajima. To bi trebala biti dobra granica nesreće povećava, ako se održavanje ne provodi broja okretaja kada se rezna oprema počinje pravilno i ako se servisiranje i/ili popravci ne pomicati. obavljaju profesionalno Za dodatne informacije obratite se najbližem ovlaštenom distributeru.

 • Page 456

  ODRŽAVANJE probleme pokretanja • UPOZORENJE: Prigušivači buke sa gubitak snage motora • katalizatorom ostaju i dalje vrući kako pri nepotrebno habanje dijelova motora • upotrebi tako i posle zaustavljanja. To preveliku potrošnju goriva • važi takođe i pri radu u praznom hodu. Filtar čistite svakih 25 radnih sati ili češće ako su Dodirivanjem se mogu prouzrokovati radni uvjeti izuzetno prašnjavi.

 • Page 457

  ODRŽAVANJE Raspored održavanja U nastavku je popis radnji neophodnih za održavanje stroja. Većina radnji opisana je u odjeljku Održavanje. Korisnik održavanje i servisiranje treba vršiti na način opisan u ovim uputama. Veće popravke potrebno je prepustiti ovlaštenom servisu. Tjedno održavanje: •...

 • Page 458

  Napomena 3: Navedeni podaci o jednakoznačnoj razini vibracija imaju tipično statističko raspršenje (standardno odstupanje) od 1 m/s Model 129RJ (navoj vretena vratila M10 LH) – središnji otvor u noževima/rezačima Ø 25,4 mm Odobreni dodaci Pribor za rezanje / štitnik, kat.

 • Page 459

  Primijenjeni su sljedeći standardi: EN ISO 12100:2010, EN ISO 11806-1:2011, ISO 14982:1998, CISPR 12:2007 Tvrtka TÜV Rheinland N.A. provela je nezavisno ispitivanje za tvrtku Husqvarna AB te je izdala AM72140165 – Certifikat o sukladnosti s direktivom EZ Vijeća 2006/42/EC za strojeve. Takav certifikat primjenjiv je na sve proizvodne lokacije i zemlje podrijetla, kako je i navedeno na proizvodu.

 • Page 460

  UPOZORENJE: Izduvni gasovi motora u ovom proizvodu sadrže hemikalije za koje se zna u Kaliforniji da izazivaju rak, defekte na rođenju ili druge reproduktivne probleme. Pre paljenja se mora obratiti pažnja na sledeće: Pažljivo pročitajte uputstvo za upotrebu. UPOZORENJE: Ni u kom slučaju ne smeš...

 • Page 461

  OBJAŠNJENJE SIMBOLA Simboli Strelice koje navode granice montiranja ručica. UPOZORENJE: Testere za čišćenje, rezači žbunja i trimeri mogu da budu Nivo zvučnog pritiska na 7,5 opasni! Nemarna ili metara (25 stopa) prema pogrešna upotreba može australijskim propisima. da dovede do ozbiljnih povreda ili do smrtnog Emisije buke u životnoj sredini slučaja rukovaoca ili...

 • Page 462

  ŠTA JE ŠTA? Šta je šta? 21. Upravljački zahvatnik 1. Sečivo 22. Glava trimera 2. Poklopac za sipanje maziva 23. Ključ 3. Menjač ugla 24. Zaštita za transportovanje 4. Zaštita priključka za sečenje 25. Imbus ključ 5. Osovina 26. Trn za osiguranje 6.

 • Page 463

  OPŠTE MERE PREDOSTROŽNOSTI Važno UPOZORENJE: Ne dozvolite deci da Testera za čišćenje, rezač žbunja ili trimer koriste mašinu ili budu u njenoj blizini. • mogu biti opasni ako se nepravilno ili Kako je mašina opremljena zaustavnim neoprezno koriste. Oni mogu da izazovu teške prekidačem sa oprugom, može se ili fatalne povrede rukovaoca ili drugih osoba.

 • Page 464

  OPŠTE MERE PREDOSTROŽNOSTI Rukavice Pratite uputstva za kontrolisanje, održavanje i servisiranje koja su opisana u ovom odeljku. Ako Treba koristiti rukavice kada se to zahteva, na mašina ne zadovolji bilo koju od tih provera obrati primer, kod montaže uređaja za rezanje. se servisnom agentu radi opravke.

 • Page 465

  OPŠTE MERE PREDOSTROŽNOSTI Prekidač za zaustavljanje hitnom slučaju kada je neophodno da se brzo oslobodite mašine i uprtača. Uverite se da se motor zaustavlja kada pritisnete i otpustite prekidač za zaustavljanje. Pogledajte uputstva pod naslovom „Podešavanje uprtača“. Zaštita priključka za sečenje Ova zaštita je predviđena da spreči da odrezani Pregledajte da li su kaiševi uprtača pravilno komadi ne odskoče prema rukovaocu.

 • Page 466

  OPŠTE MERE PREDOSTROŽNOSTI Pogledajte uputstva uređaja za rezanje radi • UPOZORENJE: Unutrašnjost prigušivača pravilnog postavljanja gajtana trimera i izbora zvuka sadrži hemikalije koje mogu biti pravilnog prečnika gajtana. kancerogene. Izbegavajte kontakt s Održavajte zube sečiva u dobrom stanju i • elementima u slučaju oštećenog propisno naoštrene.

 • Page 467

  OPŠTE MERE PREDOSTROŽNOSTI Oštrenje noža za košenje trave i lista za košenje trave Proverite pakovanje uređaja za rezanje da • biste videli ispravna uputstva za oštrenje. List i nož se oštri sa pljosnatom turpijom. Naoštrite sve ivice podjednako da bi se •...

 • Page 468

  SKLAPANJE NAPOMENA: Vodite računa da jedinica bude Postavljanje uprtača ispravno sklopljena kao što je prikazano u ovom priručniku. UPOZORENJE: Kada koristite rezač Instaliranje ručka žbunja, uvek ga treba čvrsto zakačiti za uprtač. Inače nećete moći bezbedno da 1. Clip ručka na vratilo. Ručka mora biti montiran kontrolišete rezač...

 • Page 469

  SKLAPANJE VAŽNO: Ako treba da se koristi list za travu, mašina mora da bude opremljena propisnim ručicom, zaštitom sečiva i uprtačem. Postavljanje zaštite sečiva, lista za travu i noža za košenje trave Ispravna visina Podesite uprtače tako da priključak za sečenje bude paralelan sa tlom.

 • Page 470

  SKLAPANJE 4. Uložite trn za osiguranje (C) u otvor tako da se osovina osigura. 5. Navrnite glavu trimera (H) suprotno od smera obrtanja. 6. Demontaža se vrši obrnutim redosledom.

 • Page 471

  šta treba da uradite • Da bi se obezbedile najbolje performanse i sa viškom goriva. trajanje motora, Husqvarna XP ulje se preporučuje pošto je napravljeno posebno za • Pazite da mašina bude dobro očišćena i da je naše dvotaktne motore sa vazdušnim...

 • Page 472

  MANIPULISANJE GORIVOM • Nemojte pripremati mešavinu goriva za više od jednog meseca. • Ako se mašina neko vreme ne upotrebljava, rezervoar za gorivo treba isprazniti i očistiti. UPOZORENJE: Prigušivač buke s katalizatorom se veoma zagreje u toku i posle upotrebe. Ovo takođe važi i za prazan hod.

 • Page 473

  POKRETANJE I ZAUSTAVLJANJE Kontrola pre starta Paljenje i gašenje • Proverite sečivo da biste obezbedili da nema pukotina na dnu zuba ili pored centralnog UPOZORENJE: Pre startovanja mašine otvora. Najuobičajeniji uzroci za obrazovanje mora da bude montirano celo kvačilo, naprslina je pojava oštrih uglova u međuzublju poklopac kvačila i osovina, inače se prilikom oštrenja, ili ako se list upotrebljava sa kvačilo može olabaviti i prouzrokovati...

 • Page 474

  POKRETANJE I ZAUSTAVLJANJE 4. Ako se motor pokrene ili pokuša da se pokrene, gurnite polugu čoka u radni položaj. 5. Nastavite da povlačite snažno kabl dok se motor ne pokrene. 6. Kada se motor pokrene, pustite da se motor zagreje 30 sekundi pre nego što date pun gas. Topao motor 1.

 • Page 475

  RADNE TEHNIKE VAŽNO! • Uvek koristite oštra sečiva. • Izbegavajte kamenje. U ovom odeljku su opisana osnovna pravila o • Snizite broj obrtaja motora na broj obrtaja bezbednosti pri radu sa trimerima. Ukoliko praznog hoda posle svakog radnog postupka. dođete u situaciju da se osećate nesigurnim u Duže vreme rada motora pod punim brojem pogledu dalje upotrebe, treba da se obratite za obrtaja bez opterećenja motora može da...

 • Page 476

  RADNE TEHNIKE • Gajtan trimera se haba brže i mora se češće puniti pri kontaktu sa kamenjem, ciglama, betonom, metalnim stubovima itd. nego pri • Kada se list nagne malo nalevo pri čišćenju kontaktu sa drvetom i drvenim stubovima. trave, trava se sakuplja u otkose, koji se kasnije sakupljaju, na primer, grabljama.

 • Page 477

  RADNE TEHNIKE UPOZORENJE: Upozorenje zbog izbačenih predmeta. Uvek nosite zaštitu za oči. Nikada se ne naginjite preko štita lista. Mašina može odbaciti kamenje ili smeće u vaše oči, i izazvati slepilo ili ozbiljne povrede. Udaljite neovlašćene osobe. Deca, životinje, posmatrači i pomagači treba da budu van bezbednosne zone od 15 metara (50 stopa).

 • Page 478

  ODRŽAVANJE Vek trajanja mašine se može skratiti, a rizik od dok se uređaj za rezanje ne zaustavi. Pravilno nastupanja nesreća povećati ako se održavanje podešeni broj obrtaja u praznom hodu je postignut, mašine ne vrši na pravi način i ako se servisiranje kada motor ravnomerno radi u svakom položaju.

 • Page 479

  ODRŽAVANJE OPREZ: Nikad nemojte koristiti mašinu koja Prečistač vazduha ima neispravan ili labav prigušivač. Vodite Filter vazduha se mora redovno čistiti kako bi se računa da vijci prigušivača budu zategnuti. uklonile prašina i prljavština iz nje i izbeglo sledeće: UPOZORENJE: Prigušivači sa kvarovi karburatora katalizatorima jako se zagrejavaju i ostaju •...

 • Page 480

  ODRŽAVANJE Šema održavanja Sledi lista održavanja koje treba izvršiti na mašini. Većina radova opisana je u odeljku Održavanje. Korisnik sme da vrši održavanje i servisiranje samo na način opisan u ovom uputstvu za rukovaoca. Svaki veći rad treba da izvrši ovlašćeni servisni centar.

 • Page 481

  (standardno odstupanje) od 1 dB(A). Napomena 3: Podaci iz izveštaja za ekvivalentni nivo vibracija imaju tipičnu statističku disperziju (standardno odstupanje) od 1 m/s Model 129RJ (M10 LH navoj vretenaste osovine) – središnja rupa lista/noža, Ø 25,4 mm Odobreni pribor Uređaj za rezanje/zaštita, br.

 • Page 482

  Primenjeni su sledeći standardi: EN ISO 12100:2010, EN ISO 11806-1:2011, ISO 14982:1998, CISPR 12:2007 TUV Rheinland N.A. je izvršilo volonterski pregled u ime kompanije Husqvarna AB, te je pružio AM72140165 sertifikat o usaglašenosti sa Direktivom Saveta Evrope 2006/42/EZ za mašineriju. Ovaj sertifikat se primenjuje na sve proizvodne lokacije i zemlje porekla, kao što je navedeno na proizvodu.

 • Page 483

  UPOZORENJE: Ispušni plinovi iz ovog proizvoda sadrže hemikalije za koje Savezna država Kalifornija smatra da uzrokuju rak, defekte pri rođenju ili druga reproduktivna oštećenja. Prije pokretanja imajte u vidu sljedeće. Pažljivo pročitajte uputstvo za rad. UPOZORENJE Ni pod kojim okolnostima se dizajn mašine ne smije mijenjati bez dozvole proizvođača.

 • Page 484

  OBJAŠNJENJE ZNAKOVA Znakovi Nivo pritiska buke na 7,5 metara prema australijskim regulacijama. UPOZORENJE: Pile za uklanjanje trave, ručne kosilice i uređaji za Emisija buke u okoliš prema podrezivanje mogu biti Direktivi Evropske zajednice. opasni. Nepažljiva ili Specifikacije emisija mašine neispravna upotreba za nalaze se u odjeljku Tehnički posljedicu može imati podaci i na naljepnici.

 • Page 485

  ŠTA JE ŠTA? Šta je šta? 21. Pogonska ploča 1. Rezač 22. Glava za podrezivanje 2. Kapa dijela za sipanje maziva 23. Inbus ključ sa umetcima 3. Konusni pogon 24. Štitnikzatransport 4. Zaštitnik rezenog dodatka 25. Šestougaoni ključ 5. Vrat 26.

 • Page 486

  ŠTA JE ŠTA? Šta je šta? 21. Pogonska ploča 1. Rezač 22. Glava za podrezivanje 2. Kapa dijela za sipanje maziva 23. Inbus ključ sa umetcima 3. Konusni pogon 24. Štitnikzatransport 4. Zaštitnik rezenog dodatka 25. Šestougaoni ključ 5. Vrat 26.

 • Page 487

  OPŠTE SIGURNOSNE MJERE OPREZA Važno UPOZORENJE Nikada ne dozvoljavajte Pila za čišćenje, čistač šikare ili trimer mogu djeci da koriste mašinu ili budu u njenoj • biti opasni ako se koriste nepravilno ili blizini. S obzirom da je mašina nepažljivo i mogu izazvati teške ili smrtonosne opremljena prekidačem za zaustavljanje povrede operatera ili drugih osoba.

 • Page 488

  OPŠTE SIGURNOSNE MJERE OPREZA Blokada ručice za gas Blokada ručice za gas je projektovana tako da onemogućava slučajno korištenje ručice za gas. Kada pritisnite blokadu (A) (tj. kada uhvatite ručku) ona otpušta upravljanje ručicom za gas (B). Kada Čizme otpustite ručku, ručica za gas i blokada ručice za Nosite stabilne čizme koje se ne kližu.

 • Page 489

  OPŠTE SIGURNOSNE MJERE OPREZA Zaštitnikrezenogdodatka Uvjerite se da su trake pojasa ispravno Svrha ovo zaštitnika je da spriječi da predmeti postavljene. Kada se podese mašina i remen, budu odbačeni prema operateru. Zaštitnik takođe provjerite da li dugme za brzo otvaranje remena sprječava slučajni kontakt operatera i pribora za ispravno radi.

 • Page 490

  OPŠTE SIGURNOSNE MJERE OPREZA Zupce noža održavajte ispravno naoštrenim. • UPOZORENJE Ispušni dimovi mašina Poštujte naše preporuke. Takođe pogledajte sadrže ugljični monoksid, koji može upute na pakovanju noževa. uzrokovati trovanje. Ne pokrećite i ne Održavajte ispravne postavke noža. Pratite • radite sa mašinom u zatvorenim naše upute i koristite preporučenu mjernu prostorima ili na mjestima sa slabom...

 • Page 491

  OPŠTE SIGURNOSNE MJERE OPREZA Oštrenje sječiva i noževa za travu Potražite upute za ispravno oštrenje na • pakovanju pribora za rezanje. Oštrite oštrice i sječiva jednoreznom ravnom pilom. Jednako naoštrite sve ivice kako biste održali • ravnotežu oštrice. UPOZORENJE Uvijek bacite oštricu koja je savijena, zakrivljena, napukla, slomljena ili na neki drugi način oštećena.

 • Page 492

  SASTAVLJANJE NAPOMENA Provjerite i uvjerite se da je Pričvršćivanje remena uređaj pravilno sastavljen kao što je pokazano u ovom priručniku. UPOZORENJE Prilikom korištenja ručne Instaliranje zakrivljene ručice kosilice ona uvijek mora biti bezbjedno zakačena na remen. U suprotnom njome 1. Položaj savijene ručke na osovini. Obratite nećete moći bezbjedno upravljati.

 • Page 493

  SASTAVLJANJE VAŽNO Ako se koristi nož za travu, mašina se mora opremiti ispravnim upravljačem, štitnikom noža i remenom. Postavljanještitnika noža, noža za travu i rezača za travu Ispravna visina Podesite remen tako da pribor za rezanje bude paralelan sa tlom. 1.

 • Page 494

  SASTAVLJANJE 3. Okrećite osovinu sve dok se jedna od rupa na pogonskoj ploči ne izravna sa odgovarajućom rupom na kućištu opreme. 4. Uvedite iglu za zaključavanje (C) u rupu kako biste zaključali osovinu. 5. Vijkom pritegnite glavu za podrezivanje (H) u suprotnom smjeru od smjera okretanja.

 • Page 495

  Kontaktirajte lokalnu benzinsku pumpu da biste • Da biste osigurali najbolji rad i dugotrajnost saznali gdje da odložite višak goriva na otpad. pogona preporučuje se Husqvarna XP ulje jer je • Prije dugotrajnog skladištenja uvjerite se da je ono specijalno proizvedeno za naše zrakom mašina čista i da je izvršen ukupni servis.

 • Page 496

  RUKOVANJE SA GORIVOM • Ne miješajte odjednom više od mjesečne porcije goriva. • Ako se mašina ne koristi neko vrijeme, potrebno je isprazniti i očistiti rezervoar. UPOZORENJE Prigušivač katalizatora je veoma vruć tokom rada i nakon završetka rada. Ovo takođe važi i pri praznom hodu. Imajtenaumuopasnostodpožaraposebnok adaraditeublizinizapaljivihsupstanciiiliisp arenja...

 • Page 497

  POKRETANJE I ZAUSTAVLJANJE Provjere prije pokretanja Pokretanje i zaustavljanje • Provjerite nož kako biste osigurali da nije došlo UPOZORENJE Cijela spojnica, njen do pukotina na dnu zubaca ili kod rupe u poklopac i osovina se moraju postaviti sredini. Najčešći razlog nastanka pukotina je prije pokretanja mašine;...

 • Page 498

  POKRETANJE I ZAUSTAVLJANJE dok se mašina ne pokrene (ili maksimalno 3 povlačenja). 4. Ukolikosemotorpokreneilisepokušapokrenutigur niteručicusaugauradnipoložaj 5. Snažnopovlačiteužedoksemotornepokrene 6. Kada se mašina pokrene, pričekajte da se ugrije maksimalno 30 sekundi prije nego što koristite ručicu za gas. Topalmotor 1. Pumpica: Pritišćite dijafragmu za propuhivanje sve dok gorivo ne počne puniti dijafragmu (otprilike 10 puta).

 • Page 499

  RADNE TEHNIKE VAŽNO • Uvijek nakon svakog rada usporite pogon na brzinu rada na prazno. Duži periodi sa punim Ovaj odjeljak sadrži osnovna sigurnosne mjere gasom bez opterećenja mašine mogu dovesti za rad sa uređajima za podrezivanje. Ako do ozbiljnih oštećenja pogona. dođete u situaciju u kojoj ne znate kako da postupate, trebali biste pitati stručnjaka.

 • Page 500

  RADNE TEHNIKE blzu kamenja, cigli, betona, metalnih ograda • Ako je nož nagnut u lijevo kada se raščišćva itd. nego ako dolazi u dodir sa drvećem i trava, trava će padati u jednom redu, što drvenim ogradama. olakšava njeno skupljanje, npr. pri grabljenju. •...

 • Page 501

  RADNE TEHNIKE UPOZORENJE Pazite na bačene objekte. Uvijek nosite zaštitu za oči. Nikada se ne naslanjajte preko štitnika pribora za rezanje. Kamenje, otpad itd. mogu odletjeti prema očima i uzrokovati sljepilo ili ozbiljne ozljede. Neovlaštena lica držite na udaljenosti. Djeca, životinje, posmatrači i pomagaći se trebaju držati izvan sigurnosne zone od 15 metara.

 • Page 502

  ODRŽAVANJE Radni vijek mašine može se skratiti, a opasnost od za rezanje ne zaustavi. Brzina rada na prazno je nezgoda povećati ukoliko se održavanje ne pravilno podešena kada se motor lako pokreće u obavlja ispravno i ukoliko servisiranje i/ ili svakom položaju.

 • Page 503

  ODRŽAVANJE gubitak snage mašine, • UPOZORENJE nepotrebno trošenje dijelova mašine, • Prigušivačiopremljenikatalitičkimkonverte prevelika potrošnja goriva. • rimajakosezagrijavajutokomupotrebeiosta Očistite filter svakih 25 sati ili redovnije ako su juvrućijošnekovrijemeposlijezaustavljanja radni uslovi iznimno prašnjavi. Toseistotakodešavaipripraznomhodu Cišcenjezracnogfiltera Kontaktmožeprouzrokovatiopekotinenako ži Zapamtitedapostojirizikodvatre Uklonite poklopac zračnog filtera i izvadite filter. Operite ga u toploj vodi sa sapunom.

 • Page 504

  ODRŽAVANJE Plan održavanja Ovo je popis zadataka održavanja koji se moraju provesti na mašini. Većina zadataka je opisana u odjeljku Održavanje. Korisnik mora provoditi samo zadatke održavanja i servisiranja koji su opisani u ovom uputstvu za rad. Veće poslove mora vršiti ovlaštena servisna radionica.

 • Page 505

  Napomena 3: Prijavljeni podaci ekvivalentnih nivoa vibracije posjeduju tipičnu statičku disperziju (standardno odstupanje) od 1 m/s Model 129RJ (M10 LH navoj za valovitu osovinu) - rupa u sredini noževa/sječiva, Ø 25,4 mm Odobreni pribor Pribor za rezanje / štitnik, br.

 • Page 506

  Primijenjeni su sljedeći standardi: EN ISO 12100:2010, EN ISO 11806-1:2011, ISO 14982:1998, CISPR 12:2007 Organizacija TÜV Rheinland N.A. je izvršila dobrovoljno ispitivanje u ime kompanije Husqvarna AB i dodijelila AM72140165 Certifikat o usklađenosti s Direktivom Vijeća EC-a 2006/42/EC za mašinsku opremu.

 • Page 507

  AVERTISMENT: Eşapamentul acestui produs conțin substanțe chimice cunoscute în Statul California ca provocând cancer, malformaţii congenitale sau alte afecțiuni ale aparatului reproducător. Rețineți următoarele aspecte înainte de a începe: Vă rugăm să citiți cu atenție manualul operatorului. AVERTISMENT: Nu modificaţi sub nicio formă...

 • Page 508

  EXPLICAȚIA SIMBOLURILOR Simboluri Săgeți care indică limitele pentru montarea mânerului. AVERTISMENT: Fierăstraiele de curăţat, motouneltele și trimmerele Nivelul de presiune sonoră la 7,5 pot fi periculoase. metri (25 de picioare) conform Utilizarea neatentă sau reglementării australiene. incorectă poate cauza vătămări corporale grave Emisiile de zgomot în mediul sau mortale operatorului înconjurător conform Directivei...

 • Page 509

  CE ESTE ACEASTA Ce este aceasta? 21. Disc de antrenare 1. Cuţit 22. Capul trimmerului 2. Capac dispozitiv de ungere 23. Cheie articulată 3. Angrenaj conic 24. Apărătoare pentru transport 4. Apărătoare pentru accesoriul de tăiere 25. Cheie hexagonală 5. Arbore 26.

 • Page 510

  MĂSURI DE SIGURANŢĂ GENERALE Important AVERTISMENT: Folosirea unui accesoriu Dacă sunt utilizate incorect sau neatent, de tăiere incorect sau a unei lame • fierăstrăul de curăţat, motounealta sau incorect ascuţite poate mări riscurile de trimmerul pot fi periculoase şi pot provoca accidente.

 • Page 511

  MĂSURI DE SIGURANŢĂ GENERALE jos, trebuie să vă contactați agentul de service. Atunci când achiziționați oricare dintre produsele noastre, garantăm disponibilitatea reparațiilor și service-ului profesionist. Dacă vânzătorul cu amănuntul care vă vinde Mănuși aparatul nu este dealer de service, solicitați-i Mănușile trebuie purtate atunci când este necesar, adresa celui mai apropiat agent de service.

 • Page 512

  MĂSURI DE SIGURANŢĂ GENERALE Verificați ca dispozitivul de control al accelerației și Utilizarea unui fir al trimmerului înfășurat incorect dispozitivul de blocare al acceleraţiei să se sau a unui accesoriu de tăiere incorect mărește deplaseze liber și ca arcurile de retur să nivelul de vibrații.

 • Page 513

  MĂSURI DE SIGURANŢĂ GENERALE care se rotește accesoriul de tăiere. (Piulița are filet pe stânga.) Strângeți piulița cu ajutorul cheii articulate. Pentru amortizoarele de zgomot, este foarte important să respectați instrucțiunile privind verificarea, întreţinerea şi repararea dispozitivului dvs. Nu utilizaţi niciodată un dispozitiv cu Căptușeala din nailon din interiorul piuliţei de amortizorul de zgomot defect.

 • Page 514

  MĂSURI DE SIGURANŢĂ GENERALE AVERTISMENT: Eliminați întotdeauna o lamă care este îndoită, răsucită, crăpată, spartă sau deteriorată în orice alt mod. Nu încercați niciodată să îndreptați o lamă răsucită astfel încât să poată fi reutilizată. Utilizați numai lame originale de tipul specificat.

 • Page 515

  ASAMBLAREA NOTĂ: Verificați ca aparatul să fie montat Montarea hamului de umăr corect, după cum se indică în acest manual. AVERTISMENT: Când folosiți o Montarea mânerului în buclă motounealtă, trebuie să fie întotdeauna 1. Prindeţi mânerul circular pe arbore. Reţineţi că fixată...

 • Page 516

  ASAMBLAREA NOTĂ: Poate fi necesar să repoziţionaţi clema AVERTISMENT: Nu utilizați niciodată un hamului pe arbore, pentru o echilibrare adecvată a aparatului. accesoriu de tăiere fără o apărătoare aprobată. Consultați secțiunea „DATE TEHNICE”. Dacă este montată o apărătoare incorectă sau defectă, aceasta poate provoca vătămări corporale grave.

 • Page 517

  ASAMBLAREA tuns/apărătoarea combinată pe garnitura de pe arbore și fixați cu bolțul (L). 2. Montaţi discul de antrenare (B) pe arborele de ieşire. 3. Rotiți arborele până când unul dintre orificiile din discul de antrenare se aliniază cu orificiul corespunzător din carcasa angrenajului. 4.

 • Page 518

  întotdeauna pe accesoriul de tăiere atunci când durabilitatea motorului, se preferă uleiul pentru aparatul este transportat sau depozitat. motor Husqvarna XP, deoarece este special • Pentru a împiedica pornirea accidentală a conceput pentru motoarele noastre în doi timpi motorului, pipa bujiei trebuie îndepărtată...

 • Page 519

  MÂNUIREA CARBURANTULUI Benzină, litru (gal) Ulei pentru motoare în doi timpi, ml (oz) 4 (1) 77 (2,6) 8 (2) 154 (5,2) • Nu amestecați mai mult decât cantitatea de carburant pentru o lună la un moment dat. • Dacă aparatul nu este utilizat pentru o anumită perioadă...

 • Page 520

  PORNIREA ŞI OPRIREA • Toate capacele trebuie montate corespunzător Verificare înainte de pornire și să nu fie deteriorate înainte de a porni • Verificați lama pentru a vă asigura că nu s-a aparatul. format nicio crăpătură la marginea inferioară a dinților sau lângă...

 • Page 521

  PORNIREA ŞI OPRIREA NOTĂ! Nu apăsaţi pe controlul acceleraţiei în timp ce încercaţi să porniţi motorul. NOTĂ! Nu trageţi firul de pornire complet şi nu daţi drumul mânerului de pornire când firul este complet întins. Aceasta poate duce la defectarea aparatului. Trageţi repetat de fir până...

 • Page 522

  TEHNICI DE LUCRU IMPORTANT! • Utilizați întotdeauna acceleraţia maximă atunci când începeți să tăiați cu lama. Această secțiune descrie măsurile de protecţie • Utilizați întotdeauna lame ascuțite. elementare la lucrul cu trimmerele. Dacă • Evitați pietrele. întâlniţi o situaţie în care nu ştiţi sigur cum să •...

 • Page 523

  TEHNICI DE LUCRU latura din partea stângă a lamei (între ora 8 și Lăsaţi capătul firului trimmerului să se lovească ora 12) să efectueze tăierea. de sol în jurul arborilor, stâlpilor, statuilor etc. IMPORTANT! Această tehnică măreşte uzura firului trimmerului. •...

 • Page 524

  TEHNICI DE LUCRU AVERTISMENT: Nici operatorul aparatului, nici alte persoane nu trebuie să încerce să îndepărteze materialul tăiat când motorul funcţionează sau când firul trimmerului se roteşte, deoarece se pot produce vătămări corporale grave. Opriţi motorul şi capul de tuns și deconectați conductorul de la bujie înainte de a îndepărta materialele care s-au înfăşurat în jurul arborelui conducător, deoarece în...

 • Page 525

  ÎNTREŢINEREA Durata de viaţă a dispozitivului se poate reduce, Reglajul fin al şurubului în T pentru turaţia iar pericolul de accidente poate creşte dacă de mers în gol întreţinerea aparatului nu este efectuată corect, iar Reglaţi turaţia de mers în gol utilizând şurubul în T intervenţiile de service şi/sau reparaţiile nu sunt de reglare a turaţiei de ralanti, dacă...

 • Page 526

  ÎNTREŢINEREA duce la supraîncălzirea dispozitivului şi la aproximativ o lună de funcționare sau mai deteriorarea cilindrului şi a pistonului. devreme, dacă este necesar. ATENŢIE: Nu utilizaţi niciodată un dispozitiv cu ATENŢIE: Folosiţi întotdeauna tipul amortizorul de zgomot defect sau slăbit. recomandat de bujie.

 • Page 527

  ÎNTREŢINEREA • Ascuțiți lamele și frezele utilizând o pilă plată, • Verificați ca angrenajul conic să fie umplut pe cu un singur tăiș. trei sferturi cu lubrifiant. Umpleți, dacă este necesar, cu unsoare specială. • Ascuțiți în mod egal toate muchiile, pentru a menține echilibrul lamei.

 • Page 528

  Nota 3: Datele raportate pentru nivelul echivalent de vibraţii includ o dispersie statistică tipică (abatere standard) de 1 m/s². Model 129RJ (filet arbore M10 de stânga) - orificiu central în lame/freze, Ø 25,4 mm Accesorii aprobate Accesoriu de tăiere / apărătoare, nr.

 • Page 529

  Au fost aplicate următoarele standarde: EN ISO 12100:2010, EN ISO 11806-1:2011, ISO 14982:1998, CISPR 12:2007 TUV Rheinland N.A. a efectuat o examinare voluntară în numele Husqvarna AB, oferind AM72140165 - Certificatul de conformitate cu directiva CE 2006/42/CE privind utilajele. Acest certificat este valabil pentru toate locaţiile de producţie şi ţările de origine, aşa cum este indicat pe produs.

 • Page 530

  UYARI: Bu üründen çıkan motor egzozu California Eyaleti'nde kansere, doğum kusurlarına veya diğer üreme sorunlarına neden olduğu bilinen kimyasallar içermektedir. Başlamadan önce şunlara dikkat ediniz: Lütfen kullanım kılavuzunu okuyunuz. UYARI: Üreticinin izni alınmadan makine tasarımında hiçbir şekilde değişiklik yapılamaz. Her zaman orijinal aksesuarlar kullanınız.

 • Page 531

  SEMBOL AÇIKLAMASI Semboller Gidon konumlandırma limitlerini gösteren oklar. UYARI: Temizleme testeresi, çalı tırpanları ve biçiciler tehlikeli olabilir. Avustralya kanunlarına göre 7,5 Dikkatsiz veya hatalı metre uzaklıktaki ses basıncı kullanım operatörde veya düzeyi. diğerlerinde ciddi veya ölümcül yaralanmalara Avrupa Birliği Direktifi uyarınca neden olabilir.

 • Page 532

  NE NEDİR? Ne nedir? 21. Çalıştırma diski 1. Bıçak 22. Biçici kafası 2. Yağ doldurma kapağı 23. Soket anahtarı 3. Ayna dişli 24. Nakliye koruyucusu 4. Kesme donanımı koruyucusu 25. İngiliz anahtarı 5. Mil 26. Kilit pimi 6. Kulp 27. Taşıma askısı 7.

 • Page 533

  GENEL GÜVENLİK ÖNLEMLERİ Önemli UYARI: Çocukların makineyi kullanmasına Temizleme testeresi, çalı tırpanı veya biçici, veya yakınında bulunmasına kesinlikle • hatalı ya da dikkatsiz kullanılırsa tehlikeli izin vermeyiniz. Makine yay yüklü bir olabilir; operatör veya diğer kişiler için ciddi ya durdurma anahtarıyla donatıldığından ve da ölümcül yaralanmalara neden olabilir.

 • Page 534

  GENEL GÜVENLİK ÖNLEMLERİ arıza verirse tamir ettirmek için servis noktanızla iletişime geçiniz. Gaz kilidi Gaz kilidi, gaz kontrolünün yanlışlıkla Botlar çalıştırılmasını önlemek üzere tasarlanmıştır. Kilide (A) bastığınızda (yani, kulpu tuttuğunuzda) Kaymayan ve sağlam botlar giyiniz. gaz kontrolünü (B) serbest bırakır. Kulpu bıraktığınız anda gaz kontrolü...

 • Page 535

  GENEL GÜVENLİK ÖNLEMLERİ Kesme donanımı koruyucusu Taşıma askısı kayışlarının doğru şekilde Bu koruyucu gevşek nesnelerin operatöre konumlandırıldığını kontrol ediniz. Taşıma askısı sıçramasını önlemeyi amaçlar. Koruyucu ayrıca ve makine ayarlandıktan sonra, çabuk çıkartma operatörü kesme donanımına yanlışlıkla temas düğmesinin düzgün çalıştığını kontrol ediniz. etmekten de korur.

 • Page 536

  GENEL GÜVENLİK ÖNLEMLERİ Ayrıca bıçak ambalajı üzerindeki talimatlara UYARI: Motor egzozu dumanları, karbon da bakınız. monoksit zehirlenmesine neden Doğru bıçak ayarını koruyunuz. • olabilecek karbon monoksit içerir. Talimatlarımıza uyunuz ve önerilen eğe Makineyi kapalı yerlerde veya kılavuzunu kullanınız. havalandırması yetersiz olan yerlerde çalıştırmayınız veya kullanmayınız.

 • Page 537

  GENEL GÜVENLİK ÖNLEMLERİ Çim kesicilerin ve çim bıçaklarının bileylenmesi Doğru bileyleme talimatları için kesme • donanımı ambalajına bakınız. Bıçakları ve kesicileri tek kesimli düz eğe kullanarak bileyleyiniz. Bıçağın dengesini korumak için bütün • kenarları eşit miktarda bileyleyiniz. UYARI: Eğilmiş, bükülmüş, çatlak, kırık veya başka bir şekilde hasar görmüş...

 • Page 538

  MONTAJ NOT: Cihazın bu kılavuzda gösterilen şekilde Taşıma askısının takılması doğru biçimde monte edildiğinden emin olun. UYARI: Çalı tırpanı kullanılırken mutlaka Kulpun takılması taşıma askısına sağlam şekilde 1. Yarım daire şeklindeki tutamağı mile tutturun. sabitlenmelidir. Aksi halde, çalı tırpanını Tutma kolunun mil üzerindeki ok işaretlerinin emniyetli bir şekilde kontrol edemezsiniz.

 • Page 539

  MONTAJ ÖNEMLİ: Çim bıçağı kullanılacaksa makineye doğru gidonun, bıçak koruyucusunun ve taşıma askısının takılmış olması gerekir. Bıçak koruyucusunun, çim bıçağının ve çim kesicinin takılması Doğru yükseklik Taşıma askısını kesme donanımı yere paralel olacak şekilde ayarlayınız. 1. Bıçak koruyucusunu/kombinasyon koruyucusunu (A) mil üzerindeki tertibata geçiriniz ve cıvata ile sıkınız.

 • Page 540

  MONTAJ 3. Çalıştırma diskindeki deliklerden birisi dişli kovanındaki ilgili deliğe denk gelinceye kadar mili döndürünüz. 4. Kilit pimini (C) deliğe geçirerek mili kilitleyiniz. 5. Biçici kafasını (H) dönme yönünün tersine döndürerek vidalayınız. 6. Çıkarmak için bu talimatları tersten uygulayınız.

 • Page 541

  öğrenmek için yakınınızdaki bir sağlamak üzere hava soğutmalı iki zamanlı motorlarımız için özel olarak üretilmiş olan benzin istasyonuyla iletişime geçiniz. Husqvarna XP yağ tercih edilir. Yakıtla • Uzun süreli muhafaza öncesinde makinenin karıştırırken yalnızca yüksek kaliteli tam sentetik temizlendiğinden ve tam bakım yapıldığından iki zamanlı...

 • Page 542

  YAKIT KULLANIMI • Bir seferde bir ay yetecek kadardan fazla karışım yapmayınız. • Eğer makine uzunca bir süre kullanılmazsa yakıt tankı boşaltılmalı ve temizlenmelidir. UYARI: Katalitik dönüştürücü susturucusu kullanım esnasında ve sonrasında çok sıcaktır. Bu ayrıca boşta çalışma için de geçerlidir. Özellikle yanıcı maddelerin ve/veya buharların yakınında çalışırken yangın tehlikesine karşı...

 • Page 543

  ÇALIŞTIRMA VE DURDURMA Çalıştırmadan önce kontrol ediniz Çalıştırma ve durdurma • Dişlerin altında veya orta delikte çatlaklar UYARI: Tam kavrama, kavrama kapağı ve oluşmadığından emin olmak için bıçağı kontrol mil makine çalıştırılmadan önce ediniz. Çatlakların oluşmasının en yaygın takılmalıdır, aksi halde parçalar nedeni bileyleme sırasında dişlerin altında gevşeyebilir ve yaralanmaya neden keskin köşelerin oluşması...

 • Page 544

  ÇALIŞTIRMA VE DURDURMA 4. Motor çalışırsa ya da çalışır gibi olursa jikle kolunu çalıştırma konumuna indiriniz. 5. Motor çalışmaya başlayıncaya dek ipi kuvvetli bir şekilde çekmeye devam ediniz. 6. Motor çalıştıktan sonra, tam gaz uygulamadan önce motorun 30 saniye ısınmasını bekleyiniz. Sıcak motor 1.

 • Page 545

  ÇALIŞMA TEKNİKLERİ ÖNEMLİ! • Her zaman keskin bıçaklar kullanınız. • Taşlara dikkat ediniz. Bu bölümde, biçicilerle çalışırken dikkat • Her çalışma işleminden sonra motoru mutlaka edilmesi gereken temel güvenlik önlemleri rölantiye alınız. Motorda yük olmadan uzun açıklanmaktadır. Nasıl devam etmeniz gerektiği süre tam gaz çalıştırma ciddi motor hasarlarına konusunda emin olmadığınız bir durumla neden olabilir.

 • Page 546

  ÇALIŞMA TEKNİKLERİ • Biçici kablosu taşlar, tuğlalar, beton, metal parmaklıklar vs. üzerinde çalışırken, ağaçlar ve ahşap parmaklıklardakinden daha çabuk aşınır • Çim temizleme sırasında bıçak sola doğru ve daha fazla ileri götürülmesi gerekir. açılandırıldıysa çim bir hat üzerinde birikir ve örneğin tırmıkla toplamak daha kolay olur.

 • Page 547

  ÇALIŞMA TEKNİKLERİ UYARI: Savrulan nesnelere dikkat ediniz. Daima koruyucu gözlük takınız. Asla kesme donanımı koruyucusu üzerine eğilmeyiniz. Taşlar, çöpler vs. gözlere fırlayabilir ve körlüğe veya ciddi yaralanmalara neden olabilir. Yetkili olmayan kişileri uzakta tutunuz. Çocuklar, hayvanlar, izleyenler ve yardımcı kişiler güvenlik bölgesinin 15 metre dışında tutulmalıdır.

 • Page 548

  BAKIM Eğer makine bakımı doğru olarak yapılmazsa ve ayrıca kesme donanımının harekete başladığı servis ve/veya tamir işlemleri profesyonel olarak hızın oldukça altında olmalıdır. uygulanmazsa makinenin kullanım ömrü azalabilir ve kaza riski olasılığı artabilir. Eğer daha fazla bilgiye ihtiyaç duyarsanız lütfen en yakın yetkili servisle iletişime geçiniz.

 • Page 549

  BAKIM çalıştırma sorunları • UYARI: Katalitik dönüştürücülü motor gücünde kayıp • susturucular kullanım esnasında çok motor parçalarının gereksiz yere aşınması • ısınır ve durdurulduktan sonra bir süre aşırı yakıt tüketimi • sıcak kalır. Bu ayrıca rölanti hızı için de Filtreyi her 25 saatte bir veya koşullar normalden geçerlidir.

 • Page 550

  BAKIM Bakım takvimi Makine üzerinde yapılması gereken bakım işlemleri aşağıda listelenmiştir. Bu öğelerin çoğu Bakım bölümünde açıklanmıştır. Kullanım Kılavuzunda açıklanan bakım ve servis işlemlerini yalnızca makineyi kullanacak kişi gerçekleştirmelidir. Bu işlemlerden fazlası yetkili bir servis tarafından yapılmalıdır. Haftalık Bakım: • Makinenin dış kısmını temizleyiniz. •...

 • Page 551

  1 dB (A) şeklindedir. Not 3: Denk titreşim düzeyi için bildirilen verilerin tipik istatistik dağılımı (standart sapması) 1 m/s şeklindedir. 129RJ Modeli (M10 LH mil dişi) - bıçaklarda/testerelerde orta delik, Ø 25,4 mm Onaylı aksesuarlar Kesme donanımı / koruyucu, referans no.

 • Page 552

  UYUMLULUK BİLDİRİMİ Yayımlayan kuruluş: Husqvarna AB, SE-561 82 Huskvarna, İsveç, tel: +46-36-146500. Husqvarna AB, bu beyanın konusundan yegane sorumlu olan taraftır: 2014 ve sonraki seri numaralarına sahip 129RJ modelini temsil eden A05328CSHV platformlarda, Biçici ve/veya Çalı Tırpanı. Platform numarası ve Model numarası, yıl ve sonraki seri numaralarıyla birlikte düz metin olarak tip plakasında açıkça belirtilmiştir.

 • Page 553

  ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Выхлопные газы из этой машины содержат химические вещества, которые, как указано в законах штата Калифорния, могут вызывать рак, пороки развития плода или другие нарушения репродуктивных функций. Перед началом работ проследите за следующим: Внимательно прочитайте инструкцию по эксплуатации. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Ни при каких обстоятельствах...

 • Page 554

  РАСШИФРОВКА УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ Условные обозначения Машины, оснащенные подрезчиками или лезвиями для кошения травы, может резко ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: бросать в сторону, когда лезвия Подрезчики, кусторезы и входят в контакт с триммеры могут быть зафиксированным объектом. В опасны. Небрежное или результате контакта с лезвием неправильное...

 • Page 555

  ЧТО ЕСТЬ ЧТО Что есть что? 20. Опорный колпак 1. Лезвие 21. Ведущий диск 2. Пробка отверстия для заправки 22. Головка триммера консистентной смазки 23. Торцовой ключ 3. Угловая зубчатая передача 24. Транспортировочный щиток 4. Щиток режущего оборудования 25. Шестигранный ключ 5.

 • Page 556

  ОБЩИЕ ПРЕДПИСАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ Важная информация ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Машина во время Подрезчик, кусторез или триммер, • работы создает электромагнитное которыми пользуются небрежно или поле. В некоторых обстоятельствах это неправильно, могут оказаться опасным поле может вмешиваться в работу инструментом, способным нанести активных или пассивных медицинских серьезную...

 • Page 557

  ОБЩИЕ ПРЕДПИСАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ Защитные приспособления машины В данном разделе рассматриваются различные защитные приспособления машины, их работа, и приведены основные принципы и правила, Средство защиты слуха которые необходимо соблюдать для обеспечения правильной работы. Для Следует пользоваться защитными наушниками определения расположения того или иного с...

 • Page 558

  ОБЩИЕ ПРЕДПИСАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ Щиток режущего оборудования Данный щиток предназначен для предотвращения отбрасывания предметов в направлении оператора. Кроме того, щиток предназначен для защиты оператора от случайного соприкосновения с режущим оборудованием. Убедитесь в том, что ручка дросселя в момент возвращения рычага блокировки в исходное положение...

 • Page 559

  ОБЩИЕ ПРЕДПИСАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: В глушителе есть химикаты, которые могут вызывать раковые заболевания. Избегайте контакта с этими элементами в случае повреждения глушителя. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Выхлопные газы Убедитесь, что лямки оснастки правильно двигателя содержат монооксид расположены. После регулировки оснастки и углерода, который может вызвать машины...

 • Page 560

  ОБЩИЕ ПРЕДПИСАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ использованию правильного режущего Общие правила оборудования: Пользуйтесь режущим оборудованием только с рекомендованной защитой. См. раздел Снизить риск отдачи машины. • "ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ". Достичь максимального эффекта при • резке. Режущие зубья лезвия должны быть правильно Продлить срок службы режущего заточены.

 • Page 561

  ОБЩИЕ ПРЕДПИСАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ намотана на барабан, поскольку в противном случае возможны вредные вибрации. Пользуйтесь только рекомендованным • режущим оборудованием. См. раздел "ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ". Обычно для меньшей машины требуются • небольшие головки триммера и наоборот. Это связано с тем, что при кошении с использованием...

 • Page 562

  СБОРКА ПРИМЕЧАНИЕ: Убедитесь, что машина 2. Выполните заключительную регулировку и собрана так, как показано в настоящем зафиксируйте рукоятку в наиболее удобной руководстве. позиции. Тщательно затяните. Установка рукоятки Крепление оснастки 1. Прикрепите петельный держатель к валу. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: При работе с Имейте в виду, что рукоятка должна быть установлена...

 • Page 563

  СБОРКА причиной серьезной и/или смертельной травмы. ПРИМЕЧАНИЕ: Для лучшего уравновешивания кустореза может ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Категорически потребоваться изменение места его запрещается использовать режущее крепления к штанге. оборудование без рекомендуемой защиты. См. раздел "ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ". Установка неправильной или поврежденной защиты может привести к серьезной травме.

 • Page 564

  СБОРКА торцовый ключ из набора инструментов. Держите ручку ключа как можно ближе к щитку лезвия. Гайка затягивается при вращении торцевого ключа против направления вращения триммера (ВНИМАНИЕ! левосторонняя резьба). Установка щитка и головки триммера 1. Установите щиток триммера (А) для работы с...

 • Page 565

  обслуживание. высоким октановым числом. • При транспортировке или хранении машины Масло для двухтактных двигателей на ней всегда должна быть установлена • Масло Husqvarna XP является транспортная защита для режущего предпочтительным для обеспечения оборудования. оптимальной производительности и • Чтобы не произошло непроизвольного...

 • Page 566

  ПРАВИЛА ОБРАЩЕНИЯ С ТОПЛИВОМ масла. Смешайте (взболтайте) полученную • Перед запуском двигателя всегда смесь, Добавьте оставшуюся часть бензина. отходите от места дозаправки. • Тщательно смешайте (взболтайте) • Очистите поверхность вокруг крышки топливную смесь перед заливанием в топливного бака. Наличие загрязнений в топливный...

 • Page 567

  ЗАПУСК И ОСТАНОВКА Проверка перед пуском • Все колпаки перед запуском машины должны быть правильно смонтированы и • Проверьте лезвие и убедитесь, что в быть без повреждений. основании зубьев или около центрального Запуск и остановка отверстия нет трещин. Трещины обычно возникают, если...

 • Page 568

  ЗАПУСК И ОСТАНОВКА резким движением. Никогда не накручивайте стартовый шнур вокруг руки. ПРИМЕЧАНИЕ! При попытке запуска двигателя запрещается нажимать на ручку дросселя. ПРИМЕЧАНИЕ! Не вынимайте шнур полностью и не выпускайте ручку стартера при полностью вытянутом шнуре. Это может привести к повреждению машины. Продолжайте...

 • Page 569

  ТЕХНИКА РАБОТЫ ВАЖНО! • Не следует опускать машину на землю при работающем двигателе или вращающемся В данном разделе описаны основные меры режущем оборудовании. предосторожности при работе с триммерами. Если вы окажетесь в ситуации, Основная расчистка в которой вы почувствуете неуверенность, •...

 • Page 570

  ТЕХНИКА РАБОТЫ • Уменьшите риск закручивания материала ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Остерегайтесь вокруг лезвия, выполняя следующие отбрасываемых предметов. Всегда указания: пользуйтесь рекомендованными • Работайте всегда на полных оборотах защитными очками. Никогда не газа. наклоняйтесь над щитком режущего • Старайтесь не проходить по уже оборудования.

 • Page 571

  ТЕХНИКА РАБОТЫ Резка ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Остерегайтесь • Триммер идеально подходит для стрижки отбрасываемых предметов. Всегда травы в местах, труднодоступных для носите защитные очки. Никогда не обычной газонокосилки. В процессе резки наклоняйтесь над щитком режущего держите леску параллельно земле. оборудования. Камни, мусор и пр. Избегайте...

 • Page 572

  ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ Срок службы машины может быть укорочен, а См. раздел "Технические характеристики". риск несчастных случаев увеличен, если Точная регулировка холостого хода обслуживание машины не выполняется Отрегулируйте холостой ход винтом холостого надлежащим образом и если сервис и/или хода Т, если это необходимо. Вначале ремонт...

 • Page 573

  ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ вызовет перегрев двигателя и повреждение оборотах, прежде всего проверьте свечу цилиндра и поршня. зажигания. Если свеча загрязнена, прочистите ее и проверьте, чтобы зазор между электродами составлял 0,024 дюйма (0,6 мм). Свечу нужно менять через месяц работы или при необходимости...

 • Page 574

  ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ Затачивание ножа и лезвия травы • Убедитесь, что головка триммера не повреждена и не имеет трещин. При необходимости замените головку триммера. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Всегда • Убедитесь, что контргайка режущего выключайте двигатель перед тем, как оборудования правильно затянута. приступить к работе над какой-либо •...

 • Page 575

  имеют типичный статистический разброс (стандартное отклонение) 1 дБ(A). Примечание 3: Указанные данные об уровне вибрации имеют типичный статистический разброс (стандартное отклонение) 1 м/с Модель 129RJ (кончик вала с левосторонней резьбой M10) — центральное отверстие в лезвиях/ножах, Ø 25,4 мм Соответствующее...

 • Page 576

  Применяются следующие стандарты: EN ISO 12100:2010, EN ISO 11806-1:2011, ISO 14982:1998, CISPR 12:2007 Организацией TUV Rheinland N.A. был проведен добровольный контроль от имени Husqvarna AB, в результате которого был выдан AM72140165 - Сертификат соответствия директиве ЕС 2006/42/EC о механическом оборудовании. Данный сертификат действителен для всех предприятий и стран...

 • Page 577

  УВАГА! Вихлоп двигуна цього виробу містить хімічні речовини, які за даними штату Каліфорнія викликають рак, вроджені дефекти або інші захворювання репродуктивної системи. Деякі поради перед тим, як почати: Уважно прочитайте посібник користувача. УВАГА! За жодних обставин не змінюйте конструкції інструменту без...

 • Page 578

  ПОЯСНЕННЯ ПОЗНАЧЕНЬ Інструмент, на якому Позначення встановлено ножі для трави, може різко відкинути вбік, якщо УВАГА! Очисні пилки, ніж натрапить на нерухомий кущорізи та тримери предмет. Лезо пилки здатне можуть бути відтяти руку чи ногу. Люди та небезпечними! Недбале тварини завжди повинні чи...

 • Page 579

  ЩО Є ЩО Що є що 21. Приводний диск 1. Лезо 22. Головка тримера 2. Кришка мастильного фільтра 23. Торцевий гайковий ключ 3. Зубчаста передача 24. Чохол для транспортування 4. Захисний кожух ріжучої насадки 25. Гайковий ключ 5. Штанга 26. Стопорний штифт 6.

 • Page 580

  ЗАГАЛЬНІ ПРАВИЛА БЕЗПЕКИ УВАГА! Під час роботи, цей iнструмент Важливо створює електромагнітне поле. У деяких Кущорізи, косарки та тримери можуть бути • випадках це поле може впливати на роботу небезпечними, якщо ними користуватися активних або пасивних медичних неправильно або недбало, і можуть імплантатів.

 • Page 581

  ЗАГАЛЬНІ ПРАВИЛА БЕЗПЕКИ інструмента виконується неправильно або якщо обслуговування та/або ремонт виконується непрофесійно Якщо ви потребуєте додаткової інформації, зверніться, будь ласка, до найближчого центру обслуговування. Захисні окуляри ВАЖЛИВО! Щоб проводити обслуговування та роботи з ремонту, потрібно мати Завжди користуйтеся засобами захисту очей спеціальну...

 • Page 582

  ЗАГАЛЬНІ ПРАВИЛА БЕЗПЕКИ Натисніть на механізм звільнення дроселя та переконайтеся, що він повертається в УВАГА! Ніколи не користуйтеся попереднє положення, коли ви його ріжучими насадками без відповідного відпускаєте. захисного кожуха. Дивіться розділ "ТЕХНІЧНІ ДАНІ". Використання несправного чи не відповідного кожуха може...

 • Page 583

  ЗАГАЛЬНІ ПРАВИЛА БЕЗПЕКИ При роботі у країнах із теплим та сухим Затягніть гайку, використовуючи торцевий кліматом існує серйозна небезпека загоряння. гайковий ключ. З огляду на це, деякі глушники обладнуються іскропоглинаючою сіткою. Перевірте, чи глушник на Вашому інструменті обладнаний такою сіткою. Нейлонова...

 • Page 584

  ЗАГАЛЬНІ ПРАВИЛА БЕЗПЕКИ Головка тримера призначена для підстригання. інакше інструмент може створювати небезпечну вібрацію. Користуйтеся лише рекомендованими • ріжучими насадками. Дивіться розділ "ТЕХНІЧНІ ДАНІ". Загальні правила Для інструменту меншого розміру, як • Користуйтеся ріжучими насадками лише із правило, потрібні менші тримерні головки і рекомендованими...

 • Page 585

  ЗБИРАННЯ ПРИМІТКА. Перевірте, щоб прилад був Настроювання ременів зібраний у відповідності до цієї інструкції. Установка петельного тримача УВАГА! При роботі з кущорізом його завжди слід надійно кріпити до пасової 1. Прикріпіть петельний тримач до валу. підвіски. В іншому випадку існує Зверніть...

 • Page 586

  ЗБИРАННЯ ПРИМІТКА. Може виникнути необхідність перемістити кріплення ременя на вал для УВАГА! Ніколи не користуйтеся належного балансування приладу. ріжучими насадками без відповідного захисного кожуха. Дивіться розділ "ТЕХНІЧНІ ДАНІ". Використання несправного чи не відповідного кожуха може спричинити серйозні поранення. ВАЖЛИВО! Якщо ви збираєтеся користуватися...

 • Page 587

  ЗБИРАННЯ Установка кожуха тримера й головки тримера 1. При роботі з головкою тримера встановіть відповідний захисний кожух для тримера (А). Закрийте кожухом тримера/установіть комбінований кожух для валу і закріпіть його болтом (L). 2. Встановіть приводний диск (B) на вихідний вал. 3.

 • Page 588

  • Щоб забезпечити найбільшу ефективність і одягати чохол для транспортування. довговічність двигуна, бажано • Для запобігання ненавмисного запуску використовувати мастило Husqvarna XP, двигуна, при тривалому зберіганні ковпак оскільки воно спеціально розроблено для свічки запалення повинен бути завжди двотактних двигунів із повітряним...

 • Page 589

  ПРАВИЛА ПОВОДЖЕННЯ З ПАЛИВОМ • Змішайте (збовтайте) паливну суміш, перш • Подбайте про те, щоб паливо було ретельно ніж заливати її в паливний бак. перемішане, для чого енергійно збовтайте контейнер, перш ніж заливати паливо в бак. Бензин, літр Масло для (галон) двотактних...

 • Page 590

  ЗАПУСК І ЗУПИНЕННЯ РОБОТИ Перевірка перед пуском • Перед запуском двигуна всі кришки повинні бути правильно встановлені і на них не має • Перевірте ножі, щоб переконатися, що в бути ніяких ушкоджень. нижній частині зубців або біля центрального Запуск і зупинення роботи отвору...

 • Page 591

  ЗАПУСК І ЗУПИНЕННЯ РОБОТИ ЗВЕРНІТЬ УВАГУ! Не стискайте регулятор керування газом, намагаючись запустити двигун. ЗВЕРНІТЬ УВАГУ! Не витягуйте шнур стартера повністю і не відпускайте ручки стартера, якщо шнур повністю витягнено. Це може пошкодити інструмент. Потягніть шнур декілька разів перед запуском двигуна (максимум...

 • Page 592

  РОБОЧІ ТЕХНОЛОГІЇ ВАЖЛИВО! • Always use sharp blades. • Avoid stones. This section describes the basic safety • Always slow the engine to idle speed after each precautions for working with trimmers. Якщо working operation. Тривалі періоди роботи на виникне незнайома ситуація, слід спитати повну...

 • Page 593

  РОБОЧІ ТЕХНОЛОГІЇ • The trimmer line wears quicker and must be fed forward more often when working against stones, brick, concrete, metal fences, etc., than • If the blade is angled to the left when clearing when coming into contact with trees and grass, the grass will collect in a line, which wooden fences.

 • Page 594

  РОБОЧІ ТЕХНОЛОГІЇ УВАГА! Остерігайтеся предметів, що відскакують. Обов’язково необхідно користуватися засобами захисту для очей. Ніколи не нахиляйтеся через захисний кожух ріжучої насадки. Каміння, сміття та ін. може відскочити і потрапити в очі, спричинивши сліпоту чи серйозну травму. Keep unauthorized persons at a distance. Children, animals, onlookers and helpers should be kept outside the safety zone of 15 meters (50 feet).

 • Page 595

  ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ Строк служби інструмента може зменшитись, а насадка не почне обертатися. Потім повертайте ризик виникнення нещасних випадків гвинт проти годинникової стрілки, поки ріжуча збільшитись, якщо технічне обслуговування насадка не зупиниться. Правильно інструмента виконується неправильно або якщо відрегульований двигун працює рівномірно у обслуговування...

 • Page 596

  ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ УВАГА! Гази від вихлопу двигуна містять моноксид вуглецю, який може викликати отруєння. На запускайте і не користуйтеся інструментом в приміщенні або будь-якому місці з недостатньою вентиляцією. Вихлопні гази мають високу температуру і можуть містити іскри, від (Для чіткості знімається корпус стартера) яких...

 • Page 597

  ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ Неможливо повністю очистити повітряний Графік проведення технічного фільтр, який використовувався протягом обслуговування довгого часу. Тому час від часу його слід Подивиться перелік обов'язкових заходів замінювати. Пошкоджений фільтр обов'язково технічного обслуговування. Більшість пунктів потрібно замінити. описана у частині "Технічне обслуговування". Зубчаста...

 • Page 598

  статистичну дисперсію (стандартне відхилення) в 1 дБ(A). Примітка 3: Представлені дані про еквівалентний рівень вібрації мають типову статистичну дисперсію (стандартне відхилення) в 1 м/с Модель 129RJ (M10 LH шпіндель з різьбленням) - діаметр центрального отвору в ножах/різцях 25,4 мм Схвалені аксесуари...

 • Page 599

  ДЕКЛАРАЦІЯ ВІДПОВІДНОСТІ Ім'я заявника: Ми, Husqvarna АВ, SE-561 82 місто Хускварна, Швеція, телефон: +46-36-146500. Husqvarna AB бере на себе повну відповідальність за продукт, що є предметом цієї декларації: Тример і/або кущоріз, платформа A05328CSHV, модель 129RJ від 2014 року, серійні номера і...

 • Page 600

  ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Отделяните газове от двигателя на този продукт съдържат химикали, които по информацията, известна на щата Калифорния, могат да причинят рак, увреждания на плода или други репродуктивни проблеми. Преди пускане имайте предвид следното: Моля, прочетете инструкцията за експлоатация внимателно. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: При никакви обстоятелства...

 • Page 601

  ОПИСАНИЕ НА СИМВОЛИТЕ Условни обозначения Машините, оборудвани с ножове за трева, могат да се преместят настрани, когато ВНИМАНИЕ! Трионите за ножът влезе в съприкосновение почистване, с някой неподвижен обект. храсторезите и Ножът е в състояние да тримерите могат да ампутира ръце или крака. бъдат...

 • Page 602

  КОЕ КАКВО Е? Кое какво е? 21. Задвижващ диск 1. Нож 22. Тримерна глава 2. Капачка за пълнене с грес 23. Глух гаечен ключ 3. Ъглова зъбна предавка 24. Предпазител за транспортиране 4. Предпазител на приспособлението за рязане 25. Шестостенен ключ 5.

 • Page 603

  ОБЩИ ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА Важно ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Тази машина Трионът за почистване, храсторезът или • създава електромагнитно поле по тримерът са опасни инструменти, които време на работа. При някои могат да предизвикат сериозна или обстоятелства това поле може да фатална травма на оператора или предизвиква...

 • Page 604

  ОБЩИ ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА Предпазно оборудване на машината В този раздел се описва предпазното оборудване на машината, неговото предназначение и как трябва да се извършват Антифони проверки и техническо обслужване, за да се гарантира правилната му работа. Вижте раздел Носете...

 • Page 605

  ОБЩИ ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА Уверете се, че регулаторът на газта е в положение на празен ход, когато блокировката на газта се намира в изходното си положение. Уверете се, че предпазителят не е повреден или напукан. Сменете предпазителя, ако е бил изложен...

 • Page 606

  ОБЩИ ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Вътрешността на ауспуха съдържа химикали, които може да са канцерогенни. В случай че ауспухът е повреден, избягвайте допир с тези елементи. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Отработилите Уверете се, че ремъците на самара са газове от мотора съдържат въглероден разположени...

 • Page 607

  ОБЩИ ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА Поддържайте режещите зъбци на ножа Получите максимална ефективност на • правилно заточени. Спазвайте инструкциите ни рязане. и използвайте препоръчания шаблон за Удължите живота на режещото • заточване. Неправилно наточените или оборудване. повредено ножове увеличава риска от ВАЖНО: злополуки.

 • Page 608

  ОБЩИ ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА Използвайте само препоръчаното от нас • режещо оборудване. Вижте раздел „ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ“. В общия случай, по-малките машини • изискват малки тримерни глави и обратно. Това е свързано с обстоятелството, че при прочистване с корда двигателят трябва да изхвърля...

 • Page 609

  МОНТАЖ ЗАБЕЛЕЖКА: Уверете се, че уредът е Поставяне на самара монтиран правилно, както е показано в това ръководство. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: При работа с Монтиране на примковата храсторез той трябва винаги да бъде окачен сигурно в самара. В противен ръкохватка случай няма да можете да управлявате 1.

 • Page 610

  МОНТАЖ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: При никакви обстоятелства не бива да се използва ЗАБЕЛЕЖКА: Може да се наложи да режещото оборудване, без да е преместите скобата на самара върху вала с монтирана одобрената защита. Вижте цел правилно балансиране на уреда. раздел „ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ“. Използването на погрешно...

 • Page 611

  МОНТАЖ ключ от комплекта инструменти. Хванете дръжката на ключа колкото е възможно по- близо до предпазния щит на ножа. За да затегнете гайката, завъртете ключа в противоположната посока на посоката на въртене (ЗАБЕЛЕЖКА: лява резба). Монтаж на предпазителя на тримера и...

 • Page 612

  трябва винаги да се сваля при съхраняване период на двигателя, за предпочитане е на машината за дълги периоди, ако използването на масло Husqvarna XP, тъй машината не е под пряк надзор, както и при като то е със специална формула за нашите...

 • Page 613

  РАБОТА С ГОРИВОТО бензина. След това добавете цялото • Преди стартиране винаги премествайте количество масло. Смесете (разклатете) машината далеч от мястото на зареждане горивната смес. Долейте останалото на гориво. количество бензин. • Почистете около капачката на горивния • Смесете (разклатете) горивната смес добре, резервоар.

 • Page 614

  СТАРТИРАНЕ И ИЗКЛЮЧВАНЕ Контрол преди стартиране • Всички капаци следва да са правилно монтирани и в изправност преди стартиране • Проверете ножа, за да се уверите, че в на машината. долната част на зъбите или около Стартиране и изключване централния отвор не са се формирали пукнатини.

 • Page 615

  СТАРТИРАНЕ И ИЗКЛЮЧВАНЕ и изтеглете бавно шнура с дясната си ръка, ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: При стартиране на докато усетите известно съпротивление (зъбците на стартера зацепват), след което двигателя със смукач, поставен в затворено положение, режещото издърпайте шнура с бързо и силно оборудване ще започне да се върти движение.

 • Page 616

  НАЧИН НА РАБОТА ВАЖНО! Основи на прочистването В този раздел се описват основните мерки • Винаги използвайте правилното за безопасност при работа с тримери. Ако се оборудване. окажете в ситуация, в която сте неуверени • Уверете се, че оборудването е правилно как...

 • Page 617

  НАЧИН НА РАБОТА ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Понякога се задръстват клони или трева между защитата и режещото оборудване. Винаги изключвайте двигателя преди • Кордата на тримера може лесно да почистване. премахне тревата и плевелите около стени, Косене на трева с помощта на нож за огради, дървета...

 • Page 618

  НАЧИН НА РАБОТА Почистване • Вентилаторният ефект на въртящата се корда може да се използва за бързо и лесно почистване. Дръжте кордата успоредно и над участъка, който почиствате, като движите уреда напред и назад. • Когато режете и почиствате, трябва да работите...

 • Page 619

  ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ Срокът на експлоатация на машината може да Препоръчителна скорост на празен ход: се скъси, а рискът от злополуки да се повиши, Вижте раздел „Технически характеристики“. ако не се извършва правилно техническо Препоръчителна максимална скорост: обслужване и сервизът и/или ремонтите не се извършват...

 • Page 620

  ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ пожар, когато попаднат върху сух и • неправилна горивна смес (твърде много или леснозапалим материал. неправилен тип масло). • замърсен въздушен филтър. Ауспусите са оборудвани със специална искрогасителна мрежа. Мрежата трябва да се Тези фактори могат да предизвикат отлагания провери...

 • Page 621

  ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ Ъглова зъбна предавка • Почистете въздушния филтър. Подменете го в случай на необходимост. Ъгловата зъбна предавка е напълнена с • Уверете се, че предпазителят на режещото необходимото количество грес в завода. Но оборудване не е повреден и не е напукан. преди...

 • Page 622

  типична статистическа дисперсия (стандартно отклонение) от 1dB(A). Забележка 3: Отчетените данни за еквивалентното ниво на вибрациите имат типична статистическа дисперсия (стандартно отклонение) от 1 m/s Модел 129RJ (M10 с лява резба на вала) – централен отвор в ножовете/резците, Ø 25,4 mm Одобрени приспособления Тип...

 • Page 623

  Използвани са следните стандарти: EN ISO 12100:2010, EN ISO 11806-1:2011, ISO 14982:1998, CISPR 12:2007 TÜV Rheinland N.A. извърши доброволно контрол от името на Husqvarna AB и изготви Сертификат за съответствие AM72140165 с Директива на Съвета 2006/42/ЕО относно машините. Този сертификат е приложим за всички производствени площадки и страни на произход, както е...

 • Page 624

  ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ: Η εξάτµιση κινητήρα από αυτό το προϊόν περιέχει χηµικές ουσίες οι οποίες είναι γνωστό στην Πολιτεία της Καλιφόρνια ότι προκαλούν καρκίνο, γενετικές ανωµαλίες ή άλλες αναπαραγωγικές βλάβες. Έχετε υπόψη τα παρακάτω πριν από τη θέση σε λειτουργία: ∆ιαβάστε το εγχειρίδιο χρήσης προσεκτικά. ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ: ∆εν...

 • Page 625

  ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΣΥΜΒΟΛΩΝ Τα µηχανήµατα µε λεπίδες χόρτου Σύµβολα µπορεί να τιναχτούν µε δύναµη προς το πλάι, όταν η λεπίδα έρθει ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ: Τα σε επαφή µε σταθερό αντικείµενο. θαµνοκοπτικά καθαρισµού Η λεπίδα µπορεί να προκαλέσει δασών, τα θαµνοκοπτικά ακρωτηριασµό των άνω ή των και...

 • Page 626

  ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΙ Τα μέρη του μηχανήματος 21. Δίσκος κίνησης 1. Λεπίδα 22. Κεφαλή χορτοκοπτικού 2. Τάπα πλήρωσης γράσου 23. Πολύγωνο κλειδί 3. Κωνικό γρανάζι 24. Προστατευτικό μεταφοράς 4. Προστατευτικό παρελκομένου κοπής 25. Εξαγωνικό κλειδί 5. Άξονας 26. Ασφαλιστικός πείρος 6.

 • Page 627

  ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σηµαντικό ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ: Το µηχάνηµα αυτό Ένα αλυσοπρίονο εκκαθάρισης, • παράγει ηλεκτροµαγνητικό πεδίο κατά τη θαµνοκοπτικό ή χορτοκοπτικό µπορεί να διάρκεια της λειτουργίας. Το πεδίο αυτό, αποδειχθεί επικίνδυνο εργαλείο, αν δεν υπό ορισµένες συνθήκες, ενδέχεται να χρησιµοποιείται σωστά ή προσεκτικά και προκαλεί...

 • Page 628

  ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Κράνος Θα πρέπει να φοράτε κράνος όταν οι θάµνοι που καθαρίζετε έχουν ύψος µεγαλύτερο από 2 µέτρα. Εξοπλισµός ασφαλείας του µηχανήµατος Αυτή η ενότητα περιγράφει τον εξοπλισµό Προστατευτικά ακοής ασφαλείας του µηχανήµατος, το σκοπό χρήσης του και τον τρόπο διεξαγωγής των ελέγχων και της Φοράτε...

 • Page 629

  ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Προστατευτικό παρελκοµένου κοπής Αυτό το προστατευτικό αποσκοπεί στην αποτροπή εκτίναξης χαλαρών αντικειµένων προς το χειριστή. Το προστατευτικό προστατεύει επίσης το χειριστή από τυχαία επαφή µε το παρελκόµενο κοπής. Βεβαιωθείτε ότι το χειριστήριο γκαζιού είναι κλειδωµένο στο ρελαντί όταν απελευθερώνεται η ασφάλεια...

 • Page 630

  ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ: Τα σιλανσιέ µε καταλυτικό µετατροπέα ζεσταίνονται υπερβολικά κατά τη χρήση και παραµένουν σε αυτή την κατάσταση για λίγη ώρα µετά το σταµάτηµα του µηχανήµατος Αυτό ισχύει και όταν ο κινητήρας λειτουργεί στο ρελαντί Η Ελέγξτε ότι οι ιµάντες της εξάρτυσης έχουν επαφή...

 • Page 631

  ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Η επένδυση από νάιλον µέσα στο παξιµάδι ασφαλείας δεν πρέπει να είναι φθαρµένη, ώστε να µπορείτε να το στρίψετε µε το χέρι. Η επένδυση πρέπει να παρέχει αντίσταση τουλάχιστον 1,5 Nm. Το παξιµάδι πρέπει να αντικαθίσταται όταν έχει Γενικοί...

 • Page 632

  ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Κεφαλή χορτοκοπτικού ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: ∆ιασφαλίζετε πάντα ότι η µεσινέζα του χορτοκοπτικού είναι τυλιγµένη σφικτά και οµοιόµορφα γύρω από την καµπάνα. ∆ιαφορετικά, το µηχάνηµα ενδέχεται να παράγει δυνητικά επιβλαβείς κραδασµούς. Χρησιµοποιείτε µόνο τα συνιστώµενα • παρελκόµενα κοπής. Ανατρέξτε στην ενότητα "ΤΕΧΝΙΚΑ...

 • Page 633

  ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Βεβαιωθείτε ότι η µονάδα είναι Τοποθέτηση της εξάρτυσης συναρµολογηµένη σωστά, όπως παρουσιάζεται σε αυτό το εγχειρίδιο. ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ: Όταν χρησιµοποιείτε Τοποθέτηση της χειρολαβής θαµνοκοπτικό, πρέπει πάντα να είναι αγκιστρωµένο µε ασφάλεια στην 1. Κουµπώστε τη χειρολαβή τύπου βρόγχου στον εξάρτυση.

 • Page 634

  ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ προκληθεί σοβαρός ή/και θανατηφόρος προσωπ